• Астрологичните консултации се предоставят за лица на възраст над 3 години.
 • Прогнозното време за изпълнение може да бъде различно в зависимост от свободните дни. Всеки клиент бива информиран за неговата Дата за готовност преди да приключи на поръчката си.
 • Със заявяването на услугата клиентът се съгласява с предложеното прогнозно време за изпълнение.
 • В случай, че плащането бъде извършено със закъснение от повече от един ден, то прогнозното време за изпълнение се удължава с това закъснение.
 • След постъпване на плащането, ще се свържем с вас, за да уточним нужните детайли за извършване на услугата – дата на раждане: ден / месец/ година и точен час на раждане.
 • Ако липсва точен час, то  се предоставя приблизителен и тогава се извършва ректификация.
 • Вашата астрологична интерпретация ще бъде готова, във вид на аудио или текстов файл, с продължителност на аудиозаписа около два часа или дължина на текста около 18-22 страници.
 • Получавате интерпретацията си онлайн, по защитен канал. Ще установите, че получената информация е ценна за вас и най-вероятно ще желаете да прослушвате записа периодично през годините.
 • Дългосрочното съхраняване на файловете с интерпретацията е грижа на Клиента. Астростудио АДИ не поема ангажимент за съхраняване на файловете с резултата за период, по-дълъг от един месец.
 • При желание от ваша страна, можете да получите записа и върху физически цифров носител – Флаш памет. В този случай получавате носителя по куриер. Заплащате допълнителна цена за тази опция.
 • Моля, запознайте се с нашата Политика за поверителност.
СПОДЕЛИ
 • 1
  Share