Откровението на Йоан / част втора

На читателят не може да не му направи впечатление, че четиримата архангели и четирите животни са доста често споменавани в Откровението на Йоан. Това е така, защото съзвездията Водолей, Лъв, Скорпион и Телец представляват осите на ангелските йерархии, които са взели участие в еволюцията на  съзвездията и  слънчевата ни  система. По време на тази еволюция се е зародил и човека с неговите тела- умствено, астрално, физическо и етерно тяло. Поради тази причина, тези йерархии са пряко свързани с човека.  В глава седма се приключва с благата вест, че Христос ще се погрижи за онези, които са страдали заради неговото име. Те няма да видят повече нито болка, нито сълза.

В глава осма се казва;

1.Когато сне седмия печат, настана тишина на небето, около половина час.

2. И видях седемте Ангели, които стояха пред Бога, и дадоха им се седем тръби.

 

Отново се появяват седемте главни ангела, за да въздадат правосъдие. В първа част вече са споменати поименно. Седемте тръби, навярно са знаци, които ни се дават за това, което има да стане.

1.Тогава дойде друг Ангел със златна кадилница и застана пред жертвеника; и му се даде много тамян, та с молитвите на всички светии да го тури на златния жертвеник, що беше пред престола.
Димът от тамяна с молитвите на светиите се издигна от ръката на Ангела пред Бога.
5. Ангелът взе кадилницата, напълни я с огън от жертвеника и я хвърли на земята; тогава се появиха гласове, гръмотевици, светкавици и трус.
6. И седемте Ангели, които държаха седемте тръби, се приготвиха да затръбят.
7. Първият Ангел затръби, и се появи град и огън, смесени с кръв, и паднаха на земята; и третата част от дърветата изгоря, и всичката зелена трева изгоря.
8. Затръби и вторият Ангел, и като че голяма планина, пламнала в огън, се срина в морето; и третата част от морето стана на кръв,
9. и умря третата част от морските твари, които имаха душа; и третата част от корабите загина.
10. Затръби и третият Ангел, и от небето падна голяма звезда, горяща като светило, и падна върху третата част на реките и върху водните извори;
11. и името на тая звезда е пелин; и третата част от водите стана на пелин, и много човеци умряха от водите, понеже се бяха вгорчили.
12. Затръби и четвъртият Ангел, и биде ударена третата част от слънцето, третата част от месечината и третата част от звездите, за да потъмнее третата им част, та третата част на деня, както и на нощта, да не свети.
13. И видях и чух един Ангел, да хвърка посред небето и да вика с висок глас: горко, горко, горко на живеещите по земята от останалите тръбни гласове на тримата Ангели, които ще тръбят.

 

Краят на една епоха е предопределен. В нашата слънчева система, навярно ще се случи някаква катастрофа, която ще окаже влияние върху всичко. Глава девета става все по- мрачна и описателна.

1.Затръби и петият Ангел, и видях звезда, паднала от небето на земята; и даде й се ключът от кладенеца на бездната:

2. тя отвори кладенеца на бездната, и излезе дим от кладенеца като дим от голяма пещ; слънцето и въздухът потъмняха от дима на кладенеца.
3. И от дима излязоха скакалци по земята, и даде им се власт, каквато власт имат земните скорпии.
4. И им се каза, да не повреждат земната трева, нито какъв да е злак, нито някое дърво, а само ония човеци, които нямат Божия печат на челата си
.

Печатът на главата, може да се тълкува и като дара на ясновидството и мъдростта. Навярно ще продължат живота, онези, които носят в себе си мъдрост и любов към Бога. Следващите стихове описват мрачните времена, на които ще са подложени хората в този момент. Смъртта ще им се вижда като утеха, но избраните ще оцелеят въпреки условията и трудностите, през които ще им се наложи да преминат.

 

6.В ония дни човеците ще търсят смъртта, ала няма да я намерят; ще поискат да умрат, ала смъртта ще побегне от тях.

11.За цар над себе си имаха ангела на бездната; името му по еврейски е: Авадон, а по гръцки – Аполион

Кой е ангелът на бездната? Това е ангел разрушител или ангел на смъртта. Отъждествява се с пропастта на преизподнята (шеол). Наричан е Ангел на бездната, близък до Самаил, Ангела на смъртта (Малах-ха-Мавет)Името му означава буквално „гибел“.
Според християнската традиция Абадон, наричан на гръцки „Аполион“ (буквално „губител“), при Свършека на света ще поведе армия от чудовищни скакалци срещу човечеството.
Името на Абадон често се употребява през Средните вековекато обозначение на Сатаната.

 

Началото на края е започнал.

12.Едното “горко” мина, ето, след него идат още две “горко”.

 

Ужасът продължава. Дори и в тези трудни моменти, ще има хора, които няма да приемат Бог. Ще има души, които ще преминат в редиците на тъмната ложа. Това се подразбира от следния стих.

 1. И останалите човеци, които не загинаха от тия порази, не се и покаяха за делата на ръцете си, та да се не покланят на бесове и на златни, сребърни, медни, каменни и дървени идоли, които не могат нито да виждат, нито да чуват, нито да ходят;
  21. и не се покаяха за убийствата си, нито за магьосничествата си, нито за блудството си, нито за кражбите си.

Следващите редове разкриват появата на нов ангел, който не е познат на човечеството.

1.И видях друг, силен Ангел да слиза от небето, обгърнат от облак, над главата му дъга, и лицето му като слънце, а нозете му като огнени стълбове;
в ръката си държеше разгърната книжка; и тури десния си крак на морето, а левия – на земята;
3. и извика с висок глас, както лъв рика, а когато извика, седемте гръма проговориха със своите гласове.
4. И когато седемте гръма проговориха с гласовете си, наканих се да пиша; но чух глас от небето да ми казва: запечатай това, що говориха седемте гръма, и недей го писа.
5. И Ангелът, когото видях да стои на морето и на земята, дигна ръка към небето
6. и се закле в Оногова, Който живее вовеки веков и Който сътвори небето и каквото е на него, земята и каквото е върху нея, и морето и каквото е в него, – че не ще вече да има време;

 

Времето е нещо много присъщо за нашата епоха. Липсата на време е безвремие. Период от време, през който няма стремежи, идеали и няма видимо развитие, прогрес.

7.но в дните, когато седмият Ангел възгласи и затръби, ще се извърши тайната на Бога, както бе благовестил Той на Своите раби – пророците.

8. И гласът, що бях чул от небето, отново заговори с мене и рече: иди и вземи разгърнатата книжка в ръцете на Ангела, който стои на морето и на земята.
9. И отидох при Ангела и му рекох: дай ми книжката. Той ми отвърна: вземи и я изяж; в корема ти ще бъде горчива, но в устата ти ще бъде сладка като мед.
10. И взех книжката от ръката на Ангела и я изядох; и в устата ми беше сладка като мед; а когато я изядох, стана ми горчиво в корема.
11. И ми каза: трябва пак да пророкуваш между много народи и племена, езици и царе.

 

Следващата глава говори за пророците, които са били и които ще бъдат. Препратка директно към тях, са следните редове.

2.И ще дам на двамата Мои свидетели, и те, облечени във вретище, ще пророкуват хиляда двеста и шейсет дена.
Това са двете маслинени дървета и двата светилника, що стоят пред Бога, Господа на земята.
5. И ако някой иска да ги увреди, огън ще излезе из устата им и ще погълне враговете им; ако някой поиска да ги увреди, така трябва той да бъде убит.
6. Те имат власт да затворят небето, за да не вали дъжд в дните на тяхното пророкуване, и имат власт над водите да ги превръщат в кръв и да поразят земята с всякаква пораза, колчем поискат.


Ясно се казва, че хората, които могат да пророкуват, ще имат известна подкрепа да просвещават хората и враг не ще може да им навреди. Защото, който се опита, ще бъде поразен от Бога. В края на времето, вероятно ще се появяват такива хора, за да подготвят човечеството за това, което иде. За съжаление и тяхната съдба няма да е лека, след като си свършат работата.

 Когато се роди в тяло Луцифер, те ще бъдат убити. Това се подразбира от следващите редове. Препоръчвам да се изгледа това видео, за по- ясна представа на това, което има да дойде. Чукнете върху дадения линк.

  https://youtu.be/qtcQqeD-iZ8

Това трудно мога да го отнеса към времето, защото и в миналото труповете на много пророци са били изгаряни на клада, преследвани и убивани. Така че може да се отнася за всяко едно време и епоха.  

 1. И когато завършат свидетелствуването си, звярът, който излиза из бездната, ще встъпи в бой с тях, ще ги победи и ще ги убие,
  8. а труповете им ще остави по стъгдите на големия град, който духовно се нарича Содом и Египет, дето и Господ наш биде разпнат.
  9. Мнозина от народите и колената, от езиците и племената ще гледат труповете им три дена и половина и не ще оставят да бъдат положени труповете им в гробове
  .

  Следващите редове показват човешкото незнание. Хората ще се зарадват на тяхната участ от незнание и безлюбие. Ала това ще е една мнима смърт, както ще стане ясно.
 2. Жителите на земята ще се зарадват за тях и ще се развеселят; и ще си пратят дарове един другиму, понеже тия два пророка мъчиха живеещите на земята.
 3. Но след трите и половина дни у тях ще влезе дух на живот от Бога и те ще се изправят на нозете си, и голям страх ще обземе ония, които ги гледат.
  12. Тогава ще чуят висок глас от небето да им казва: възлезте тука. И ще възлязат на небето в облак, и враговете им ще ги видят.
  13. В оня час ще стане голям трус, и десетата част на града ще падне; а от труса ще загинат седем хиляди имена човешки; останалите пък ще се изплашат и ще въздадат слава на Небесния Бог.
  14. Второто “горко” мина; ето, скоро иде третото “горко”.                                                                                                                                                                                                  
  В Библията е описана същата мнима смърт на пророк Илия, чието тяло бива взето с огнена колесница. За кое тяло от всички наши тела става въпрос тук, не бих се наела да отговоря. Може да е материалното или етерното.
 4. Затръби и седмият Ангел, и се разнесоха по небето силни гласове, които викаха: царството на света стана царство на Господа нашего и на Неговия Христос, и Той ще царува вовеки веков.
  16. И двайсет и четирите старци, които седяха пред Бога на престолите си, паднаха ничком и се поклониха Богу,
  17. казвайки: благодарим Ти, Господи, Боже Вседържителю, Който си, Който си бил и Който идеш, задето си проявил Твоята голяма сила и си се възцарил!
  18. И разлютиха се народите, и дойде гневът Ти и времето да бъдат съдени мъртвите, и да дадеш отплата на Твоите раби – на пророците, на светиите и на ония, които се боят от името Ти, малки и големи, и да погубиш губителите на земята.
  19. Тогава на небето се отвори храмът на Бога, и се яви ковчегът на завета Му в Неговия храм; след това се явиха светкавици и гласове, гръмотевици и трус и голяма градушка.

 

Ковчегът на завета е описан в Библията като свещен сандък, съдържащ каменните скрижали с Десетте Божи заповеди, а също така жезъла на Аарон – цъфнал (според библейската случка), както и запечатана стомна с манна небесна. Според Библията изработването на кивота е заповядано от Бог на Мойсей в Синайската планина. Какво означава мъртвите да бъдат съдени. Според мен, в края на една епоха, всички души, които са се прераждали в нея, са имали еднакви условия за развитие, но не всички са се развили еднакво. Онези, които не са, ще им се наложи да паднат в нисшия астрал и да чакат други времена за своето развитие. Такава е съдбата на всички хора през епохите. Едните растат, други падат в осмата сфера.

Следващата глава ми е любима.

 

 1. И яви се на небето голяма поличба – жена, облечена в слънце; под нозете й – месечината, а на главата й – венец от дванайсет звезди;
  2. тя беше непразна и викаше от родилни болки, и се мъчеше да роди.
  3. След това се яви друга поличба на небето: ето, голям червен змей със седем глави и десет рога, а на главите му – седем корони;
  4. опашката му повлече третината от небесните звезди и ги свали на земята. Змеят застана пред жената, която щеше да ражда, та, кога роди, да изяде детето й.
  5. И тя роди мъжко дете, което ще управлява всички народи с железен жезъл; и детето й бе грабнато и занесено при Бога и престола Му.
  6. А жената побягна в пустинята, дето тя имаше приготвено място от Бога, за да я хранят там хиляда двеста и шейсет дена.
  7. И стана война на небето: Михаил и Ангелите му воюваха със змея, а змеят и ангелите му воюваха против тях,
  8. но не устояха, и за тях се не намери вече място на небето.
  9. И биде свален големият змей, древният змей, наричан дявол и сатана, който мами цялата вселена – свален на земята, а заедно с него бидоха свалени и ангелите му.
  10. И чух на небето висок глас да говори: сега настана спасението и силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия престол, понеже е свален клеветникът на братята ни, който ги клеветеше пред нашия Бог денем и нощем.
  11. Те го победиха с кръвта на Агнеца и със словото на своето свидетелство, и не милееха за душата си дори до смърт.
  12. Затова веселете се, небеса, и вие, които обитавате в тях! Горко вам, които населявате земята и морето, защото дяволът е слязъл при вас с голям гняв, като знае, че му остава малко време.
  13. А когато змеят видя, че е свален на земята, подгони жената, която бе родила мъжкото дете.
  14. И дадоха се на жената две крила на голям орел, за да хвърчи в пустинята на своето място, дето се храни през време, времена и половин време, далеч от лицето на змията.
  15. И змията изпусна от устата си подир жената вода като река, за да я отвлече с реката.
  16. Но земята помогна на жената; и отвори земята устата си и погълна реката, която змеят бе изпуснал из устата си.
  17. И разлюти се змеят против жената и отиде да води война с останалите от семето й, които пазят Божиите заповеди и имат свидетелството на Иисуса Христа.

Личбата е знак с особено значение.Коя друга ще е жената, която ражда, освен Дева Мария, раждаща сина Божии. Жената ражда мъжко дете, което бива атакувано от Дракона. Кой е дракона, ако не сам Луцифер и Ариман. Когато детето е отведено на небето, жената бяга в пустинята. Драконът напада жената, която получава криле, за да може да избяга, но веднага след това я атакува поток от вода, но земята помага на жената и поглъща водата в недрата си. След това Тъмната ложа започва война срещу семето ѝ и онези, които се зоват християни. Това пророчество се е случило преди 2000 години, когато се дава знак на Магите в небето. Този знак ги е накарал да тръгнат към земите на Израел, за да се поклонят на спасителя. След това историята е известна. Цар Ирод управлява по времето, когато се ражда Иисус във Витлеем. Ируд научава, че няколко Влъхви(астролози) от изтока, водени от звезда в небето, са дошли  в Йерусалим, за да се поклонят на новия цар, като очевидно не бил той.  Тази новина смущава както Ирод така и целия Йерусалим. Юдейският цар събира всички първосвещеници и книжници. Те му цитират пророчество от Стария завет, което гласи, че от Витлеем ще излезе вожд, който ще стане пастир на народа на Бог Израиля.  Ирод Велики повиква източни мъдреци при себе си. Казва им да разпитат за младенеца и щом намерят точното му място да му се обадят, за да отиде и той да се поклони на новия цар. Мъдреците намират новородения Христос, покланят му се и пренасят дарове в негова чест. След това получават откровение на сън и не се връщат в Йерусалим при Ирод. Ирод се вбесил от подигравката на влъхвите и праща да избият всички новородени момчета от 2 г. и надолу, родени във Витлеем и всички управлявани от него области.  Преди заповедта Ангел Господен се явява на Йосиф и той заедно с Мария и новородения Христос бягат в Египет .  Жената бяга в пустинята. Завръщат се във Витлеем когато Ирод Велики умира. Дева Мария се счита като символ на църквата.  Пророчеството завършва с гоненията на християните, които по него време са били изключително ожесточени.

Предстои продължение…

СПОДЕЛИ

1 Comments

 1. Pingback: Откровението на Йоан / част трета – Блогът на Ади

Leave Comment