Духовните тела на човека

Тук много накратко са представени телата на човека. Ако читателят реши, че темата му е интересна, може да потърси литература, с която да допълни и обогати своите знания. Рудолф Щайнер, Ани Безант, Учителят Петър Дънов са дали богато съдържание относно телата на човека.

  • Аз
  • Астрално тяло
  • Етерно тяло- развило се е през слънчевия период
  • Физическо тяло

Етерното тяло е най- близо стоящото до физическото тяло и се намира в границите на физическото тяло. Смъртта настъпва, когато етерното тяло се отдели от физическото. То е посредник на нашите мисли, които са от духовно и нематериално естество. Мозъкът е само проявление на етерното тяло. След като се отдели етерното тяло от физическото, човек запазва спомените си в продължение на три дни. Тогава човек вижда целия си живот от детството до края. След това тялото се разпада, като се взема  от етерното тяло само най- важното, екстракта придобит през току- що преминалия вече живот.

Азът и Астралното или наречено още звездното тяло не се подновява при всеки следващ живот, те остават с нас постоянно. Азът и звездното тяло(астрално) вървят заедно през всичките наши прераждания. Астралното тяло носи всички страсти и чувства, които са присъщи на дадения човек- като милосърдие, любов, гняв, болка. Без астрално тяло, човек не би изпитал никаква болка при увреждане на физическото тяло. Звездното тяло е свързано с хороскопа ни, а в хороскопа са вплетени нашите навици, предразположения, доброта, гняв- всички добродетели и недоизработени още такива. След смъртта на човек, тези тела се отделят.

Тук трябва да се спомене, че Азът и Астралното тяло може да се отделя и през земния ни живот, докато спим. Физическото тяло дотогава се подържа от етерното тяло, което от раждане до гроб, поддържа жизнено материалното тяло. Когато човек спи, липсва съзнанието. Това е така, защото без Астралното тяло, не би могло да има съзнание.   Астралното тяло и Аза се отделят при сън и по тази причина липсва съзнанието присъщо на будния човек. По време на сън, човекът не е във физическото си тяло, но то остава живо, защото е одухотворено от етерното тяло. Докато физическото тяло спи, Азът и астралното тяло водят друг живот в един от духовните светове. В духовният свят човек се среща с напреднали или тъмни духове, със същества от висшите йерархии,  не рядко с приятели и близки, които са преминали отвъд. Всичко това, което човек прави, докато спи, оставя отпечатък в астралното тяло. Когато човек се събуди, астралното тяло предава отпечатъка върху етерното тяло. Така запомняме нерядко нашите сънищата. Ако много бързо станем от сън, обаче, има опасност сънят да не се отпечата и да не го запомним, както става често. Животът, който живеем докато спим е изключително важен и не по- малко ценен от  материалния живот в тяло. Астралното тяло и Азът  и етерното тяло на човека са от по- висше естество, но  човека  все още не е добре развил телата си и затова трябва  да работи върху това.  Това, което ни отличава от животните е нашият индивидуален АЗ. Това ни прави различни от животинския вид. Астралното тяло при хората не е еднакво развито. Например при духовно развития човек, то се състои от най- фините частици на астрала. По тази причина и  е със сияен цвят, докато при неразвития духовно човек, астралното тяло представлява нещо като маса с неясни очертания от астрална материя.

При духовните хора, след смъртта, етерното тяло се разпада с изключителна бързина и така безпрепятствено продължава напред към определената цел, която съответства на духовното му развитие. Не е еднакво преминаването през смъртта и на всички хора. Положението на онези, които внезапно са преминали в отвъдното поради нещастен случай, самоубийство, убийство или друга внезапна смърт, не е еднакво с хората починали от старост. Ако хората, които умират са чисти, духовни и извисени, те получават покровителство от духовния свят. Другите чакат впримчени в сцената на земния живот не осъзнавайки, че са го напуснали отдавна.

Следват извадки от Учителя Петър Дънов по темата.

Физическото тяло е една от обвивките на човека,  духовното – втора
обвивка, умственото – трета, причинното – четвърта и т.н. Колкото по-високо е
издигнат  човек,   толкова по-добре са развити неговите  тела…  Колкото по-
развити са телата на човека, толкова са по-големи възможностите му.
Започнете   да   изучавате   физическото,   астралното,   менталното   и
причинното тяло на човека. Както физическото тяло има своя физиология и
анатомия, също така и астралното, менталното и причинното тяло имат своя
физиология и анатомия, физиологията и анатомията на по-високите тела е
подобна на тези на физическото тяло.

Човек може да се съобщава с невидимия свят чрез физическото си тяло. В него са вложени възможностите на всички минали култури, както и тия на настоящата и бъдещата култура. Затова трябва да го държите в изправност, в ред и порядък.

Умът има обвивка, както и тялото. Умът има тяло и то доста сложно и организирано.

Човек има 12 тела, но засега функционират само четири: физическото, на сърцето (чувствата), третото – на ума, и четвъртото – на разумния, на причинния свят.

Другите осем тела са в зачатъчно състояние. За в бъдеще те ще се проявят. Като влезете в духовния свят, ще се проявят още четири, а като влезете в Божествения свят, ще се развият и останалите четири.

След всеки период от седем години в човека започва една нова фаза – развитие на ново тяло. Такива тела има седем. В духовно развитите има още три, а в най-напредналите – още две. Значи, в човека може да се развият дванадесет тела.

Човешките седем тела прогресират епохално, в тях има известни творчески вълни, които подтикват тъй, както силите в природата подтикват пролетта да се прояви. Има вълни на физическото тяло, на астралното, на умственото, на причинното тяло. Всяко от тези тела има нужда от специфична храна.

Има едно тяло в човека, което никога не се разрушава. Това тяло е Божествено. Върху това тяло вечността пише онова, което човек прави и е направил досега.

Физическото ни тяло е сформирано в продължение на милиони години, а сега се формира астралното тяло.

Външните неща не са наши. Всичко, което съществува вън от нас, то е само условие за нас. Важно е онова, което имаме вътре у нас, в нашето тяло. Човек, който има злато в кръвта си, е богат и здрав, и умен. Има ли само външно злато, това не е от значение. Ако доброто е вътре в тебе, в кръвта ти, ти си добър. Ако имаш достатъчно фосфор в мозъка си, значи, че имаш светлина, че може да си учен.

Умственото тяло, духовното и физическото си приличат, но материята, от която са направени, се различава. Най-тънка и фина е материята на умственото тяло.

Човек е една сложна елипса. Той е съставен от няколко преплетени елипси: физическото тяло, астралното, менталното и причинното. Тези тела са с различни измерения. Физическото тяло е триизмерно, астралното с четириизмерно, умственото – петизмерно, и причинното – шестизмерно. Материалите на тези тела са от съвсем различен състав.

Във физическото тяло, в астралното тяло, в менталното и причинното тяло функционира сегашното съзнание на човека. Има и други тела в човека, но те са в застой. Има някои органи във физическото тяло, които съответстват на тези от другите тела. Например мозъкът съответства на умственото тяло. Симпатичната нервна система, или стомашният мозък, съответства на духовното тяло. Черният дроб, далакът и стомахът съответстват на нисшите полета на астралното тяло. Ако е разстроен черният дроб, чувствата няма да функционират правилно, ще сте мрачни, неразположени. Черният дроб спомага за храносмилането и ако образувалите се отрови не преминат в стомаха, ще влязат в кръвта и ще предизвикат разстройство в астралното тяло. Тогава силите на астралното тяло няма да минават правилно във физическото тяло. Разстрои ли се черният дроб, и паметта отслабва. После ще дойде и неврастенията, понеже косвено този орган влияе на симпатичната нервна система. Щом се спъне някоя функция на някой орган от една система, той повлиява и на другите. Ако вие не контролирате вашите чувства, те ще разстроят черния дроб, а черният дроб ще разстрои целия ви организъм.

Чрез чувствата си човек е свързан с астралния свят, т.е. със своето астрално тяло, наречено още духовно тяло. Астралният свят се състои от две области: низша и висша – според чувствата, които също биват низши и висши. Астралният свят е течен, подобен на водата. Там съществата живеят както рибите във водата.

На Земята човек живее и с умственото, и с причинното си тяло; те са свързани с по-високи светове от физическия и астралния. Значи човек живее с четири тела: физическо, астрално, умствено и причинно. Всяко тяло извършва специална служба. Всяко тяло е съставено от специфична материя. А всеки орган на физическото тяло е свързан с един от четирите свята. Черният дроб например е свързан с астралния, т.е. с духовния свят, или със света на чувствата. Той регулира низшите чувства на човека. Той поглъща отровите на организма и ги трансформира. Ако се разстрои, отровите се разнасят по целия организъм и човек умира.

Както физическото тяло има своя физиология и анатомия, така и астралното, менталното и причинното тяло имат своя физиология и анатомия. Физиологията и анатомията на по-високите тела са подобни на тези на физическото тяло.

Според окултизма, всяко от телата на човека представлява известна величина. Физическото тяло е една величина, астралното – втора, менталното – трета, и причинното – четвърта. Всяко от тия тела има свои специфични енергии. Вие трябва да разбирате тези енергии, да можете да ги трансформирате, да ги превръщате от един свят в друг.

Умственото тяло, духовното и физическото си приличат, но материята, от която са направени, се различава. Най-тънка и фина е материята на умственото тяло.

За физическото тяло засега нормалната топлина е 36 градуса. За астралното тяло топлината е друга. За умственото, за причинното тяло съвсем друга е топлината. Причинното тяло на човека може да издържа на 273 градуса, няма нищо да усети, но от човешкото тяло при толкова градуса няма нищо да остане.

Като умре, човек оставя тялото си, т.е. външната обвивка на Земята. Върху това тяло сега се гради друго едно тяло, което всеки може да го види.

Условията, при които живеете сега, са трудни, и за да издържите на тях, трябва да имате броня, да се пазите. Вашето тяло трябва да вибрира в съгласие с вашите висши мисли. Това е една естествена броня.

Телата влизат едно в друго. Най-шуплесто е физическото тяло. Духовното тяло влиза в шуплите. Божественото тяло влиза в умственото и така всички тела съставляват едно цяло.

Вечерно време с кое тяло се разхождате? Приказвате, бягате, движите се насам-натам – това е вашето духовно тяло, а физическото е на леглото, почива си.

Умственото тяло е безсмъртно.

Духовното тяло сега се строи, то не е завършено – челото, носът, устата, костите, черепът, умът, ръцете не са завършени. Астралната ръка сега се изработва, астралният свят се сгъстява, приготовлява се за по-висш живот, по-пречистен. Сега той е в нещо като водно състояние.

Докато е на Земята, човек работи главно с физическото си тяло – най-подходящ инструмент за Земята. Обаче той мисли, чувства, търси причините и последствията на нещата. С какво мисли човек? С умственото си тяло. С какво чувства? С астралното си тяло. С какво издирва причините и последствията на нещата? С причинното си тяло. Както физическото тяло не е еднакво развито във всички хора, така и останалите тела в човека не са еднакво развити. Това показва, че на човека предстои голяма и велика работа – да развие всички свои съставки до съвършенство.

Физическото тяло се състои от три обвивки: етерна, която излиза вън от физическото тяло на 1–2 сантиметра, през нея минават електричеството и магнетизмът. Както обличате тялото си с дебели и тънки дрехи, за да го предпазите от студа или горещината, така и етерната обвивка е здравна дреха на физическото тяло, която го предпазва от външни влияния. Етерната обвивка е свързана с астралната, която управлява страстите. Тя предпазва човека от грях и отмъщение. Астралната обвивка е свързана с подсъзнателния астрален свят, а той – с широкия Божествен свят, откъдето черпи материали за съграждане на вътрешния или душевния живот на човека.

При яденето едно голямо количество от храната трябва да се изхвърли навън. Този закон важи и при строежа на умственото тяло. И там остава материал. Много мисли не влизат в употреба при изграждането на умственото тяло. Много от желанията, които имате, остават, не влизат в градежа на духовното тяло. Сърцето на човека е духовното или астралното тяло. Когато астралното тяло не е добре организирано, човек боледува. Когато умственото тяло е добре организирано, човек не боледува, мисълта е хубава. Тези две тела постоянно помагат за правилното изграждане на физическото тяло. Всички тела взаимно си помагат.

При медиумите физическото тяло е слабо свързано с жизненото тяло и затова в него влизат и се материализират духове от астрала. Те черпят енергия от медиума и затова медиумът след сеанс се чувства много изтощен.

Ще дойде ден, когато жизненото тяло ще може свободно да се измъква от физическото, от лявата страна, от далака.

Мозъкът отскоро е създаден, и то изключително за физическия свят – най-крайният предел и най-висшето в природата, но центърът на човешкия живот не е в главата. Ако вземете човека с изпънати ръце и крака, ще намерите центъра – там е най-важното място на човека – близо до сърцето.

Когато чувстваш, че ще ти се случи нещо, когато ти е тъжно или радостно, всичко става в този физически център. Тук, в сърцето, се намира духовното тяло, с което човек живее. Това физическо тяло, колкото и да го крепиш, все някой ден ще се простиш с него. В този си стремеж да го закрепиш това тяло, ти не обръщаш внимание на духовното тяло.

Между черния дроб и жлъчката съществува тясна връзка. Ако тази връзка се наруши, животът е в опасност. Понеже черният дроб е свързан със същества от низшия астрален свят, те започват да влияят на човека и му нашепват мисли на отчаяние, за самоубийство и т.н. – тези същества са пролетарии, които търсят лек начин на живот. Не са силни тези същества, но организирани, те гледат на богатите като на изедници и се настройват срещу тях.

Няма по-опасни хора от неорганизираните. Попаднете ли в едно мъчително състояние на духа, ще знаете, че сте в областта на неорганизираната материя. В това отношение англичаните могат да се похвалят с добре организиран черен дроб и добре организирани чувства.

Когато действа духовното тяло на човека, лицето веднага светва. Нещо приятно лъха от целия човек. Щом дойде физическият човек, веднага нещо като сянка мине през лицето, човек се свива.

Във физическото тяло на човека работите не могат да станат лесно, но с духовното тяло лесно стават, понякога моментално стават.

Защо се подкосяват краката ви, като видите своята възлюбена (възлюбен)? Топлината е толкова голяма, че краката се подкосяват, не държат. При голямата топлина астралното тяло се разширява. И след като се разшири, излиза навън. Докато астралното тяло е излязло един пръст навън, още не сте толкова чувствителни, но като излезе четири-пет пръста, ставате чрезмерно чувствителни и казвате: “Не се допирай до мен”. Тялото е в ненормално състояние.

Човек трябва да спазва закона на последователността и в трите свята. Във физическия свят той трябва да знае как да се храни, как да диша, как да пие вода и как да възприема светлината. Той трябва да има добре организирано физическо тяло. Влезе ли в духовния свят, трябва да има добре организирано астрално тяло. За умствения свят пък трябва да има добре организирано умствено тяло. Който е развил и трите си тела, той може да се нарече разумен човек. Колкото е важно физическото тяло на човека, толкова са важни астралното и умственото му тяло.

Двойникът на човека е поле на космически сили. Двойникът на човека включва космически сили.

Всеки човек е точно на мястото си – той играе известна роля в природата. Без него Вселената не може. Без теб, като човек, без твоята душа, без твоя ум, без твоето сърце Вселената не може да се прояви в своята хармония. Във физическия човек има едно друго тяло – двойник, което служи като проводник между същинския и физическия човек. Когато човек е в радостно състояние, този двойник излиза навън, извън физическото тяло и в това състояние човек не трябва да се стряска, защото двойникът е свързан с много нишки. Когато човек излиза и влиза в тялото си, трябва да се внимава да не стане някакво силно сътресение, за да може двойникът да се намести правилно. Ако не може бързо да влезе на мястото си, може да стане преплитане с нишките от двойника на някой друг човек.

Необходимо е да изучавате отношението, което съществува между етерния двойник на човека и физическото му тяло. Етерният двойник свързва ума със сърцето.

Като пипнете ръката на човека, трябва да усетите мека, приятна топлина. Около ръката има друга светла, подвижна ръка, която е двойникът є. Докато двойникът действа правилно, и физическата ръка е нормална. Осакати ли се нещо двойникът, и физическата ръка се осакатява.

Вие трябва да разбирате закона, как да се прибирате в себе си. Като научите закона, няма да пущате двойника си да излиза навън. Там, дето влиянията са хармонични, ще се разширявате колкото си искате, но щом дойдете при неблагоприятни условия на живота, ще се прибирате.

Щом двойникът излезе от човека, последният живее почти животински: яде, пие и за нищо не мисли. Като знаете това, ще бъдете внимателни, ще се пазите да не се стряскате едни други, особено когато спите. Когато човек спи, двойникът му излиза от него и отива в пространството. През това време двойникът е свързан за тялото само чрез една нишка. Ако събуждате човека и го стреснете изведнъж, двойникът му не успява да се върне в тялото, вследствие но което се преплита с други двойници в пространството. Ако не знае как да разплете двойника си, човек полудява.

Чрез движенията си човек регулира енергиите на своя организъм. Движенията разтърсват въздуха, чиито трептения се предават на физическото тяло на човека чрез двойника. Двойникът на човека е антена, чрез която той възприема впечатления от външния свят. Тази е причината, поради която двойникът обвива човешкото тяло и го предпазва от нещастия. Колкото по-добре регулира двойника си, толкова по-правилно ще приема впечатленията от външния свят. Като знаете това, често трябва да регулирате антената си.

Припадне ли някой, ще знаете, че се е изгубило за момент отношението на двойника с тялото, връзката е прекъсната.

Вечерно време човек по-лесно отделя двойника си и пътува извън физическото си тяло къде ли не, отворена е границата. Но денем ако рече да направи този опит, границата не е отворена, може да го арестуват.

Много хора така са се повреждали. Излизат от тялото си и не могат да се върнат, други са се наместили в телата им. За тях се казва, че са полудели.

Човек, който забравя, който не помни, има изместен двойник.

Сутрин вашият двойник, като се върне от нощната разходка отново в тялото, не се намества всякога идеално, както трябва в тялото, и вследствие на това разместване се зараждат болестите в пръстите, краката. Ще накарате двойника да излезе навън и отново да влезе, да се намести добре, както са направили по-разумните същества.

Двойникът е толкова чувствителен, че ако излезе три пръста извън тялото и някой само махне с ръка, ще почувствате, че ви е причинил голяма болка.

Всички хора, които се развиват духовно, стават чрезмерно чувствителни, двойниците им излизат навън, те не са господари на двойниците си и затова много страдат и това ще продължава, докато се издигнат, докато станат светии. Затова поне като си лягате, помолете се този двойник да излезе и благополучно да влезе в тялото ви. Ако двойникът излезе и влезе както трябва, вие няма да страдате. Но ако не влезе както трябва, ще имате страдания и нещастия, не само физически.

По-добре е цяла нощ да останете буден, да останете в тялото, отколкото да се върне двойникът ви и да не се намести.

Животът, който Бог ти го е дал, диханието, което е вдъхнал и ти си станал жива душа, този живот аз наричам двойник. Този живот трябва да влиза и да излиза на място. Молитвата, формулите, разсъждението са методи, с които двойникът на човека или неговата мисъл може да работи.

Организмът има свой матрикс, своя аура. Тази аура излиза в успоредни линии от целия организъм – от краката, от главата, от ръцете.

Такъв човек всичко може да постигне, защото има аура или матрикс, която като ципа го обвива. Тя е здрава и го пази. Микробите не могат да я разрушат. Но със своя нередовен живот човек може да направи така, че матриксът да се напука и да се образуват язви. Те показват неправилност в човешката мисъл. Мисълта е всичко в живота. Чрез мисълта може да влияете на материята.

Аурата – това е кожата на духовното тяло. Човек трябва да има здравословна аура. Без здравословна аура човек не може нищо да направи.

Аурата на човека е много по-различна от тази на всички други същества. Човешката аура се тъче. За нея човешката мисъл, чувства и постъпки са храна, от която тази кожа или аурата се образува. Това е физическото в духовния живот на човека. Мислите трябва да дадат известна храна, за да се образува тази правилна аура. И когато вие имате тази аура, се чувствате смели и решителни, но щом тя се разрани, духът отпада.

Аурата на човека представлява кръг, различно оцветен, с различна големина и дебелина. Аурата на човека определя неговия манталитет. Видима ли е аурата? За едни е видима, за други – невидима. В средата на аурата има един център, отдето изтичат енергиите: горните енергии са свързани с умствените способности на човека, а долните – с енергиите на неговите чувства. Горните енергии са господарите, а долните – слугите.

Аурата на човека е естествена преграда. Щом е така, никой няма право да влиза без позволение в аурата на кого и да е. Дойде ли някой човек, той трябва да седи на 50–70 см от вас. Наруши ли това разстояние, приближи ли се много до вас, той създава дисхармония в отношенията. Тази дисхармония се дължи на неправилна обмяна между енергиите на двамата. Който е чувствителен, той възприема тази неправилност в обмяната и започва да страда. Когато учителят говори на учениците си, те се натрупват около него, приближават главите си един до друг, но тук не става неправилна обмяна. Защо? Защото мисълта на всички е съсредоточена към един общ предмет. Обаче ако двама души с две противоречиви мисли се приближават един до друг на разстояние по-малко от 50 см, те се стълкновяват. Аурите им се преплитат и между тях става неправилна обмяна. Щом почувстват такава дисхармония, те веднага се отдалечават. Не престъпвайте онази свещена преграда, която природата е поставила.

Колкото човек е по-здрав, по-духовен, по-издигнат, толкова аурата, която излиза от него, е по-бяла и блестяща, по-приятна. Заболее ли човек, аурата потъмнява. Потъмняването може да стане частично или изцяло. Всяка заболяла част е тъмна. От човека се иска да възстанови светлината на главата или стомаха, или на заболелия орган. Това ще стане и като усили мисълта си, като повиши вибрациите си.

Когато сядате, между вас трябва да има поне един метър разстояние, да не влизате един друг в аурата си. Достатъчно е да излезе духовното ви тяло вън от вас 2–3 мм, за да не можете да се търпите. То е чувствително и усеща противоположните вибрации.

Лъчистата материя, която изтича от човешкото тяло, изтича най-много от ръцете и нозете ни. Тази лъчиста енергия се нарича “флуиди”. Тази енергия ние можем да затворим в себе си при известни случаи, като прекръстосаме ръцете и краката си. Ако се преуморяваме умствено или телесно, ние губим много от тази енергия, чувстваме се отпаднали, слаби. Тази лъчиста материя образува около главата ни тъй наречения “ореол” или аура. Ореолът на човека бива такъв, какъвто е характерът му. Злъчният човек има зелен ореол, кръвожадният – тъмночервен, мъдрият – светложълт и пр. Ореолът на светията е лъчезарно светложълт. В ума и сърцето има по два центъра: положителен и отрицателен. Между ума и сърцето винаги трябва да има хармония.

Физическото тяло на човека е ключ, с който могат да се разрешават всички трудни въпроси. Изучаването на човешкото тяло е началото на всички науки, които представляват основа на бъдещето. Съзнателният, разумният човек знае, че тялото е облекло на душата. Следователно каквато е душата на човека, такова ще бъде и тялото му.

Душата на човека си има особено тяло, с което може да се възнесе. Това тяло е толкова пластично и така добре направено, че може да става и малко, и голямо. Това тяло именно строи и физическото, и всички останали тела на човека.

Телата са триизмерни, но душата не може да е триизмерна. Чувственият свят е четириизмерен, умственият свят е петоизмерен, причинният свят е шестоизмерен. Душата е от седмоизмерния свят. Онзи свят, който идва след този свят, е точно такъв, какъвто е нашият свят за животните. Духът е от десето измерение.

Ако един крайник се ампутира, това не може да не се отрази на другите тела. Един орган боледува, боледува същият орган и в другите тела.

Когато има дисхармония между вашето физическо тяло и двойника ви, или между силите на тялото и астралното тяло, винаги ще се получи едно болезнено състояние.

Ако човек заболее физически, болестта се отразява и на духовното му тяло, и обратно. Иска ли да се лекува човек, трябва да влезе във връзка с духовното си тяло. Лекува ли се само по физически начин, то няма нищо да постигне. Вечер, когато спи, човек напуща физическото си тяло, през което време става пълно пречистване и обновяване на клетките му. Щом се пречисти, отново влиза в него и се събужда. Ако е спал добре, тялото се пречиства добре и човек се събужда разположен и обновен. Адептите знаят изкуството да излизат от тялото си, когато пожелаят, отиват на различни места из пространството, а тялото си оставят някой брат да го пази.

Главната причина за болестите се дължи на дисхармонията между двойника и физическото тяло. В предната част на мозъка се намират особен род бели мозъчни влакна, чрез които се проявява деятелността на човешкото съзнание, което е свързано с двойника. Двойникът е апарат, чрез който се проявяват силите на природата. Физическото тяло живее благодарение на своя двойник и ако отношенията между тялото и двойника не са правилни и хармонични, зараждат се ред болезнени състояния.

На едно от телата не може да се въздейства, ако не се въздейства върху всичките седем тела едновременно. Боледува ръката – боледува ръката и в астралното, и в менталното, и в другите полета, не само на физическото поле.

Коремоболието може да се яви от чисто органически причини, от храна, от простуда, а някой път може да се яви от натрупване на излишни енергии в стомаха. По същия начин, като се занимавате с духовни работи и в този случай става натрупване на излишни енергии и се явяват опасни състояния. Запример: духовният човек става прекалено чувствителен, от всичко може да се засегне – неговият етерен двойник се удължава повече навън, астралното му тяло се разширява и той вече не може да понася никого. Трябва да научите закона как да се прибирате в себе си и да не допущате двойникът да излиза навън.

Христос възкръсна с духовното, с организираното си тяло, с което се явяваше и изчезваше. Физическото тяло е под контрола на човешката воля. Когато искаме, с него може да ставаме видими или невидими, толкова малки, че никой да не ни вижда, и толкова големи, колкото Земята.

Човек трябва да вярва, че може да живее вън от тялото си, иначе ще смятаме, че не може да живее вън от къщата, която си е построил.

Мъчно ли е човек да излезе от тялото си? Каква мъчнотия има човек да излезе от автомобила си? Освен ако е залостена вратата на автомобила и не може да я отворите.

Хората днес постоянно изпитват глад и жажда, защото събират материал за съграждане на своето тяло, което ще е безсмъртно. От грубата материя може да се извадят фини елементи за съграждане на светли мисли и благородни чувства.

Кръвта трябва да тече, мисълта трябва да се движи, а чувствата да се разширяват. Но в човека трябва да остане поне една основна идея в покой, която да образува неговото тяло.

Ако влезете в същинското си тяло и разберете неговите закони, преспокойно може да се движите, да идете до Слънцето, до Луната, да минавате през пространството спокойно, безпрепятствено.

Пречистването на човека става главно чрез сърцето, т.е. астралното тяло, което идва след физическото. Като умре, човек отива в друг свят с астралното си тяло, както орехът се посажда в земята с коравата си обвивка, а не със зелената.

Ще дойде време, когато духът ще създаде безсмъртно тяло на човека. В този смисъл задачата на човека е да се освободи от временното, от смъртното тяло, да го превърне в безсмъртно.

Има хора, които са свободни и може да излизат от тялото си навън, когато пожелаят, могат да преобразяват тялото си без никаква мъчнотия. И сега, и в миналото е имало такива хора, които са правели тези неща. Сега започнаха да присаждат маймунски жлези на хората, правят опити да подмладяват човека, но в човека има толкова много жлези, че не е необходимо да се присажда. У човека има известни жлези на активния живот, на човешката воля. Хиляди жлези има, не са 4-5.

Всяка жлеза може да се събуди чрез една специфична храна. Понеже това са тайни на природата, няма и не мога да ви кажа точно как става подмладяването.

Един ден, когато тръгнете за небето, няма да вземете тялото си, ще тръгнете с душата си, тялото ще оставите на Земята, защото то оттук е взето. То е каруца, направена временно от елементи на Земята и докато сте в царството на тия елементи, ще бъдете в тази каруца.

 

СПОДЕЛИ
  • 25
    Shares

4 Comments

Leave Comment