Дванадесетте места или домове

Следващото описание на домовете е компилация от различни автори на еленистичния свят. Това са трудове, които са озаглавени под авторството на  ” Hermes “ и включително херметична астрология, споменати от Iamblichus (1) (IV век) в Египетски мистерии , в гръцката литература на автори като Paolo  d’Alessandria (2)( Схематична изложба на дванадесетте места на Павел Александрийски – Въведение в решенията, изд. AE. Boer, Pauli Alexandrini Elementary Apotelesmatics, Laipzig 1958, гл. 24) или Retorio

/ 3/( Хермес Трисмегист за имената и силата на дванадесетте места на Реторий  – Rhetorii Aegypti capitula selecta, pp. 126-174), които описват „Местата според Хермес“ (4) .

Древните астролози не наричат домове, а места, затова, за да запазя техния уникален изказ, ще използвам и двете думи като синоними.

,

Асцендентът и първото място

Той е първият по важност, тъй като от първото място можем да разберем всичко, свързано с живота на човека. Хороскопът представлява произхода на живота и духа, поради което този дом се нарича “кормилото” и показва както ползите, така и недъзите за родения. Звездата Меркурий на това място се радва (това е дома на радостта му) (5), тъй като това място е пневматично и показва основата и дъха на живота. От възрастта, този дом посочва детството и най- ранната възраст.

Когато благородна звезда или светило (Слънцето или Луната) или звездата Меркурий се открие на Асцендента, без никакви аспекти от   злонамерени звезди,  този, който е роден е жизнен, здрав,  храни се достатъчно (във фазата на кърмене) и ще води живота си в просперитет. Ако се издигне на асцендента зла звезда, която аспектира Слънцето или Луната, който и да се е родил, не е достатъчно кърмен или може да има кратък живот или да бъде подложен на различни заболявания, или да има телесни дефекти, или, отново, може да бъде сирак. Ако Слънцето е на Асцендента, в неговия триплицитет или Сатурн, родените са първите, които се раждат в семейството, или първите, които се хранят. Сатурн на Асцендента, при дневно раждане, показва, че роденото е дошло на този свят със силен вик. Сатурн, който се издига, при нощно раждане носи вреди, контрасти, дейност на влажни места. Луната, която изгрява, в собствената си секта (6)и не е засегната от злосторници, създава хора, които имат власт и заповядват на другите, магнати, царе. Ако Луната получи дорифория(7)  от звезди от същата фракция (8) , създава онези, които посещават и изпълняват функции в храмовете или стават първосвещеници. Венера в асцендента прави привлекателни хора, приятни, любители на музиката, тези, които имат безразборни връзки и които не са щастливи във връзките си. Меркурий на асцендента създава възприемащ човек, разумен. Марс към Асцендента показва бързо раждане, което се случва по пътя или във вода. Марс противно на своята фракция/секта прави огнени, дръзки хора, тези, които извършват рискови действия, тези, които са експанзивни, които са нестабилни в мнението си и понякога причинява физически наранявания или заболявания на душата. Марс, който се издига в собствената си секта, прави генерали, войници, военни командири, господари на живота и смъртта, предизвикват страх в градовете и регионите, но също и онези, които са занаятчии, които работят с огън и желязо. Юпитер в Асцендента, без аспекти от злите звезди и в собствената си секта, прави лидери, онези, които командват или отговарят за публичните служби, тези, които живеят щастливо и имат добродетелна душа. Ако възникне  там Локус Фортуна(9)и неговият управител, в дневно раждане и не е засегнат от зли планети, прави родения щастлив и дълголетен.

 

Второто място

Това е Домът, който изразява състоянието на живота и се нарича „вратата на Хадес“ и мястото на разпространение на добрите надежди. Той посочва всичко, което се отнася до дейностите, тъй като свидетелства за превъзходната кулминация на левия тригон. Наличието на доброжелателни небесни тела във втори дом показват ползите, които се проявяват с течение на времето. Показва и случаи, в които родените наследяват имуществото на други хора.  Наличието на злонамерени звезди в този дом обозначава за човека разпад на условията на живот, загуба на средства и като цяло показва трудността на стоки и средства и в някои случаи е необходимо да се емигрира от родината.

Слънцето във втори дом прави тези, които сами създават своето наследство и живеят щастливо. Ако Луната е във втори дом и Сатурн се издигне до Асцендента, родените ще имат проблеми със зрението и ще бъдат изложени на възходи и падения и колебание в своите средства за живот. Сатурн във втори дом, през нощта, предизвиква загуба на деца, много катаклизми, непрекъснати болести и загуба на бащин и майчин актив. В случай на раждане през деня това показва онези, които прогресивно увеличават жизнените си ресурси.

Юпитер на второ място посочва онези, които наследяват имуществото на други хора, а понякога и осиновените. Юпитер, както при дневно раждане, така и при нощно раждане, дава пари и притежания. Марс при дневно раждане осигурява отчуждението на близки и роднини, възможното изселване, лишения и  трудности. Ако Юпитер и Венера са в аспект, роденият се измъква от различни опасности, но въпреки това той не винаги ще има необходимите средства за своето съществуване. Марс при нощно раждане показва войници, спортисти и онези, които са несигурни и променливи в действия и мнения. Венера на второ място, при дневно раждане, предизвиква противопоставяне, оплаквания и забавя сватбата. През нощта Венера обозначава мили и приятни хора и онези, който притежава много ресурси и стават много проспериращи с течение на времето. Меркурий във втори дом,  през нощта, прави лихвари, търговци, уредници по дела на други хора, мъдри администратори. Меркурий през деня прави философи и хора с естествен, но и особен характер. Ако Меркурий на това място противоречи на собствената си терма, това прави родените глупави, трудни и лъжливи.

,

Третото място

Определя се като “благоприятен наклон” и носи името на Богинята- Луната, това място е сенчесто, място на власт, интервал между двата свята (10), Това е добро място на притежанията и изразява всичко, което касае братята. То се отнася до покровителството и приятелството  и може да ни каже нещо за пътуването, тъй като е противоположно на деветото място, което се отнася до пътешествията. Това е дома, в  който Луната се радва (това е в нейната радост). Наличието на полезни звезди в този дом, поставени във тяхната секта, подобряват състоянието на живота и благоприятстват придобиването на стоки и капитали. Те са благоприятни и по отношение на братя/сестри  и приятели. Те носят благосклонност и подаръци от братя и приятели и правят тези, които имат много приятели и много братя/сестри. Наличието на малефици в трети дом  изразява условия, противни на току-що споменатите.

Ако Луната бъде намерена в трети дом и доминира над Асцендента и Локус Фортуна, това говори, че родения расте в светлина (11), расте в светлина и движение. Който и да се роди, ще е силен и богат, той ще е покровителстван от боговете и властите.  Ако Слънцето или господарят на хороскопа присъства с Луната  в трети дом, създава онези, които пътуват. Сатурн и Меркурий намерени в трети дом създават мистици и онези, които имат откровения в сънищата. Ако Сатурн и Меркурий наблюдават трети дом създават хора, които се занимават с писма, писане, риторици, учени. Ако Сатурн и Марс наблюдават третото място, това показва лоши приятелства и много странствания по света. Венера на трето място предоставя подаръци и благоволения от жените. В трети дом Юпитер и Сатурн, лишени от аспект на Марс, означава просперитет. Ако на това място Юпитер е в съвпад  към Луната, роденият ще бъде маг или пророк и ще бъде богат. Ако Меркурий е в съвпад с Луната, в нейните лица и доминира над Асцендента или  Фортуна, който и да е роден,  ще предсказва бъдещето, получава отговори чрез сънища, участва в тайните мистерии и е експерт в много неща. Ако владетелят на третото място е в знак на изобилно семе и се наблюдава от бенефиците- посочва много братя.

,

Четвъртото място

Четвъртото място се нарича хипогеум или по-ниска кулминация и заема ъгъла на север. Той дава указания за старостта и края на живота, за скритите неща, за дома, в който човек се е родил, за основите, за погребението на тялото и за това, което следва в смъртта. Освен това се отнася  и за  родителите, човешките отношения, земята и произхода, продължителността и всички движими вещи, земята и имуществото. В определени случаи това може да показва придобиването на кораби или влажни райони.
атлас GIFАко в четвърти дом е Сатурн, в неговата собствена секта, това показва богати хора, които придобиват стоки и имоти в зряла възраст;  също може да доведе до неочаквани печалби. Ако Сатурн противоречи на сектата си, той носи само щети. По-специално през нощта това намалява бащиното наследство и включва пребиваването в чужда държава или показва, че който се е родил, е сирак или показва младеж с болести. Освен това, това може да ограничи шансовете за успех и да създаде опасност от позор или безчестие. Ако на четвърто място намерим Марс, при дневно раждане се раждат болни хора и епилептици и  като цяло предизвиква неблагополучие; при нощно раждане злините са незначителни и, ако има свидетелство на благотворна звезда, насочва родения към военния живот. Във всеки случай създава проблеми за брака и децата. Юпитер и Венера на четвъртото място дават щастлива старост и добра смърт. На това място Венера показва лош брак, но старост без притеснения. Венера в нощно раждане създава онези, които с течение на годините просперират, приятели на великите, приветствани по своите начини, грациозни и елегантни от младостта си, имащи всякакви средства, въпреки това подчинени на страстите. Юпитер на четвърто място носи предимства от тайнствени неща или от наследство или от откриване на съкровища. Юпитер, според неговата секта, прави велики водачи, експерти, които управляват въпросите на държавата, религиозните, тези, които се доверяват на боговете и се ръководят от тях, които предвиждат бъдещи неща. Ако Юпитер противоречи на собствената си секта, той произвежда по-посредствени неща, но след време довежда родния до просперитет и уважение. Луната, наблюдавани от Сатурн и Марс, създава някакви тайни. Луната на това място, наблюдавана от полезните планети, носи предимства и ползи от скрития бизнес. Луната на четвъртото място според сектата си показва, че майката е знаменита и увеличава състоянието за живот на родените. Ако Луната противоречи на собствената си секта, майката е неясна/незначителна, но който се е родил, е богат на ресурси, посветен на търговията. Слънцето на четвърто място, ако е засегнато от злите звезди, уврежда жизненото състояние на този, който се ражда, и неговите родители. Меркурий на четвъртото място, сутрин с Луната на четвъртото място според фракцията си показва, че майката е знаменита и увеличава състоянието за живот на родените. Ако Луната противоречи на собствената си секта, майката е неясна/обикновена, но който се е родил, е богат на ресурси, посветен на търговията.  Меркурий на четвъртото място, сутрин (12) , показва кой участва в тайнствени посвещения. Ако Меркурий се наблюдава от злонамерени планети, той включва родените в обвинения или присъди или затворници. Меркурий веспертино (13) на четвърто място създава златотърсачите, изобретателите, посветените в мистериите, математиците, ръководители на спортни зали.

,

Петото място

Петото място е мястото на Венера и се нарича “късмет” и напредване, защото тук Венера се радва (това е нейната радост). Петата къща следва хипогейската въртене и отговаря за въпросите свързани с децата. Добрите звезди, присъстващи на петото място, дават щастливо потомство. Напротив, злите звезди на това място се оказват вредни за въпросите, касаещи децата: за условията на съществуване, здравето и живота.

Слънцето на това място прави онези, които са посредствени, щастливи, които нямат потомство или са недоволни от децата си. Луната на пето място, при нощно раждане, дава защита от заклинания, показва хора, пълни с благодат и благосклонност, които имат предимства и блага от родителите, авторитетните, проспериращите и знатни хора. Луната в дневен хороскоп означава скитане, отчуждение на родителите или статут на сираче, но с времето носи просперитет. Сатурн на пето място, при дневно раждане, означава тези, които с течение на времето придобиват средства и носят авторитет. Сатурн през нощта прави младите години несигурни и средствата намаляват, показва забавяне на предприетите действия, мързел на родения и прави тези, които губят това, което са закупили. Юпитер на петото място, и ден и нощ, посочва онези, които имат влияние или командват, както и щастливи обстоятелства. Марс в петия дом, при нощно раждане, дава добро и много ползи, почести на хората и близост с могъщите. Ако Марс е в достойнство и се обедини с Луната, той прави прекрасни лидери, мощни и страховити водачи. Марс на това място при дневно раждане прави тези, които са обект на щети и опасности. Венера на петото място прави доблестните борци успешни, онези, които имат власт и богатство във всичко, които придобиват с времето, които предвиждат бъдещето, близки с великите, които напредват благодарение на любовните си връзки. Меркурий на пето място, сутрин, прави тези, които имат дълъг живот и щастливо детство, които натрупват стоки  и стават собственици на неща, които не са техни. Ако Меркурий е веспертин, роденият запазва своето състояние. В професиите той е преводач на закона, майстори, геодезисти, математици, ръководители на спортни зали.

,

Шестото място

Това е дом, който е падащ. Той носи прозвището на “вреден наклон”, “лошо състояние” и “наказание” или интервал между двата свята (14) Той предоставя информация за болестите и за всичко, свързано с обслужването: като цяло той отговаря за службата, работата и работата за другите. Това е Домът, в който планетата Марс се радва (това е радостта на Марс). Марс на шесто място, в нощно раждане, в женски знак, в тригон към светилата или към бенефиците, тласка към военния живот или към бойна слава. Всички останали звезди, които се намерят в шести дом са слаби, освен ако няма планети в десети и дванадесети дом. Звездата, която означава действие, когато е в шести дом, е ефективна и действаща, тъй като с часовото си движение с течение на времето тя реализира фигура в горната основа. Лошо поставена звезда на това място може да предизвика вражди, причинени от жени, клопки и бунтове.

Слънцето на шесто място дава беден и обикновен или гнусен баща или чието състояние се разпада или, в някои случаи, липсата на баща, а роденият е в състояние на подчинение и подложен на висшестоящите.  Ако Слънцето е на шесто място и има звезда в десети дом, това означава проспериращо състояние благодарение на родителите. Луната на това място прави хората да служат или да са немилостиви или нещастни, а в някои случаи показва и майка сирак. Слънцето, Луната или Марс в шестото място и лошо поставени дават увреждане на зрението и далака. Сатурн на шесто място, при нощно раждане, елиминира бащиното наследство и дава опасности и примки от слугите; за някои това води до немощ. Сатурн при дневно раждане носи незначителни злини. Юпитер на шесто място, преди всичко през нощта, носи спорове  с висшестоящите. Ако Юпитер е господар на шестото място и се наблюдава от злите звезди и е лошо поставен на шесто или дванадесето място, той създава проблеми с черния дроб (и които, ако пият алкохол, се разболяват от цироза). Марс на шесто място, преди всичко по време на дневно раждане, поражда болести и опасности, примки на слуги, осъждания или затвори. Венера на шесто място, денем и нощем, създава връзка с жени, които са в смирено състояние или вдовици или немощни и  отрича доброжелателността на жените, освен ако в десети дом няма звезда. Ако има звезда в десети дом и тя е в своя секта, роденият има благодат, благоразположение, просперира от жените и е успешен. Меркурий на шесто място, при дневно раждане, носи печалби и богатство от писане, от красноречие или от търговия или от някаква божествена кауза, особено ако на десето място има звезда. Меркурий на това място, при нощно раждане, сутрин, прави хора, които отглеждат птици, рибари, гравьори, тълкуватели; ако на десето място няма звезди, това прави хора мързеливи, измамници, хора с лоши намерения. Ако Меркурий през нощта е веспертино, прави родените разумни, хора способни в съдебните решения, хора, които боравят с числата, доставките, банковата работа, търговията или писмената работа и от тези дейности те стават проспериращи. Ако звездата в десети дом е в своя секта, роденият има благодат, благоразположение, просперира от жените и е успешен.

,

Седмото място

На седмото място е ъгълът на залеза, нарича се „антихороскоп“, показва старческа възраст и дава индикации за брака, за дългосрочното изселване, за качеството на смъртта, понякога за наследствеността и болестите, по-специално по отношение на пръсти,  Saturno7Web-300x300 Уеб копиестъпала и пикочен мехур. Дома показва късните резултати и предлага промоции във времето. Този дом дава както добрия брак, макар с малко деца, също така и онези, които страдат заради съпругата/ът си и децата. 

Ако в седми дом се е разположил  Сатурн, в дневно раждане той се радва, ако е в собствените си знаци или тригон или екзалтации. В този случай се посочва дълголетите, богати и дълголетни хора, които постигат целите си. Освен това, особено ако се открие в знаци, които не са негови собствени, той дава различни заболявания: „страдание в скритите части, неразположения в задните части, понякога спиране на кръвния поток (тромбоза), дизентерия и коремни потоци“ . Звездата Марс на седмо място допринася за създаването на много болести и болести и скърби. По принцип това прави тези, които купуват с трудност и които прекарват живота си в чужда земя. Освен това той създава емигранти или изгнаници и понякога, когато се настройва към светилата или получава аспект от Луната, и ако няма аспект от добротворците посочва кратък живот или насилствена смърт. Юпитер присъстващ на седмо място, прави тези, които с течение на времето увеличават ресурсите си с лекота. Юпитер през деня прави тези, които имат малко деца и забогатяват в последната част от живота. Юпитер, през нощта, носи малки предимства и показва просперитет около средната възраст. Звездата Венера в ъгъла на залеза прави този, който е подложен на клевети, онези, които се женят късно, които обичат новите неща, които остават млади дори с течение на времето, дава добра старост и сладка смърт. Меркурий показва разумните хора и онзи, който знае буквите и науките, дори и да е изложен на болестите на душата. Слънцето в седми дом, в мъжки знак, при дневно раждане и лишено от страданията на злонамерени планети, дава добър живот и богатство и прави тези, които са родени от знатни бащи. Луната, присъстваща на седмо място, произвежда движение, характеризира хора, които се скитат много и са подложени на колеблива съдба. Ако Луната е във влажни знаци и генитурите са дневни, това прави корабособственици, моряци,  хора, които живеят от търговията. Луната в нощна карта предизвиква промените на мястото или изселването и кара онези, които с течение на времето увеличават състоянието си на живот.

,

Осмото място

Осми дом е дом, в който слънцето намалява и дава резултатите от смъртта. Нарича се празен/ пуст, защото не аспектира Асцендента, който представлява живота.  Това място не дава добри резултати, но наличието на добри звезди в този дом дава ползи от смъртта, защото носи наследство и във всеки случай създава хора, които се възползват от смъртта.

Този вид ползи дават и злите звезди и Луната, когато увеличава движението си по еклиптиката, когато нейното движение е бързо и тя самата расте. Напротив, ако е в намаляваща фаза Луната, лишена от аспекти на полезните планети, прави тези, които купуват с трудност, хора на страстите, бедстващи и бедни. Ако злите звезди присъстват в осми дом, противно на собствената си терма или знак, те включват разпад на състоянието на живота, влошаване на дейностите, големи загуби и неприятности и понякога те са една от причините за лоша смърт. Марс в осми дом и ако Слънцето и Луната се издигнат на Асцендента,  показва увреждане на зрението; при дневно раждане създава объркване, опасности и разочарования. Сатурн на осмо място през деня прави тези, които с времето подобряват своите вещества, които печелят от смъртта, които осигуряват за другите. Сатурн, през нощта, причинява болести и лоша смърт. Юпитер на осмо място, източен (15)и в собствените си достойнства, ако малефик не аспектира,  носи предимства от въпросите, свързани със смъртта. Слънцето в осмия дом показва упадък на бащиното състояние или неговата немощ или болест. Понякога това е знак за преждевременната смърт на бащата и прави всяка друга материя непродуктивна. Звездата  Венера прави брачния живот безплоден и понякога показва обекти на страст и наглост. Звездата Меркурий прави хората мълчаливи, затворени в себе си и които обичат мира. Меркурий, наблюдаван от малефик, може да създаде крадци или фалшификатори. Ако Меркурий е под лъчите и се отдели от Сатурн, чрез съвпад, квадрат или опозиция, той прави  родените глупци, невнимателни, безделници.

,

Деветото място

Деветото място, предхожда високата кулминация(ниската е в четвърти дом) и означава мечти, какво се отнася до боговете и изселването. Нарича се „деус“, място на Слънцето, защото на девето място Слънцето се радва (това е  радостта му) и има „благоприятен наклон“. Определя се като астрономически знак и метакосмоса , или интервал между двата свята (16)

Наличието на полезни звезди, в собствените им достойнства и които не се наблюдават от злите дейци, показва просперитет в чужда земя и че местният е благочестив и наблюдателен човек на божественото поклонение. Ако на това място Слънцето или Сатурн, Юпитер или Меркурий имат достойнство или владения, те предоставят благоволения или подаръци или облаги от боговете и царете. Философите и мистиците са хората, които имат богати природни дарове и които понякога се използват за храмове и религиозни поклонници. Те също така показват хората, които експатрират. Ако Луната е поставена на деветото място и се прилага към зла звезда или към Меркурий, това показва изселването. Луната през нощта означава престой в чужда земя, която носи почести и слава. Луната през деня означава евтин престой в чужбина и живот, прекаран в скитане и присъствие на опасности.неща или които имат задачи в храмове или благодеяния или надзорници. Слънцето с сутрешен Меркурий прави тълкувателите на сънища, пожелания, вдъхновени, астролозите и онези, които участват в мистериите, които черпят прехраната от тези дейности. Меркурий на деветото място, веспертин, прави свещеници, магьосници, лекари, които спортуват, без да е необходимо да учат. Венера на деветото място, според неговата фракция, прави богатите хора, годни за бизнес, свещеници, богобоязливи. Ако Юпитер се обедини с Венера или я наблюдава, се ражда онзи, който има благодат и благоволение, който постигне това, което предлага лесно, т.е. тези, които получават обезщетения и предимства от жени, понякога тези, които администрират имуществото на съпругата си. Юпитер на деветото място, при дневно раждане, прави тези, които предоставят отговори от видения на боговете, понякога тези, които постигат свещенически задължения. Юпитер, през нощта правете онези, които мечтаят за несигурни неща или които невярно разказват виденията на боговете. Сатурн в деветия дом, в дневното раждане, прави мистиките, архимаджиите (17) , философите, онези, които предричат ​​бъдещето и някои от тях вършат работата си в храмовете или председателстват поклонение. Сатурн през нощта посочва пророците, тълкувателите на сънища, онези, които живеят затворени в храмове, философи. Марс на деветото място, денем и нощем, прави софистите, тези, които не се страхуват от боговете, които се кълнат напразно и внушават ужас в духовете. Те стават екзорсисти.

,

Десетото място

Десетото място е южният ъгъл, който показва значенията му, започващи от средната епоха и се нарича средното място на горната част. Той дава указания за действия и дейности, за взаимоотношения, за достойнство, за уважение, за кредит, за родината, за  ParadisoMinCarolingiaCarroSolebbc-293x300 копиеосновата на родителите, освен това за младостта  и онова, което се отнася до брака и децата. Слънцето в десети дом, лишено от лъчите на злите звезди, създава деца на знатен баща и прави лицата подходящи за лидерство, знаменити, известни. При нощно раждане Луната в десети дом, ако не бъде наблюдавана от злите звезди, чрез съюз, квадратура или опозиция, прави ясни и отчетливи хора, богати, служители на публичната хазна и администратори, тези, които имат благородна и мъдра майка и потекло. Ако Луната е в своя секта и е в кулминационния зодиакален знак, това показва хора, които са изключителни в своите действия, в целите, които дават и в това, което правят. Ако Луната тръгне към Сатурн или Сатурн заема ъгъл на Асцендента, често възникват премеждия, трудности и пречки. Звездата Сатурн в десети дом, в дневно раждане, в добри за Сатурн знаци, показва собственици, онези, които обичат провинцията, собственици на земи, професии в мокри дейности. Нощното раждане носи нещастия или лоши резултати, безделие, трудности в брака, малко деца, понякога недоволство или дълго време живеене в чужбина или, на които се налага да се скитат дълго време. В професиите той посочва онези на влажни места и прави градинари, водопроводчици, моряци, рибари, лодкари. Звездата Юпитер в кулминационния създава спортисти, тези, които имат авторитет в обществените въпроси,  които са уважавани от хората, които поддържат титли на достойнство за цял живот. Юпитер, по време на дневно, източно раждане, лишен от лъчите на Марс, придава прекрасно състояние и прави хора, които имат славен живот, прави знаменити хора.  Нощното раждане носи нещастия или лоши резултати, безделие, трудности в брака, малко деца, понякога недоволство или дълго време живеене в чужбина или скитане.  Юпитер в дневно раждане показва, че родените  са известни или онези, на които са поверени делата на владетели и магнати.   ParadisoMinCarolingiaCaprbbc-300x156 copia отличени и известни на всички. Юпитер в нощно раждане показва знаменитите хора, но не еднакво уважавани, щастливи и проспериращи и чиито богатства не траят вечно. Марс, обединен до Медиум цели, при дневно раждане разделя родителите, разпръсква притежанията, носи призвание и несгоди на родения от младостта и дава малко синове. Ако Марс не получи свидетелства от полезните планети, това може да означава насилствена смърт на родените. Ако Юпитер и Венера са конфигурирани, те ще имат добра старост и ще избягат от опасност. Звездата Венера, която кулминира и е зорница  (18)  създава първосвещеници, ако е лишена от лъчите на зли звезди, прави онези, които успяват в живота, съветници и онези, които имат ранг. Тя носи щастливи бракове и добър син. Показва, че родените са ценени, известни и почитани. Когато Венера е Зорница (19)прави онези, който живее с малко средства и посочва онези, които имат склонност към изкуствата, приятните неща, остроумните, музикантите и певците. Меркурий на десетото място и на височина прави тези, които живеят от наука и писма. Те са инспектори, секретари, одитори, нотариуси, адвокати, съдии, съдебни заседатели, преводачи или банкери. Меркурий като Зорница, поставен в кулминационния знак и добре засвидетелстван от звезда, съобразана с неговата секта, прави родения лоялен, добродетелен, с голям капацитет за прозорливост и изпълняващ действия с голяма сила, изненадващи и прекрасни хора. Те са хора, които имат голяма власт и са им поверени  обществени задачи от гражданите или от управниците. Ако Марс е конфигуриран към Меркурий, чрез съюз, квадратура или опозиция, в техния прогрес те ще изпаднат в препятствия и изгнание и ще бъдат лъжци, нечестиви, атеисти, крадци, а също и магьосници или техни съучастници, фалшификатори, убийци и техните другари, но и палачи, затворници, митничари.

,

Единадесетото място

Единадесетото място се нарича “добър гений” и е мястото, където Юпитер се радва (това е в неговата радост). Това място обозначава опората и защитата и също така означава добри надежди,  показва третата възраст. Той  дава на родените, дейности и покровителство и изразява положителното си влияние и защита в разгара на младостта. Като цяло добрите звезди, присъстващи на единадесетото място, поради собствените си достойнства показват голямо богатство и важни действия. По същия начин злите звезди, присъстващи на единадесетото място, когато не са невидими, ретроградни, падащи или в изгнание, също носят просперитет и блага и намаляват бедствията за родените.

Слънцето на това място показва, че бащата на родения е богат и знатен и с течение на времето самият той ще стане проспериращ и лесно ще придобие. Луната на единадесетото място, най-вече при нощно раждане и ако е приложена към благотворна звезда, прави майката богата  и носи на родените богатство от ресурси, благородство и накити. Луната, в нощно раждане,  когато няма аспекти от малефици,  прави знаменити хора, пълни с благодат и благоразположение, които получават предимства и блага от родителите си. Луната при дневно раждане показва раздялата на родителите, скитането на родения и дава просперитет с течение на времето. Звездата на Сатурн, ако е в собствения си харезис(20), посочва лицата, които с течение на времето се снабдяват с недвижими и трайни стоки и въпреки това са безразлични в своите дейности и намерения. Сатурн при нощно раждане намалява толкова,  това, което човек притежава,  родените не постигат целите си.  Ако Слънцето изгрява в Асцендента и Сатурн е на единадесетото място, при дневно раждане то дава командири и царско достойнство. Ако полумесецът аспектира  Сатурн, той предоставя най-големите авторитети с полза и предимство. Юпитер на единадесетото място, както през деня, така и през нощта, донася подобряване на състоянието на живота и организира известност и придобиване на стоки. Родените са знаменити и надделяват над враговете си и са защитени и поради здравата си физика, запазени от повечето болести и болки. Звездата Марс на единадесетото място в  нощно раждане има много предимства и прави хората запознати с могъщите и ценени от мнозина. Марс на единадесетото място, по своето достойнство и обединен с Луната, прави страхотни лидери, мощни и страховити водачи. Венера на единадесетото място, ако не получава скръб от злите планети, носи щастлив брак, проспериращ, редовно и подредено състояние на живот, благополучие и с времето успех. Венера на това място означава хора с прям и дружелюбен характер, но ако тя е във вечерно състояние, наблюдавана от малефици, това прави брака нещастен и поражда закъснение или тези, които нямат потомство. Звездата Меркурий на единадесетото място показва онези, които изповядват дисциплина. Меркурий при сутрешното или вечерното си издигане (21), прави тези, които живеят от писма и образование, които имат дълъг живот и щастливо потомство. Те следват различни дейности и с течение на времето увеличават състоянието си на живот.

,

Дванадесетото място

Дванадесетото място изгрява преди асцендента, нарича се още интервала между двата свята и носи името „лош гений“. Той е свързан с болестите, раждането, слугите, четириногите  (домашни и големи животни) и какво се случва преди момента на раждането, както с майката, така и с нероденото дете. Този дом е отреден за Сатурн, защото след като изтекат водите на майката, той разделя детето от нея и още защото жената, която ражда се намира между двата свята.  Лоши звезди в този дом създават трудно раждане, рани, телесни болки, заболявания на уста, крака или пръсти.

Сатурн се радва в този дом. В дванадесети дом, в дневно раждане, ще даде на родените с това положение да доминират над враговете си, които се гордеят със своите действия и са малко или много тирани. В него се посочват префектите, онези, които имат авторитет и които действат енергично и строго, които имат деспотичен характер. Ако Слънцето е в дванадесети дом, това означава изгнание на бащата и като цяло отслабва бащата с болести или немощи или бедствия или, отново, ни разкрива баща поробен заради неговия смирен произход, заради бедност или позор; показва, че роденият е без блясък и без средства. Луната в дванадесети дом показва слуга или смирена, или незначителна майка. Ако лоша планета прави аспект с Луната, това прави майката краткотрайна.  Луната на това място по правило прави, тези, които не са успешни, бедни и нещастни хора. Юпитер на това място показва, че враговете се издигат срещу родния, те предизвикват кавги, битки, спорове с началници и показва намаляване на бащиното наследство; вместо това носи предимства от слуги и четириноги. Звездата Марс носи страдания и трудности, отнасящи се до слугите и четириногите и носи кавги, предателства и предателства на слугите. Венера на дванадесетото място прави тези, които изпитват страдания и  мъка заради жените и които са завладени от страстите на любовта и страданията на душата. На дванадесетото място Меркурий произвежда крадци, клеветници, онези, които действат с измама, онези, които внасят дело с цел незаконен край, измамниците, разбойниците. Меркурий на това място, в някои случаи, според естеството на знаците и конфигурацията спрямо другите звезди, прави тези, които се занимават с много неща, чиновниците, майсторите, геодезисти, преводачите, адвокатите, учените и др.

,

Места, оси, тяло и душа

Ъгловите места декларират нещо, които се изразяват насилствено, докато, следващите домове се консолидират и установяват реда, накрая падащите домове изразяват промените, разпадането, непрестанното изменение на нещата и на човешките събития.

Следователно най-силните места са ъглите, после наследниците и накрая падащите. Ъгловия дом “декларира силно значение”, следващите домове “потвърждават значението си”, падащите домове “показват липсата на първоначалното значение, за да остави място за различни значения”. В тройния ритъм силното време е първото, което е като „военните, които влизат и завладяват града с армията си“;  следващите домове представляват „гражданската организация и съдията, който създава закона“;  падащите домове са фазата на „развитието на търговията, която се развива и в която ресурсите се разпределят и разпространяват“.

Когато разглеждаме сезоните, които са свързани с времето, през което Слънцето пътува по пътя си, ще видим същата закономерност. През три месеца се сменят сезоните, първият месец се  „се установява със сила“  като показва нюансите на конкретния сезон, през втория месец „Сезонът е установен и потвърден“, през третия месец наблюдаваме една промяна на нещата „разтваряне“,  тази промяна настъпва, за да се подготви същността и природата на следващия сезон. Тройният ритъм [23], ние го наблюдаваме в подразделението на зодиакалните знаци (тропическите, фиксираните и подвижните) по току-що описания начин; ние наблюдаваме същото явление по време на 24 часовото денонощие, в дванадесетте дома (по два времеви часа всеки) и в четирите квадранта, всяка от които е съставена от три дома, в които денят е разделен: от утрото до обед, от обяд до залез, от залез до полунощ, от полунощ до зори; намираме го и в теорията на музиката във връзката между първото , второто и третото време, което отразява  динамиката  „да покажеш сила, да доминираш, да се променяш“.

При разграничаването на 12-те къщи осите, разположени по хоризонталната линия и по линията на меридиана имат основна стойност и това само по себе си означава, че наличието на тези оси дават някаква преценка. Следователно фактът, че Медиум цели или Асцендентът (и съответно Имум цели  и Западът са винаги в  противоположни знаци)  ъглите сами по себе си означават нещо, без значение дали в тях има или няма планети.  Това не е така за другите оси (24) .

Ъгловите домове  са тялото,  те показват  успехите на тялото и душата. Ъгловите домове  означават организма, тъй като тялото на човека е това, което е най- осезаемо и най- силно изразено в материалния свят. органа, то е първото, което виждаме при появата ни в този свят. Тялото се изявава първо, докато качеството на душата се проявява по- късно. И затова в ъгловите домове,  показват развитието на тялото. В средната възраст, аналогично на следващите домове , тялото и душата се развиват едновременно. В последната епоха, аналогична на падащите домове , се развива само душата. 

Ал-Бируни прави разграничение на квадрантите на домовете (което намираме описано във въвеждането в Албамасар към астрологията) и заявява, че зимният квадрант представлява тялото и душата; вторият квадрант, пролетта , представлява душата без тялото; а лятото, нито тялото, нито душата;  есента показва тялото без душа.

Ал-Бируни казва също, че за някои хора зимният квадрант съответства на тяло без душа, тъй като е тъмно място, докато не изплува от светлината; пролетния квадрант съответства на душата без тялото, поради бързото му изкачване;  лятния квадрант нито тялото, нито душа, тъй като съдържа в себе си смъртта и  пътуването;  есенния квадрант тяло и душа, защото е поставено между светлина и тъмнина.

,

________________________________________________________________________


бележки

(1) Iamblichus от Chalcis ,(Chalcis, 245 – 325), е бил гръцки философ от сирийски произход. (…) Ученик на Порфирий, той открил неоплатоническо училище в Апамея в Сирия. (…) Бил плодотворен автор, но неговите творби са почти всички изгубени. (…) Най-известните му съчинения са „Животът на Питагор“ (първа книга трактат в десет тома за питагорейството) и „Мистериите на египтяните“, публикувани в отговор на критиката на Порфирий относно акцента върху значението на мистериозните обреди в и философсктите практики. В нея Ямблих се застъпва за превъзходството на теорията над рационалното, за да получи реално разбиране на божествения свят. (От Wikipedia, безплатната енциклопедия)

(2) Павел Александрийски е бил астроном, астролог и философ с голямо значение в интелектуалната среда на Александрия и като такъв е споменат от Суда, големият византийски речник от десети век. Той е живял през четвърти век от нашата ера и принадлежи към образования клас на елинизираните египтяни.

(3)Гръцкият астролог от VI в. Сл. н. е. , Родом от Египет, Реториус ни се струва фигура с голямо значение в историята на астрологията. Той съчетава различни методи и традиции: Антиох, Птолемей, Теукрус, Валенс, Доротео и представлява привилегированият посредник между астрологията на късния имперски и византийски период. Върху огромния му сборник по астрология, който  се състои от 118 глави, публикувани до голяма степен в приложенията на Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum. D. Pingree, Antiochus and Retorius, «Класическа филология», 1977, pp. 203-223. (новини, взети от „Реториус на природата и добродетел на планетите“, Джузепе Безза в Аркана Мунди, антология на древната астрологическа мисъл, стр. 72-86).

(4) Схематично изложение на дванадесетте места на Павел Александрийски – Въведение в решенията, изд. AE. Бур, апотелезматичен елемент на Павел Александрийски , Лайпциг 1958 г. – гл. 24 – (превод Г. Безза).

Хермес Трисмегист за имената и силата на дванадесетте места на реториума – Rhetorii Aegypti capitula selecta , pp. 126-174 (превод Г. Безза).

(5)Древните  астролози са дали имена на домовете и са дали радост, “чар” (от “ charai”) на звездите, присъстващи там. В тази подредба всички дневни планети са в дневното полукълбо: Слънцето, Сатурн и Юпитер; тези през нощта са в нощното полукълбо: Луната, Марс и Венера.  Дневните планети са всички до една мъжки, нощните са женски с изключение на Марс.  В началото противоположните места имат аналогични значения: следователно всяко място или дом може да се възприема по отношение на обратния на него. Всяко място може да се възприеме и по отношение на ъгъла, от който зависи, и от тази гледна точка разделението на квадранти, защото има четири ъгъла. IV е произходът, а десети е резултатът; първи аз  съм същество, VII е небитието или залеза;

 (6)Харасис- фракция – секта, а в България е позната думата като хайз: тук става въпрос за дневни и нощни звезди. В дневен хороскоп, дневните планети са в секта, а в нощен нощните.  Планети в секта действат по най- добрия възможне начин, докато тези извън секта обричат родения на трудности, препятствия и проблеми. Други условия за зачитане на сектите е дневните планети да бъдат над хоризонта, а нощните под него в дневно раждане, да има увеличаване на светлината през деня. Добре е да бъдат и в мъжки знаци, а нощните в женски.

(7) Терминът дорифория може да се преведе като човек, който носи копие. Дорифор е този, който носи копието и експортира лицето, което има нужда от ескорт. В жанра тези герои са Слънцето и Луната. Шествието е различно в зависимост от това дали се отнася до Слънцето или Луната. Ако се отнася до Слънцето, дорифорията се появява в източната част на хороскопа: звездата трябва да се ориентира към Слънцето щом започне хелиакалното си изгряване.  Дорифориите по отношение на Луната се появява планета, която излиза от лъчите на Слънцето.  Добрите дорефории са тези, които образуват трогони, квадрати, секстил, хелиакално издигане. Ако всички тези условия са спазени, шествието е много ефективно и означава полза за родения или за бащата и зачита уважението, достойнството и състояние в живота. Дорифорията обаче носи полза само ако планетата е благоприятна: дорифорията на Марс към Слънцето не е достатъчна, ако не допринесе по някакъв начин полза. Ако свидетелствата на бенефициент липсват, шествието на Марс към Слънцето винаги означава нещо свързано с Марс (военно командване, публични служби и т.н.), но това показва и анамалия, непостоянство.  Най-важното условие  обаче е, че дорифоро има господство над Слънцето. От друга страна, по-ниските могат да бъдат дорифори, когато са сутрин на Слънце, ако генитурите са дневни, или веспертини, ако генитурите са нощни. В случай на сутрешното издигане на Меркурий с ретроградно движение, ретроградното движение несъмнено поставя елемент на малоценност и непълнота в полза на шествието. Ретроградното движение показва спад и това намаление е по-значително за Венера, отколкото за Меркурий. Меркурий, за разлика от Венера, може да остане невидим през цялата си ретроградационна дъга и като цяло, когато е ретрограден, той също е невидим, тъй като видимостта му изисква голямо удължение от Слънцето; следователно, когато е видимо сутрин, той почти винаги е директен.

За Луната, от друга страна, дорифориите са звездите, към които е приложена Луната, по съвпад, по секстил, по квадрат, по тригон, но не и по опозиция: в дорифорията опозицията не се отчита. Следователно, за шествието до Луната основното и неотменимо условие е приложението и тогава са налице и другите условия, както за Слънцето, господството над светилото и ъглите. В допълнение, полумесецът предпочита дневния дорифорий, намаляващата Луна предпочита нощните дорифории. Условията за пълна полза са две: че дорифоро има господство и че е ъглов: ако човек има липса на дорифорий това показва че нещо липсва и човекът няма престиж. 

(8) Вижте съдържанието на бележка №. 6 върху концепцията за фракция.

(9)Локус Фортуна –  Локус фортуна представлява късмета, тялото, живота, материалните неща, съжителството, брака. Подобно на Луната,  може да изрази нещо за дома и мястото, където живеете.

(10)III и IX дом отделят възходящо-мокро полукълбо от спускащото се сухо и посочват действителните промени във физическия свят, тъй като те се наричат ​​”интервали между двата свята”.

(11) Когато казваме „в собственото си лице“ или „в собствената си личност“, имаме предвид алмугата. Алмугея или Идиопросопия е фигура на звезда по отношение на Слънцето или Луната, когато тя е в Знак, който в същата посока е толкова отдалечен от този, в който е разположено светилото, колкото дневният му дом е далеч от Лъва в случай на Слънцето, т.е. или собствения си нощен дом от Рак в случай на Луната. Например Меркурий в Овен е идиопросопо на Слънцето в Риби, а на Луната в Телец; Венера в Овен е идиопросопа към Слънцето във Водолей и към Луната в Близнаци; Марс в Овен е идиопросопо спрямо Слънцето в Козирог и Луната в Рак и т.н.Терминът идиопросопия произлиза от гръцките думи idios и prosopon.

(12) Слънцето, което е на разсъмване, на изток, сутрин са звездите в I и III квадранти, веспертини през II и IV. Вижте коментара към Птолемей от ´Alī ibn Ridwān, p. 868 от „Аркана Мунди“, Джузепе Безза, 1995.

(13)Вижте съдържанието на предишната бележка.

(14)VI и XII  се наричат ​​”интервали между двата свята”, защото те отделят деня от нощта.

(15)Чрез проследяване на линия между позицията на Слънцето и неговата противоположна точка се разграничават два хемицикла. Това, което предхожда Слънцето в дневното движение, е източният хемиклет, в който при дневното часово движение (което протича по смисъла на часовника по обичайната астрологична схема) всички планети се издигат, завършват или залягат пред Слънцето и са ориенталски ориентирани – правилно -. Хемицикълът, който следва Слънцето в дневното движение, е западният хемикъл и всички планети се издигат, кулминират и залягат след Слънцето и се наричат ​​западни – зловещи -. “(прочети. Глава 45, параграф” Източни и западни звезди “) от Джузепе Безза и Марко Фумагали).

(16)IX и III дом отделят възходящо-мокро пространство от низходящия-сух и посочват действителните промени във физическия свят, тъй като те се наричат ​​”интервали между двата свята”.

(17)Магьосници, призоваващи душите на мъртвите.

(18) В светещия цикъл на планетата по отношение на Слънцето е моментът (определен за даден локален хоризонт), в който планетата излиза от слънчевите лъчи и изглежда видима (изгряваща хеликална) и когато планетата все още е видима и е на път да влезе отдолу лъчите на Слънцето (залез на Хелия). В тези две фази се реализира максималната трудолюбие на планетата, тъй като има бързо движение и максимална светлина.

(19) Вижте съдържанието на предишната бележка.

(20)Вижте съдържанието на бележка №. 6 на концепцията за секта или фракция.

(21)В светещия цикъл на планетата по отношение на Слънцето е моментът (определен за  локален хоризонт), в който планетата излиза от слънчевите лъчи и изглежда видима (нарастваща хеликално) и когато планетата все още е видима и е на път да влезе отдолу лъчите на Слънцето (залез на Хелия). В тези две фази се реализира максималната трудолюбие на планетата, тъй като има бързо движение и максимална светлина.

(22)XII и VI се наричат ​​”интервали между двата свята”, защото отделят деня от нощта.

(23)В персите има информация за тройния цикъл. Стефан от Византия говори за това (шести век след Христа) и впоследствие целият предмет е систематизиран и го намираме описан в арабската астрологична литература.

(24) Ето някои съображения относно разпределението на местата от Плацидо Тити, взети от неговия труд „ Coelestis Philosophia 2, 7“ – за разпределението на дванадесетте къщи “ (превод Г. Безза). Пласидо изяснява, че има толкова много мнения и раздори между тях, когато правят анализ на елементите, и не могат да достигнат до едно мнение по въпроса .

“(…) Първо заключение. Разделянето на домовете, така че да е естествено, трябва да се извърши чрез пропорционални части.

(…) Второ заключение. Не е достатъчно домовете да са равни на знак – дом. Наистина е необходимо домовете да бъдат разделени въз основа на пропорционално разделение.

(…) Трето заключение. Разделението на домовете винаги трябва да остава постоянно и в същото количество във всеки хоризонт.

(…) Четвърто заключение. Разделението на домовете, за да бъде естествено, трябва да е следствие от разделянето на влиянието на звездите, а не на пространството на небето или на въздуха, който ни заобикаля.

(…) Пето заключение. Точките в хоризонта и в меридиана, от които трябва да се провеждат линиите за разделяне на небесни задачи, са точките, в които звездите се издигат и минават по меридиана.

(…) Шесто заключение. Първото разделение  трябва да се извърши в четири квадранта.

(…) Седмо заключение. Тези четири части са съставени и дефинирани от два максимални кръга – хоризонт и меридиан.

(…) Осми извод. Разделянето на домовете, тъй като е естествено, трябва да се извърши за двойните времеви часове на домове и звезди, или чрез пропорционално разделение на движенията или, ако предпочитаме, подвижни арки от един ъгъл до друг. (…) “

СПОДЕЛИ
  • 80
    Shares

Leave Comment