Фази на Луната при Вторични Прогресии

Фази на Луната при Вторични Прогресии
Вторият вид, несвързана с картата прогресия на Луната включва лунните фази.

През месеца Луната преминава през фазите си, които са резултат на различните й ъглови разстояния от Слънцето.
Прогресиите обхващат също и лунните фази, през които Луната преминава в рамките на първите месеци след раждането.
Както е показано на фигура 28, съществуват осем фази на Луната във всеки един цикъл, т.е. от новолуние до новолуние, и всяка една от тези фази, когато са включени във вторични прогресии, представлява механизъм за промяна на вътрешната същност на индивида. Ние не можем да преместим специфичните факти или дати от живота, определени от лунните фази, и както всички “несвързани с картата прогресии” информацията е подсъзнателна по природа и индивидът може да я осъзнае само ретроспективно.

Традиционно лунните фази се измерват както следва:

Новолуние – 0 °до 45° пред Слънцето.

Млада Луна – 45° до 90° пред Слънцето.

Първа четвърт – 90° до 135° пред Слънцето.

Нарастваща Луна – 135° до 180° пред Слънцето.

Пълнолуние – 180° до 135° зад Слънцето.

Намаляваща Луна – 135° до 90° зад Слънцето.

Последна четвърт – 90° до 45° зад Слънцето.

Стара Луна – 45° до 0° зад Слънцето.

Все пак в практиката границите не са така отчетливи и прецизни. Когато боравим с прогресивна Луна в определена фаза се оказва, че при движението на Луната приблизително в рамките на 12° от края на тази фаза започва да се усеща влиянието на следващата фаза. Тази орбис от 12° е практическо правило, тя ще варира при различните индивиди.
Като имаме предвид това, може да бъдат дадени нови стойности за измерване на осъзнатите въздействия на прогресивната Луна през нейните фази:

Новолуние – 12° зад – до 33° пред Слънцето

Млада Луна – 33° до 88° пред Слънцето

Първа четвърт – 88° до 123° пред Слънцето

Нарастваща Луна – 123° до 178° пред Слънцето

Пълнолуние – 178° пред до 147° зад Слънцето

Намаляваща Луна – 147° до 102° зад Слънцето

Последна четвърт -102° до 57° зад Слънцето

Стара Луна – 57° до 12° зад Слънцето

Това може да изглежда отегчителна но е много по-реалистично в света на предсказателната астрология Лесно е да се запомни, ако осъзнаете, че когато Луната наближа смяна на фазата, смяната на тази фаза започва да се усеща интуитивно от човека една година преди традиционната геометрия – първият списък – наистина да потвърди смяната.

Лунни фази

„За всяко нещо си има сезон…” Целият живот е синхронизиран. Може да правите нещо по дадено време, но нещата действат по-добре, ако са извършени в собственото им време.

Новолуние

Това е началото на цикъла, началото или появата на най-характерното нещо за следващите 29 години. Хората със средна продължителност на живота ще преживеят две до три новолуния на прогресивната Луна и те ще бъдат обикновено в последователни домове и знаци.
Домът и знакът, в които се случва едно новолуние, са важни като показател, който ще показва основната тема за този 29 годишен период. Това е фазата, през която ще започнете ново начало в живота си. Съществува импулс за нови дейности; нови желания. Някои от тези, нови желания може да не се проявят външно в продължение на няколко години Обаче, когато накрая се появят, те могат да бъдат описани посредством дома и знака, в които се е случило новолунието.
Това е едно начало. Начинът на живот ще се промени оттук нататък.
В хороскопа на Жана Д’Арк прогресивната Луна била в новолуние в знака Водолей в нейния 7-ми дом през юни, 1419. Тя била само на седем години по това време и точно енергията на това новолуние щяла да скицира голямата картина на нейния живот за следващите 29 години, а в нейния случай до края на живота й.
7-ми дом е на откритите врагове и съдебни случаи; сдружения или партньорства; божественото или човешкото. Водолей символизира желанието да се работи в група; сублимирането на Аза в името на груповите потребности. Под влияние на това новолуние Жана приела божественото призвание да поведе група хора, за да разбие потисника.
Така че новолунието е много важен показател за предсказателния астролог, тъй като показва подсъзнателните желания, потребности и очаквания, които ще се разгърнат под въздействието на транзитите и прогресиите през следващите 29 години. Астрологът рисува картина за клиента и разположението на прогресивното новолуние, дава на астролога размерите на платното и цветовете, които може да използва клиентът.

Новолунията са семената. Семената, от които ще израсне растение. Ако работите като предсказателен астролог върху темата “какво ще се случи с растението”, тогава е важно да имате някаква идея за природата му.
Всички други лунни фази израстват от тази фаза, като всяка една се изгражда върху предишната, взимайки начална енергия (дом и знак на новолунието) и еволюирайки през етапите на развитие: всяко нещо се ражда, расте, достига връх, залязва и умира, правейки място за раждането на друг вид енергия. Това е цикълът на живота, цикълът на Луната, цикълът, който присъства във всяко живо нещо във Вселената – както добре знаем.

Млада Луна


Целият период от новолунието до първата четвърт е период на ново начало, нови идеи започват да изплуват в съзнанието на индивида. Израствайки от семената на новолунието, индивидът достига момент, когато той/тя плахо започва да проявява импулсите или желанията, символизира ни от новолунието отпреди три години. Фазата на Младата Луна означава края на сезона, тъй като делата и действията от предишните няколко години започват да се “вкореняват” за добро или за зло. Някои нови концепции или начини на живот, които се появяват, сега няма да се задържат, защото земята е била засята и няма повече място. Фазата на младата Луна е като сигнална ракета за начало или за прекъсване въвеждането на нови неща, които човек иска да развие в следващия цикъл. Това е времето на появата на бял свят на семената, когато кълновете пробиват земната повърхност. До фазата на младата Луна семето е било засято, но не се е виждало. Само фермерът знае какво е било засято в полето на живота. Фазата на младата Луна е времето, когато всички могат да видят самото растение. Вие започвате публично да показвате новата посока, която поема вашият живот. Новата идея, новото хоби, новите интереси сега започват да изплуват във вашия живот, проявявайки се с пълна сила.

Първа четвърт


Седем години след новолунието имаме нарастваща квадратура между светилата; време на действие. Действието се предопределя от същността на новолунието. Вие изпитвате дълбока потребност да материализирате физически желанията отпреди седем години. Това е времето на изграждане на егото, като личните постижения заемат водеща роля. Ако клиентът е в тази лунна фаза, цялата предсказателна работа ще покаже същността на това действие – енергията на квадрата: проява, напредък, това, което е очевидно за света. Семената на новолунието сега са видими за света и през този период растението расте бързо и достига своята най-голяма сила и височина, преди да даде плодове. Жана е била на 14 години, когато започнала фазата на първата четвърт. Точно тогава тя започнала да чува своите гласове. Това било времето, когато другите разбрали, че Жана чува гласове.
Първата четвърт на Луната е физическо проявление на енергията на новолунието.

Нарастваща Луна


Работа с енергията. Разбирането й. Осъзнаването на нейната полза. Въвеждането й в нечий живот. До този етап енергията е била явна в продължение на около три години. Вие ще се убедите в това и ще започнете да изпитвате желание да изразите вашето познание. Това е времето, когато притежавате вяра, че сте достатъчно силни, мъдри и стабилни, за да изразите собствените си идеи и възгледи, даже в условията на враждебна обстановка. Това е времето на изява. Това е етапът, в който растението дава своите плодове. Те все още не са узрели, но се виждат. Започват години на усилена работа и плодовете на тази работа – диви или културни – са налице. През тази фаза ще бъдете или доволни, убедени в добрите резултати, или изплашени, знаейки, че пътят, по който пътувате, води до непродуктивен изход – реколта от плевели.
Жана Д’Арк излитала действието на тази фаза от август, 1430, до смъртта си. Ако допуснем орбисата от 12°, обсъждана преди, тогава по-голяма част от делото на живота й е било под въздействие на нарастващата Луна. Действието и увереността в изхода от него несъмнено са били нейна запазена марка.

Пълнолуние

Време за узряване на плодовете. Това не е време за нови проекти или идеи, а по-скоро жътва на това, което вече е налице, Това е времето за беритба, времето да се получава, да се откъснат плодовете, защото сега е моментът. Това е кулминацията на цикъла, където енергията е в своя пик. Съберете плодовете на вашата работа. Те са узрели. Фазата на пълнолуние показва, че семената са пораснали и вие изпитвате удовлетворението или виждате изхода от начинанията, започнали преди 14 години. Тези възнаграждения може да са положителни или отрицателни, в зависимост от посева, който е бил засят във фазата на новолуние. Нещо важно за лунните фази е, че независимо от типа на енергията или областта, в която е била вложена тази енергия, процесът сега е достигнал до своя връх и е в силата си. Конфронтиращата част на тази жътвена лунна фаза е в разпознаването на жътвеното време. За някои това може да е лесно, с изобилна реколта от жътвата; други може да са недоволни от жътвата и да очакват по-добра. “Ще изтърпя тази работа още няколко години, а след това ще получа повишението, което искам”, е най-честата фраза около пълнолуние. Пълнолунието обаче не дава нищо повече от това. Няма по-голямо повишение. Това е върхът на цикъла.

Намаляваща Луна

Жътвата е приключила. Това, което не е узряло, сега трябва да се остави настрана. За добро или за лошо вие сте в етапа на осъзнаване, че разширяващата енергия на пълнолунието е спряла. Хората доста често сменят работата си в тази фаза, защото всичко, което може да бъде постигнато, е било постигнато от настоящето. Сега е времето да се изследва реколтата и да се преоцени, да се помисли за текущото положение, да се извлече повече от това, което наскоро е било ожънато. Тази фаза представлява първата фаза от намаляването на Луната и така става началото на един по-вътрешен, продуктивен период на размисъл, който ще трае, при вариращи градуси на стъпката на Луната, около 14 години. Така причината много хора да сменят работата си е защото чувстват, че е отминало времето, когато тази работа или цел са можели да предлагат някакви предизвикателства. Вие сте наясно с периодите на растеж в живота и едновременно с това осъзнавате, че идва време, когато този растеж спира. Сега е времето да се използват уменията или предимствата, спечелени в периода на растеж, като ги проявявате в обществото.

Последна четвърт


Тази фаза е намаляващият квадрат между светилата в притежава цялата енергия на първата четвърт, но насочена към преориентиране: реорганизиране на старите умения. Ако означим първата четвърт символично като млад воин, използваш меч за първи път; тогава тази фаза е воинът, поставяш нова дръжка на меча или осъзнаващ, че мечът има нужда да се заточи по някакъв начин. Започвате да преразглеждате вашето положение в живота. Може да се появят нови идеи, но те са свързани със старите въпроси. В тази фаза клиентите ще предприемат действие иди ще се стремят към действие, но точно действието преструктурира старите умения, вместо да предизвиква нови. Това също е много продуктивна фаза. Това е квадрат и действието, символизирано от квадрата, идва от мъдростта, придобита в по-ранните фази на цикъла. Ако частта от цикъла, в което Луната нараства, може да се свърже с растежа на гроздето, тогава фазата, в която намалява, и конкретно последната четвърт, може да бъде свързана с правенето на вино.

Стара Луна


Това е последната фаза от цикъла. За повечето от нас тази финална лунна фаза ще се случи в същия дом и знак както при новолунието, което открива началото на цикъла. Спокойствието и сигурността са характерни особености на тази фаза тъй като индивидът напуска стария цикъл. Приятелите се сменят, стари книжа, съхранявани с години, се изхвърлят градивните камъни в основата на вашия живот започват да се пропукват, в резултат от нуждата да се променят много неща. Това е разчистване на стария терен, за да сте сигурни, че във вашия живот има място за новия предстоящ цикъл. Вие сте ориентирани към бъдещето, вместо да сте ангажирани прекалено с настоящето или миналото. Това е времето за освобождаване. Ако нещо иска да напусне вашия живот, пуснете го, тъй като неговото място ще бъде запълнено със семената на новолунието.
Това може да е най-трудната от всички лунни фази, тъй като се опитваме да съхраним пълнотата в живота си. През тази фаза разчистваме пространството. Когато това пространство се открие, може да се изплашите, че нещо не е наред. Ние си мислим, че не е естествено да се отдръпнем от толкова много неща, да премахнем толкова неща от живота си и то безпричинно – привиден каприз. Ако разчистването е възпрепятствано, тогава Космосът ще поеме нещата под контрол и вие ще усетите неконтролирано напускане на хора а различни неща от вашия живот.

Резултатите от лунните фази на прогресивната Луна могат да бъдат представени накратко на фигура 28.

Добра илюстрация на подсъзнателните импулси, които фазите на прогресивната Луна ще породят изследването на живота на Галилео Галилей и неговата карта.
Галилео бил италиански математик, астроном и физик. Той бил първият човек, който използвал телескоп, за да изследва небето. Той също натрупал доказателства, за да докаже. че Земята се върти около Слънцето. Бил първият, който започнал работа в областта на гравитацията и движението и днес се счита за бащата на съвременната механика и експериментална физика. Неговите възгледи представлявали такова радикално отклонение от възприетата тогава мисъл, че той бил осъден в обвинен в ерес от Инквизицията в Рим и бил поставен под домашен арест последните осем години от живота ся.
Първото новолуние в живота на Галилео било през май, 1590. То се случило на 2°10′ в Овен и затова попаднало в 9-ти дом.
Това новолуние в Овен в 9-ти дом прекрасно описва мъж. който е запомнен заради неговата новаторска работа в идеи (Овен) и който е имал публикации в академичния свят (9-та Дом). Наистина през 1589 Галилео публикувал първата си научна разработи върху центъра на гравитация на твърдите предмети. Тук виждаме влиянието на 12-градусовата орбиса. Фазата на млада Луна била през юли, 1593, така че периодът от 1592 до 1595 е бил в лунната фаза млада Луна. Запомнете, че това е фазата, която е свързана с проявяването, така че нещо да бъде видяно. През 1592 Галилео заел поста на лектор по математика към университета в Пиза, който му бил предложен в резултат от предишната му научна работа. Той останал на този пост през следващите 18 години и в този период създал голяма част от своите най-забележителни трудове.

СПОДЕЛИ

Leave Comment