Делфийски максими

Преводът на текста е направен от д-р Пенчев, адресът на сайта е посочен долу в статията.

Жриците от Делфи били наричани Пития. Преди всяко пророчество Пития се измивала в Касталския извор, слагала златотъкана дреха, разпускала косите си, слагала лавров венец на главата си,  след това пиела от свещения извор, запалвала лаврови клонки, сядала на висок трикрак стол и вдишвайки изпаренията, правила своите предсказания.

Запазени слова от Храма на Аполон от Делфи. Според преданието,  са дадени от бог Аполон на оракула на Делфи.  Преводът е от английски, от  статията в Уикипедия.

001. Επου θεω Следвай Бога
002. Νομω πειθου Подчини се на закона
003. Θεους σεβου Прекланяй се пред боговете
004. Γονεις αιδου Уважавай родителите си
005. Ηττω υπο δικαιου Бъди обзет от справедливост
006. Γνωθι μαθων Познавай, каквото си научил
007. Ακουσας νοει Възприемай, каквото си чул
008. Σαυτον ισθι Бъди себе си
009. Γαμειν μελλε Планувай да се ожениш
010. Καιρον γνωθι Знай своите възможности
011. Φρονει θνητα Мисли като смъртен
012. Ξενος ων ισθι Ако си странник, постъпвай като такъв
013. Εστιαν τιμα Почитай домашното огнище (Хестия)
014. Αρχε σεαυτου Владей себе си
015. Φιλοις βοηθει Помагай на приятелите си
016. Θυμου κρατει Овладявай гнева
017. Φρονησιν ασκει Упражнявай благоразумието
018. Προνοιαν τιμα Почитай провидението
019. Ορκω μη χρω Не се възползвай от клетвата
020. Φιλιαν αγαπα Обичай приятелството
021. Παιδειας αντεχου Придържай се към реда
022. Δοξαν διωκε Следвай честта
023. Σοφιαν ζηλου Копней за мъдрост
024. Καλον ευ λεγε Възхвалявай доброто
025. Ψεγε μηδενα Не упреквай никого
026. Επαινει αρετην Възхвалявай добродетелта
027. Πραττε δικαια Прави, което е справедливо
028. Φιλοις ευνοει Бъди мил с приятелите
029. Εχθρους αμυνου Внимавай с враговете си
030. Ευγενειαν ασκει Упражнявай благородството на характера
031. Κακιας απεχου Избягвай злото
032. Κοινος γινου Бъди безпристрастен
033. Ιδια φυλαττε Пази това, което е твоето
034. Αλλοτριων απεχου Отбягвай това, което е на другите
035. Ακουε παντα Вслушвай се във всичко
036. Ευφημος ιοθι Бъди тих
037. Φιλω χαριζου Бъди благоразположен към приятел
038. Μηδεν αγαν Нищо излишно, не прекалявай
039. Χρονου φειδου Използвай пестеливо времето
040. Ορα το μελλον Предвиждай бъдещето
041. Υβριν μισει Презирай наглостта
042. Ικετας αιδου Имай уважение към смирено просещите
043. Πασιν αρμοζου Приспособявай се към всичко
044. Υιους παιδευε Възпитавай синовете си
045. Εχων χαριζου Дай, каквото имаш
046. Δολον φοβου Страхувай се от измамата
047. Ευλογει παντας Говори добре на всеки
048. Φιλοσοφος γινου Бъди търсач на мъдрост
049. Οσια κρινε Избирай, което е божествено
050. Γνους πραττε Действай, когато знаеш
051. Φονου απεχου Не убивай
052. Ευχου δυνατα Моли се за възможни неща
053. Σοφοις χρω Съветвай се с мъдрия
054. Ηθος δοκιμαζε Изпитвай характера
055. Λαβων αποδος Върни обратно, каквото си получил
056. Υφορω μηδενα Не свеждай поглед пред никого
057. Τεχνη χρω Използвай своите умения
058. Ο μελλεις, δος Прави това, което искаш да правиш
059. Ευεργεςιας τιμα Почитай благотворителността
060. Φθονει μηδενι Не ревнувай никой за нищо
061. Φυλακη προσεχε Бъди сам на себе си пазител
062. Ελπιδα αινει Възхвалявай надеждата
063. Διαβολην μισει Презирай клеветника
064. Δικαιως κτω Печели успехи честно
065. Αγαθους τιμα Почитай добрите хора
066. Κριτην γνωθι Познавай съдията
067. Γαμους κρατει Преодолей сватбените пирове
068. Τυχην νομιζε Разпознавай късмета
069. Εγγυην φευγε Избягвай залозите
070. Αμλως διαλεγου Говори разбираемо
071. Ομοιοις χρω Сдружавай се с твоите равни
072. Δαπανων αρχου Управлявай своите разноски
073. Κτωμενος ηδου Бъди щастлив с това, което имаш
074. Αισχυνην σεβου Почитай чувството за срам
075. Χαριν εκτελει Изпълни услугата
076. Ευτυχιαν ευχου Моли се за щастие
077. Τυχην στεργε Обичай щастието
078. Ακουων ορα Наблюдавай, което си чул
079. Εργαζου κτητα Работи това, което сам можеш
080. Εριν μισει Презирай съревнованието
081. Ονειδος εχθαιρε Отвращавай се от позора
082. Γλωτταν ισχε Въздържай езика си
083. Υβριν αμυνου Дръж себе си далеч от наглостта
084. Κρινε δικαια Прави справедливи отсъждания
085. Χρω χρημασιν Използвай, каквото имаш
086. Αδωροδοκητος δικαζε Отсъждай неподкупно
087. Αιτιω παροντα Обвинявай само този, който присъства
088. Λεγε ειδως Говори, когато знаеш
089. Βιας μη εχου Не бъди зависим от силата
090. Αλυπως βιου Живей без скръб
091. Ομιλει πραως Живейте кротко заедно
092. Περας επιτελει μη αποδειλιων Завърши състезанието без срамежливост
093. Φιλοφρονει πασιν Постъпвай любезно с всеки
094. Υιοις μη καταρω Не проклинай синовете си
095. Γυναικος αρχε Напътствай жена си
096. Σεαυτον ευ ποιει Помагай си
097. Ευπροσηγορος γινου Бъди вежлив
098. Αποκρινου εν καιρω Дай навременен отговор
099. Πονει μετ ευκλειας Бори се славно
100. Πραττε αμετανοητως Действай без разкаяние
101. Αμαρτανων μετανοει Разкайвай се за греховете си
102. Οφθαλμου κρατει Контролирай окото си
103. Βουλευου χρονω Дай навременен съвет
104. Πραττε συντομως Действай бързо
105. Φιλιαν φυλαττε Пази приятелството
106. Ευγνωμων γινου Бъди признателен
107. Ομονοιαν διωκε Преследвай хармонията
108. Αρρητον κρυπτε Пази дълбоко най-голямата тайна
109. Το κρατουν φοβου Страхувай се от ръководещите
110. Το συμφερον θηρω Преследвай, което е полезно
111. Καιρον προσδεχου Приеми установената мярка
112. Εχθρας διαλυε Избягвай враждата
113. Γηρας προσδεχου Приемай старостта
114. Επι ρωμη μη καυχω Не се хвали със силата си
115. Ευφημιαν ασκει Упражнявай тишината (вкл. религиозната)
116. Απεχθειαν φευγε Избягвай враждебността
117. Πλουτει δικιως Придобивай богатство честно
118. Δοξαν μη λειπε Не изоставяй честта
119. Κακιαν μισει Презирай злото
120. Κινδυνευε φρονιμως Рискувай благоразумно в опасност
121. Μανθανων μη καμνε Не се изморявай да учиш
122. Φειδομενος μη λειπε Не спирай да бъдеш пестелив
123. Χρησμους θαυμαζε Възхищавай се на оракулите
124. Ους τρεφεις αγαπα Обичай, когото издигаш
125. Αποντι μη μαχου Не опонирай на някой, който отсъства
126. Πρεσβυτερον αιδου Почитай по-възрастния
127. Νεωτερον διδασκε Учи по-младия
128. Πλουτω απιστει Не вярвай на богатството
129. Σεαυτον αιδου Уважавай себе си
130. Μη αρχε υβριζειν Не ставай нагъл
131. Προγονους στεφανου Короновай своите предци
132. Θνησκε υπερ πατριδος Умри за родината си
133 Τω βιω μη αχθου. Не бъди недоволен от живота
134. Επι νεκρω μη γελα Не се шегувай с мъртвите
135. Ατυχουντι συναχθου Сподели бремето на нещастните
136. Χαριζου αβλαβως Удовлетворявай се без вреда
137. Μη επι παντι λυπου Не скърби за никого
138. Εξ ευγενων γεννα Започвай от благородни пътища
139. Επαγγελου μηδενι Не обещавай нищо на никого
140. Φθιμενους μη αδικει Не обърквай мъртвия
141. Ευ πασχε ως θνητος Бъди заможен като смъртен
142. Τυχη μη πιστευε Не вярвай на щастието
143. Παις ων κοσμιος ισθι В детството бъди благовъзпитан
144. Ηβων εγκρατης В младостта бъди самодисциплиниран
145. Μεσος δικαιος В зрялата възраст бъди справедлив
146. Πρεσβυτης ευλογος Като старец бъди здравомислещ
147. Τελευτων αλυπος Като достигнеш края не бъди тъжен

Използван източник:  http://occultaphilosophia.blogspot.com/2015/07/blog-post.html

СПОДЕЛИ
  • 66
    Shares

Leave Comment