Ведите, просветлението и беседите с Бог

 

Периодически ми задават много хубави въпроси и в тази статия реших да отговоря на най-важните от тях. Тези три теми – просветлението, Ведите и беседите с Бог са взаимосвързани, затова са публикувани заедно в този сайт. И макар за просветлението вече да е казано доста тук, аз все пак ще допълня тази тема в светлината на ведическото знание, за да може още по-добре да се изясни този термин и явлението като такова. Избързвайки напред, ще кажа също, че новите Беседи с Бога, за които давам линк, още повече ще хвърлят светлина върху различните моменти, съединявайки сякаш несъчетаеми едно с друго парченца от пъзела на общата картина на живота. Ще поговорим също и за механиката (техниките за просветление) и духовността.

 

 

Думата „веди“ по своята същност означава „знание“ или „учение“, а Ведите е сборник от много древни свещени писания, който е бил записан преди около 5000 години на древния език санскрит. Отначало е имало една Веда (единно, цялостно знание), след това я разделили на четири части, групирайки това  изначално знание по теми. Това се касае до така наречените „индийски“ Веди. Но има също и така наречените „руски“ Веди, които са записани по-рано, примерно преди 7000 години. По своята същност това е едно и също знание с тази разлика, че е различно изразено и руският вариант на Ведите е по-малък по обем, нещо като съкратен вариант. Въобще, що се касае до Ведите, има някакво объркване, свързано с това, че официално има четири Веди, а всички пояснения и допълнения към тях, дадени от светите мъдреци, неизвестно защо в някои философски кръгове не се смятат за веди (знания). От моя гледна точка, Ведите – това е знание, мъдрост, които са дошли от древността, независимо от това кога и от кого са били записани.

 

Изучаването на ведическата мъдрост е много важно за подобряване на живота. Много важно. Толкова важно, че аз ще говоря още един път по този въпрос. Ако не беше толкова важно, нямаше на сайта ми да има банер, водещ към този ресурс. Някой може да възрази, че има и неведическо знание, което също е приложимо и води към истински чудеса. Това е заблуждение. Всяко знание, което носи полза е знание, чийто източник са Ведите. Всичко, което подобрява живота ви, е произлязло от Ведите, макар и да не знаем това. Друг е въпросът, че това „не ведическо знание“ може да бъде изкривено в една или друга степен, което намалява неговия ефект. Често се случва, например, психолози (или медици, физици, астролози и всякакви други учени) да открият един или друг метод за решение на някой проблем без да са изучавали Ведите и дори да не са чували за тях. Това означава, че те просто са открили „топлата вода“.

Проблем е, че Ведите са написани на санскрит, който е най-сложния в света език, който може да изучавате 10 години и пак да не сте го разбрали до край. Още повече, че една и съща дума на санскрит може да има няколко десетки значения, които понякога са противоположни по смисъл, и трябва да се отчита целия контекст на изучаваното произведение, за да се разбере правилно за какво става дума. Затова има толкова много коментари за Ведите, дадени от различни мъдреци, достигнали до истинския смисъл на това знание. На свой ред, ведическите лекции – това са пояснения на коментарите на тези мъдреци. Съвременният средностатистически човек не може да разбере кратките, но изпълнени със съдържание ведически сутри (афоризми, изказвания), затова светите мъдреци ги коментират, разказвайки за техния дълбок смисъл. А ведическите лектори, фактически, превеждат това знание на нашия ежедневен език, адаптирайки мъдростта към нашето ниво на възприемане. Затова препоръчвам, преди да приложите чутото на практика, да изучите темата от различни страни, изслушвайки семинари на различни лектори.

Обобщавайки, можем да кажем, че всичко добро, което имаме в живота си, е дошло при нас благодарение на ведическото знание и неговото приложение.

Надявам се, че успях да обясня важността от изучаването на ведическата мъдрост, а ако не, то можем да продължим обсъжданията във форума на сайта.

Просветление по Ведите, и животът след просветлението

 

И така, просветлението, съгласно Ведите, е разтъждествяване с тялото, което означава познание на своята нематериална природа, природата на душата, т.е. познание за себе си като съзнание, което е извън материята. На този етап от разбиране на душата се научава първия й аспект – вечността.

Както вече казах, душата не е това, което го има у вас. Душата това е изначалното, истинското Аз. Душата се проявява като съзнание и благодарение на нея е възможно осъзнаването на това, което Е.  Когато човек казва „имам душа“, това доста често показва, че той се смята за тяло и ум, владение на някаква „душа“ – това е заблуждение. Душата или съзнанието – това сте вие; умът и тялото са „надстройка“, а лъжливото его – това е този съединяващ елемент, благодарение на който става отъждествяването на себе си (душата) с тялото и ума. Лъжливото его (лъжливото аз) е отъждествяване на себе си с тялото и ума. Моментът на осъзнаването на лъжливото отъждествяване с ума и тялото се нарича просветление (духовно пробуждане).

След това, което се случи с мен, след известно време (явно, не случайно) ми попадна книгата „Бхагавад-гита, такава каквато е“, в която – о, чудо! – намерих детайлно описание на природата на душата и потвърждение на опита си от разтъждествяването. Разбира се, аз вече знаех какво е това от други източници, но такова подробно описание не бях срещал. Това подробно описание ме и вдъхнови да дочета книгата до край. Въобще, Бхагавад-гита се смята за самата същност на ведите, а нейният превод, наречен „Бхагавад-гита такава, каквато е“ и съдържащите се там коментари на един свят човек от наши дни, сякаш е специално написан за тези, които са разбрали или поне допускат, че човекът не е тяло. Защото коментарите в книгата, всъщност, показват следващия етап от духовния живот, който предстои да премине човекът след просветлението.

Казва се, че Ведите се състоят 96% от знания за това как да се устроим в материалния свят (да постигнем материално щастие в различните сфери на живота) и само 4% – как да се върнем в духовния свят. А „Бхагават-гита такава, каквато е“ – обратното: 4% от нея се състои от знания как да живеем щастливо в материалния свят и 96% – как да се върнем в духовния свят, където цари вечността, блаженството и знанието.

Според Ведите, вечността, знанието и блаженството – това са трите аспекта на душата. Постигането на тези три аспекта става поетапно, в тази последователност. Първия етап – просветление – това е постигането на аспекта вечност, т.е. осъзнаване на своята нематериална природа, разтъждествяване с тялото и ума. В момента на разтъждествяване, както описах по-рано, възниква своего рода блаженство, чувство на освобождение и еуфория, която може да продължи достатъчно дълго, а може и да не продължи дълго, съдейки по различните описания на случаите на просветление. Това е първия етап на самопознанието, когато човек е осъзнал един от трите аспекта на своята истинска природа. Съдейки по всички, на този етап много „забиват“. Които са в крак с темата, могат да си спомнят Ошо, Рамана Махариши, Рамеш Балсекар, Нисаргадат Махарадж и много други, в това число и днешни признати просветлени мастери в съответните кръгове. Навярно, думата „забива“ не е много подходяща, тъй като носи някакъв негативен оттенък, още повече че всичко си върви по плана на Бог, но въпреки това, факт е, че тези хора се намират на първия етап на духовното самопознание. Ведите казват, че просветлението е началната степен на постигане на себе си, а по-нататък всичко е доста по-интересно.

Тук има проблем, състоящ се в това, че дори началният етап на самопознанието, т.е. просветлението, е много трудно да се опише с думи, защото това е над материята, и съответно, извън компетенцията на ума, така наречената трансцедентна сфера, недостижима за ума и сетивата. А какво да говорим за по-високите нива на самоосъзнаването. Още повече, че в „Бхагавад-гита такава, каквато е“, е направен опит да се опишат всички три аспекта на душата и трите нива на постигането на тези аспекти. Освен това, се заявява, че човек може да се измори, да му дотегне темата за просветлението, а, занимавайки се с определена практика (бхакти-йода), да убие с един куршум три заека, т.е. да познае и трите си аспекта – вечност, знание и блаженство, при това да постигне това в рамките на един живот. С други думи, Ведите показват по-висока цел отколкото просветлението, която автоматично се постига с практиката бхакти йога. Темата за бхакти йога, познаването на Бога (трите му аспекта) и връщането в духовния свят се разглеждат в статиите на моя сайт „езотерика“, където можете да го прочетете. (които са на руски език – бел. пр.)

Няма да рискувам да съдя за следващите степени след просветлението, тъй като съзнанието може да възприема само това ниво, на което се намира и по-ниските нива, а за по-високите може само да гадае, да предполага, което няма никакъв смисъл. Така или иначе, книгата е много интересна, препоръчвам я за четене на всеки, който се интересува от просветлението и следващите етапи на самопознанието.

Новите беседи с Бога

Много от вас са чели книгите на Нил Доналд Уолш, който общувал с Бога и записвал беседите си, а след това ги издал в книги, които много бързо станаха бестселъри. Аз също ги четох навремето си, затова разбирам защо станаха толкова популярни. И преди няколко години аз бих препоръчал четенето им на тези, които се интересуват от подобни теми. Тези книги могат да бъдат голям плюс за тези, на които висшата цел е просветлението, но в беседите на Уолш има и голям минус, тъй като те отричат нивата на самопознание, намиращи се над просветлението. С други думи, книгите на Уолш не дават пълно разбиране, макар да се описва не лошо известна част от общата картина на живота

Неотдавна ми попадна (отново, неслучайно) новата беседа с Бога, която се нарича „Гласът на любящата съвест“, но написана вече от друг автор. Прочитайки я, проанализирайки от гледна точка на Ведите и Бхагавад-гита, аз реших да направя сайт, на който да я публикувам в онлайн вариант. Авторът на книгата е бхакти йога и поначало не смятал да издаде този материал, защото неговите записи са изпъстрени с вайшнавски термини, които са непонятни за обикновения човек. Затова аз се заех да дам определения на термините на всяка страница, за да може всеки човек свободно да чете беседите с Бога онлайн и да не се затруднява с търсенето на думите в различни речници. За всичко това подробно е написано в главната страница на сайта.

Новата беседа с Бог е много по-увлекателна от книгите на Уолш. И много по-дълбока. В крайна сметка, в моя случай. Книгата отговаря на въпросите, които останаха след прочитането на диалозите на Уолш, и примирява две уж противоположни философски школи, предлагайки синтез, известен като философия на едновременно непостижимите разлика и тъждество: душата е едновременно и отделна от Бога и не. Тази книга е истинско съкровище за тези, които са прочели Уолш, но не са постигнали пълно разбиране за устройството на живота. А също и за тези, които не са чели „Беседи с Бог“, но искрено се интересуват от духовната тематика. Така че препоръчвам тази книга.

И накрая искам да засегна още  една важна тема.

Бог е по-голям от механиката

На сайта, на първо ниво и следващите, давам ефективни техники, които съществено могат да подобрят различни сфери от живота и отзивите във форума потвърждават, че точно така се и получава.

Понякога в писмата получавам въпроси от типа: „А може ли някаква техника (или метод) направо да доведе до просветление?“ Отговарям. Може. А може и да не доведе. Може да доведе, но не в този живот. Може да доведе, но не вас.

Трябва да се разбере, че няма гаранции. Само Бог може да даде гаранции. Ако имаше само едно упражнение или техника, което винаги и за всички водеше до просветление, представете си колко просветлени щеше да има сега.

Техниките, които давам, могат да доведат много близко до просветлението, но дали това ще се случи с определена техника или не, зависи само от Бога. Не от мен и не от техниката. Не от разположението на планетите, не от кармата. Когато ви е необходимо, Той ще ви даде.

Затова не си струва да се разчита само на техниките, само те са недостатъчно. Но са необходими. Изпълнявайки техниките, изучавайки мъдростта, слушайки лекции по интересуващите ни теми, показваме на Бог, че нашето желание да постигнем целта е силно. Той, виждайки желанието ни и положените усилия, ни дава един или друг резултат. Грешно е да се смята, че резултатът зависи само от нас или от някакви материални фактори, от механиката.

Техниките, упражненията и различните методи – всичко това е просто механика. Зад цялата тази механика стои Бог. Той контролира всичко това и на него нищо не му струва да отстрани нашата карма, да „закърпи“ съдбата ни или да неутрализира лошото влияние на планетите. И Той прави това, виждайки нашето искрено желание, отчитайки нашия запас от благочестие и молбите (молитви, мантри), а понякога и просто поради своята безпричинна Милост, когато получаваме нещо незаслужено. За всичко това можете да прочетете в Бхагавад-гита и в новите беседи с Бог.

Между впрочем, за запаса от благочестие. Той е един от най-важните фактори, на които е посветена статията на сайта „Езотерика“: „Десетте тайни на успеха (Веди). Запас от благочестие“. Препоръчвам ви статията, това би ускорило съществено вашето израстване. Също прочетете статията „Как да ускорим пътя си“ – тя допълва темата.

Механиката и духовността, йерархия на техниките

Техниките от първо и другите нива на сайта са чиста механика, ако човек не помни (или не знае, или не разбира), че всичко зависи от Бога, и изпълнява техниките, разчитайки само на усилията си и на законите на материалния свят, по които и получава някакъв резултат. Дори в тези случаи, техниките, които препоръчвам, водят до добри промени , което се потвърждава от стотиците положителни отзиви във форума.

Колкото повече човек разбира, че резултатът зависи от Бога, толкова по-ефективна е техниката и толкова по-близо е той до духовното израстване.

Формула на щастието – механика с някаква  част духовност, тъй като, желаейки щастие на другите, човек в една или друга степен действа безкористно. Безкористната дейност (носеща реално благо на другите) е духовна енергия.

Техника на благодарността – механика с голяма част духовност. Това може да се прави доста механично, но когато човек започва искрено да благодари на Бога, това става духовно действие.

Мантри, молитви и бхакти йога – това до голяма степен е духовна дейност. Колкото по-искрена и осъзната е тази дейност, толкова по-малко е механична.

Чиста духовност се среща изключително рядко.

Няма нищо лошо в това механично да се използват техниките, т.е. на ниво механика, просто трябва да се разбере (или допусне вероятността), че има и по-високи нива. Докато работите над себе си, това разбиране идва. Бог вижда нашите желания, усилия и заслуги и ни дава съответния резултат.

Желая Успехи на всички нас по духовния път!

източник: http://pro-svet.at.ua/index/vedy_prosvetlenie_i_besedy_s_bogom/0-125

СПОДЕЛИ

Leave Comment