Планетарни години

 

 

Ъглов дом/големи години Следващ дом/средни години Падащ дом/малки години
Луна-108 66-1/2 25
Сатурн -57 43г- 1/2 30
Юпитер-79 45-1/2 12
Марс-66 40-1/2 15
Слънце-120 69-1/2 19
Венера-82 45 8
Меркурий-76 48 20

Това са годините, които дават планетите, когато са Алкокоден в хороскопа. В зависимост в кой дом попада Алкокодена се вземат и съответните години.  Управителят на Хороскопа се разбира от Слънцето и Луната, ако те се намират в силни домове. В дневни карти трябва да се гледа управителя на Слънцето по терма, екзалтация или триплицитет. В нощна карта управителят на Луната по терма, знак, екзалтация  и триплицитет.

По споменатия начин, ако една планета има  повече владения от другите и е утринна звезда и в ъглов дом и се  намира в свое място тогава тя получава властта (над картата) и  най-добре ако аспектира светилото на времето.
‘Силните’ домове с оглед на господарството (над картата) са тези в: изгряващия знак, кулминиращия,  добрия ангел (11-ти) и още залязващия знак и този  след него (8-ми), ако попадат в мъжки знаци, (това за дневно раждане).
Нощем пък: четирите ъгъла, добрия късмет (5-ти), добрия  ангел (11), следващия знак след изгряващия (2-ри) и следващия
залязващия (8-ми). Ако светилата са в тези домове,  те указват на господаря на картата. Ако,  обаче, не са в споменатите места, тогава трябва да се види владетеля  по терма, триплицитет или дом на предното  новолуние или пълнолуние.
Ако предното новолуние или пълнолуние не стават, тогава (виж) владетеля на точката на Щастие или тази на Духа по триплицитет, знак или терма  и още управителя на асцендента (по знак) и така, ако този който управлява тези места
ги аспектира и се намира в (някое от) вече дадените (силни) домове, той получава властта над картата (става Алкокодена). И така … получава властта над картата . И така, ако 2 Сатурн вземе властта (стане Алкокоден) и е добре  поставен, дава своите цели (големи) години живот-57, Юпитер -79, Марс 66, Венера -82,  Меркурий- 76. Ако пък Слънцето или Луната имат отношение като
планета управляваща картата, дават  Слънцето 120, а Луната (108 години). Ако пък някоя от петте планети вземе властта и е аспектирана  от Венера, тя добавя към 10 годините живот и своите малки години (които са) 8, Меркурий 20, Сатурн 30, ако е добре поставен и в собствено владение.
Ако не се намира в свое владение, той отнема от живота 13 г. Юпитер добавя 12 години. Марс, ако е добре поставен и в собствено владение -15. Ако не се намира в свое отнема същите 15 Знай, че ако споменатите добри планети  са в падащ дом или са под лъчите на Слънцето или да ретроградни и аспектират планетата, която е взела властта (Алкокодена) те нито дават нито отнемат
19 години. По същия начин, когато  господаря на картата (Алкокодена) е в падащи знаци  или под лъчите на Слънцето, дава най-малките си години. Сатурн 30 г. или 30 месеца или 30 дена 23 или 30 часа; Юпитер 12 години или …

 

 

 

СПОДЕЛИ

Leave Comment