Духовни размисли

Бог съществува ли? Имаме ли душа? Възможно ли е да се свържем с духовния свят?  Ще продължи ли животът и след смъртта? Това са въпроси, които си задава всеки човек на планетата. Поне аз вярвам, че е така. А отговорите на тези въпроси, вероятно се крият у всеки, който задава въпроса. Всеки човек е духовно същество, съставено от душа и тяло- обвивка. Душата е тази, която одухотворява тялото, тя дава силата и живота в него. Когато тази духовна жизнена сила( душа) напусне, физическото тяло спира всички свои функции, а човекът се обявява за мъртъв. Следователно  това може донякъде да обясни на търсещия, че нещо одухотворява тялото.

Друг важен момент, който може да даде някакви отговори на въпроса има ли живот след смъртта и къде отива душата, са нашите сънища. Хиляди хора сънуват и споделят, че виждат насън и  разговарят със своите близки. Тези сънища много често предупреждават живия за нещо в бъдещето, успокояват или уверяват, че са добре от другата страна. Най- често сънищата са силни, изпълнени с много истинско усещане за изживян момент.

Стотици са пък хората, които споделят преживявания близо до смъртта и разказват удивителни неща. Религията също би отговорила на някои въпроси, но за търсача, това също би било крайно незадоволително като отговор.  Религията и духовността са много важни аспекти от човешкия живот, но има хора, които отиват много по- далеч от това.  Надраствайки духовното его в себе си, те отиват далече над минало, настояще и бъдеще, там където има вечно сега. Има хора, макар и бройката да им е неясна, но със сигурност не голяма, които недвусмислено доказват съществуването на отвъден живот. И тези хора са наричани с различни имена-  пророци, прорицатели, ясновидци, медиуми или оракули. Тези хора са пратеници на този свят, дошли с мисията да повдигнат завесата.  Да, светът е пълен с много повече мошеници, наричащи себе си пророци, ясновидци или медиуми, спор няма, това е така. Много по- често човек би срещнал именно тях, отколкото истински надарен медиум. Вярвате или не, тези хора съществуват. Понякога ги намирате, когато най- малко очаквате. Но срещата с тях оставя широка и светла диря в съзнанието на всеки, който се е докоснал до такъв човек. Такива имена има и историята ги помни. Срещали са се както в България, така и в други държави.  Бог винаги праща на земята хора, които да носят светлина от отвъдното. И да ви кажа честно, не смятам, че някога ще спре да го прави.

Друго доказателство за животът след смъртта е в хилядите разкази на хора, които твърдят, че са видели призраци. Това не са един или двама човека, а наистина хиляди. Призраците  представляват  феномен, който се появява отново и отново в дадена сграда или определено място. Може да ги види всеки, независимо от религия, вяра, социален статус или пол. Разбира се, не на последно място са изследванията на много учени върху хора, които имат дарби и умения, надхвърлящи човешките възможности. Тези случаи са доказани и за тях може да се прочете, ако човек има желание, а и аз смятам да разкажа за тези изследвания в отделна тема.

Разбира се, винаги ще има и скептици.  Но те  са винаги толкова убедени в интелектуалното си превъзходство, че не са в състояние обективно да приемат подобни твърдения и да разгледат доказателствата, нито са в състояние да се опитат да проумеят  други гледни точки. Така че тази тема не е направена за тях. Тя е насочена към духовно търсещия.

  Предстои да пиша още по тази тема, дори може би да споделя свои лични истории с читателя, ако такава е волята Божия.

СПОДЕЛИ

Leave Comment