Профекция. Как да се изчисли и какво да се гледа/ Джузепе Безза

Тази статия не биха я разбрали всички. Нужно е по- дълбоко знание в еленистичната астрология, но понеже в България никой не дава ценни знания на търсачите, не превежда качествена литература и не споделя нищо с никого, типично за ударения ни Сатурн, за разлика от другите народи, реших, че за някой търсач, статията ще е благословия. Ще е полезна за задълбочените астролози, които обичат да проучват и да добавят нови техники към своята практика.

Навярно не всеки, който е чувал думата профекция има представа какво означава и откъде произлиза този термин. Това е дума, която не е позната в съвременните езици и дори може да се каже, че е неологизъм.(Неологизъм (на гръцки език – νεολογισμός, от νέος – нов и λόγος – дума), новословие или новодумие в езикознанието е дума, която се е появила наскоро в езика и (в тесен смисъл) която е приета в научни речници.) Малцина са астролозите, които са я използвали и тяхното мнение относно термина е твърде недостатъчен. Ако се запитаме откъде произлиза думата, то явно е, че е латинска и идва от думата  profectio, profectio е глаголното съществително име proficiscor, което има буквалния смисъл на „начало“ и метафорично значение на „произход“.

 Нека се запитаме нещо друго: кой го е използвал този термин, от кога и колко дълго.  Откриваме този термин в астрологичната литература от края на XV век до средата на XVII век. Много кратък период, наистина. Въпреки това, най-интересното е, че откриваме този термин едва след изобретяването на печата и по-точно, когато елегантните книжни готически шрифтове отстъпиха на типографски знаци, които са по-близки до нашите. Последицата от тази промяна е загубата на много съкращения, характерни за средновековните ръкописи. Сред тези съкращения някои от тях били не напълно ясни, например „p“ с късо подчертано тире, където ортогонално пресича опашката си и което може да означава и „per“ или „pro“. Сега, правилната форма на нашия термин е perfectio, “край, изпълнение, завършване”, от perficere, “за довеждане до край”, “за завършване, за сключване”. Имаме ясен свидетел за това в пасаж на Елевтериос Зебеленос:

Общите знаци на завършването са основите, които минават година след година, от знак към знак: като се започне от хороскопа или от кулминацията или от която и да е звезда. Звездата, която е господар на знака, в който пристига предаването, започвайки от знака на хороскопа на родения, година след година, е хронократорът или Властелинът на годината.

Eлевтериос пише през втората половина на XIV век в Митилене, град на остров Лесбос. Неговите астрономични-астрологични знания са дълбоко застъпени от арабската литература. Това се доказва с използването на технически термини, транслитерирани от арабски и след това преведени на гръцки: talêl = dalîl = сигнификатор, chasìm = qâsim = делител и др. Eлевтериос не ни дава транслитерацията на арабската дума, от която терминът “perfectio” произлиза, но само неговият гръцки еквивалент: teléiôsis, което означава точно „завършване“, „изпълнение“. Следователно можем да стигнем до извода, че думата “profection” е арабски термин, който е преведен както във византийския свят, така и в латинския с две съответни думи: teléiôsis, perfectio. Въпреки това, предаването на техническите термини на астрологичната лексика от арабски на гръцки и на латински не означава, че техниките, съответстващи на тези термини, произлизат от арабската астрология. Намираме техниката на “perfectio” във всички известни гръцки астролози, както и липса на технически термин, който да я дефинира. Единственото изключение прави Валенс, който посвещава почти цялата IV книга на своите Антологии на тази техника. Нека разгледаме накратко основните му моменти. 

Фигурата на хороскопа, която е невъзможно да бъде представена като неподвижна, се подлага на редовно и равномерно движение, година след година, според дванадесетолетния цикъл. Ако например някой е роден при изгряването на Дева, на следващата година знакът на Везните ще достигне точката на профекцията, движейки се всяка година с един знак напред, ще кулминира в XII дом, за да започне отново цикъла. На третата година знакът Скорпион ще бъде следващият Асцендент и така нататък. Според това равномерно движение, когато дванадесетгодишният цикъл бъде завършен, този човек, роден с Асцендент Дева, когато навърши 12 години, ще завърши и цикъла, само за да възкръсне отново. Видяхме, че арабите наричат ​​този знак intihâ ‘, финална линия, латинското “perfectio” или постижение, докато гръцко говорящите астролози обикновено го наричат ​​”знака на годината”. Следователно владетелят на този знак се нарича хронократор или също „управител на годината“.  Тоест на тринадесет години знакът Дева, ще бъде отново профекцията на годината.

В единадесетата глава на четвъртата книга Валанс дава пример за тази техника и я дефинира по артикулиран начин. Нека вземем, според него, следната генетура (която съответства на 8 февруари 120 г.) и да потърсим тридесет и петата година.

Валенс разделя 35 на 12, счита остатъка 11 и го разпределя, като се започне от знака, който се издига: единадесетият знак от Дева е Рак, който следователно става знака на годината. Изглежда, че общото разположение на небето се движи по отношение на неподвижната земя: всъщност 12-те места или домове не са променени, но знаците и звездите, които са там, преминават от дом в дом с равномерно движение.

Валенс прави разлика между планетата, която “предава” и тази, която” поема управлението”, използвайки от време на време два израза, кратък и един, който има функцията на техническо определение. Знакът на ” профекцията” на хороскопа или зодията на годината е Рак, който е хороскопа е зает от Сатурн. Тогава той казва: хороскопът предава на Сатурн и Сатурн получава или по-точно: хороскопът предава собствената си природа на Рак, а Сатурн, който е в Рак, го получава и се разпорежда с това естество през годината. Продължавайки, Валенс заявява, че профекцията/предаването/ на хороскопа, на Луната, на Марс и Венера са най-ефективни през тази 35 година, със сигурност, защото предават на заети домове, където има присъствие на звезди в наталната карта:

  транзити
paradóseis )
приема
паралепсис )
  натален хороскоп Рак Сатурн
  Луна Дева Марс
  Марс Рак Сатурн
  Венера Скорпион Луна

Тъй като различните злини възникат при хората, така има и различни означители на тези събития. Валенс ги определя накратко по следния начин, във форма, подобна на Птолемей и изключително подобна на тази, която Риторий ще повтори в края на VI век:

Когато искаме да разпитаме за живота и дейностите, свързани с тялото или душата, напредваме от хороскопа. Всеки път що се отнася до славата, достойнството, великолепието, бащата или когато става въпрос за по-могъщи хора, естеството на Слънцето е по-подходящо за преценката: ние ще напредваме с годините, започващи от Слънцето. Винаги, когато има опасност за тялото, слабостите, кръвоизливите, майката, от Луната. За действия, поминък, професия от горната кулминация. За просперитет и придобивания от Лота на късмета. По въпросите за смъртта, промените и мъките от Запада. За постоянни неща, основи, притежания, скрити неща и въпроси, свързани с мъртви хора от долната кулминация. Винаги когато става въпрос за жени, връзки, брак и всички неща от женска природа -от Венера. За военни неща и за всяка публична афера от Марс. За неуспех или освобождаване от дейности, наследство, за скрити страдания, за бащинското наследство от Сатурн. За слава, приятелство, подкрепа и съюзи, богатство от Юпитер. За асоцииране, общества, слуги, роби, дебити и кредити, писания -от Меркурий.

Валенс казва, че от всички предавания, най- значими са тези на Луната и Слънцето. Нещо повече, завършеността на хороскопа има свое собствено, някак преобладаващо значение, както вече се вижда в Доротей и в Павел Александрийски и както е потвърдено по-късно от арабите, които ще го нарекат ​​с персийска дума, salkhudâh “Управителят на профекцията на хороскопа, може да се използва като привилегирован преводач на общия курс на годината. Следователно сме изправени пред цикличен и редовен процес, който започва отново на всеки дванадесет години и остава винаги един и същ. Кардан, коментирайки последната глава от последната книга на Птолемей, забелязва, че при разграничаването на бъдещото време е необходимо да се основава на редовна и еднаква прогресия и че Птолемей изброява три от тях. При първата прогресия, според епохата, редът който се следва е редът на сферите, от Луната до Сатурн; във втората, която днес много хора наричат ​​основната посока, следва да се следва редът на планетарните терми; накрая, в третата, трябва да се следва прогресията на „предаването“, редът на дванадесетте знака – като се започне от асцендента. Кардан обаче продължава, че ако в това тройно разграничение няма място за революции, то това е така, защото революцията не следва еднообразен процес, а алтернативно движение. Независимо дали тези забележки са правилни или не, еднообразието на цикъл, който изобличава едни и същи договорености с редовен ритъм от дванадесет години, и е неоспоримата основа на “предаването”.

 Веттий Валенс казва: нека предположим, че някой е родил деца в даден момент. Когато същото предаване (парадоза) се повтори, този човек ще достигне най-високия разцвет на живота или ако е в млада възраст, той отново ще роди деца, или ще купува роби, или ще отглежда чужди деца, каквито са били неговите, или ще има проблеми заради децата. Да предположим, че в хороскопа дадена планета е поела управлението в определен момент от цикъла.  Когато една и съща времева конфигурация се повтаря и генетурата има добра поддръжка, този човек ще получи някаква власт и високи активи; ако напротив, генитурите са средни, ще се повтарят едни и същи неща от преди, или ще има нещо само привидно. Най-накрая, нека предположим, че в даден цикъл мъжът се жени: в следващия цикъл той ще има проблеми в брака или ще се ожени отново, или ще изпита нещо друго, свързано с жените. С други думи: нека предположим, че съм се родила, когато Луната осветява Скорпион, а Юпитер Дева. Ще има “завършеност” или intihâ на Луната към Девата и на Юпитер с числото 11, следователно на единадесетата година, след това в двадесет и втората, след това на тридесет и третата и т.н. Първият път, положението на майка ми може да се подобри, вторият път може да се омъжа, третия път да получа подкрепа и съюзи от силни хора, четвърти път може да ми се роди дете, петият може да получа власт и високи позиции, шестият може да видя неочаквани надежди да се сбъднат и пр.

По-нататък нека предположим, че Марс е в Лъв, а Луната – в неблагоприятна фигура. Например в дневно раждане, растяща в светлината си. Луната ще завърши „върха“ в Лъв и над Марс с числото 10: през десетата година, през двадесет и втората, през тридесет и четвъртата и така нататък. Тези „предавания“ обаче ще означават понякога опасности и болести, понякога кръвоизливи, понякога отделяне на съпруг от съпругата, понякога враждебност, понякога обвинения, понякога смъртта на съпругата, понякога смъртта на майката и накрая моята смърт.

 • ако моята генитура е съгласна;
 • ако движението на посоката (втората форма на регулярния процес на предстоящото време) показва формирането на конфигурации, способни да определят това или онова събитие;
 • ако във фигурата на революцията основните места и звездите, които превземат управлението, потвърждават цикличното разположение на „предаване“.

Когато астрологът преценява за бъдещи събития, той задължително трябва да проектира посоките на всички места, на звездите и на Лота и да оцени техните цифри. Тези фигури генерират най-важните събития, които съдържат всички различни житейски събития и те са бавни и “мързеливи” в изпълнението си, трудно се превръщат в действия и трудно се отстраняват. Тогава астрологът трябва да обмисли измежду всички гореспоменати елементи единичните „предаване“, които предизвикват първоначалното разположение, което само по себе си е безразлично по отношение на реалното възникване, тъй като няма само по себе си условията, които изразяват формите на неговото постижение. Тези форми се намират във вътрешностите на планетите в момента на завръщането на Слънцето и в общото разположение на фигурата на революцията на годината. Въпреки това, който не знае местата на „предаване“, не е наясно кои звезди превземат това или онова управление през годината и не може да има знания за реалната форма на събитията. Да предположим например, че в моята 58 година Луната завършва с фигурата на годишната революция и се противопоставя на Марс. Сега, тъй като 58/12 дава 10 като остатък, а 10 е число, според което Луната осъществява своето „завършване“ до знака на Лъв и над Марс, описаната фигура е знак за внезапна катастрофа, причинена от пожар или срутвания и смъртна опасност. Ако обаче опозицията на Марс и Луната, за която говорихме, ще се случи през моята 59-та година, тъй като 59/12 дава 11 като остатък, а 11 е числото, което изразява “предаване” на Луната към знака на Дева и на Юпитер. Няма да съм в опасност от смърт и знакът за бедствие изчезва, особено ако Юпитер свидетелства от която и да е част и по какъвто и да е начин с Луната в годината. В първия случай всъщност Марс владее над Луната на годината, във втория властта е поета от Юпитер. Затова тези, които искат да преценят бъдещите събития, трябва да насочат голяма част от вниманието си към връзката между „профекцията“ и революцията на годините. Ветиус Валенс изразява това отношение в пасажа, който следва, който превеждам, използвайки някои парафрази и интеграции, за да направя техническото им значение по-разбираемо и ясно. 

1. Всички събития, които могат да се случат в живота, пристигат според „предаването“ (paradóseis, предавания). Те обаче получават изключително разнообразие, поради общите конфигурации на времето, революциите на годините, ингресиите и появата на звездите, тъй като всички тези конфигурации имат различна форма една от друга. В действителност, когато звездите на времето <на революцията> правят своето навлизане <в пространствата> на транзита на звездите <или на местата> започвайки от времето на генитурата или над звездите, които получават транзита си или в ъглите, те управляват времето според собствената си природа и следователно, те ще произведат доброто или злото или ще потвърдят събитието, което го прави по-силно или, напротив, ще му попречат да се осъществи.

2. Ще разгледаме събитието твърдо и сигурно, ако звездата, която извърши влизането си <на мястото на транзита предава (парадоза) на дадена звезда> има фигура, която е в съгласие с тази звезда или ако преходните звезди показват подобна фигура на фигурата в наталния хороскоп. Ако обаче общите времена покажат едно нещо, а редуването на годината и ингресиите на звездите друго, ще има средно състояние на събитията.

3. Обикновено, когато звездата, която извършва предаването или получава, се появява <при влизането си> под лъчите на Слънцето, тя трябва да се счита за неактивна и разтваряща се; и ако е склонна да посочва добри неща, това не би показвало нищо друго освен външен вид. Ако освен това трите посоки на Слънцето, на Луната и на хороскопа означават различни неща, годината ще бъде разнообразна. Всъщност често се случва, че когато <от основните места> не произвежда предаване (paràdosis), с единичен и определен наклон, общите времена показват значителни и забележителни събития. Поради тази причина е необходимо да се прецени от тях (от посоките на хороскопа, на Слънцето и Луната) първоначалния принцип и след това да се вземат предвид годишните времена.

Нека се опитаме да обясним, отчасти, но с прости думи, този пасаж от Валенс. И в трите параграфа с израза “общи конфигурации на времето”, “общи времена” астрологът на Антиохия означава времената и фигурите, идващи от основната посока на сферата (така наречените “първични посоки”). В първия параграф той посочва три основни форми на преценка, основани на основната посока, която дава общите времена, предаването (paràdosis) в годишната революция. По отношение на втората форма той заема като значителни места местата на звездата, която предава, и местата на звездата, която получава: в примера на Валенс, мястото на транзита на Луната през 35 година е Дева, мястото звездата, която го получава, тоест Марс, е Рак. И накрая, що се отнася до третата форма, той определя условията на силата на звездите по време на годишната революция или звездите, които правят своето навлизане. Тези условия са две: конфигурацията и външният вид, разбрани по своята същност: конфигурацията по отношение на ъглите на фигурата, появата за това, което се отнася до светлината на звездите по отношение на светлината на Слънцето: ако тя се увеличава или намалява , ако е скрито или очевидно, ако е ново или старо. След тези уводни изказвания той стига до извода: те са звездите, които правят своето намерение да превземат апотелезматичната добродетел, или способността да произвеждат събитията. И навлизането, обяснява той, трябва да се разглежда по отношение на три места: мястото, където пристига определен сигнификатор чрез движението на основната посока,

Във втория параграф той обяснява условията на ефикасността на звездите, които правят тяхното навлизане, което се основава на свидетелството, на фигурата на революцията, на преминаващите звезди и на транзитните звезди със звездите, които ги получават, и на повторението на фигури, подобни на тези от времето на раждането. Трябва да се отбележи, че преценката, издадена от Албамасар в книгата му за революциите на годините (частично спомената по-късно от Джунтини), се основава само на тази презумпция.

В третия параграф той дава пример за състояние на слабост и избира измежду всички най-сериозни, този, който притъпява, отменя или поврежда равномерното разположение на транзита. Тогава той намеква за конфигурации, представящи отклонение от дадената схема.

Ние, които сме изградени от земя и небе, се променяме във времето, оставайки обаче същите. Този начин на промяна, гръцко говорящите астролози понякога изразяват с думи, които сякаш идват от естествената философия на Аристотел: промяна на количеството, плюс или минус, като например човек, който е здрав и се разболява или болен човек, който се възстановява. Ако например в наталната карта, Луната е в Скорпион, а през 35 – та година е в Дева, това не означава, че този човек от нахален и безсрамен ще стане хрисим и смирен, а от смел и решителен ще стане замислен или размишляващ. Това означава, че това, което се отнася до физическото благополучие, състоянието на майката, съвместното съжителство и като цяло сърдечните чувства, се управлява от Меркурий през тази година, според природата, която Меркурий има в наталната карта и според разположението, което Меркурий получава във фигурата на революция. Ако обаче, както в примера, в знака на Дева има планета, тази планета ще получи правото да обозначава нещата, показани от Луната.

* * *

Сега са необходими няколко думи за изчисляването предаването. Първо, можем да забележим, че литературата за „завършеността“ или предаванията, или транзитите (можем да ги наречем както предпочитаме) непрекъснато се предлагат от астролозите. Понякога това се дължи на простото задължение да се предадат мненията на традицията. Андреа Арголи, например, в средата на XVII век, изпълнява тази задача, но предпоставката му е просто задължение за информация, тай като не дава истината за това знание. От друга страна, тъй като елементите, достъпни за астролога, са многобройни, на първо място трябва да се озвучи теорията и е необходимо човекът, който преценява, да има възможност да направи това, използвайки критериите, присъщи на самото решение, т.е. следователно той трябва да продължи през философски и диалектически канали, като избягва всяко нещо, което може да даде заем на някаква „игра-идентификация“. Пласидо Тити, малко по-млад от колегата си от Падуан, решително ще откаже профекцията, тъй като не намира никакъв приемлив математически принцип в нея. Нека да видим въпроса по-отблизо. Обикновено текстовете, които ни предават начина, по който се произвежда цикличното и редовно движение на съвършенствата, ги представят като добавяне на 30 зодиакални градуса към всяко място (или дом) звезда и Лот. Годишното предаване ще бъде поставено вътре в пространство от 30 градуса.

Ще дадем за пример хороскопа на момиче, претърпяло изнасилване и чиито данни са събрани от Г. Бордони ( Dati di nascita interessanti , vol. III, sv Caputi).

  слънце Луна Сатурн Юпитер Марс Венера Меркурий Tychê
географска ширина   +1.40 дек. 1.00 0.93 0.69 0.29 -2,51
деклинация -19.89 3.80 -22.34 -15.67 18.93 -20.14 -25.63 3.80
RA 236,54 5.27 264,36 223,56 49.36 239,22 259,83 128,67
TH d 11,84 d 15.57 d 11.39 d 12.57 n 12.01 d 11.80 d 10,75 n 14.43
RD 52.37 76.36 24.55 65.35 59.54 49.69 29.09 19.76
HD 4.42 4.90 22.16 5.20 4.96 4.21 2.71 1.37
HC 33.84 36.53 18.28 38.09 36.82 32.60 22.49 11.88
OAHC 2.47 34.54
ODHC 222,56 256,58 210,91 225,71 248,31 129,45

Нека разгледаме годината от ноември 1975 до ноември 1976 г. В този период от време момичето бяга от дома си през януари 1976 г., заминава за Рим да работа и на 30 август 1976 г. претърпява насилие от група млади мъже. Астрологът от XV, XVI и XVII век би казал, че цикличното движение на предаването е достигнало шестия знак и той би направил синоптична таблица, подредена по следния начин, като взема предвид петте основни сигнификатори, според квадрат. IV, 10:

1958 1970 1982 1994 2006
1
 
13
 
25
 
37
 
49
 
2 14 26 38 50
3 15 27 39 51
4 16 28 40 52
5 17 29 41 53
6 18 30 42 54
7 19 31 43 55
8 20 32 44 56
9 21 33 45 57
10 22 34 46 58
11 23 35 47 59
12 24 36 48 60

хороскоп слънце Луна Тюхе MC
2 ° 24 ‘
Телец
28 ° 46
Скорпион
6 ° 20 ‘
Овен
2 ° 53 ‘
Лъв
17 ° 27 ‘
Козирог
Близнаци Стрелец Телец Дева Водолей
Рак Козирог Близнаци Везни Риби
Лъв Водолей Рак Скорпион Овен
Дева Риби Лъв Стрелец Телец
Везни Овен Дева Козирог Близнаци
Скорпион Телец Везни Водолей Рак
Стрелец Близнаци Скорпион Риби Лъв
Козирог Рак Стрелец Овен Дева
Водолей Лъв Козирог Телец Везни
Риби Дева Водолей Близнаци Скорпион
Овен Везни Риби Рак Стрелец

Таблицата показва за всяка година, от 1-ва до 60-та, пространствата на „предаване“ на петте сигнификатор, които ще наричаме, за краткост, „птолемейки“. Ще разгледаме тези пространства, свързани с бедствието, промените и насилията, задействани, когато тя вече е била на 17 години, а именно през 18-та година от живота: нека разделим 18 на 12 и ще получим 6 като остатък. Казваме, че пространството на “предаването” ще бъде включено между 6 и 7:

за хороскопа от 2° 24 ‘Везни до 2°24’ Скорпион, за Слънцето от 28° 46 ‘Овен до 28 ° 46’ Телец, за Луната от 6 ° 20 ‘Дева до 6 ° 20’ Везни, за Лота на късмета от 2 ° 53 ‘Козирог до 2 ° 53’ Водолей, за Медиум цели от 17 ° 27 ‘Близнаци до 17 ° 27’ Рак.

Това изчисление не е правилно. Който е запознат с изчисленията, изисквани от астрологичните преценки, и който е в състояние да претегли надеждността и ефективността на изчислението на базата на теорията на движенията, разбира, че небето, което ни заобикаля, може да се движи около заобиколеното само чрез движението на primum mobile. В подкрепа на моята теза цитирам само един пасаж на Ибн Езра (Opera fo. 57v), в който сме информирани, че при изчисляването на пространствата на “предаването” (които в латинския вариант са преведени с калък от арабски intihâ ” : “finis”, “signum finis”), необходимо е да се оперира с таблиците на правилните и наклонени покачвания. Това твърдение заключава, че за онези места от хороскопа, които не кулминират или се издигат, ще е необходимо да се използват и двете.

Нека се опитаме да обясним. В първата година от живота знакът на годината (signum anni, signum finis, intihâ ‘или хороскоп “perfectio”) е в началото началото на нашия пример в 2 ° 24’ Телец. Когато роденият вече е навършил една година и е навлязъл във втората година от живота, primum mobile ще се премести и ще напредне към кулминацията на количество, равно на двойния му времеви час. Мярката за това количество е дадена от амплитудата на първи дом, защото всеки дом се състои от два времеви часа. Необходимо е да се отбележи, че това е основно понятие на астрологичното изкуство от самото начало на това изкуство и без което не е възможно да се предвиди нито продължителността на живота, нито да се постави точно бъдещо събитие.

анимираната фигура показва цикъла на 12-те профекции по
кръга на 12-те дома; моля, забележете как градуса на асцендента (година 1) се движи през 12-те стъпки.

Изчислението за ъглите на фигурата е просто. Нека вземем двойния дневен часови час от градуса на хороскопа и да го добавим към косото изкачване на самия хороскоп толкова пъти, колкото искаме да прогресираме този градус, а именно три до кулминацията, шест до настройката. Ако искаме да отидем по-далеч, нека вземем цялата дневна дъга на градуса на хороскопа и добавим косото изкачване на същия хороскоп и към резултата нека добавим двойния нощен времеви час от градуса на хороскопа, толкова пъти, колкото е необходимо: три до долната кулминация, шест до издигането. Или по по-прост начин: чрез добавяне към крайния резултат на двойния нощен часови час на хороскопа и продължаваме по същия начин.

години живот / градус / косо изкачване
I дом 2 ° 24 ‘Телец 18 ° 54 ‘
II 15 ° 57 ‘Близнаци 52 ° 41 ‘
III 16 ° 45 ‘Рак 86 ° 27 ‘
IV 13 ° 28 ‘Лъв 120 ° 13 ‘
V 9 ° 38 ‘Дева 153 ° 59 ‘
VI 6 ° 05 ‘Везни 187 ° 45 ‘
VII 2 ° 24 ‘Скорпион 221 ° 31 ‘
2 часа се добавят към дневния час от градуса на Асцендента
:
33 ° 46 ‘
години живот /градус/ косо изкачване
VIII 22 ° 43 ° Скорпион 247 ° 47 ‘
IX 13 ° 36 ‘Стрелец 273 ° 59 ‘
Х 6 ° 53 ‘Козирог 300 ° 13 ‘
XI 6 ° 23 ‘Водолей 326 ° 27 ‘
XII 17 ° 01 ‘Риби 352 ° 41 ‘
XIII 2 ° 24 ‘Телец 18 ° 54 ‘
добавяне на
2 нощни времеви
часа от градуса на
хороскопа/Асцендента
:

26 ° 14 ‘

За да се знае последователността на предаване на Mедиум цели е достатъчно да се знаят правилата за покачване, които винаги могат да бъдат изчислени, като се извадят 90 градуса от скосените хороскопски скосения. Следователно, нека преобразуваме стойностите на правилното издигане в зодиакална дължина. 

Например: за втора година косото изкачване в хороскопа е 52° 41 ‘. По този начин: (360 + 52 ° 41 ‘- 90) = 322 ° 41’ RAMC, равно на 20°17 ‘Водолей.

Изчисляването на пространствата на предаването на планетите очевидно е малко по- сложно. Концепцията обаче е една и съща. Нека предположим, че вземаме фиксирана “добродетел” на звездата, трябва да проучим в кой градус зодиака я достига. Нека изчислим в нашия пример пространството на предаване на Слънцето за втората година. Виждаме, че Слънцето е в седми дом и е на 4 часа, 25 минути и 24 секунди от кулминацията. Можем да преобразуваме това време в градуси от екватора, като ги умножим по 15 (66 ° 21 ‘), след което го изваждаме, тъй като Слънцето е в женски квадрант (ако Слънцето беше в мъжки, бихме добавили), от дясното изкачване на Медиум цели на втората година: 322 ° 41 ‘- 66 ° 21’ = 256 ° 20 ‘. Резултатът е мундо позиция на Слънцето, изразена в смесени спускания. Затова трябва да го преобразуваме в зодиакални градуси. Можем да направим това, като използваме таблици с коси изкачвания, тъй като познаваме часовия кръг на Слънцето (33 ° 84 ‘), въвеждайки противоположни стойности. Или отнемайки 180 градуса, можем да приемем 76 ° 20 ‘като идеалното косо изкачване на зодиакална степен, която се издига на 23 ° 50’ географска ширина. Във всеки случай получаваме резултата от 2 ° 56 ‘Козирог. Трябва да повторим това изчисление за всички планети и лотове и за всички годишни пространства на предаване, за да имаме цялата картина на елементите на преценката. Сложността на изчислението може да бъде компенсирана от практиката; неговата повтаряемост чрез математическата му обработка чрез софтуер. Най-накрая, всички тези неща, които казахме, ще се появи като таблица на предаването по следния начин:

1958 1970 1982 1994 2006
1
 
13
 
25
 
37
 
49
 
2
 
14
 
26
 
38
 
50
 
3
 
15
 
27
 
39
 
51
 
4
 
16
 
28
 
40 52
 
5
 
17
 
29
 
41
 
53
 
6
 
18
 
30
 
42
 
54
 
7
 
19
 
31
 
43
 
55
 
8
 
20
 
32
 
44
 
56
 
9
 
21
 
33
 
45
 
57
 
хороскоп слънце Луна Tychê MC
2 ° 24 ‘
Телец
28 ° 46
Скорпион
6 ° 20 ‘
Овен
2 ° 53 ‘
Лъв
17 ° 27 ‘
Козирог
15 ° 56 ‘
Близнаци
2 ° 56 ‘
Козирог
23 ° 01 ‘
Телец
10 ° 02 ‘
Дева
20 ° 16 ‘
Водолей
16 ° 43 ‘
Рак
1 ° 47 ‘
Водолей
16 ° 43
Близнаци
20 ° 12 ‘
Везни
26 ° 50 ‘
Риби
13 ° 27 ‘
Лъв
29 ° 40 ‘
Водолей
27 ° 51 ‘
рак
27 ° 20 ‘
Скорпион
2 ° 24 ‘
Телец
9 ° 38 ‘
Дева
28 ° 00 ‘
Риби
25 ° 12 ‘
Лъв
29 ° 47 ‘
Стрелец
5 ° 52 ‘
Близнаци
6 ° 05 ‘
Везни
26 ° 24 ‘
Овен
22 ° 50 ‘
Дева
0 ° 30 ‘
Водолей
7 ° 07 ‘
Рак
2 ° 24 ‘
Скорпий
24 ° 18 ‘
Телец
20 ° 38 ‘
Везни
2 ° 31 ‘
Риби
9 ° 05 ‘
Лъв
22 ° 43 ‘
Скорпий
16 ° 16 ‘
Близнаци
11 ° 57 ‘
Скорпион
28 ° 18 ‘
Риби
5 ° 28 ‘
Дева
13 ° 36 ‘
Стрелец
10 ° 10 ‘
Рак
3 ° 14 ‘
Стрелец
24 ° 19 ‘
Овен
4 ° 20 ‘
Везни

Преди да съдим за годината, през която момичето е претърпяло насилие, нека да обърнем внимание на фигурата на раждането. Противопоставянето на Марс към Слънцето, което се осъществява в неблагоприятни знаци, означава баща, слаб в бащините си функции и насилващ, защото Марс е близо до Лото на Бащата. Забележете също, че Марс означава насилие, тъй като е нощна звезда, която заема ъгъл в дневна генитура и следователно е против собствената си секта. Бащата също е човек, който не се грижи за семейството си и практикува изневяра: това е показано от Венера, тъй като има власт над Лота на бащата и е познат с Марс по деклинация. Освен това между родителите няма хармония поради квадратурата, която се преплита между бащата и майката, поради липсата на фигури между Луната и Слънцето и заради свидетелството, което Марс дава и на двете светила: на Слънцето по споменатия начин, на Луната чрез хоризонталното равнопоставяне. От друга страна, когато светилата са несъвместими и Лотът на Ерос е с един от тях, Лота показва, че любовта между родителите е само от едната страна.

Освен това, тъй като Венера е пуста от светлината и е със звездите от челото на Скорпиона, които са ярки от природата на Сатурн и Марс, а тя е с Немезида близо до върха на осмото място, тя се поставя чрез деклинация между Сатурн и Марс, той не е конфигуриран нито с Юпитер, нито с Луната, това е много жалко. Венера управлява Лота на брака, което не означава всяко нещо, свързано с брака, но означава и всяка връзка и общуване като цяло и техните нрави. И тъй като Лотът на брака е с Марс, на активно място, защото е ъглов, това непременно означава насилие, грешки, опустошения и физически щети.

Нека сега поставим фигурата на революцията на годината и да дадем съжденията сбито и схематично

ГОДИШНАТА РЕВОЛЮЦИЯ
21 ноември, 18ч. 21м. 47с. UT

  слънце Луна Сатурн Юпитер Марс Венера Меркурий
географска ширина   3.38 0.18 -1,50 1.73 1.77 0.09
деклинация -19.89 20.05 19.69 4.66 25.17 -3,45 -18.86

Знакът на годината попада в по-голяма част във Везните: Скорпионът поема управлението само с два градуса, еквивалентни на не повече от около два месеца. Следователно знакът на Везните управлява до края на септември 1976 г. Венера е Дамата-управител на годината и означава събития от нейния характер. Тъй като Венера е много нещастна в хороскопа, това може да показва доброто само, ако конфигурациите на годината са абсолютно благоприятни. Освен това Венера прави своето навлизане в знака на годината и това показва значението на събитието. Значението и опасността също се определят от присъствието в знака на Везни, и това означава природата на събитието, там присъства и Главата на Дракона. Венера е конфигурирана към Марс чрез тригон (по-малко от 125 градуса), със Сатурн чрез равнопоставеност от меридиана (и двете звезди са на 2 часа и 27 минути от долна кулминация), до Юпитер от опозиция. Следователно, той е запознат със звездите, към които е бил конфигуриран в генитурата. Една от тези фигури, тази на Юпитер, обикновено означава нелоялност, липса на искреност на приятелите или загуба на тяхната подкрепа или приятелство; фигурата с Марс означава венерическо събитие, внезапно или без никаква предишна причина, защото Марс и Венера не са конфигурирани в генитурата; това също означава насилието, тъй като Марс е под ъгъл с Луната; фигурата със Сатурн е знак на скръб, сълзи и на основателността на събитието и тъй като Сатурн е с Ерос и с Жребия на болестта, естеството на събитието е ясно. Липса на искреност или загуба на тяхната подкрепа или приятелство; фигурата с Марс означава венерийно събитие, внезапно или без никаква предишна причина, защото Марс и Венера не са конфигурирани в генитурата; това също означава насилието, тъй като Марс е под ъгъл с Луната; фигурата със Сатурн е знак на скръб, сълзи и на основателността на събитието и тъй като Сатурн е с Ерос и с Лота на болестите, естеството на събитието е ясно. Липса на искреност или загуба на тяхната подкрепа или приятелство; фигурата с Марс означава венерийно събитие, внезапно или без никаква предишна причина, защото Марс и Венера не са конфигурирани в генитурата; това също означава насилие, тъй като Марс е под ъгъл с Луната; фигурата със Сатурн е знак на скръб, сълзи и на основателността на събитието и тъй като Сатурн е с Ерос и с Лота болестите, естеството на събитието е ясно.

Втората планета, която има право през годината, е Марс, тъй като по отношение на общите времена градуса на хороскопа е достигнала своите условия, които са последните два градуса на Телец. Следователно Марс е делител на хороскопа и се издига с Луната във фигурата на годината. Тази фигура показва раздялата на родителите, като Марс се е запознал с Луната и Луната със Слънцето. Ако погледнем пространството на предаването, което достига Луната през годината, виждаме, че то е противоположно на нейното натално място. Обикновено предаването на звездите към техните противоположни места винаги са значителни за промените и естеството на тази промяна следва естеството на звездата: тази звезда е Луната, така че се отнася до съвместното съжителство, афектите, състоянието на ума и тялото. Въпреки това, тази промяна, причинена от цикличния прогрес, понякога остава незабележима, друг път се проявява с голяма сила. 

Има два начина да се разбере истинската форма, която се проявява в действие: първият е да се наблюдава пространството на предаването на самата звезда, а другият се крие в наблюдението на същата звезда, ако тя е активна или не на фигурата на годината. В нашия пример имаме последното. Следователно можем да кажем, че промяната е голяма: Луната изгрява във фигурата на годината, така че обикновено предизвиква дълбоки страсти, вълнения, размирици, разстройства и тревоги (състояния, което гръцките астролози наричат ​​метеоризъм, дума, все още на нашия език като медицински термин, означаващ състоянието на напрежение, по-специално коремно). И накрая, тъй като Луната е с Марс и двете са с Марс, тяхното съвместно присъствие показва насилие.

Цикълът на предаването също напредва в пространствата на годината. Тропическата година е разделена на тринадесет равни части, всяка от тях по 28 дни, 2 часа и части от часове. Не бива да навлизаме дълбоко в месечните предавания и в революциите на месеците, ще ни бъде достатъчно да разберем необходимостта от достигане до тези по-малки пространства на годината по две причини: една се отнася до точното определяне на месеца на събитията , другото потвърждение на събитието, което астролозите предполагат. [4] В нашия пример: ако Венера е значимото на годината, Сатурн е звездата, която я повлиява в революцията, а Сатурн е поставен в първите градуси на Лъв с Лота на болестите и лота на Ерос, диаметрално противоположно на Немезида и транзитиращ заедно с Магаретата/съзвездие/ и с Яслите. Ако астрологът определи Сатурн като звездата, която внушава причината, той може да предположи, че събитието ще се случи, когато месечното предаване достигне Сатурн. Следователно, ако той има познания за предаването и оборотите за всички месеци на годината, той ще може да ги сравни и прецени в кой месец ще се случи събитието и дали формата, в която е обозначено събитието през месеца, е съизмерими по качество и сила с формата, предварително проверена през годината. Сега месечното съвършенство достига Сатурн в началото на единадесетия месец, което е от 16 ° 43 ‘Рак до 13 ° 27’ Лъв (виж таблицата), докато в революцията на месеца пети градус на Водолея се издига: Сатурн се настройва и се противопоставя на заразеното пространство от единадесетия градус на Лъв. Нещо повече, Eрос, Немезида, и Лота на Foundation (Основата), са в противовес на лота на болестта (Sinos), са присъединени в Скорпион и управлявани от Марс, който е с Венера и Меркурий в осми дом. Следователно можем да кажем, че месецът удостоверява събитието и го показва във форма, съизмерима с тази на годината. От друга страна, денят на насилието, 30 август 1976 г., Луната, която управлява дните, преминаваше през трите гореспоменати Лота.

* * *

Затваряйки това кратко представяне на профекциите и предаването, нека да дадем принципите на метода в схематична форма.

I. Посоките на звездите и на всички елементи от фигурата на хороскопа трябва да се наблюдават дали фигурите и срещите се завършват. Ако има срещи, ще наблюдаваме навлизането на звездата, която изпълнява срещата със сигнификатора, срещан в годишната фигура на революцията: ако е конфигуриран към сигнификатора или ако сигнификаторът извърши предаването(чрез съвместно присъствие, връзка или противопоставяне) с наталния знак на звездата, посоченото събитие е много сигурно и силно; ако нищо от тези неща не се случи, събитието няма да се състои; ако всичко казано се случи само отчасти, събитието е средно.

Забележка (1) – ако звездата, изпълняваща срещата, свидетелства за значимостта в хороскопа, събитието произлиза от отдалечена причина. Например: ако Юпитер срещне Слънцето и го свидетелства в хороскопа (или по фигура, или защото Слънцето е в един от знаците на Юпитер), това означава чест, която бащата ще получи или честта, която синът ще получи поради баща си или неговото раждане. Ако Сатурн срещне Луната и я засвидетелства в рождество, това означава увреждане на тялото, което произлиза от лошия първоначален темперамент и т.н.

Забележка (2) – ако свидетелството отсъства в хороскопа, събитието винаги е по-слабои то често произхожда от нова причина.


II. Човек трябва да наблюдава през кои терми транзитират сигнификаторите, особено петте „птолемейски“ сигнификатори.

а. забележете през коя година господарите на условията са поели управлението;
б. забележете първата година, през която са били владетели и как са се проявили в революцията: Кардинален знак, както и ъглов е показателен за непрекъснатост на нещата Тропическия знак означава силно събитие Бикорпоралния знак е паказателен за смесени качества и повторение


III. Когато господарите на термите на петте “птолемейски” сигнификатори имат силата да покажат нещо, те винаги показват, но силата им е силна, когато:

 • те са господари на профекцията/предаването. Например: ако Слънцето достигне термите на Марс и предаването му е свързано спротивоположния дом на Марс в хороскопа или предаването му достига Овен или Скорпион.
 • те са ъглови в годишната революция;
 • те са конфигурирани към Управителят на годината.

Забележка (1) – най-голямата сила на делител се проявява, когато в същото време това е Управителят на годината. Тогава качествата на тази година следват естеството на делителя във всичко и по-специално естеството на сигнификатора, към който се отнася делителят. 

Пример: Нека Марс е Господар на годината, а също и делител на Слънцето: качествата на годината ще бъдат свързани до голяма степен с това, което означава Слънцето: почести, власт и лидерство, добра репутация, бащата.

Забележка (2) – най-мощният делител в революцията показва кои са най-забележимите събития през годината според естеството на значителя, към който се отнася: ако е Луната, това означава физическо и морално благополучие, майка, съпруга, съжителството; ако това е Mедиум цели, дейностите, ако това е Асцендентът, физическото благополучие, предисторията, ако това е Локус Фортуна, богатствата, придобиванията и всяко нещо, произтичащо от професията.


IV. На Управителят на годината.

Управителят на годината е най-общият преводач и дава своето качество на годината. Например: ако Сатурн е управител на годината, можем да кажем, че годината ще бъде лоша. Сега, ако Сатурн в наталния хороскоп не е конфигуриран към благотворните звезди, бедността е сигурна, но ако е конфигуриран към благотворните звезди, наблюдавайте дали в революцията присъстват и тези цифри, тъй като в този случай годината няма да е лоша.

 1. Наблюдавайте дали Управителят на годината е конфигуриран в знака на годината в годишната революция. Това означава изобилие от събития и като цяло активна и трудолюбива година. Ако фигурата е секстил или тригон или ако Управителят на годината е в знака на годината, събитията лесно ще пристигнат и са склонни да се превърнат в добро; ако фигурата е квадрат или опозиция, събитията ще пристигнат с трудност и ще има препятствия, твърдост, но въпреки това те ще са склонни да се окажат добри. Ако няма цифра, годината е лоша и бездействаща.
 2. Спазвайте свидетелствата, които управителя на годината получава, тъй като вие трябва да ги съберете, разсъждавайки по същия начин от предишния параграф.
 3. Наблюдавайте дали злонамерена звезда е конфигурирана към знака на годината: това показва неуспех, особено ако цифрата получена от остатъка е неблагоприятна. Ако фигурата е секстил или тригон, показва успех, само ако е добре конфигурирана към Управителя на годината или ако получава от Луната в революцията.
 4. Наблюдавайте Луната във фигурата на годината. Ако Управителят на годината свидетелства за Луната, това свидетелство се съгласява с успеха на въпросите.
 5. Наблюдавайте силата на Господаря на годината:
 • източно и в двете времена (времето на наталния хороскоп и времето на годишната революция);
 • ъглова ли е и в двете карти;
 • конфигурирана към благотворните звезди ли е и в двете карти;
 • конфигурирана към Слънцето и Луната ли е и в двете карти, особено към Слънцето в дневна революция и към Луната в нощна революция.

Всички тези условия показват сила, полза, печалба, положителен резултат.

 • Ако повечето от тези условия присъстват в хороскопа и отсъстват в революцията, те означават намаляване на нещата, посочени от Управителя на годината.
 • Ако, напротив, Управителят на годината е лошо поставен в наталния хороскоп и в добро положение в революцията, означава увеличение и подобрение според характера си.
 • Например: ако Юпитер е добре поставен и в двата пъти, това показва големи отличия и печалби през тази година и положителният резултат от всичко се стартира. Ако е лошо поставено и двете карти, това означава, че ползите няма да дойдат и роденият ще страда заради тях. Ако е добре поставен в хороскопа и лошо поставен в революцията, това означава частична загуба на тези неща. Ако е лошо поставено в хороскопа и добре поставено в революцията, това означава, че ползата няма да е много голяма. Измерението на доброто и злото зависи от силата на Господаря на годината.
СПОДЕЛИ
 • 52
  Shares

Leave Comment