Дванадесетте части. Додекатеморията на знаците

Тропическите астролози трудно ще разберат тази статия, понеже не са запознати с древните техники, а  изказът на древните е твърде сложен и трябва дълго човек да се запознава с техните трактати, за да започне да ги разбира . Сидералните с лекота ще схванат идеята.
В елинистичната астрология съществуват безброй предсказателни техники, ала  сега ще говорим за дванадесетте части в картата. Това е таен и много надежден ключ към хороскопа. Във всеки зодиакален знак има още дванадесет знака, които се нареждат по реда на знаците, заемайки по 2,5 градуса всеки. Това разделение на зодиака датира от вавилонските времена и е ключов елемент на елинистичната и ранната средновековна астрология, но днес е изключително пренебрегван и направо забравен метод. Ключовите елементи за хороскопа и времето на раждане са изгубени поради невежеството на астролозите от по- близкото минало. Те не са запазили  тази важна характеристика на зодиака и се налага сега да я възстановяваме от стари източници.

Ще говорим за така наречените додекатемории или дванадесетте части на зодиака, друга дума за това не съществува, затова и аз ще използвам това наименование.

  Знаците се състоят от тридесет градуса, всеки знак от 30 градуса се дели на 12 части по 2 градуса и половина.  

(Manilius, Book 2, 693-700, Goold trans., 1977, p. 137)

Кои използват дванадесетте части или додекатемориите?

Всички древни астролози са познавали тази предсказателна техника. Както можем да прочетем при Maнилиус, дванадесетата част е използвана от почти всеки елинистичен астролог.

Ранните елинистически астролози, които са използвали дванадесета част са Доротей Сидонски (1-ви век сл.Хр.)в Кармен Астрологикум, Птолемей (II в.) В книга I, гл. 22 от Тетрабиблос и Веттий Валенс (2-ри век) на много места на своята Антология той говори за дванадесетте части. Юлий Фирмикус  Матернус (IV в.) Всички настоятелно препоръчват използването на дванадесетте части в книга, като Фирмикус говори по тази тема в книга  II, гл. 17 и в много други части от неговата Матезис.

Порфирий от  (3-ти век сл. Хр.) в гл. 39 от неговото Въведение в Тетрабиблос използва дванадесетте части, както и Хефестио от Тива (V в.) В Книга I, гл. 18 и в Книга III на неговата Апотелесматика. Реториус от  (7 век) също използвал дванадесети части в гл. 18 от неговия сборник.

Ранни средновековни астролози

Дванадесетте части се практикуват и в по- късната астрологична традиция. Персийците също са я използвали в ранния персийски период, това са небезизвестните   Masha’allah, Abu Ma’shar, al-Qabisi, Abraham Ibn Ezra, Sahl,  и др.

Абу Машар използва широко дванадесетте части в своите предсказващи методи.  Той споменава в своя трактат над 20 пъти този метод, когато говори за слънчевата революция и изрично посочва да се използват в слънчевата революция 12- те части на хороскопа.

 (виж Книга I, гл. 5-6; виж Книга II, гл. 3 във връзка с профектирания Асцендент); Книга III, гл. 1) и транзити (виж книга V, гл. 9). Дванадесетата част са ключови не само в наталния хороскоп, но също и за предсказателната астрология.

Добре е да се каже, че дванадесетте части идват още от вавилонците от пети век пр. н.е., което прави дванадесетте части стари, колкото са старите и самите зодиакални знаци.  Тези части са синоним на додекатемориите. Манилий от 1- ви век говори за додекатемориите като разделя всеки знак на 12 части от 2,5 градуса, започвайки от знака. Тоест ако сме в Овен, тогава първата додекатемория принадлежи на Овен, втората от 2.5 ° принадлежи на Телец и т.н. Програмата на Румен Колев има опция за разделяне на додекатемориите.

Зная само една програма, която изчислява додекатемориите спрямо местоположението на планетите. Тази програма се казва  Morinus , има вградена изчисление на дванадесета част. Разбира се, има методика за изчисляване на ръка, но може би по- късно ще обясня и нея.

Morinus DodecatemoriaОпции за външния вид  на Morinus

 

Някои вариации на метода

Павел Александрийски (IV в. Пр. Хр.) 

Добре е да споменем и Павел Александрийски във връзка с този метод. Но неговата методика изглежда грешна, тъй като той умножава позицията с 13, а не с 12. Макар че се обосновава защо умножава 13, вместо с 12, в неговата методика няма логичен смисъл. Той твърди, че умножението с 13 е необходимо, за да даде възможност на 12- те додекатемории да се върнат към знака и планетите в  него.  Това едва ли е забележителен аргумент, тъй като първите 2,5 ° на знака вече попадат в същия знак в стандартна система.

 “Манилий”

Maнилий  твърди, че додекатемориите са разделени по-нататък на 5 сегмента по половин градус, разпределени на петте  планети, Сатурн, Юпитер, Марс, Венера и Меркурий (виж Manilius, Astronomica, Book 2, 738-748). ). Въпреки това, Манилий не уточнява реда, по който планетите са подредени в тези подразделения, и никой друг ранен астролог не е работил по този начин. Халдейския ред е  от най-бавната до най-бързата  (Сатурн, Юпитер, Марс, Венера, Меркурий) или обратното (Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн).  Този метод отпада, защото не е споменат от останалите астролози.

Коментар на Павел в Олимпиодорус

В коментара на Павел от Olympiodorus The Young (6-ти век сл. Хр.), той намира за необходимо да обясни по-типичната форма на дванадесета част.

И ние казваме: древните египтяни са го наричали  този метод 12-та част, тъй като числото се намира в позицията на всяка звезда, умножена по 12. Обаче Паулус, след като дойде по-късно и разгледа въпроса внимателно, [каза], че умножението с 12 никога не се връща в същия зоидион, където е звездата, където търсим додекатеморията – но често додекатеморията на звездата попада в същия зоидион, където е звездата.

(Olympiodorus, Коментар на Paulus Alexandrinus, гл. 21, Greenbaum trans., 2001, стр. 102)

Как се използват 12-те части?

Дванадесетите части произвеждат вторична зодиакална позиция за всяка планета и точка в графиката. Сякаш всяка точка се проектира в допълнително скрито зодиакално положение.

Има четири основни начина, по които дванадесетата част е била използвана в елинистичната астрология:

1. Дванадесетата част на Луната дава индикации за физическия пол на човека; 

2. Дванадесетата част на Слънцето дава указания за Асцендента, когато  той не е бил известен;

3. Дванадесетата част от Асцендента разкрива мисли / намерения;

4. Дванадесета позиция дава допълнителна информация за планетарните значения, които са на равна нога с наталните позиции на планетата.

Ще разгледам накратко три от тези четири приложения; за пола, намирането  на Асцендента и тълкуване им. Искам обаче да кажа на читателя, че последната употреба е най-плодотворна и важна.

 

Доротей (Книга I, гл. 8 от Кармен) и Валенс (Книга IX, гл. 8 от Антологията) използваха пола на знака на дванадесетата част от Луната за очертаване на пола на родния.

Доротей

За Доротей основната идея е, че ако дванадесетата част на Луната е в мъжки знак (т.е. в огнен и въздушен знак), тогава родения е мъж, но ако е в женски знак (т.е. земен или воден знак), тогава пола на роденото е женски. Въпреки това, има някои изключения, които могат да отменят тази индикация за пола на знака на дванадесетата част на Луната.

Изключение правят:

1. Слънцето, Луната и Асцендента ако са в знаци на противоположния пол.

2. Светилото на противоположния пол (т.е. Слънцето е мъжко и Луната е женска) е в Асцендента в знак на съответния пол на роденото.

3. планети от противоположния пол заемат 1-ви и 7-ми, 4- ти и двете светила са в знаци на противоположния пол и планета от противоположния пол управлява Асцендента (даден е пример- двете светила в мъжки знаци и Юпитер  управляващ Асцендента, това преобладава в женска дванадесета част на Луната, за да укаже раждане на  мъжко дете.

Валенс

За Валенс полът на знака на дванадесетата част на Луната и полът на знака, заеман от управителят на този знак, дават силни индикации за пола на детето.

Резултати

Това е карта на жена. Намираме  Слънце в мъжки знак, Луна в мъжки знак, и Асцендент в мъжки знак, дванадесетата част на Луната е в женски знак в Рак. Освен това владетелят на дванадесетата част на Луната е  Рак, който също е в женски знак, но Луната се намира в мъжки. Родената се оказва наистина жена и Валенс както винаги е прав донякъде. Забележете, че Валенс казва, не да гледаме в какви знаци са светилата и Асцендента, а да погледнем в коя част от додекатеморията е Луната. Тя се намира в Рак, женски знак, управляван от Луната, следователно роденото е от женски пол.

Да вземем още един пример, но този път за мъж и това  е Джон Кенеди. Всички примери са по сидерал. Виждаме, че Асцендента е в женски знак, Слънцето женски знак, Луната е мъжки знак, дванадесетата част на Луната е в Овен – мъжки знак.

Дванадесетте части за намиране на Асцендента

Друг метод за намиране на знака, в който е Асцендента, когато е неизвестен е даден от Валенс в книга I, гл. 4 и книга IX, гл. 7 от неговата Антология. Това е само един метод сред много методи за коригиране, обсъдени от Валенс.

При този метод трябва да знаем само дали човекът е роден през деня или през нощта. Като второ правило трябва да знаем точната позиция на Слънцето, за да можем да намерим знака от дванадесетата част. Асцендентът за дневно раждане ще бъде или знакът в опозиция на дванадесетата част на Слънцето, или в тригон към този знак, като се дава сила на  „левия“ тригон (т.е. този, който е 120 ° след знака на дванадесета част на Слънцето). Ако това е нощно раждане, тогава това ще бъде един от знаците, противоположни на тези, отново със същото предпочитание. Този метод не работи изглежда, защото и в двата примера, дванадесетата част на слънцето е с един знак напред от действителния асцендент.  Направих изследвания и с други хороскопи и положението беше същото, знакът на дванадесетата част на Слънцето понякога посочваше тригон към Асцендента, друг път посочваше знака на тропическия Асцендент. Понякога ляв, понякога десен беше аспекта.  Не мога да не призная, че видях и доста карти, в които Слънчевата дванадесета част посочваше Асцендента с тригон или секстил. В тази карта например, опозицията на Слънчевата част се намира в Телец и е в секстил с Асцендента. Самото Слънце на додекатеморията е в тригон. Методът може и да работи често, но не е надежден.

Интерпретация на познанието

Най- вълнуващата част на този метод е в интерпретацията на познанието.  Този метод се е използвал за анализ на хороскопи, а по- късно и в средновековната хорарна астрология. Техниката произхожда от неизвестни индийски астролози и Хефастио от Тива. Важно е, че тя е приета от Masha’allah. Основната идея е, че дванадесетата част от Асцендента дава индикации за мислите и намеренията на родения или на кверента (този, който иска от астролога  да разясни отговора на даден въпрос,  наричаме кверент).

В търсене на сърцето

Д-р Бенджамин Дайкс изследва метода  на дванадесетте части в дълбочина в своя превод и коментар на Херман в книгата  “В търсене на сърцето” на Каринтия. Горещо препоръчвам тази книга на д-р Dykes за тези, които се интересуват от по-  задълбочено изследване  на дванадесети части. Дайкс изследва техниката в своето въведение, като превежда произведението, което използва техниката, и дава коментари за тази работа. Освен това, той включва приложения с по-нататъшни дискусии и преводи, включително таблица на всичките 144 значения, дадени от Хефастио за всяка дванадесета част на Асцендента.

Хорарна астрология

Основното използване на тази техника в средновековната астрология е да се предвиди проблемната област на клиента.  Този метод е споменат в индийската и елинистичната традиция, при разчитане на хорарни карти.

Маша’алха в “Скрити неща” (от произведенията на Сал и Маша’аллах, преведени от Дайкс през 2008 г.)) предполага, че дванадесетата част от Асцендента дава най-добрите индикации за намеренията свързани с въпроса в хорара.

Ако дадена планета е на това място, тогава гледате към това място, което означава намеренията на човека. Ако мястото е празно, погледнете към мястото на неговия управител.

Маша’аллах: Асцендента на дванадесетата част и неговият управител

В един пример, даден от Маша’аллах (същият пример е даден от Херман Каринтия векове по-късно, но приписван на индийците), Асцендентът е 12-ти градус на Овен, която има своята дванадесета част в Лъв. Тъй като Асцендентът е бил в Овен, Лъв е пети дом от Асцендента. Лъв  беше празен в хорарната карта и Слънцето бе във Везни, в  7-ми дом. Маша’алха предполага, че въпросът засяга пети  и седми дом. Той интерпретира, че детето търси жена (или търси жената на този, който задава  въпроса).

Маша’алах казва, че ако Слънцето е било на 6-ти, тогава щял да предположи, че става въпрос за болно дете. Както можете да видите, в тази техника акцентът пада върху дома и преди всичко върху значението на дома. Човек може да комбинира значението на дома с неговия владетел. Това е една от няколко съществуващи техники, дадени от Маша’аллах и по-късните автори за тълкуване на намеренията  в хорарната астрология.

Прогнози в хороскопа

Използвана с натални карти, техниката поставя интересен акцент  относно личния фокус и изпълнение. Владетелят на Асцендента показва специално привличане към определено място в наталната карта. Разгледайте придружаващите го теми и значения. По същия начин, дванадесетата част от Асцендента и неговия управител може да разкрие личен акцент за мислите и намеренията на  индивида.

 

Дванадесета част на Хитлер

Хитлер е роден с  дванадесетата част от Асцендента в  Скорпион. Това е неговия втори дом. Втори дом е домът на парите,  неговият управител Марс като стар управител и Плутон като нов са съответно в четвърти и първи дом на хороскопа. Тук ще се съсредоточа само до Марс като стар управител.  Дванадесетата част от Слънцето на Хитлер се намира в десети дом със Сатурн в заточение. Това е толкова очевадно за неговата съдба и нрав, че няма защо да обяснявам повече. Важното е, че това положение ни дава ценна и допълнителна информация, която може да приложим  към  това, което вече ни е известно за него.  Неговия управител на Асцендента е Венера и я намираме в съвпад с Марс и Слънцето, ретроградна и заточена.

Използвайки комбинацията от стил на Маша’аллах, можем да предположим, че той има някакво намерение да постигне високо положение и да бъде лидер, показано от Слънцето на дванадесетата част в десети дом на хороскопа, но съвпада със Сатурн намеква, че извояване на лидерството ще е с жестокост, управление и дисциплина. Асцендентът от дванадасетета част е Марс и Скорпион, естествения знак на смъртта и разрушението във втори дом на парите, изгорял в лъчите на Слънцето, намеква за неговата военна кариера. Дванадесетата част на Луната в осми дом на смъртта, в съвпад с Плутон и Нептун говори повече, от колкото мога да кажа. Неговите намерения и мисли са били разрушителни и дисхармонични, ясно показани от хороскопа и дванадесетте части. Следователно личните намерения и фокусирането върху темите Сатурн-Слънце -десети дом,  Плутон – Луна- осми дом, и Асцендент в Скорпион на дванадесетата част , страха, лидерството и унищожаването са много ясно подчертани тук.

Наталната карта на Хитлер сидерал

 
 
Разгледайте дванадесетите части

Упражнявайте методиката за хорарни, натални и елективни карти, като изследвате дванадесетата част на Луната -нейния дом, Асцендента на дванадесетата част, Слънцето и т.н.  Експериментирайте, за да добиете представа за тази методика.

Препратки
 
Paulus Alexandrinus & Olympiodorus. (2001 г.). Късна класическа астрология: Паулус Александринус и Олипиодор . (DG Greenbaum, Trans). Reston, VA: Архат.
 
Manilius, М. (1977). Astronomica . (GP Goold, Trans.). Кеймбридж, Масачузетска библиотека.
 
Доротей от Сидон. (2005 г.). Carmen Astrologicum . (D. Pingree, Trans.). Абингдън, MD: Астрологичен център на Америка.
 
 
 

 

СПОДЕЛИ
  • 19
    Shares

Leave Comment