Мисъл

„Като изучавате науката за небесните светила, с нея заедно ще изучавате и свещените книги, които
 представят бъдещата култура на човечеството. Засега свещените книги са затворени за хората. 
Няма да мине много време и тайните, които те крият в себе си, ще излязат наяве, ще станат достъпни
 (ако не за всички хора, поне за тези, които искрено се стремят към тях). За тази цел вие трябва
 да се приготвите да разбирате тези тайни. Ако не можете да се ползвате от знанията, 
които днес имате, бъдещите знания ще представят нещо по-мъчнодостъпно за умовете ви“ 
(Учителят П. Дънов).

СПОДЕЛИ

Leave Comment