Хороскопът на сътворението

Има два известни поне на мен хороскопа на сътворението. Единият хороскоп е дневен, а другият нощен. Който се интересува по- дълбоко от тази тема, има такъв труд, наречен “Първообраз на творението” и се занимава  с въпросите за сътворението, включително произхода  и природата на тъмните сили и противопоставянето им на светлите. За тези, които се интересуват по- дълбоко от темата и имат познания по английски, може да отворят  тук http://www.avesta.org/pahlavi/bund29.html

Най- общоприетата версия на хороскопа на сътворението  e гръцката.  Персите се притеснявали, че Слънцето е в нощна карта и са дали друга гледна точка на хороскопа на сътворението.  Тук е представена гръцката версия на хороскопа на сътворението.

СПОДЕЛИ

Leave Comment