Влиянието на звездите върху нас

Всеки астролог рано или късно виждайки проявленията на звездното небе върху съдбите на хора и държави, би решил, че астрологията  е създала абсолютна закономерност и неизбежност. Но ако приемем, че всичко е написано от звездите, то тогава трябва да признаем, че сме лишени напълно от свободната си воля. Тогава излиза, че астрологията е създадена само да посочи фаталността на съдбата, която не можем да променим или избегнем по никакъв начин.

Но така ли е наистина?

Астролозите знаят, че циклите  създават събитията върху нашата земя, хората, държавите. Астрологията ни дава едно доста точна представа за това влияние, посочвайки къде и с каква сила минават силите на космичното течение. Ако си представим тези космични сили като една река, а потърпевшият е вътре в нея, то той има свободната воля  да се противопостави на течението, да се остави на самото течение или да потъне не успявайки да достигне до отсрещния бряг.  Разбира се, добре би било за давещия се да се бори,  но за да  се справи с този проблем, ще е нужно да знае дълбочината на реката, силата на течението и в коя посока е то. И това е знанието, което астрологията дава на хората. Тя може да покаже всички възможности и опасности. Без това знание, човек може да се хвърли в потока, без да е наясно накъде той ще го отведе. Тук трябва да се вземе под внимание и това, че звездите предполагат, но Бог разполага. Силата на знанието седи в това, че  плуващият в открито море ще има силата да обърне посоката, така че да остане по- малко засегнат от негативните последствия. Макар и обстоятелствата да са лоши в този момент, нищо няма да попречи да се промени посоката на  движение, натам накъдето човек пожелае. В този момент трябва да се включат волята, силата, знанието, причината, за да се избегне евентуална катастрофа. Не бива да се забравя, че без значение колко неблагоприятна  е една астрологична карта, винаги е възможно да се насочат събитията в различна посока, като се включи за тази цел  знание, усилия и воля. Ако се оставим на течението да ни отведе, където то поиска, ние можем да се озовем не точно там, където сме искали да бъдем. Когато човек вземе мерки и е информиран за дадена ситуация, той винаги може да омекоти удара. Много неблагоприятни събития могат да се омекотят и когато личността осъзнае духовния си потенциал. Когато разберем, че над  нас има една сила, която е по- могъща и вечна. Звездите са част от тази сила, но и ние сме частица от нея. Връзката с нашето съзнание ни издига на едно по- високо ниво на съществуване. Планетните влияния имат различна степен на проявление, според степента на осъзнатост на индивида.  И това може да бъде доказано чрез астрологията. Според това до колко един народ е пораснал духовно, същото се отнася и за отделния индивид, ще зависи и силата на проявлението. Колкото по -неосъзнат е човек, толкова по- точно му пасва хороскопа и толкова по- драматични са проявленията на аспектите в живота му.

СПОДЕЛИ
  • 1
    Share

Leave Comment