Древните философски системи

 

Да се опишат тайните на древните философски системи е задача с повишена трудност, заради обема от информация. Това е трупане на духовно богатство в много векове. Главната тема в древната философска система е разсъжденията за вечните истини за живота и смъртта. Философията се занимава с духовните ценности и главната и задача е да направи връзка между очевидните неща с тяхната невидима същност. Много имена са останали в историята, които са се занимавали с дълбоката тайна на битието. Това са Сакрат, за който основополагащите принципи  на всички неща са – Бог, материя и идеи.

Демокрит, който обявява, че принципите на всички неща е двойствен: атоми и вакуум.

Платон, ученик на Сократ. Философската школа на елиатите основана от Ксенофон- 570 -480г.пр.Хр.  Ксенофон заявява, че Бог е единствен и безтелесен, по своята същност и по форма кръгъл и по никакъв начин не наподобява човешко същество. Питагорейската школа, основана от Самос. Питагор определя математиката като най- свещена и точна наука и е изисквал всички негови ученици да познават аритметиката, астрономията, музиката и геометрията. Киренската школа, основана от Аристип- пропагандира учението на хедонизма.

Школата  на Платон-427-347г.пр.Хр. Аристотел, за който душата е, онова чрез което човек живее, чувства и разбира нещата около себе си. Имената са много и всички те са търсили великата истина и според мен са били посветени в тайните на мистериите. Интересна е концепцията на Питагор относно телата в слънчевата система. Според Питагор, всяко тяло  във Вселената е определено от неговите достойнства. Учениците на Питагор  са почитали и силно Венера, понеже тя е най- ярката планета видима с просто око и понеже отхвърляла всяка сянка. Тази планета има и много други имена- Афродита, Изида и майка на боговете, Астарта. Платон е знаел за фазите на Венера, които съответстват на фазите на Луната, той е имал астрономически познания за телата. Знанието за планетните тела и фази е било заимствано от  египетските астролози, наречени жрици по него време. Те прекрасно са знаели и разбирали  хилядолетия преди това тайните на мирозданието. Питагор пръв след Хермес заговаря за музиката на сферите. Най- красивата, но и почти неизвестна теория на Питагор  са неговите размишления за сидеричните хармонии. Има вярване, че от всички хора, само Питагор е този, който чува музиката на сферите в дълбока медитация.Тяхното учение разглежда и много дълбоко хармонията на музиката, като я вплита в планетните сфери. Вероятно това дълбоко познание древногръцките посветени са придобили от египтяните. Питагор разделя Вселената на 12 части. Първата сфера е тази на неподвижните звезди, която е обител на безсмъртните. От втората до дванадесетата са сферите на Сатурн, Юпитер, Марс, Слънцето, Венера, Меркурий, Луната, огън, въздуха, вода и земя.

В своя труд наречен “Закони”, той предлага интересно геометрично виждане за небесните тела. “Земята е кръгът, измерител на всичко. Около него е описан дванадесетостенник, а кръгът, в който той на свой ред е вписан е планетата Марс. Около Марс е описан четиристенник , а сферата около него е Юпитер. Около Юпитер е описан куб, а сферата около него е Сатурн. В Двадесетостенника  и кръгът вътре в него е Венера. Венера  е в осмостенник, кръгът вътре в него е Меркурий. “   Така той обяснява пропорциите на Вселената. Това правила не съвпада с теорията на Коперник. Но Платон се е занимавал със звезди и планети като фиксирани точки на Божествения разум, . Докато астрономията се занимава с науката  за  сенките. Размерът, формата и  движението на небесните тела са определени от геометрията, а тяхната хармония и ритъм- от музиката. Така е разбирал и Питагор връзката небе – наука. Тези школи са имали и дълбоко познание за числата. Питагор разделя числата на четно- четни, четно- нечетни, нечетно – нечетни. От своя страна четните числа той разделя на три групи. Свръх съвършени, несъвършени и съвършени. Неговото учение за числата е много дълбоко и е добре да бъде проучено от търсачите на древните мистерии.

Очевидно е, че философията произлиза от религиозни мистерии на древността и замира във времената, когато древните мистерии отмират.  Днес, който иска да схване и да опознае дълбочината на философската мисъл, трябва да навлезе в ученията на посветените жреци, които са били призвани да открият на хората божественото откровение. Мистериите в древността са свързани с тайните общества, които обвързвали посветените в тези тайни на вечно мълчание, като наказвали със смърт, тези, които разкривали мистериите на обикновените хора. По този начин, това древно учение, което е свързано с битието  е било игнорирано в течение на времето и почти забравено.  Но истинските тайни , вярвам, че са пазени и до днес от малък кръг хора. Които крият дълбоките истини на битието, с цел те да не бъдат изопачени и опетнени от невежите. Те никак не са били далеч от истината, защото ние хората от ХXI –ви век настръхваме, когато разлистваме страниците на историята ни, която разказва  за тъмните векове. Както знаем от нея, тогава всичко се е изопачило. Инквизицията заема мястото на божествената любов, вещерството се изражда в магьосничеството, ритуали, заблуди, жертвоприношения и всякакви безумия бележат тези векове.  Редица християни по него време се опитват да докажат, че оракулите са изчадия на ада и за съжаление това вярване все още битува и в наши дни. Съвсем лицемерно те пренебрегват факта, че Библията, на която се основава цялото християнско учение е изпълнена с пророци.  Бог е този, който създава звезди и планети, нали така?  Но и днес църквата осъжда всеки, който  дръзва да каже, че има някаква дарба, същото се отнася и за астролозите. Всички те са заплашени от църквата на анатема и вечен огън и жупел в ада. По този начин те стопират развитието на човешката душа и еволюцията ни на духовни същества. Смятам, съвсем преднамерено, но  е възможно да се дължи и на липса на познание и изключително невежество. По същия начин отричат и космическите проявление, които са дело на Всевишния, като отричат всякаква връзка между човек и космос. Заплашвайки отново благоверните християни с  рогатия, дръзналия  да погледне към звездите.  По всички тези  причини,  не бихме могли да виним посветените в мистериите, които са скрили учението далеч от хорските очи.  То е било крайно наложително и препоръчително по него време. Вярвам, че в ерата на Водолея това знание отново ще разцъфне за нов живот, а и човечеството заслужава да знае.

СПОДЕЛИ

Leave Comment