Откровението на Йоан / част трета

Връзка към част втора https://adiworld.eu/2018/08/02/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b9%d0%be%d0%b0%d0%bd-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0/

Втора част приключи с раждането на сина Божи. Не обсъдихме само един аспект от  брожението, което става по същото време на небето.

 1. И стана война на небето: Михаил и Ангелите му воюваха със змея, а змеят и ангелите му воюваха против тях,
  8. но не устояха, и за тях се не намери вече място на небето.
  9. И биде свален големият змей, древният змей, наричан дявол и сатана, който мами цялата вселена – свален на земята, а заедно с него бидоха свалени и ангелите му.
  10. И чух на небето висок глас да говори: сега настана спасението и силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия престол, понеже е свален клеветникът на братята ни, който ги клеветеше пред нашия Бог денем и нощем.
  11. Те го победиха с кръвта на Агнеца и със словото на своето свидетелство, и не милееха за душата си дори до смърт.


Архангел Михаил започва война, в която Сатаната е свален на земята.  Тъмните души падат заедно със своя потъмнял водач. Вероятно от този миг, на земята е станало по- трудно за хората. Тъмната ложа е била по- близо до сферата на нашата планета, откогато и да било. Звездите, които падат заедно с дракона  е посочено, че са една трета, които са воювали с Архангел Михаил. Тези звезди, както става ясно, са ангели, които въстават на небето. Ангели, които преминали в редиците на Сатаната.

 1. опашката му повлече третината от небесните звезди и ги свали на земята. Змеят застана пред жената, която щеше да ражда, та, кога роди, да изяде детето й.

 Сатаната както знаем е искал да осуети Божия план, като отдалечи много души от Бога.  Тъмната ложа не е искала Христос да се роди и е направила всичко възможно, използвайки разбира се невежеството на хората и своите паднали ангели да погуби родения Божи син. Цар Ирод е бил под влиянието на падналите ангели  и се подразбира от усилията на цар Ирод да го убие. Тъмната страна не се отказва от опита си да унищожи Христос, защото знаем от Библията, че Иисус е бил отведен в пустинята, за да бъде изпитан и изкушаван. Това той прави, преди да започне Иисус да проповядва и носи светлина на света. Сатана предлага на Исус всичките царства на земята, ако му се поклони, но знаем, че Иисус не се поддава. В глава тринадесета Йоан вижда действието на тъмната ложа.

            1.След това застанах на морския пясък и видях да излиза от морето звяр със седем глави и десет рога; на роговете му имаше десет корони, а на главите му – богохулни имена.

 1. Звярът, който видях, приличаше на леопард; нозете му бяха като на мечка, а устата му – като уста на лъв; и даде му змеят силата си, и престола си, и голяма власт.
  3. И видях, че една от главите му като да бе смъртно ранена, но тая му смъртна рана заздравя. Тогава се почуди цялата земя и тръгна подир звяра; и се поклониха на змея, който бе дал власт на звяра,
  4. поклониха се и на звяра, казвайки: кой прилича на тоя звяр, и кой може да воюва с него?
  5. Нему се дадоха уста, които говореха големи думи и богохулства; даде му се и власт да воюва четирийсет и два месеца.
  6. Тогава отвори уста за хула против Бога, за да похули името Му, жилището Му и ония, които живеят на небето.
  7. И даде му се да воюва против светиите и да ги победи; даде му се власт над всяко коляно, език и народ.
  8. И му се поклониха всички жители земни, чиито имена не са написани в книгата на живота при Агнеца, заклан от създание-мира.
  9. Който има ухо, нека чуе.
  10. Който откарва в плен, сам ще отиде в плен; който с меч убие, той трябва с меч да бъде убит. Тук е търпението и вярата на светиите.
  11. И видях друг звяр да излиза от земята; той имаше два рога като на агне и говореше като змей.
  12. И с всичката власт на първия звяр той действуваше пред него и караше цялата земя и жителите й да се поклонят на първия звяр, чиято смъртна рана бе заздравяла;
  13. и вършеше големи личби, та дори и огън сваляше от небето на земята пред човеците.
  14. И лъстеше жителите земни с личбите, що му бяха дадени да върши пред звяра, като думаше на жителите земни да направят един образ на звяра, който има рана от меч и остана жив.
  15. И даде му се да вложи дух в зверовия образ, та зверовият образ дори да проговори и подействува тъй, че да бъдат убити ония, които не биха се поклонили на зверовия образ.
  16. И той ще направи, щото на всички – малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби – да се даде белег на дясната им ръка или на челата им,
  17. та никой да не може нито да купува, нито да продава, освен оня, който има тоя белег, или името на звяра, или числото на името му.
 2. Тук е мъдростта. Който има ум, нека пресметне числото на звяра, понеже е число на човек, и числото му е шестстотин шейсет и шест.

Тази глава е може би най- известна с числото на звяра, което е и числото на човека и е 666. От тази глава става ясно, че всички ще паднат под плен на тъмната ложа, които не следват божите закони. Ще воюва срещу светиите и праведните и ще ги победи. Това историята ни го е показала като факт, затова няма да се спирам върху него.  Ясно е, че тук на земята правдата бива трудно постижима, поради това, че тъмната ложа е взела превес на земята. Белегът на дясната ръка, според мен е свързано с парите и алчността, чрез алчност- търговия на оръжие, наркотици, проституция и прочие, човек може да падне ниско и да се отправи директно към преизподнята след смъртта. А на челото са хората, които вършат гнусни окултни неща срещу брат си. Защото както се дават дарби от Бога, така се дават и от тъмните сили, затова и съществува сатанизмът.  Човекът в този век е крайно зависим от парите и това е начин на тъмната страна да въздейства върху нас. Затова парите сами по себе си не са зло, но създават зависимост, подбуждат алчността и борбата за власт,  и е добре да се помисли върху това.

Числото 666 е едно от най- мистичните числа, които посветените в древните школи са знаели. Йоан е бил посветен в тези школи и е закодирал нещо много важно за хората.  Посветените са писали това число като 400, 200,6, 60. Всяко число отговаря на еврейската азбука.

Така числото 400 отговаря на еврейската буква Тао – Т, числото 200 отговаря на буквата Далет, която отговаря на буквата Д. Числото 6 е свързано с буквата Рест, отговаряща на нашата буква Р и числото 60 е свързано с буквата Ламед, която отговаря на нашата буква С. Така тези четири еврейски букви представят четирите числа 400, 200, 6 и 60, чрез които се изразява числото 666. Това число според Учителя, не бива да се чете като цяло число, а като три шестици. Всяка шестица, изразява определен цикъл от човешката еволюция, в която силите на тъмнината са засилени и активни и увличат хората към падение.

Според духовните учители, които ще цитирам в следващите редове,  първата от тези епохи, в която силите на Злото ще се проявят с голяма сила, е Шестата културна епоха на нашата Пета раса, когато ще се положат основите на Шестата раса.

“В тази културна епоха онези, които са приели Христовия импулс, ще образуват ядрото, от което ще се роди Шестата раса. Но тогава силите на Злото също ще бъдат много активни и ще привлекат много хора подире си. По такъв начин човечеството в тази епоха ще се раздели на два големи лагера – едни, които са приели Христовия импулс, които все повече се одухотворяват, и други – които са отхвърлили този импулс, които все повече затъват в материята, все повече огрубяват, все повече се втвърдяват.

Това е първото разделение на човечеството на два враждуващи лагера, откъдето иде първата шестица. След това, в Шестата културна епоха на Шестата раса ще има пак голяма активност на Доброто и Злото и тогава това разделение на човечеството ще се задълбочи още повече. Тези, които са приели Христовия импулс, все повече ще се развиват и издигат, все повече ще се одухотворяват, а тези, които са отхвърлили този импулс, все повече ще затъват в материята. Оттам води началото си втората шесторка в числото 666. Най-после в Шестото въплъщение на Земята ще има също така голяма активност на Доброто и Злото. Които приемат Христовия импулс все повече ще се одухотворяват, докато тези, които са отхвърлили този импулс, все повече ще затъват в материята, телата им все повече ще се втвърдяват. В тази далечна епоха е последната възможност на отклонилите се от правия път да се върнат назад. Които се опомнят, ще поемат светлия възходящ път. Които не се опомнят, са осъдени да паднат в Бездната, заедно със Звяра с двата рога. Оттук произлиза третата шесторка на числото 666.
Така че, числото 666 представя Принципа на пълното закоравяване на човека във физическия живот, нещо, което би довело до пълно отхвърляне на Силата, която подпомага на човека да победи низшата си природа, за да може да се издигне към Божествените висини.”

Същевременно четирите Принципа на човека: физическо тяло, етерно тяло, астрално тяло и низшия Аз, преди трансформирането им във висши елементи, са изразени със следните четири букви: физическото тяло чрез буквата Ламед, етерното тяло чрез буквата Рест, астралното тяло чрез буквата Далет и нисшето Аз чрез буквата Тао. Тези четири букви изразяват втвърдяването на тези четири човешки Принципи, преди да са започнали своята еволюция към Божественото, защото тези четири букви влизат, както ще видим, в името на Звяра с двата рога. Затова с право авторът на Апокалипсиса казва: „Тук е нужна Мъдрост”, за да се разкрие Тайната, която е скрита зад числото 666 и свързаните с него сили, да се открие името, което стои зад числото 666.

Като напишем числото 666 по следния начин, и като поставим под всяко число съответната му буква, получаваме името:

400 –  Т

200 – Д  

6 –    Р

60 –  С

ТДРС

Това име трябва да бъде четено отдясно наляво. След това трябва да знаем, че в еврейската азбука няма гласни, те се подразбират. Като поставим между С и Р гласната О, между Р и Д гласната А, получаваме името СОРАДТ. Това е името на Слънчевия Демон, противник на Агнето.

В това стои мистерията на числото 666. Йоан е решил да го закодира само за посветените тогава в мистериите. Един паднал слънчев демон, който се бори срещу светлината и се опитва да принизи, унищожи и завземе човешките сърца и души.

Пета коренна раса:

ПЕТА РАСА (АРИЙСКА):
Произхожда от петата подраса на четвъртата коренна раса, семитската. Водена от своя Ману – Вайвасфата, в неизчезващата свята земя. От там те се преселват във всички направления. Тази раса има задачата да развие ума на човечеството. Към досега развитите сетива се добавя обонянието. След големи катастрофи се появяват днешните пет континента, които ще претърпят съществени промени след земетръси, под силата на водата и огъня. Част от Европа ще потъне и ще се появи нов континент.

Подраси:
Арийска – обитава Индия. Изповядва религията индуизъм по законите на Ману; Халдейска (ариосемитска) – установена в Ефратската долина и Сирия. Изповядва религията сабеизъм; Иранска – водена от Заратустра, тя се установява в Персия и от там . в Арабия и Египет. Проявява интерес към алхимията; Келтска – водена от Орфей, тя се установява в Турция, Италия, Галия, Ирландия и Шотландия. Отличава се с култ към изкуствата; Тевтонска – емигрирала от Европа по целия свят; Шеста подраса – има за начало днешна Северна Америка; Седма подраса – ще се роди в Южна Америка.

Източник за коренните раси: Р. Щайнер

предстои продължение

СПОДЕЛИ

Leave Comment