Отговори си сам на въпроси, които ви интересуват

На чист лист напишете в началото своите навършени години до момента и малкото си име. Редуцирайте годините си до едноцифрово число. Например навършили сте 42 години , тогава 4+2=6. Под името си напишете цифровата стойност на всяка една буква. Като вземете това от следната таблица.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
а б в г д е ж з и
й к л м н о п р с
Т у ф х ц ч ш щ ъ
ь ю я

Съберете стойността на всяка една буква и редуцирайте сбора до едноцифрово число.

След това напишете въпроса, който ви вълнува. Но правилото е той да не е с повече от 7 думи!

Под всяка дума от въпроса напишете такова число, колкото на брой букви съдържа думата.  Ако въпросът е с по- малко от седем думи, преписваме първите няколко накрая. Заедно с възрастта и името ви, трябва всичко да е 9.

Ако някоя дума е с повече от девет букви, редуцирайте отново. След това напишете под всяка дума арабски и римски числа. Ще покажа като пример.

Да допуснем, че питащия е на 32 години 3+2=5 , казва се Дора, което отговаря на 5+6+8+1=20, а когато го редуцираме =2.

Въпросът е: Ще си купя ли кола? Но тук се получава по- малко то 9 числа, затова повтарям-  ще си, за да получа девет.

1    2         3    4   5            6   7     8    9

32 Дора Ще си купя ли кола ще си

 

2    2   4      2  4 -тук отброявам броя на буквите, като ще- съдържа 2 букви, си-2, купя-4, ли-2 , кола-4.

Окончателно се получава така:

 

5 2 2 2 4 2 4 2 2
I II III IV V VI VII VIII IX
1 68 78 7 30 27 50 38 48

Чудите се откъде се взеха числата от долния ред. Те са от магическия квадрат, който ще видите по- долу.

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I 47 58 69 80 1♥ 12 23 34 45
II 57 68♥ 79 9 11 22 33 44 46
III 67 78♥ 8 10 21 32 43 54 56
IV 77 7♦ 18 20 31 42 53 55 66
V 6 17 19 30♥ 41 52 63 65 76
VI 16 27♦ 29 40 51 62 64 75 5
VII 26 28 39 50♥ 61 72 74 4 15
VIII 36 38♥
49 60 71 73 3 14 25

 

IX 37 48♥ 59 70 81 2 13 24 35

Отново повтарям, всяка дума, име и възраст се именуват с римски и арабски цифри. В случая виждаме, че първото число е 5 и едно римско, като първа цифра- търсим в табличката 1/I и намираме, че пети номер от I съдържа цифрата -5. Ще удебеля цифрата, за да я видите по- ясно, от коя колона я вземам. След това търся под 2/II следващото число, това е името Дора, което отговаря на числото 2, намирам, че това число е 68. Защото е второ число, от втора колана. По този начин намираме и останалите числа.  След това трябва да разберем какво ни отговаря оракулът. За да стане това, трябва да ползвате таблицата по- долу. На всяко число отговаря дума.

 

Номер Тълкуване Но Тълкуване
1 радостен, а-о 2 обяснение
3 никога не се съмнявай 4 укрепва успеха
5 твоят въпрос 6 щастие
7 действа по- късно 8 ускорява
9 вест 10 забави
11 идея/хрумване 12 възбуждащ, -а,-о-и
13 висша  сила 14 многобройно, -а,-и
15 обърква обстоятелствата 16 твоето начинание
17 намерение 18 задълго
19 план 20 Разбира се, естествено
21 подобрява 22 събитие
22 събитие 23 удивление,  забележително,-а,-о
24 възнаграждение, заплата 25 ще бъде твоя утеха
26 ще осъществи промяна 27 Твоята съдба
28 Намалява неуспеха 29 Твоето начинание
30 начало 31 подлежаща
32 унищожава 33 връзка
34 Приятен, -а, -о 35 Вътрешен глас
36 Радвай се на 37 Добър край
38 Имай доверие в 39 Премахва препятствията
40 Твоето бъдеще 41 хармония
42 определя 43 затруднява
44 изненада 45 Неприятен,-а,-о
46 Разочарование 47 Важен, значителен
48 Скрита благосклонност 49 Надявай се на
50 Оплодява мисълта 51 Твоята цел
52 Пожелание, желание 53 Със сигурност
54 фаворизира 55 Могъщ,-а, -о
56 ускорява 57 промяна
58 Неблагоприятен,-а,-о 59 Сигурен успех
60 Не забравяй 61 Пречи на злото
62 Твоето действие 63 Напредък, прогрес
64 Твоята дипломация 65 осъществяване
66 Преходно, временно 67 Умножава, увеличава
68 Въпрос, дело 69 Неочакван,-а, -о
70 Съществуваща причина 71 Помисли за
72 Унищожава отношения 73 Чака те скоро
74 Ще ти открие тайна 75 Твоето поведение
76 протекция 77 Отлично, решително
78 Задържа, спира 79 обрат
80 Необикновен, -а, о 81 Справедливост, правосъдие

 

 

И отговорът, който се получава на въпроса 32 години, Дора, ще си купя ли кола е:  1-радостен, 68-въпрос,7-действа по- късно, 30-начало, твоята съдба, 50-оплодява мисълта, 38-имай доверие,48-скрита благосклонност.

От което става ясно, че осъществяването на желанието ще се забави, но ще се осъществи на един по- късен етап и за това ще помогне нещо или някой.

 

СПОДЕЛИ
  • 13
    Shares

5 Comments

  1. Avatar

    Че ще имаш успех по зададения въпрос. Твоето намерение ще има хубав резултат. Но внимавай да не унищожи нещо отношенията Ви с този човек. Или в момента отношенията не са добри, но някакво действие от ваша или негова страна, ще промени обстоятелствата. Аз бих така го изтълкувала.

  2. Avatar

    Много интересно! На въпросът ми дали ще имам връзка с даден мъж ми излеза: приятна, идея, задържа, подлежаща, намерение, твоето начинание, унищожава отношение, радвай се на, сигурен успех. Как да го тълкувам?

Leave Comment