Жената фараон -Хатшепсут

Нейната история е пленяваща и се крие в хилядите тонове пясък на времето. Тя управлява Горен и Долен Египет 22 години. Храмовете и дворците, които построява по време на царуването си са впечатляващи. Известна е с това, че е най- миролюбивата жена фараон и е запомнена с добрите си дела за Египет. Религиозните вярвания на

Мъдростта на древните събрана в няколко цитата за астрологията

Движението на космоса е свързано с двойнствена работа: живота се влива отвън чрез вечността; и космосът влива живота във всички неща които са в него, разпределяйки всички неща според фиксираните и предопределени отношения на числото и времето, чрез действието на Слънцето и движението на звездите. Ходът на времето е изцяло предопределено от Божият закон… небесното