Накратко за епохите и астрологичните препратки в Библията

Библията е пълна с метафори и символи. В нея може да открием препратки към ерите. Египтяните са открили прецесията и равноденствията и са заключили, че на всеки 2150 г. по време на пролетното равноденствие при изгрева си Слънцето се издига в различни съзвездия от зодиака. Това се случва заради бавното ъглово и кръгово наклонение, което извършва Земята, около своята ос. Нейните движения може да се определят като конус и по този начин се измества циклично по зодиака.  По времето на Христос, точката на пролетната равноденствена точка се е намирала в съзвездие Риби.  От 2150 г. пр. Хр. до 1 г. сл. Хр. е била ерата на Овен.  Зодиакалните съзвездия имат силно присъствие в Библията.  Препратка към съзвездие Риби е следното изречение в Библията.

Марк 6:41
И като взе петте хляба и двете риби, Исус погледна на небето и благослови; и разчупи хлябовете, и даваше на учениците да наслагат отпреде им; раздели и двете риби на всичките.

Ерата на Риби е ера на велика жертва и саможертва. Тази ера е свързана с епохата на зараждането на християнството. Някога двете риби са били таен символ, с който гонените, заради християнски подбуди, са се разпознавали.  Христос нарича неслучайно своите ученици рибари на човешки души. Рибите във висшето си проявление са свързани с интуицията, милосърдието, висшата любов. Нептун като управител на Риби е свързан с Пинеалната жлеза, която е свързана с проявлението на ясновидството. Риби се свързва още с опрощението, музиката, композиторите, гениите, поезията. В тази ера се е повдигал човешкия род, чрез страдания и жертви. Защото всеки знак си има висше и нисше проявление, но само от човешкия род зависи, кой импулс ще хване.

Едно интересна препратка за ерата на Водолея четем следното.

(Матей 26:17-25; Марк 14:12-21; Йоан 13:21-30, Лука20:10)
7Дойде денят на безквасните хлябове, когато трябваше да се принесе в жертва пасхално агне.
8Исус каза на Петър и Йоан: „Идете и пригответе за нас пасхалната вечеря.“
9„Къде искаш да я приготвим?“ — попитаха те.
10Исус им отговори: „Чуйте! Щом влезете в града, ще ви срещне човек, който носи стомна с вода. Тръгнете след него и в която къща влезе, влезте и вие. 11Кажете на стопанина: «Учителят те пита: Къде е стаята, където ще ям пасхалната вечеря с учениците си?» 12Тогава той ще ви покаже голяма подредена стая на горния етаж. Там я пригответе.“
Марк 14:13
И Той изпраща двама от учениците Си и казва им: Идете в града; и ще ви срещне човек, който носи стомна с вода; вървете подир него.
Съзвездието което носи стомна с вода е Водолей. Водолей, който ще смени епохата на Риби. Това съзвездие е свързано с една ярка звезда Фомалхаут, звезда, която е свързана с духовните импулси, устремът на човешкия ум и  науката. Интересно е, че с това съзвездие е свързан един от потопите на земята. Това се е случило преди 25 000 години. А земята е преживяла не един потоп и катаклизъм. Според мен това се случва, защото съзнанието на хората не се е издигало с импулсите на  всемира и се е налагал рестарт. С навлизането в епохата на Водолея да си пожелаем този път човешкия род да не злоупотребява с енергията, която всяка епоха носи, а да я използва за възраждането на любовта, мира и разума. Да не забравяме, че Водолей е свързан  с разума и мъдростта. Водолей е човек, не нито риби, нито Телец или Овен, това съзвездие е изобразявано като човешко същество на небето. По тази причина вярвам, че човешкият род този път ще хване импулсите на Мъдростта, а не антипода ѝ- глупостта, за да достигне човечеството до едни нови висини на културния живот.
СПОДЕЛИ
  • 1
    Share

Leave Comment