Зороастризъм

Зороастризъм е древна персйска  религия, основана от персийския пророк и реформатор Зороастър. Смята се, че това  е най- старата религия, основана на вярата в един Бог.   Тази религия повлиява  силно и върху  други бъдещи религии като -юдаизъм, християнство и ислям.  Зороастрър вдъхновя и халдейската доктрина за астрология и природна магия.  Не е ясно точната година, в която е бил роден Зороастър. Но има  древногръцки текстове, които  споменават, че той живял преди около 8500 години. Съвремието определя зараждането на тази религия през 1737 г. пр. Хр.

Зороастър е учил последователите си, че  всички събития по света се основават на причини и произлизащите от тях  следствия. Тази религия изповядвала добро поведение, добра дума и добро дело. Зороастър  бил  достатъчно мъдър, за да разбере, че всички мотиви на човешките същества се основават на действия и последствията от тези действия.

Тяхната религия се е основавала на любовта и мъдростта. Някои цитати от зороастрийски текстове го доказват.

  • “Щастието идва при онези, които носят щастие на другите”
  • “Хиляда човека не могат да убедят един само с думи, докато един човек, може да убеди хиляди с дела.”

Тази религия изиграва и важна роля и в астрологията, въпреки че няма оцелели зороастрийски текстове за нея. Знае се, че астрологията е  играела важна роля в Зороастризма от религиозните текстове на Творението- Бандухишън и от книга на Д. Нама. Тези текстове се основава на по- ранни, за съжаление изчезнали вече. Съществува трактат под името Kitab al-Mawalid wa Ahkamiha и представлява наука за изчисляване на небесните тела. В персийски  текстове, както и в някои древни средновековни източници се твърди, че този Китаб е написан от Диабирих, а други преписват авторството на Зороастър или  неговите последователи.

Преди нахлуването на исляма в Иран, Зороастризмът е бил символ на Персия през 640г. пр.Хр. Зороастрийската астрология оцелява благодарение на редица  произведения, като тези на Ал-Бируни,   Маша Аллах ибн Атари, Абу Машар ал-Балки, Ал – Камали, Абрахам ибн Езра.

Духовните лица на Зороастризма били наричани маги. Платон  (429-347 г. пр.н.е.) нарича Зороастър, основател на доктрината за магите. Плиний също така твърди, че гръцки философи като Демокрит, Платон и Питагор са пътували на изток, с цел да изучат философията на магите, след което се завърнали в Гърция, за да предадат това, което са научили от персийските маги. За съжаление Зороастрийски текстове не съществуват, понеже били унищожени от нашественици. Един единствен оцелял Зороастрийски текст, описва астрономически наблюдения и зодиака, написан от Бундахишн, след нашествието на арабите и се базира на някои оцелели източници.

Понастоящем има около 200 000 Зороастрийци по целия свят. По- голямата част  живеят в Индия и се наричат ​​Парсис. Поради нахлуването на арабите в Персия, повечето от тях са напуснали  страна си и са емигрирали в Индия през девети век.

Символът на това учение е Фаравахар

Смята се, че символът представлява Фраваши (ангел-пазител)

1. Лицето на Фаравахар прилича на лице на човешкото същество и следователно, показва връзката му с човечеството.

2. Има две крила  от двете страни на картината, които имат три реда пера. Тези  пера показват трите принципа  на Зороастризма: “добро поведение”, “добрите думи” и “добро дело”, които в същото време символизират напредъка на човешката душа.

3. Долната част на Фаравахар се състои от три части , символизиращи  “лошо поведение”, “лоши думи” и “лоши дела”, което  води до нещастието на хората.

4. На двете страни на Фаравахар има два контура, които представляват “Сепанта Миню” и “Анкарех Мину”. Първият е насочен към лицето, а последният е разположен отзад. Това  показва, че трябва да вървим  към доброто и да се отвърнем от злото.

5. Има обръч или кръг около тялото на Фаравахар. Този символ показва, че нашият дух е безсмъртен, няма нито начало, нито край.

6. Едната ръка на Фаравахар  сочи  нагоре, показвайки, че трябва да се борим да процъфтяваме.

7. В  другата ръка Фаравахар държи обръч. Някои  считат, че това е пръстенът на завета, представляващ лоялност и вярност, която е в основата на философията на Заратустра.

В раздел 138 Херодот пише:

“Персите не употребяват груби думи, а лъжата се счита за най-непростим грях. Докато лъже, човек е длъжник. А когато  човек е длъжник, той  е принуден да изрече лъжа”.  Лъжейки човек  се завърта в омагьосан кръг.

Те учили, че природата трябва да се пази чиста. Чистотата на водата, земята, въздухът и огънят е една от основните характеристики на зороастризма.  Херодот споменава за чистотата на водата  в раздел 138 от първата си книга за  древна Персия. Зороастрийците са изповядвали също и  равенство между мъжете и жените. Осъждали са мързела и всякаква форма на потисничество.  Упреквали са жестокостта към животните и са считали за престъпление всяка нехуманно отношение към тях.

Можем сами да си направим извода какви са били зороастрийците. Една култура изпреварила времето си, а вече и почти забравена, защото на кого му отърва да изповядва хуманно отношение към животните, когато всеки ден се убиват хиляди животни, а от това страдание печелят хиляди търговски мрежи.

СПОДЕЛИ

Leave Comment