Плутон

Вековната музика, която нечуто лекува.

Лечебното видение, което невидимо води,

Истинските водачи, които, незнайни, спасяват

Върху златните плочки на орфиците в Южна Италия има надпис, който гласи следното:

Рожба съм на Земята и на звездния небосвод,  ала коренът ми е само в небето.

Ще започна този разказ с Плутон. Една малка, но мощна планета в Слънчевата ни Система. По разкази, той получава името си от едно малко момиченце, което моли новооткритата планета да се нарече на името на любим герой от Уолд Дисни- кученцето Плутон. От този момент, тази малка, но силна планета се свързва със смъртта, но и с безсмъртието.  Не случайно индивидите повлияни силно от вибрациите на Плутон  напомнят  за  птицата Феникс, която възкръсва от пепелта.

Плутон умее да възражда всички истини, но също толкова добре умее и да ги скрива.  Той е символ не само на смъртта, но и на онова, което лежи под повърхността, което е отдавна забравено и отлично прикрито от времето.

Тази малка планета е отвъд нашите вярвания и представи за живота. Символ е и  на метаморфозата. Той  си е странен по правило. През 1978 година, прекосява траекторията на Нептун и остава там до 1999 година. Приближавайки се много по- близо до Слънцето и Земята. Точно по това време Плутон навлиза и в своя собствен знак- Скорпион, свързан със смъртта и прераждането.

На 4-ти май, 1989 година, той се доближава най-близо до Земята, след това на 4 септември 1989 година отново е най-близо до нас, когато е в своя перихелий- точка, която е най-близо до Слънцето, и накрая на 7-ми май 1990 година, за втори и последен път се доближава до Земята. С това той въздейства на хората да търсят истините за живота и смъртта по- дълбоко. И навярно това е причината  в последните десетилетия хората да  придобият изведнъж такъв жив интерес към  отвъдното, метафизичното и потайното. Някога, далече в  миналото, жреците в  древна Месопотамия и Египет са били посветени в тези  мистерии, които са толкова свързани с Плутон. Времето е запазило частици от мозайката на това необикновено време. Тези две култури са се занимавали дълбоко с мистериите и загадката на живота и смъртта. Ако искаме да пием от извора на това познание, ние трябва да се върнем назад във времето, за да преоткрием тайните на живота и смъртта отново. Тайната на мирозданието е скрито много назад във времето. Плутон ни помогна да се впуснем по- надълбоко в един потаен свят на древни мистерии и дълбоко скрити истини. Този път, неизменно е следван от пътя на мъдростта, а отправната точка е безусловна любов. И точно тя е ключ за вратата към познанието и разбирането на висшите мистерии. Животът не се свежда само до битовизма на нашето време и точно   това приспива вечно търсещия ни дух, който вместо да търси пътя, се лута между притеснения, стрес и злободневни проблеми. Така бавно заспиваме и може никога да не се събудим, докато сме на Земята. Да, Плутон носи пламъкът на великите мистерии, стаени в неговите дълбини и навярно това е една от най-светлите му страни. Плутон ни поставя пред лицето на вечните истини, толкова дълбоки, че ги четем като митове и легенди, забулени от миналото, за да сложат едно ново начало и дадат нов живот, чието право и наследство, принадлежащо на всеки един от нас. Това е толкова характерен белег за Плутон, че просто ще е грехота, ако не бъде споменато.  Плутон има толкова силно влияние в хороскопите ни, че няма как да не му обърнем внимание. Той е малка, твърде малка планета, наречена планета джудже от астрономите, но влиянието му е твърде силно. Неговите вибрации са мощни, неуловими и също като него потайни. И аз вярвам, че неговото влияние ще расте, а с това и откриването на пластовете мъдрост, затулени от прахта на времето.

 

СПОДЕЛИ

Leave Comment