За силата на деканите

Деканите ме вълнуваха дълго време, още от момента, в който прочетох думите преписани на Хермес Трисмегист, знаех, че трябва да зная повече за тях и че в тях има нещо тайнствено и мистично. Затова се заех да изучавам древни и не толкова древни  автори, какво те споделят за тях. Следващият цитат е приписван на Хермес Трисмегист и точно той ме накара да се замисля над думите над този велик мъж в историята. Думите му не ми се виждаха празни слова, а с времето открих, че древните никога не хвърлят празни слова в пространството, с изключение на Критодемус, който понякога е напълно неразбираем. Неговите запазени фрагменти съдържат често много думи на едно място, които не означават нищо. Което понякога ме кара да мисля, че не е разбирал нищо от астрология иначе не бих могла да си обясня астрологичните му брътвежи.

Тридесет и шестте декана (са) между кръга на вселената и този на зодиака, разделяйки единия кръг от другия. Деканите стоят като пазачи около всички неща в космоса, поддържайки всички неща заедно, и пазейки правилната подредба на нещата… Те са свободни, и издигнати над всички неща; и като внимателни пазачи и надзиратели на вселената, те я обикалят в периода на един ден и една нощ… Силата, която работи във всички събития, които сплотяват колективно хората идва от Деканите… Ако Деканите управляват седемте планети, и ние сме подвластни на планетите, не виждаш ли, че силата задействана от Деканите достига и до нас, независимо дали работи посредством самите Декани или чрез планетите?   

 Хермес нарича 36 –те декана -синове Божии. Това са принципите, по които е направено творението. В някои системи Деканите са известни като 36-те имена на Бога.Чрез деканатите древните са лекували всички болести, ползвали са ги и за определяне на часа в денонощието, но и като откровение в хороскопите.

Много астролози ги ползват за направата на талисмани, но самия Хермес не казва, че това е позволено и редно. Зная процедурата за правене на талисмани, но смятам, че не бива никога човек да променя своята съдба, която му е писана от небето, независимо зла или добра е тя.

Много астролози от древността са писали за силата на деканите. Ще спомена само двама-триима от тях, но те са всъщност почти всички големи астролози от древността. Манилий и Реториус говорят за деканите,  Фирмикус също ги споменава в Матезис. Но тук трябва да знаем, че знанието за тях идва от Хермес, а астролозите са преписвали чутото и наученото, за да го оставят на поколенията след тях.

Съществуват много изображения на самите декани, като едни от най- интересните се намират във вила Шифаноя -Италия.

Изучаването на деканите, може да помогне на астролога да открие много скрити неща в хороскопа;

Манилий, разпределя властта на деканите по следния начин:

на кардиналните знаци властта поема първия декан, вторият декан поема властта за фиксираните и третия декан поема властта за подвижните. Всеки знак има един деканат, който е от неговия елемент … Първите десет градуса на всеки знак са управлявани от своя управител и това дава най- чистия израз на декана. Властта на първия деканат на кардиналния знак подчертава активния, първичен режим на всеки знак. Фиксираното управление на втория деканат показва стабилността и активността. Подвижните знаци представляват усъвършенстване на потенциала и са отправели поглед към бъдещето и плануването. Тази деканатна система, която Манилий представя, дава повече власт на планетите, които са в първите градуса на знака в кардиналните знаци. Тогава тези планети се проявяват в материалния свят доста осезаемо. Фиксираните владетели излъчват упоритост, стабилни качества, но по своя характер, те ще бъдат по- малко видими. Планетите в третите декани ще са по- малко видими. Това не означава по- малко стойностни или енергични, а само по- малко видими, тъй като мислите са по- малко видими от действията.

След като се запознах с книгата 36-те лица и изслушах дълга лекция от 15 часа за тях, установих, че триплицитетния владетел на декана, също играе много важна роля и не бива да се пренебрегва от астролозите.

Вашият изгряващ декан, ви описва най- точно  като личност. Асцендентът е вашата личност все пак. Деканът на Луната описва вашата карма, майка ви, генетичната ви памет, как се справяте с предизвикателствата, пред които се изправяте. Деканът на Слънцето описва вашата дихарма, вашето висше Аз, баща ви. Активираните декани от останалите планети, също допринасят за цялостната картина на живота ви. Понякога малефиците показват блокаж в онзи декан, в който се намират и човек ще трябва да работи доста, за да се справи с това предизвикателство.Много астролози използват деканите в тропическата система, но аз установих, че те работят прекрасно в сидералната система. Деканите прекрасно се свързват и с картите Таро, всъщност картите Таро са изображения на Деканите, но същата силна връзка можем да намерим за деканите и в ключа на Соломон.Ключът на Соломон е всъщност  разказ за духовете на Деканите и Соломон оставя ключ как да се работи с тях и какво всъщност представляват те. Древните гърци са им дали също имена на богове и богини. Индийците също ги използват много в астрологичната си практика.

Деканът е разделяне на окръжността на 36 части.  Това разделение започва в Египет, доста назад във времето. Първите сведения за деканите идват от XXIII в- пр.н. е. Всеки декан заема десет градуса от зодиака. А самата дума Дека, означава десет. Поради това деканът е преди всичко геометрично понятие, което отразява броя на градусите. Друго понятие, което се използва за декана е лице. Така може да се каже, че всеки знак в зодиака има три лица. В елинистичната астрология има няколко нива на достойнства, които са:

  • Управление-5
  • Екзалтация-4
  • Триплицитет-3
  • Граница/терма-2
  • Лице/декан-1

Сектата не е спомената тук, но трябва да се знае, че тя също има не малка роля в астрологията.

Деканите притежават своите уникални характеристики, но трите декана в знака имат връзка помежду си и може да се каже, че се допълват и развиват. Коппок казва, че деканите са като пиеса в три действия. Като първия декан от знака дава началото, а третия го завършва. Например хората с активен първи декан на Близнаци имат невероятната способност да събират информация и технически познания. Агрипа казва, че този декан е символ на мъдрост, изкуството на числата, наука. Но хората с активен първи декан на Близнаци, често не знаят какво да правят с информацията, която събират.  Във втория декан имаме вече една по- голяма уравновесеност, що се касае до събиране на знание и информацията. В третия имаме борба между светлината и мрака. Много астролози имат Луна в деканите на Близнаци. Мисля, че това не трябва да ни учудва, имайки предвид същността на този знак.

Информация за деканите има в западната литература и преводите. Тук няма да потъвам в разкриването на всеки един от тях, целта ми по- скоро е да запаля любопитството за тези забравени, но доста важни астрологични техники.

 

 

СПОДЕЛИ
  • 19
    Shares

Leave Comment