Тайните в откровението на Йоан

В откровението, Йоан говори за четирите животни. Той вижда тези четири животни, около Божия престол, във видение. Това видение  става и символ на края на света. Йоан съзерцава животните около  Божия престол и различни други небесни присъствия. Може някой да не е забелязал, ала и пророк Езекиил глава първа, също се говори за много подобно видение. И двамата пророци, живели в различно време, говорят за едни и същи животни. Нека видим какво казва Езекиил.

1:6 Всяко от тях имаше четири лица, всяко имаше и четири крила.
1:7 Нозете им бяха прави нозе; и стъпалото на нозете им беше подобно на стъпало на телешка нога; и изпущаха искри като повърхността на лъскава мед.
1:8 И имаха човешки ръце под крилата си на четирите си страни; и на четирите лицата и крилата бяха така:
1:9 крилата им се съединяваха едно с друго; не се обръщаха като вървяха; всяко вървеше направо пред себе си.
1:10 А колкото за изгледа на лицата им, той беше като човешко лице; и четирите имаха лъвово лице от дясната страна; и четирите имаха волско лице от лявата; и четирите имаха орлово лице.
1:11 И лицата им и крилата им бяха обърнати нагоре; две крила на всяко се съединяваха едно с друго, и двете покриваха телата им,
1:12 И вървяха всяко на право пред себе си; гдето се носеше духът, там вървяха; като вървяха не се обръщаха.
Четейки, в мен веднага изниква представа на зодиака и хода на слънцето през знаците.
Всеки човек запознат малко с астрологията, би се досетил, че става въпрос за четирите оси в хороскопа, там където седят четирите престола и архангела на Бога, а именно- Водолей(човешкото лице), Лъв- лъвско лице, Телец- волско лице и Орел-орлово лице(Скорпион, съзвездието Скорпион е познато още като Орел). Това са осите на ангелските йерархии, които са взели участие в създаването и еволюцията на слънчевата система.
  • Лъвът е символ  на физическото тяло, представено от архангел Рафаил- сатурновия период.
  • Скорпион представя етерното тяло, архангелът е Уриел и символизира слънчевия период.
  • Телец, съзвездието на Архангел Михаил е символ на умственото тяло – земен период
  • Водолей- астралното тяло, архангел Гавраил- лунен период.

Нека видим какво споделя Йоан.

Глава 4, и 5 дава дава описание на четирите животни.

6. и пред престола имаше стъклено море, подобно на кристал; а сред престола и около престола – четири животни, отпред и отзад пълни с очи:
7. първото животно приличаше на лъв, второто животно – на теле, третото животно имаше лице като на човек, а четвъртото животно приличаше на хвърчащ орел.
8. И четирите животни имаха всяко по шест крила наоколо си, а извътре бяха пълни с очи, и без почивка денем и нощем възклицаваха: свет, свет, свет е Господ Бог Вседържител, Който е бил, Който е и Който иде.

6. Погледнах, и ето, сред престола и четирите животни и сред старците стоеше Агнец, като заклан, със седем рога и седем очи, които са седемте духове Божии, разпратени по цялата земя.
7. Той дойде и взе книгата от десницата на Оногова, Който седеше на престола.
8. И когато взе книгата, четирите животни и двайсет и четирите старци паднаха пред Агнеца, държейки всеки от тях гусли и златни чаши, пълни с тамян, които са молитвите на светиите;

Става ясно, че Йоан вижда почти същата картина на четирите животни. Едното, което прилича на теле, друго, което прилича на лъв, другото животно прилича на орел и последното, което е човешко същество. Всяко едно от тези “животни” има по шест крила и всяко е  описана като “пълно с очи”. И освен това казва, че тези животни не почиват  ни денем, ни нощем, а прославят  Бога. Ако попитаме едно дете, какво е за него Лъвът, то навярно ще ни отговори, че Лъвът е царят на зверовете. Ако попитаме, а какво е орелът, всеки би отговорил, че е царят на птиците. Какво е бикът, (телец) отговорът и тук е, царят на домашните животни. А какво е човешкото същество, то отговорът не би могъл да бъде друг, освен, че човекът е символ на цялото материално творение.Характеристиките на тези четири животни на творението се обединяват, за да направят една съвършена картина на духа и на истинската им служба на небето. Както става ясно, при анализа на тази съвършена картина, се подразбира, че служат на Бога само смелите като лъва, търпеливите като вола, стремящите се като орела, интелигентите като човека. Тези животни, според двамата пророка обикалят Трона на Господ. Но това би било възможно, само ако Йоан е наблюдавал с лице към себе си тази картина. С други думи, Тронът трябва да е някъде в средата, пред очите на Йоан, така че едното животно ще бъде над Трона, другото под Трона, а другите две животни ще се появят отляво и отдясно на самия кръг. Ето ги и осите в хороскопа с център Слънце. Четирите животни оформят кръг, който визуално пресича трона от всичките му страни.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Следователно четирите животни са оформили кръг, който визуално “пресича” трона от  страните му. 

В миналото духовното тълкуване на тези “животни” било дадено от автор, който се представил под името  Дионисий Ареопагит, християнин, автор на богословски произведения от  около 500 г. сл. Хр., Твърди се, че той е използвал  като псевдоним името на св. Дионисий Ареопагитът, но е напълно възможно  и да е бил самият той. Дълго се смятало, че св. Дионисий е автор на философски и богословски произведения, които са оказали огромно влияние върху мисловността на Християнския Изток и Запад. Техният автор е наричан днес Псевдо-Дионисий Ареопагит. В тези духовни и наистина безценни произведения на Дионисий може да откриете разказ относно небесната йерархия, където той свързва характеристиките на четирите “животни” с характеристиките на различните архангели. С други думи, той предоставя духовна интерпретация, а не физическо обяснение на пророчеството.Ако прочетете този труд, без съмнение, ще ви стане ясно, че четирите животни в книгата Откровение, символизират представителите на всяко творение- духовно и материално. Животните непрекъснато славят Бога, Твореца. В Псалом 19 също има препратка, към  това.

 

 Небесата разказват за Божията слава и твърдта разгласява за делата на ръцете Му.

 Ден на деня предава слово и нощ на нощта разкрива знание

 без говор или думи, без да се чува гласът им.

 Техният зов се носи по цялата земя и техните думи – до краищата на света. В тях е поставил шатър за слънцето…

Множеството очи във видението на Йоан  може да символизират жизнеността и бдителността. Добро тълкуване на това дава  доктор Крей. “Силата на природата не е сляпа сила, тя се използва в служба на Божието провидение и навсякъде в нея се вплита печатът на разума” Силата на природата винаги е и ще пази Божията воля. Нейните многобройни очи са свързани с Отеца, както очите на детето са свързани с това на родителите му и както очите на слугата към неговия господар.

СПОДЕЛИ

Leave Comment