Съзвездията

 

 

Съзвездията

Нашите деди наблюдавали обектите в нощното небе, така те разграничили звездите, които изглеждали неподвижни една спрямо друга от планетите, които се движели една спрямо друга.  Скитащите звезди (Слънцето, Луната и планетите в Слънчевата система) и неподвижните, които от земята изглеждат фиксирани при наблюдение с просто око. От много далечни времена неподвижните звезди се считали за изображения/картини на небето, но тук по- точната дума е изображения,/. В доста книги на древността, ще срещнем наименование на съзвездия и звезди не като зодии, а като изображения и зодион.  Имената и характеристиката на звездите и съзвездията са били  вплетени в увлекателните митични разкази за герои и случки. От митовете идват и имената на съзвездията, а може би е обратно, кой може да каже със сигурност?

В литературните произведения откриваме много препратки свързани с класификацията на основните образи или съзвездия. Гърците, около четвърти-пети век пр. н. е., разпределили  48 съзвездия и 11 зодиакални съзвездия (поставени на еклиптиката). Птолемей лъвговори за това подробно в дванадесетата глава в първа книга на Тетрабиблос. Съзвездието Везни не е съществувало като такова поне до втори век пр. н. е.  Неговите звезди първоначално били звезди от ноктите на съзвездието Скорпион, точно тези звезди се превръщат и в познатото ни съзвездие Везни днес.

През първи век Теренций Варо и Фирмикус Матернос споменават „barbaric sphere“( думата barbaric идва от гръцката дума- чужд; варварин, в смисъл на чужденец) който се отнася до по-ранни произведения, датиращи от вавилонската уранография от третото хилядолетие преди Христа. Тази книга се отнася до митогенезата, която обяснява раждането на съзвездията и съдържа подробно разделение на характеристиките на звездите. В сравнение с описанието, дадено от тези автори, откриваме някои различия в по-късни произведения като „Il cratere della Sapienza“ и „Либер Херметик“.

Зодиак и съзвездия

В тази връзка трябва да си зададем някои въпроси. Какво представляват дванадесетте знака на зодиака и каква роля играят звездите, които  свързани в съзвездия изобразяват различни хора или животни на небето. Онези, които са в пояса на зодиака и онези извън него по един и същ начин  ли се тълкуват?

„Първите наблюдатели на небето дадоха на различните групи звезди онези имена, които въображението им спонтанно им предложи и затова повечето съзвездия имат, поне в началото, описателно наименование, което често се смесвало от нуждите на развитието и кутурата. По този начин много изображения са имали описателно име, така че можем да кажем, че имената на съзвездия и звезди са естествено дадени. Доказателството за това явление е, че различни народи за различните съзвездия на небето, са дали подобни описания, дори и примитивните народи от миналото без да имат никакъв контакт между тях, те дават сходни описания за съзвездията и звездите. По-късно идват митовете и метеорологичните съображения, базирани на наблюдението на звездите при техния изгрев или залез. Пълна форма на уранография може да се намери в Китай и Месопотамия. ( Le Dimore celesti, страница 3).

„Зодиакът прилича на колан, изтъкан от групи звезди. В гръцката уранография, съставена от 48 съзвездия, този пояс включва съзвездията Овен, Телец, Орион, Рак, Лъв, Дева, Гарван, Скорпион, Змиеносец, Стрелец, Козирог, Водолей, Риби, Кит. С изключение на звездите Орион, на Гарван, на Змиеносец и на Кит, които са частично включени в пояса, остават единадесет съзвездия. Въпреки това, вече във Вавилон щипците/ноктите/ на скорпиона съставлявали независим образ, наречен на акадски  зибанитум (както вече стана ясно). Везни са наречени така, може би защото двете му големи звезди (α и β Везни) се издигат почти едновременно, което предполага и идеята за баланс. В Гърция тези звезди първо са образували края на щипците/ноктите/ ( хелай ) на Скорпион  и едва по-късно, при Хипарх,  имаме единствена форма зигос , Везни.


Следователно в зодиакалния пояс има дванадесет съзвездия с техните имена, разположени в дванадесетте секции от 30 градуса. Тези съзвездия като изображения, рисувани в небето ( зодия), имат установена и неизменна фигура и измерение. По същия начин фиксирана и непроменяема е всяка от дванадесетте части на математически определения зодиак: изображението на Овен, първата звезда винаги е източната от рогата, последната е крайната от опашката, като тук в математическия зодиак, началото винаги е пролетното равноденствие, краят е двадесетия градус от него. Тогава ако си представим два зодиака, първият звезден или сидереален, другият математически или тропически, трябва да ги считаме за неподвижни и постоянни, както и частите, които ги съставят. Сега на първо място да се занимаем с втория зодиак. Това е голям кръг от небесната сфера, който пресича екватора в две противоположни точки и поради тази причина е разделен на две равни части, от които едната е наклонена на север, а другата на юг. По зодиака, Слънцето, Луната и планетите, разпознаваеми за човешкото око на небето, се движат непрекъснато по силата на видимото им движение. По-специално, привидното движение на Слънцето се осъществява точно по този кръг, без отклонение, но описва средната линия. Това  ние наричаме  еклиптика, защото когато Луната е в съвпад или опозиция на Слънцето, лежащо на тази линия, то произвежда затъмнение, тоест светлината на едно от двете светила (Слънце и Луна) липсва и се проваля (ekleipei). Що се отнася до Луната и планетите, те се движат по техните конкретни орбити, които се отклоняват от еклиптиката на север и на юг. И така, те се движат в спираловидно движение, пресичащо еклиптиката, или се отдалечават до определени граници и когато преминават през еклиптиката, те са в своя възел, това е тяхното най-голямо удължение в техния северен или южен възел.

Затова е замислен зодиакален пояс маркиран с два по-малки кръга, успоредни на еклиптиката, за да се синхронизират орбитите на всички планети “(Le Dimore celesti, стр. 5 и 6).

sferacel 2 GIF„Зодиакалният кръг е разделен на 360 °, като започва от тази пресечна точка на еклиптиката с екватора, който бележи пролетното равноденствие и е разделен на дванадесет секции, всеки от които по 30 градуса. И точно както зодиакалният кръг е чисто математическо и абстрактно цяло, по същия начин дванадесетте знака, са въображаеми и абстрактни същества. Когато зодиакалният кръг се раздели на дванадесет равни сектора по 30 градуса всеки, терминът зодион продължава да обозначава всяка от тези части, а също и дъгата от 30 градуса от всеки кръг на сферата. Тези значения на зодиона,  се намират в старогръцките книги, но също и при латински автори по астрономия и астрология. Поради това, през първите векове преди нашата ера, ние имаме три различни значения на  zodion и Signum , подредени в хронологичен ред, както следва:

а. небесно изображение или група звезди, които образуват съзвездие;

б. една от дванадесетте части на математическия зодиак;

в. дъга от 30 градуса, взета в небесната сфера, като мерна единица.

Изправен пред неяснотата на термина,  Птолемей в Алмагест , когато се занимава с покачването на дванадесетте части на математическия зодиак, се чувства длъжен да предупреди читателя: „Ще използваме грешно имената на изображенията,( зодия ) до дванадесетата част ( додекатемория ) на наклонения кръг”.

Тук Птолемей не казва, че приема името зодион, за да посочи всяка дванадесета част ( dodekatèmorion) на математически дефинирания зодиак, но казва, че приема вече обичайната практика на именуване на небесните изображения като заявява, че Овен е първи, Телец е втори, Близнаци трети и т.н. знак. Семантичната гъвкавост на гръцкия термин Zodion и латинското Signum се подържала в цялата астрологична литература и тя остава и до днес. Това поражда сериозни грешки, пред които още в края на шестнадесети век Валентино Набод се изправя в края на шестнадесети век в своите астрономични разработки . “(G. Bezza, Le Dimore Celesti, стр. 315)

С една дума голямото объркване между сидералната и тропическата астрология е заради това, че и двете използват едно и също име за зодиите и вероятно е по- редно в математическата или тропическа астрология да нямаме Овен като първи знак, а да е само с номер №1, Телец  да е обозначен с № 2 и т.н.

 

Съзвездията са фигури с различни форми, състоящи се от групи звезди, които имат свои характеристики и в същото време означават качество, получено от техния цвят, от тяхната яснота или затрудненото им виждане с просто око на небето. Дванадесетте съзвездия в зодиакалния пояс, поставени в близост до еклиптиката, – на звездния или сидеричен зодиак –  са сходни по брой и по име с дванадесетте 30-градусови секции на математическия или тропическия зодиак.  В началото знаците от тропическия зодиак са съвпадали със съзвездията от сидералния зодиак и всеки знак е отговарял на своето съзвездие. Например тропическият знак Овен е попадал изцяло в сидералнното съзвездие Овен. С течение на времето се получава разминаване, което се дъжи на прецесията на Земята, като в момента разминаването е почти един цял знак. Това означава, че по-голямата част от зодиакалния знак Овен, сега е в съзвездие Риби, подобно голяма част от съзвездие Телец, сега е в съзвездие Овен и така нататък за всички останали знаци. Сега при създалата се ситуация, хора, които мислят, че са Овен, са всъщност Риби, а тези, които смятат, че са Риби са Водолей.  

 

Сухоземни, водни, крилати и много други

Има различни начини за разграничаване на съзвездията въз основа на техните характеристики. Птолемей предлага разграничение в две големи групи на зодиакалните съзвездия:

А) Земни (тук нямаме предвид зодиите, които са земни Козирог, Телец и Дева, а животните, които ходят по земята) които са Овен, Телец, Близнаци, Лъв, Дева, Скорпион, Стрелец и първата част на Козирога; земните от своя страна се делят на:

– антропоморфни: Близнаци, Дева, първа част от Стрелец и Водолей;

– четириноги: Овен, Телец, Лъв, втора част на Стрелец, първа част на Козирог. 

Четириногите се подразделят на диви:

-Лъв и втора част на Стрелец;

Домашни:

-Овен, Телец и първа част от Козирог.

Влечуги: Скорпион.

Б) Водни:

водни са: Рак и Риби, тъй като те са изцяло във вода;

частично водни: втората част на Козирога поради опашката, Водолея заради водата,която се влива в река Еридан;

речни: Водолеят и Рибите;

морски: Рак и Козирог.

В литературата много често не се  изяснява дали  се има предвид зодиакалното съзвездие или нематериалния знак на зодиака. В този случай те се сливат и описват и двете.

Следващата категория знаци са “крилатите”  и “човешките” знаци. Всички, знаци, които се движат по земята, са Лъвът, Овенът, Козирогът, Скорпионът. При Стрелец имаме човешка и животинска форма. Първата му част е човешка и обозначава нещо човешко, втората част от звездите в това съзвездие описва животно, кентавър и обозначава нещо, което се случва с животните. Рибите са водни, Водолеят е човек, Везните съответстват на произхода си на звездите, съставляващи ноктите/щипците на Скорпион.

 

Когато говорим за “земни изображения” най-често разбираме сухоземните съзвездия, с изключение на съзвездията, които приличат на хора. Земните изображения , Лъв, Овен, Телец, означават нещо, което се среща в съответните животни: говеда, овце, прасета, крави и т.н.

Винаги сред сухоземните има съзвездия под формата на пълзящи животни, змии, дракони и други подобни; дивите съзвездия от диви животни, те са вредни за човешката раса, като Лъв и Вълк, това е споменато в Птолемей и други автори. Освен това съзвездията от домашни животни, са полезни и опитомени, които облагодетелстват плодородието на земята, според формите на всеки от тях, като коне или волове, или овце и други подобни (Птолемей, Тетрабиблос).

Сред сухоземните северните са свързани преди всичко с явления на внезапните земетресения, южните били свързани с наводненията и  „неочакваните дъждове и порои“.

 

Сред крилатите съзвездия имаме Девата, като човешка фигура, която е с крила, Лебедът, Орелът, Стрелецът, който често се описва с развята мантия и който във вавилонската иконография е представен с крила. Те “произвеждат събития, които засягат крилатите животни, особено тези, които са храна на хората-животни и риби. От съзвездията, които са свързани с морето, като Рак, Козирог и Делфин, имат отношение и са свързани с морските животни, а също и с корабоплаването, и речните като Водолей и Риби и Арго, имат отношение към реки и водни източници, “(Птолемей, Тетрабиблос).

В индийската астрология, Козирог е изобразен не като коза с рибя опашка, а като Крокодил, но краката и опашката му не са на крокодил.

Според Джоселин тези древни символи показват как под Козирог едни души затъват в сетивния свят, а други съумяват да надскочат физическото и да се изкатерят по склона нагоре към духовната реалност. Това е постижимо, защото душата е като земноводно, съчетава двойствени качества, съвместява физическата си природа с духовната.

В индуизма зодиакалното съзвездие Козирог се обозначава като Макара (името идва от санскритски). Макара е митично морско чудовище, гигантско водно животно, което компилира елементи на делфин, акула и крокодил – и тук воден и земен елемент в едно.

 

За влиянието на звездите

Птолемей, позовавайки се по-конкретно на зодиака, казва, че звездите:

“ако се открият в тропически знаци (кардинални знаци) или равноденствени знаци (Овен и Везни), обикновено посочват метеорологичните промени  свързани с климата и сезоните. Независимо от това, те са свързани и с всичко, което се развива и расте на земята. И ако са близо до пролетното равноденствие, те засягат покълването на плодните дървета, като лозата, смокинята и други. По време на лятното слънцестоене се отнасят до събирането и съхранението на културите, но в Египет се отнася по-специално за разлива на  река Нил.
 При есенното равноденствие звездите имат отношение към сеитбата, фуража и други култури. По време на зимното слънцестоене -зеленчуците и видове птици или риби, които изобилстват по това време. Освен това, равноденствените знаци се явяват като  знак свързан  със свещените обреди и почитането на боговете; тропиците към промяната  на климата и промените в политическите обичаи; (неподвижните знаци) към основите и към конструкциите; бикорпора
лните (променящите се знаци) към хората и кралете “.


Знаци на равноденствието 

Знаците на равноденствието са (Овен и Везни) по тропик и(Риби- Дева по сидерал). Овен – Везни са седалището на екзалтацията на Слънцето и Сатурн, и те са свързани с култа към боговете. На слънцестоенето тропическите  знаци са  (Рак и Козирог) и са седалището на екзалтацията на Юпитер и Марс, те са свързани със социални обичаи, закони и обществения живот.

За целите на тълкуването на затъмненията и прогнозирането на общи събития, като например промените на времето, земетресения, наводнения са изброени също звезди, които са свързани с тези явления: Плеядите, Алдебаран и Хиадите, звездите от северните части на Близнаци, Аполон и Херакъл (наричани още Кастор, блестящия и Полукс), Рак с Яслите и Магаретата, от Скорпион, звездата от жилото (М7), мъглявината и Антарес, от Водолей звездите от водопада (1-2-3 Aquarii).

Сред съзвездията важна роля играят и мъглявините. За Мъглявините знаем, че трудно се виждат с просто око. От това и древните са изходили, че точно както звездата има воал, който я покрива и не позволява ясна видимост, по същия начин тя премахва яснотата на своите качества, които са и присъщи. Според това схващане някои мъгляви звезди и целият Млечен път,  се считат за вредни, поради това, че нараняват зрението.

За тази цел, когато наблюдавали дадено раждане, те следели дали има съвпад на Луната с някои звезди от Яслата- мъглявината в Рак, Плеядите-звезди в Телец, Стрелата на Стрелец, жилото на Скорпион, частите от Лъва, където са Косите на Вероника, урната на Водолей. За Млечния път, когато е в градуса на Асцендента показва “смущение” в душата на индивида и допринася проблеми свързани със зрението. Сред частите на небето, където Млечният път пресича еклиптиката, това са тропическите градуси от 22 ° Близнаци до 4 ° Рак; от 15 до 22-ри Стрелец; от 5-ти до 8-и на Козирог. В сидералното или звездното небе тези градуси съответно се изместват от прецесията.

От друга страна сърдечните разстройства били свързани с ярките звезди, свързани със сърцето на съзвездието.  Това са Алдебаран от Телец,  (окото на Телеца); от съзвездието Лъв, звездата Регулус (сърцето на Лъва); от съзвездието Скорпион, звездата Антарес (сърцето на Скорпион).

В повече творби се споменават звездите от Аземена, считани за опасни за физическото здраве и това са:  Плеядите и Алдебаран, Яслите (Праесепе) и Магаретата и двете се намират в съзвездие Рак, Денебола в сидерален Лъв,  Косите на Вероника- съзвездие близо до сидерален Лъв, звезди от челото на Скорпиона (β, δ, κ), звезди от краката (ν Скорпий) и от жилото (M7), стрелата на Стрелец (мъглявина М8), окото на Стрелец ((ν1, ν2 Sagittarij)),  и опашката на Козирог ( Capricorni: ε – κ), и урната на Водолея (ψ  Водолей: водата).

СПОДЕЛИ
  • 26
    Shares

Leave Comment