Пророците за Христос

От зората на времето е имало пророци, хора, които са могли да виждат напред в бъдещето и да открехват вратите за идните дни на поколенията. Много информация за такива личности има в езотеричните книги, ала и в Библията, особено в Стария завет. Старият Завет е писан 586 или 585 г. пр. Хр. Тези пророци понякога сами са пишели, това, което са пророкували. Имало е, разбира се, много други пророци, които само устно са пророкували, такива са били Натан, Ахия, Идо, Ииуй, Илия, Елисей, Одид, Семая, Азария, Ананий, Яазиил и Олда.  От тях няма писмени сведения какво точно са предсказвали. Интересен е моментът,  в който Бог говори на пророк Еремия. Пророкът споделя, че сам Бог му дава дарбата да пророкува и го поставя за пророк на народите.

1:5 Преди да ти дам образ в корема познах те, и преди да излезеш из утробата осветих те. Поставих те за пророк на народите.

1:6 Тогава рекох: О, Господи Иеова! ето, аз не зная да говоря, защото съм дете.

1:7 А Господ ми рече: Не думай – Дете съм; защото при всичките, при които ще те пратя, ще идеш, и всичко, що ти заповядвам, ще кажеш.

1:8 Да се не боиш от тях, защото Аз съм с тебе, за да те избавям, казва Господ.

1:9 Тогава Господ простря ръката Си та я допря до устата ми; и Господ ми рече: Ето, турих думите Си в устата ти.

1:10 Виж, днес те поставих над народите и над царствата, за да изкореняваш и да съсипваш, да погубваш и да събаряш, да градиш и да садиш.

 

Удивително е как всеки пророк, родил се и живял много преди раждането на Иисус, е предсказал съдбата му. За този велик момент са предсказали няколко пророка от Стария завет. Това е пророк Исая, пророк Захария, пророк Даниил  и  Михей.

Исая 7:14: „Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачене и ще роди син, и ще го нарече Емануил.”

Исая 9:6: „Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; и управлението ще бъде на рамото Му; и името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира.

7 Управлението Му и мирът непрестанно ще се увеличават На Давидовия престол и на неговото царство, За да го утвърди и поддържа, Чрез правосъдие и чрез правда, от сега и до века. Ревността на Господа на Силите ще извърши това.

Михей 5:2: „А ти, Витлеем Ефратов, макар и да си твърде малък, за да бъдеш между юдовите хиляди, от теб ще излезе за Мен Един, който ще бъде владетел в Израил; и произходът Му е от начало, от дните на вечността.”

Тук ясно се посочва къде ще се роди Иисус, в малкото градче Витлеем. Захария споменава за мисията на Иисус, много преди да се роди

Захария 9:9: „Радвай се много сионска дъще, викай от радост, ерусалимска дъще! Ето, твоят Цар идва при теб; Той е праведен и спасител, смирен, и яздещ на магаре, и на магаренце, рожба на магарица.

Иисус влиза в града Ерусалим яздещ магаре. Това пророчество също се изпълва изцяло.

Псалм 22:16-18: „Защото кучета ме обиколиха; тълпа от злодеи ме обкръжи; прободоха ръцете ми и краката ми. Мога да преброя всичките си кости, хората се взират в мен и ме гледат. Разделиха си дрехите ми и за облеклото ми хвърлиха жребий.”

Точно описание на съдбата на Иисус. От Библията знаем, че след като го слагат на кръста убийците му разделят дрехите му помежду си.

Исая 53:3-7  „Той беше презрян и отхвърлен от хората, човек на скърби и навикнал на печал; и както човек, от когото хората отвръщат лице, презрян беше и за нищо не Го счетохме. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари; а ние Го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но Той беше наранен поради нашите престъпления, беше бит поради нашите беззакония; върху Него дойде наказанието, донасящо нашия мир, и с Неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя път; и Господ възложи на Него беззаконието на всички ни. Той беше угнетяван, но смири Себе Си и не отвори устата Си; както агне, водено на клане, и както овца, която не издава глас пред стригачите си, така Той не отвори устата Си.”

Даниил 9:26  И подир шестдесет и две седмици Месия ще бъде посечен, и не ще има кои да Му принадлежат; и людете на княза, който ще дойде, ще погубят града и светилището; и краят му ще го постигне чрез потоп; и до края на войната има определени опустошения.

Исая 50:30 Гърба си предадох на биене и бузите си – на скубачите на косми;не скрих лицето си от безчестие и заплювания.

 Захария 12:10  А върху Давидовия дом и върху йерусалимските жители ще излея дух на благодат и молитва и те ще погледнат към Мене, Когото прободоха. Те ще плачат за Него, както се оплаква единствен син, и ще скърбят, както се скърби за първороден.

Закария тук дори вижда пробождането на Иисус след като е свален от кръста. Той точно предрича, че хората ще повярват в Иисус и ще скърбят за неговата съдба, но не вижда, че това няма да бъдат евреите. Те и до днес не са приели Иисус за свой спасител. Но голяма част от хората по света са християни. Пророците на Стария Завет по един недвусмислен начин предричат появата, мисията и гибелта на една  мирова личност от високите нива на мирозданието, познат ни под името Иисус. Ще завърша с тъжното послание на Матей в гл.23: 37

 

Матей 23:37-38  Ерусалиме, Ерусалиме! Ти, който избиваш пророците и с камъни посрещаш онези, които Бог ти изпраща! Колко пъти исках да събера децата ти, както кокошката събира своите пиленца под крилата си! Но вие отказахте.  Вижте! Сега домът ви ще остане пуст.

СПОДЕЛИ

Leave Comment