Най-ранни фрагменти и текстове по астрология

Най-ранните херметични текстове  -Херметика е датирана от втори век пр.н.е.  където са включени и произведения по  астрологията.  Клемент споменава ( Стромата, Stromata 6.4.35-7) където са били включени фиксираните звезди, Слънцето, Луната и петте планети,  съюзите и фазите на Слънцето и Луната и  времето, когато звездите се издигат. Тези теми в ранната Херметика не отразяват  техническа изтънченост на астрологията, ако направим сравнение със  сложните техники за прогнозиране, които откриваме в трактатите  на други астрологични автори. Изключение  правят преписаните произведения на Нехепсо и Петозирис, за които се смята, че  са били ученици на Хермес ( около 150 г. пр. Хр.), днес има оцелели цитати само от тези произведения.

Други интересни фигури от миналото са Анубио и Асклепий, които са предали знанието за звездите от Хермес Трисмегист. Друг астролог е Фирмикус Матернус, който също бил в пълна хармония с херметичната астрологична школа. Не може да се каже със сигурност до каква степен тези автори са преписвали от по- стари техни предци – астролози и до каква степен са прибавили нещо от себе си  в техниките за прогнозиране в астрологията, аспектите или знание за звездите. За съжаление част от това знание е унищожено, но друга може да се намери и в наши дни.  Фрагменти  запазени от първи век пр.н.е. може да се намерят на  Доротей от Сидон, Тейкрус от Вавилон, Манилиус, Орфей, Тимей и други. Астрологични  наръчници от гръцко-говорещи астролози, използвани за  тълкуване на рождени хороскопи датират още от края на втори век пр.н.е. Валенс споменава древни астролози и астрономи, от които е черпил знание, надявам се да изписвам правилно имената им: Аврам, Аполинарий, Аристарх, Асклепий, Критодемий, Екутемон, Хермей, Хермес, Хримпип, Хипарх, Hypsicles, Kidenas, Meton, Нехепсо, Петозирис, Филип , Орион, Сеут, Трасилус, Тимей, Зороастър. Защо споменавам всички тези имена навярно ще се запита всеки. Правя го в тяхна памет, защото те са създателите на тази необятна наука за звездите и на тях дължим голяма част от  знанието за нея.

 

 

СПОДЕЛИ

Leave Comment