Кармата -Петър Дънов

Питам: Кое е началото и кое е краят на кармата? Как е произлязла тя? — На тия въпроси никой не може да отговори с положителност. Никой не може да обясни причината на кармата. Ако е вярно, че човекът е произлязъл от Бога, питам: Как е възможно от такова съвършени същество, каквото е Бог, да излезе човекът, който е изложен всеки момент на грехове и падения? Когато запитали един велик адепт от Египет за произхода на греха, той само стиснал устата си и нищо не отговорил. Има неща, за които ние не можем да говорим.

Какво представляват дълговете на отделния човек или на даден народ? — Според източните народи, дълговете представляват Закон на кармата или Закон за причината и последствията. Карма съществува там, дето е станало отклонение от правия път на развитието. Според едно обяснение, кармата се дължи на стремежа на тъмнината да се превърне от пасивна в активна. Така е започнало създаването на космоса. Тогава се е явило страданието — човекът е живял в тъмнината и постепенно започнал да излиза от нея.

Карма или Закон за причините и последствията. Според този закон, кой каквото е направил, сам ще го изправи. Ако е направил нещо лошо, пръв той ще понесе последствията и сам ще се изправи; ако е направил нещо добро, пръв той ще се ползва от благата на направеното добро.

* * *

Всички съвременни хора носят отговорност за своите дела. Туй е, което наричат съдба или карма.

* * *

Едно време карма не е съществувала. Хората сами създадоха своята карма, и ако вървят в правия път, кармата им сама по себе си ще се махне.

* * *

Кармата е закон, създаден от самия човек, вследствие отклонението на човешкия дух от орбитата на неговия път. За да се разбере как става това отклонение, се изисква дълбока мисъл. Решаването на този въпрос не е предмет за децата, нито пък за хората, които още се хранят с мляко или се занимават с обикновени неща в живота. Той е философски въпрос, който не се отнася до хората, които мислят само да се осигурят.

* * *

Що е карма? — Последствието от всички лоши плодове, които сам си посадил в миналото.

* * *

Според обясненията на някои учени, кармата не е нищо друго, освен странстване на човешката душа из космоса. След като направи обиколка из целия космос, след като завърши екскурзиите си, тя се връща при Баща си, отдето е излязла, но вече обогатена, пълна с опитности и знания.7

Съществуват два закона. Първият е Законът за кармата или Законът за причините и последствията — ти носиш страданията по неволя, т.е. по необходимост. Вторият закон е Законът на Свободата. Законът на кармата не признава никакво право, никаква култура, никакво щастие, никаква любов. Кой прилага този закон? — Вие го прилагате всеки ден, но и върху вас го прилагат. […] Кармата е Закон на тъмнината. Вторият закон — Законът на Свободата — е също и Закон на Светлината, т.е. Закон за правото и за човешката мисъл. Бог казва на пророк Йезекил [18; 21], че ако някой излезе от Закона на кармата или от Закона на необходимостта и влезе в Закона на Свободата и Светлината, греховете му непременно ще се заличат.

* * *

Ако можеш да направиш за някого това, което майката прави за него, ти си в Закона на свободата, а ако хванеш един вол и го заколиш, ти живееш в Закона на необходимостта. Утре ще те хване някой по-силен — трябва ли да те убие? Този закон има нещо общо със Закона на махалото — достатъчно е малко да го залюлееш, за да се задвижи от единия край до другия. В това отношение Законът на необходимостта не е нищо друго, освен часовник с махало, което всеки момент определя времето на човешката карма.

Цялата човешка карма не е нищо друго, освен сбор от недовършени работи. В този живот човек трябва да ликвидира със своята карма.

* * *

Кармата не е нищо друго, освен отклонение от правия път на човешкото развитие.

* * *

Законът на кармата не е да сплаши човека, а да му покаже причините и последствията на нещата — как те ни повече, ни по-малко вървят по един математически закон. И всяко страдание, което човек ще изпита, съответства на престъплението, което той е направил.

* * *

Във Второзаконието е казано, че за всяко престъпление Бог въздава на човека до четвъртото коляно, до четвъртия род. Оттук следва, че в продължение най-много на сто години трябва да се ликвидира с всяко престъпление. С богатството, което Бог ти е дал, веднага можеш да изплатиш кармата си и да станеш от съвършените, пък ако не, ще дойде другият закон, с който кармата ще се увеличи.

* * *

Когато вашият длъжник е беден човек, изпаднал материално и ви моли искрено да му простите — простете дълга му; ако вашият длъжник е богат човек, не му прощавайте — оставете го да си плати. Ако простите дълга на богатия, това не е благодеяние — такъв е Божественият Закон.

* * *

Направената грешка по-лесно се изправя, отколкото грешката, която не се е проявила, защото е възможно при дадени условия тази грешка да се прояви. А след като веднъж направиш тази грешка и извадиш опитността от нея, ти казваш: «Няма да я правя втори път.»

* * *

Напускал ли е някой мъж жена си или някоя жена — мъжа си, за да види как се напуска? Знаете ли, че едва в четири прераждания може тя да се освободи от него или той — от нея?

* * *

Законът на кармата никога не се е прилагал така силно, както сега, и особено в Русия. Богатите станаха бедни, а бедните — богати. Това е резултат от лошите отношения в Русия по-рано.

СПОДЕЛИ
  • 1
    Share

Leave Comment