Следите от древността

„Когато интелигентността узрее и се установи трайно в сърцето, тя става мъдрост. Когато тази мъдрост е свързана с живота и извира навън в дело, тя става преданост. Знание, което узрява, се нарича преданост. Ако то не се трансформира в преданост, като знание е безполезна бляскавост.”
Чакраварти Раджагопалачари 

 

В древната библиотека в Ниневия са намерени около 25 000 глинени плочки. Но това е една малка част от голямата библиотека на този владетел. Войните през вековете са виновни за унищожаването на много библиотеки по света. От Александрийската библиотека са изгорени над 700 свитъка.  Когато Александър Велики завоюва градове и държави, много ценни писмени документи биват изгорени. Римляните унищожават библиотеката в Картаген с над 50 000 книги в нея. Библиотеката на цар Соргон също е била унищожена с изцяло акадски и шумерски писмени произведения, както и библиотеката в Нипур, която има същата съдба. цар Ашурбанипал е бил мъдър човек. Той заповядал на книжовниците да съберат всички древни текстове и писмени документи, да направят копие на всеки документ и да ги преведат. Навярно преди акадския език е съществувал друг  език. Това се подразбира от написания лично  от цар Ашурбанипал  текст.

“Богът на книжовниците ми постави задача, да позная в дълбочина моето изкуство. Бях посветен в тайните на писмеността. Мога да чета и трудните плочки на шумерски. Разбирам и загадъчните думи, издълбани в камъка от дните преди потопа.”

Много от тези преводи, които те направили се отнасяли до времето преди потопа. Шумерите пишели на глинена плочка, голяма само няколко сантиметра. В нея с остър предмет  издълбавали думите, а след това плочката се изпичала в пещ. Благодарение на този вид съхранение на писмеността, тя стига почти невредима до наши дни.

През годините писмеността се развивала.  Най- известното писмено свидетелство от времето преди потопа се нарича “Епос на Атрахасис”

Двете “Атрахасис плочи” са създадени около 1700 г. пр. Хр. във Вавилон и описват сътворението на човека от анануките и потопа. В шумерския царски именник Атрахасис е син на Убар – Туту, цар на Шуруппак. В епоса на Гилгамеш е наречен баща на Утнапищи. Митът за сътворението е едно от най- интересните древни записи, той наподобява силно историята на Битие. Както и най- старата звездна карта  в света.

 

 

 

Премъдростта/ Библия

„Отвеки бях помазана, отначало, преди създаването на Земята,

родих се, когато нямаше бездни,

когато нямаше извори, изобилни с вода,

преди планините да се поставят,

преди хълмовете – аз бях родена;

когато още не беше направена Земята, нито полята,

нито върховете от пръстта на Вселената.

Когато се приготвяха Небесата аз бях там,

когато се начертаваше кръгът над лицето на бездната,

когато той създаваше облаците горе,

когато укрепваше изворите на бездната,

когато даваше законите си на морето,

да не преминават водите отвъд повеленията му,

когато определяше основите на Земята,

тогава бях при него и устроявах всичко,

и бях му радост всеки ден,

и веселях се всякога с него…”

Притчи 8:23-30

СПОДЕЛИ

Leave Comment