Откровението на Йоан – размисли/ част 1

Откровението на Йоан е част от Библията в Новия Завет. Разделена е на 22 глави през Средновековието и е единствената книга, която съдържа пророчества  от Новия завет. Не е никак лесна за разбиране и може да отнеме години, докато се осъзнае казаното в нея от човека, който я изучава. Нужни са дълбоки познания по астрономия, астрология, символизъм, кабала и религия. Авторът на тази книга е апостол Йоан, възлюбеният ученик на Исус Христос. Глава първа започва с това, че това е откровение на Исус Христос, който ще покаже на хората, какво е станало и има да стане, чрез Йоан.

 1. Откровение на Иисуса Христа, що Му даде Бог, за да покаже на рабите Си онова, което трябва да стане скоро. И Той го яви, като го изпрати чрез Ангела Си на Своя раб Иоана

Под скоро нека не се разбират месеци и години. Знаем, че едно издишване на Бога се равнява на 1000 човешки години.

Йоан разказва, че в един неделен ден(ден на слънцето) бил обзет от Духа, когато чул глас като от тръба. Тук ще направя едно отклонение. Не само Йоан, но и  аз самата,но и много други хора са сънували подобен глас като от тръба. Обикновено това са силни сънища, в които се съдържа божествена искра. Често този глас съветва, напътства, предсказва на  сънуващия. Този тръбен глас, най- често е без съновидение, понеже кой може да издържи на лика на Бога. Разликата е, че Йоан вижда всичко това не в сънно състояние, а наяве.

Когато Йоан се обръща, за да види, кой говори, първото което вижда са седем златни светилника, а сред тях самият Исус Христос. Седемте светилника, са седемте църкви. Църквата на Ефес, Смирна, Пергам, Тиатир, Сарди, Филаделфия и Лаодикия. Всички тези църковни общини се намират в римската провинция Азия, в територията на днешна Турция. Посланието трябва да се разбира към всяка една църква в християнския свят, според мен.

Говорейки за проблемите и силните страни на седемте църкви, Йоан говори за различните спънки, с които обикновено се сблъскват хората, за силните страни, с които са благословени, и за  слабостите, които трябва да вземат предвид, за да “преодолеят” трудностите и достигнат до благодатта на Бога. Описано е с толкова красиви думи.

Аз, Иисус, изпратих Своя Ангел да ви засвидетелствува това в църквите. Аз съм коренът и родът Давидов, утринната и светла звезда.

След това Йоан продължава:

 1. И обърнах се да видя, отде иде гласът, който говореше с мене; и като се обърнах, видях седем златни светилника,
  13. а сред седемте светилника едного, подобен на Син Човечески, облечен в дълга до нозете дреха и препасан до гърдите със златен пояс; 14. главата и космите Му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите Му – като огнен пламък;
  15. нозете Му – подобни на лъскава мед, като в пещ нажежени, и гласът Му – като шум от много води;
  16. Той държеше в дясната Си ръка седем звезди, а от устата Му излизаше двуостър меч; лицето Му сияеше, както слънце сияе в силата си.
  17. Щом Го видях, паднах при нозете Му като мъртъв. Той тури върху ми дясната Си ръка и ми каза: не бой се; Аз съм първият и последният
  18. и живият; бях мъртъв, и ето, жив съм вовеки веков, амин; и имам ключовете на ада и смъртта.

За читателят става пределно ясно, че това е сам Иисус Христос, който държи ключовете за ада и смъртта. Подразбира се, че Иисус е или сам Бог, или същество от много висок ранг подобно на Бога. Той е от началото на създаването на света и винаги ще придружава човечеството през неговия дълъг път. Седемте звезди, могат да се тълкуват като седемте коренни раси и седемте главни Архангела на небето.

 

 1. И тъй, напиши, което видя, което е и което има да стане след това.
  20. Това е тайната на седемте звезди, които ти видя в десницата Ми, и на седемте златни светилници: седемте звезди са ангелите на седемте църкви; и седемте светилника, що видя, са седемте църкви.

След това Бог се обръща към седемте църкви по отделно.  

Глава четвърта продължава с тръбния глас.

 

 1. След това погледнах, и ето, врата отворени на небето, и предишният глас, що бях чул като от тръба, която говореше с мене, каза: изкачи се тук, и ще ти покажа, какво трябва да стане след това.
  И веднага бях обзет от дух; и ето, на небето стоеше престол, и на престола седеше Някой;
  3. Който седеше, наглед приличаше на камък яспис и сардис, а около престола имаше и дъга, която наглед приличаше на смарагд.
  4. Около престола пък имаше двайсет и четири престола; а на престолите видях седнали двайсет и четири старци, облечени с бели дрехи, и на главите си имаха златни венци.
  5. И от престола излизаха светкавици, гръмотевици и гласове; а пред престола горяха седем огнени светила, които са седемте Божии духове;

 

Трудно човек може да разбере кои са тези 24 старци. Учителят Петър Дънов прави кратко разяснение на това.

 

“В “Откровение”-то се говори за 24 старци, облечени в бели дрехи. Отде дойдоха тези старци? Те преминаха през големи страдания в живота, чрез които се избелиха. Те минаха през Земята, а съвременните хора още не са преминали Земята, затова и дрехите им не са бели. Когато и вие преминете през Божествения огън и отидете на небето, там ще се видите с бели дрехи и ще се познаете. В Писанието е казано, че около Бога ще останат само 24 старци с дълги бради, които ще отбелязват епохите, през които човечеството е минало.”

 

Тогава става ясно, че тези старци са развити души, които са били някога на земята, вероятно в предни коренни раси и са достигнали до едно така да се каже съвършенство, понеже имат право да седят около престола на Бога и да вземат участие в съдбата на хората.

Йоан продължава.


 1. и пред престола имаше стъклено море, подобно на кристал; а сред престола и около престола – четири животни, отпред и отзад пълни с очи:
  7. първото животно приличаше на лъв, второто животно – на теле, третото животно имаше лице като на човек, а четвъртото животно приличаше на хвърчащ орел.
  8. И четирите животни имаха всяко по шест крила наоколо си, а извътре бяха пълни с очи, и без почивка денем и нощем възклицаваха: свет, свет, свет е Господ Бог Вседържител, Който е бил, Който е и Който иде.
 2. А когато животните въздаваха слава, чест и благодарност на Седналия на престола, на Живеещия вовеки веков,
  10. двайсет и четирите старци падаха пред Седналия на престола, покланяха се на Живеещия вовеки веков и полагаха венците си пред престола, казвайки:
  11. достоен си, Господи, да приемеш славата, честта и силата, защото Ти си сътворил всичко, и по Твоя воля всичко съществува и е сътворено.

 

Според мен, стъкленото море  е нашето звездно небе с планетите, звездите, Млечния път и зодиакалните знаци. Четирите животни, които Йоан описва са четирите  неподвижни знака в астрологията или четирите съзвездия- Лъв, Водолей, Скорпион и Телец. Скорпион като съзвездие е известно и като Орел. Хермес още е дал четирите Архангела, които седят на мястото на тези четири съзвездия около трона на Бог. Там са и четирите царски звезди дадени от Хермес. Всяка царска звезда е под покровителството на един от Архангелите.  Всеки астрологичен знак се управлява по около 2000 години. Значи един Архангел управлява около 6000 години. В нашия век все още сме под управлението на Архангел Михаил, докато не преминем в епохата на Водолей, но според други духовни учители, ние вече сме навлезли в тази епоха.

 

 1. И видях в десницата на Оногова, Който седеше на престола, книга, написана отвътре и отвън, запечатана със седем печата.
  И видях силен Ангел, който викаше с висок глас: кой е достоен да разгърне книгата и да снеме печатите й?
  3. И никой не можеше, нито на небето, нито на земята, нито под земята, да разгърне книгата, нито да я гледа.
  4. И аз плаках много, че никой се не намери достоен да разгърне и прочете тая книга, нито да я гледа.
  5. И един от старците ми рече: не плачи; ето, лъвът, който е от Иудиното коляно, коренът Давидов, победи и може да разгърне книгата и да снеме седемте й печата.

 

Четирите Архангела са Михаил, Гавраил, Рафаел и Уриел. Всеки от тези четири Архангела управлява по три знака във времето през епохите. Архангел Михаил управлява Телец, Овен и Риби. Архангел Гавраил управлява Водолей, Козирог и Стрелец. Архангел Уриел управлява Скорпион, Везни и Дева. Архангел Рафаил управлява Лъв, Рак и Близнаци. Дава се правото на Архангел Рафаил (Лъва) да отвори печатите. Той е победил се казва.  Дали случайно Сфинксът в Египет представлява Лъв, който е гледал това съзвездие, когато е бил построен?

 1. Погледнах, и ето, сред престола и четирите животни и сред старците стоеше Агнец, като заклан, със седем рога и седем очи, които са седемте духове Божии, разпратени по цялата земя.
 2. Той дойде и взе книгата от десницата на Оногова, Който седеше на престола.
  8. И когато взе книгата, четирите животни и двайсет и четирите старци паднаха пред Агнеца, държейки всеки от тях гусли и златни чаши, пълни с тамян, които са молитвите на светиите;

Агнецът е винаги символ на Христос. Седемте духа божии са седемте главни Архангела. Седемте висши архангела, почитани в православния свят: Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил, Салатиил, Йехудиил, Варахиил. Всички те стоят пред престола Господен, а пръв сред тях е Архангел Михаил. В Писанието Архангел Михаил е наричан княз, вожд на безплътните сили, на Божието войнство.

 

 1. И видях, когато Агнецът сне един от седемте печата, и чух едно от четирите животни да говори като с глас на гръмотевица: дойди и гледай!

 

Седемте печата, според мен са седемте коренни раси. От зараждането на човечеството са минали четири коренни раси. Ние сега сме в пета коренна раса. Всяка Коренна раса има седем под-раси. „Човешките Раси се раждат една от друга, растат, развиват се, стареят и умират. Техните под-раси и народи следват същото правило“


 1. И видях, и ето бял кон, и на него ездач с лък; и даден му бе венец, и той излезе като победител, за да победи.
  3. А когато сне втория печат, чух второто животно да говори: дойди и гледай!
  4. И излезе друг кон, риж; и на ездача му бе дадено да отнеме мира от земята, та човеците един други да се убиват; и даден му бе голям меч.
  5. А когато сне третия печат, чух третото животно да говори: дойди и гледай! И видях, ето вран кон, и върху него ездач с къпони в ръка.
  6. И чух глас среди четирите животни, който говореше: хиникс * жито за динарий, и три хиникса ечемик за динарий; ала дървеното масло и виното да не повредиш.
  7. А когато сне четвъртия печат, чух гласа на четвъртото животно да говори: дойди и гледай!
 2. И видях, и ето сив кон, и върху него ездач, чието име беше смърт; и адът следваше подире му; и им се даде власт над четвъртата част на земята – да умъртвяват с меч и глад, с мор и със земни зверове.

Читателят може сам да си направи преценка за нашето минало. В първа коренна раса, нещата са били сравнително добре, хората са живели в мир и любов. През втора коренна раса, хората  са започнали да воюват- липсвал е мира. В трета материализма е взел превес. В четвърта убийствата и войните са взели превес. Следва нашата пета коренна раса.


 1. А когато сне петия печат, видях под жертвеника душите на закланите за словото Божие и за свидетелството, що имаха;
  10. и викаха с висок глас, думайки: докога, Владико Светий и Истинний, не ще съдиш и не ще отмъстяваш за нашата кръв на ония, които живеят на земята?
  11. И всекиму от тях се дадоха бели дрехи, и им се каза да починат още малко време, докле се допълни броят на съслужителите и братята им, които ще бъдат убити, както и те.

 В нашата раса се казва, че много хора са намерили смъртта си заради вярата си в Христос. Ако човек се замисли, това наистина е така. Колко българи, богомили, катари, пророци   и много други са дали живота си, заради вярата, в която са вярвали. Колко много зверства и войни помни историята, ставали заради религиите и убежденията на хората.

Нашият край е прекрасно описан в следващите редове. Тук не е нужно моето обяснение, защото става ясно, че в края на пета коренна раса ще станат природни бедствия и катаклизми.


12. И видях, когато сне шестия печат, и ето, стана голям трус, и слънцето стана черно като струнено вретище, и месечината стана като кръв;
13. звездите пък небесни паднаха на земята, както смоковница, разлюляна от силен вятър, хвърля незрелите си смокини;
14. и небето се дръпна и се нави като свитък, и всяка планина и остров се отместиха от местата си;
15. и земни царе, и велможи, и богати, и хилядоначалници, и силни, и всеки роб и свободник се скриха в пещери и планински скали,
16. казвайки на планините и на скалите: паднете върху нас и скрийте ни от лицето на Оногова, Който седи на престола, и от гнева на Агнеца,
17. защото дойде великият ден на гнева Му, и кой може устоя?

След туй видях четири Ангела да стоят на четирите ъгли на земята, държейки четирите земни ветрове, за да не духа вятър нито на земята, нито на морето, нито на някое дърво.    

Четирите главни Архангела стоящи в четирите краища на света, както стана ясно са Архангел Михаил, Архангел Гавраил, Архангел Уриел и Архангел Рафаил.

 1. И видях друг Ангел да възлиза от изгрев-слънце, който имаше печат на Живия Бог. И той извика с висок глас към четирите Ангела, на които бе дадено да повредят земята и морето, казвайки:
  3. не повреждайте земята, ни морето, нито дърветата, докле не турим печат върху челата на рабите на нашия Бог.
  4. И чух броя на отбелязаните с печат: сто четирийсет и четири хиляди, отбелязани с печат от всички колена на синовете Израилеви.
  5. От Иудино коляно отбелязани с печат – дванайсет хиляди; от Рувимово коляно – дванайсет хиляди; от Гадово коляно – дванайсет хиляди;
  6. от Асирово коляно – дванайсет хиляди; от Нефталимово коляно – дванайсет хиляди; от Манасиино коляно – дванайсет хиляди;
  7. от Симеоново коляно – дванайсет хиляди; от Левиино коляно – дванайсет хиляди; от Исахарово коляно – дванайсет хиляди;
  8. от Завулоново коляно – дванайсет хиляди; от Иосифово коляно – дванайсет хиляди; от Вениаминово коляно – дванайсет хиляди.
  9. След туй видях, и ето, голямо множество народ, което никой не можеше да преброи, – от всички племена и колена, народи и езици; те стояха пред престола и пред Агнеца, облечени в бели дрехи и с палмови вейки в ръце.
  10. И възклицаваха с висок глас, думайки: спасението дължим на нашия Бог, Който седи на престола, и на Агнеца!
  11. А всички Ангели стояха около престола, старците и четирите животни, и паднаха ничком пред престола и се поклониха Богу,
  12. думайки: амин! благословение и слава, премъдрост и благодарение, чест и сила и могъщество на нашия Бог вовеки веков! Амин.
  13. А един от старците заговори и ме попита: тия, облечените в бели дрехи, кои са и откъде са дошли?
  14. Аз му отговорих: ти знаеш, господарю. А той ми рече: те са, които идат от голямата скръб; те опраха дрехите си и ги избелиха с кръвта на Агнеца.
  15. Затова са пред престола на Бога, Комуто и служат денем и нощем в Неговия храм; и Тоя, Който седи на престола, ще се всели в тях;
  16. няма вече да огладнеят, нито да ожаднеят; тях няма да види слънце, и никакъв пек;
  17. защото Агнецът, Който е сред престола, ще ги пасе и води на живи извори водни, и Бог ще отрие всяка сълза от очите им.

144 000 са  всички хора, които са избрани от Бог, а дванадесетте племена на Израел представляват всички народи по света. “Дванадесет” символизира пълната степен от цялото. Всяко коляно има избрани по 12 000.  Всяко едно от дванадесетте племена, показва, че нито една нация, нито един  народ, нито една  религия са повече  привилегировани и обичани от друга. И накрая, трябва смирено да осъзнаем, че Бог разкрива всичко за нашето бъдеще, подготвя ни за това и ни дава смисълът на цялото ни съществуване. Библията не е проста книга, според мен е една от най- трудните, но и най- благодатните за човешкото сърце и ум.

 

Предстои продължение….

СПОДЕЛИ
 • 2
  Shares

Leave Comment