Мистичният Египет

Египет като древен мистичен център е оставил отпечатък във всички основни култури, както в християнската, еврейската, така и в ислямската. Всяко по- задълбочено проучване за историята на древната мъдрост, независимо откъде точно започва, води до Египет и неговите храмове. Ето защо не ни учудва факта, че арабите споменават в своите хроники египетските пирамиди и еврейските праотци. Египетската мъдрост също така се споменава многократно и в Библията. Един от древните арабски автори -Ал Макризи, описал и издирил всички налични документи от старо време в  ”главата за пирамидите” и според него пирамидата известна като хеопсовата е построена от Саурид, който е Енох в Библията, който е Хермес в Гърция, който е Идрис в исляма и Тот в Египет. Самият Бог му предава знанието за звездите, същият му съобщава, че на земята ще има потоп и той трябва да пренеса цялото знание и това знание да бъде съхранено. След което Саурид, известен като Хермес и Идрис (в ислямската традиция) построява пирамидата.

Цитат от Хибит:

“ Има хора, които казват Първия Хермес, египетския Тот, който в качеството си на пророк, цар и мъдрец е наречен “трикратен”. Той е този, който евреите зоват Енох, син на Яред, син на Махалалел, син на Кенан, син на Енос, син на Сет, син на Адам- да е благословен- и това е Идрис, който четеше по звездите, че потопът ще дойде. Тогава нареди да бъде построена пирамидата и всичко, за което се грижеше той и което можеше да бъде изгубено или да изчезне, да се скрие, за да се запазят и съхранят нещата.”

От този запазен текст става ясно, че Тот, Хермес, Енох и Идрис са едно и също лице. Всички тези имена са свързани с писмеността и мъдростта. Ученият жрец от Хелиопол Манетон, е автор на историческото произведение “Египтика”, той твърди, че черпи своята информация направо от надписите върху колоните на тайни подземни храмовете в Тива. Древните текстове били гравирани лично от Тот – Хермес. Менетон разказва още, че втория син на Хермес- Агатодаймон (в превод Добрият дух) , след потопа изнесъл навън  папиросови свитъци наричани от баща му “Херметични писания” и последствие ги върнал отново в тайните подземни храмове.  Евреите от своя страна разказват за Енох (който както знаем е Хермес), след като е обучен от Елохимите получава поръчение да предаде всичките знания на хората. Енох предава знанието на своя син Метосела.

Накъдето и да тръгнем в древната история, винаги се озоваваме в Египет накрая и пирамидите, независимо дали тръгваме от Енох, Тот, Хермес, Номмо, Еа, Енки или Варикоча. В арабската книга “Хитат” може да се прочете описание на пирамидите от Гиза. В тази книга се съдържа информация за подземни порти. Там пише, че под земята пирамидите имат кухини, до които минава сводест тунел. Всеки проход е дълъг 150 лакътя или 79 м. Арабските хронисти навярно са разполагали с преданията на Херодот. Две неща в Хитат правят силно впечатление. Първо сведението за кладенчовия изкоп, който наистина е открит и съществува и второ сведенията за покойните синове на Адам. В една от книгите” Книга за живота на Адам и Ева” разбираме, че малко след смъртта на Адам, тялото му е взето и приготвено и след това занесено в Рая.

“ И след като взеха Адама, Бог нареди да го занесат в Рая, и след тези думи, Бог направи триъгълен печат и запечата гроба на Адам, за да не му направи никой нищо през тези шест дни.”

( глава 40-42 от Животът на Адам и Ева)

“Ал Мамун отвори Голямата пирамида, която се намира срещу Ал Фустат, изследвах вътрешността ѝ и забелязах големи покои със свод, чиято основа бе четириъгълна, а таванът объл. В средата имаше изкоп като за кладенец, дълбок десет лакътя. Ако се слезе долу на четирите му страни се открива по една порта водеща към голяма помещение с трупове на покойници, синове на Адам. Те са покрити с много савани, всеки с повече от сто, които времето е направило прогнили и черни. (гл.20 от Хитат)”

Триъгълният печат може да бъде свързан с пирамида. Цитат от древна книга описание на Ал Мамун от Ал Кайси за отварянето на пирамидата през XII век разкрива нещо изумително.

“В сводестата зала е открит проход, който води към най- високата точка на пирамидата, но в него няма стълбище. Казва се, че по времето на Ал Мамун са се изкачили горе и са достигнали до сводестата стая, където се намирала човешка статуя от зелен камък, вид малахит. Занесли я на Ал Мамун и се оказало, че е затворена с капак. Когато я отворили, намерили труп на мъж в златна броня, украсена с най- различни благородни камъни. Върху гърдите му лежал меч без дръжка, а до главата му червен хиацинт, голям колкото кокоше яйце, който светел като огнен пламък. Него Ал Мамун прибрал за себе си. Но статуята на идола, от която извадили мъртвото тяло, видях да лежи до портата на палата до Мисър, Кайро, през 511г.”

Напълно е възможно костите на първите хора да са лежали в пирамидите хиляди години, преди да бъдат открити и ограбени техните гробници.
Интересно е това, че в Изход Арон трябва да носи именно такива одежди, каквито са намерени в тази пирамида.

Изход16:21
16 той трябва да бъде четириъгълен, двоен, педя дълъг и педя широк.
17 Нареди по него четири реда изработени камъни, наред: рубин, топаз, смарагд – това е първи ред;
18 втори ред: карбункул, сапфир и елмаз;
19 трети ред: опал, ахат и аметист;
20 четвърти ред: хризолит, оникс и яспис; те трябва да се вложат в златни гнезденца.
21 Камъните трябва да бъдат според имената на израилтяните дванадесет, според имената им, както се гравира печат; да бъдат за дванадесетте племена, всеки камък според името му.

По тялото са намерени само разпаднала се дреха, от която са запазени златните нишки. Платът се е разпаднал, но останал нагръдника и златните нишки. Скъпоценните камъни, ако съдим по Библията са символ на всички 12 рода или племена.
В книгата Хитат после се казва, че зелената статуя, в която открили костите, седяла изправена до царските палати в Кайро докъм 611 година сл. Хр. от Хиджра. Възможно ли е да са били открити костите на първите хора там? Смятам, че е напълно възможно.
Древните са смятали, че Хермес е хроникьор на времената и се появява винаги в края на някоя епоха, за да съхрани знанието за идните времена. Ние мислим, че сме постигнали много повече от нашите деди, но когато се заровим в миналото, всеки стига до извода, че всъщност сме много по- назад както в умствено, така и в духовно отношения спрямо древните хора преди потопа. Елизабет Хайх го казва прекрасно.

Земята и нейните жители още не са осъзнали енергиите, които планетата получава от космоса, следователно не Могат да ги овладеят и да ги преобразуват според волята си . Земята приема излъчванията на космоса, постоянно се къпе и плува в тези енергийни вълни . Всичко случващо се на земята е непосредствена реакция и резонанс на тези вибрации.

Използвана литература: По следите на Боговете от Щефан Ердман

СПОДЕЛИ

Leave Comment