Проявата на болестите

Ако един човек в света е тласнат по посока на злото, а вие искате да му помогнете, по-добре е да не се противопоставяте, да не се изпречвате насреща му, а да му дадете път да си замине, отколкото да се мъчите да го спрете. По-добре е да умре един човек, отколкото да умрат двама. Ако можете да го спрете — добре, но ако не можете — оставете го да си замине. Никога не се опитвайте да спрете някого, у когото се е зародило силно желание да извърши нещо. — Годишна среща на учениците на Бялото Братство, Търново 19-26 август 1919 г., Берлин 1996, с. 60

Разстройството на черния дроб се познава по пожълтяването на очите. Това пожълтяване показва, че в чувствата на човека има дисхармония. Ако разстройството на черния дроб е голямо, явява се жълтеница. Това показва, че между йерархията на Божествените Сили (властите) и човека има някаква дисхармония. Как се лекува жълтеницата? Чрез възстановяване на хармонията между Божествените Сили и човека. Чрез жлъчката си човек е свързан със съществата на доброто; прекъсне ли се тази връзка, жлъчката се пука. Следователно изгубването на доброто в човека и пукването на жлъчката са синоними.

Казват за някого, че е много жлъчен. За да се намали жлъчността, трябва да се увеличи добротата на човека. Когато жлъчката е в нормално състояние, добротата и Любовта се увеличават. Ако омразата се увеличава, Любовта се намалява. Това е закон, който регулира отношението между силите.

* * *

Според теорията на Луи Куне, когато човек започва да затлъстява, той лесно заболява от треска и хрема. Всички излишни мазнини от тялото на човека трябва да се премахнат и да се заместят със здрави мускули, каквито животът първоначално е вложил в него.

* * *

Ако живее в абсолютна чистота на мисли, чувства и действия, човек ще бъде и физически съвършено здрав.

* * *

Ревматизмът се дължи на натрупването на чужди вещества в човешкия организъм.

* * *

Кръвотечението е болест на сърцето. От която част на тялото тече кръв, от нея произтича дисхармонията в човешките чувства и желания.

* * *

Полудяването в света произлиза от един закон: щом човек се раздвои в своите убеждения, той полудява.

* * *

Хремата, треската не са болести, а състояния за пречистване. Чрез тях организмът се чисти от излишни утайки и наслоявания. Но туберкулозата, живеницата, са болести. Има и психически болести.

* * *

Прегърбването е болест на ума. То се дължи на дисхармонията в човешките мисли.

* * *

Чумата се е появила след грехопадението.

* * *

Ако устните на някое дете почерняват, това показва, че черният му дроб не е в ред. Забележат ли родителите на това дете, че устните му почерняват, те трябва веднага да вземат мерки за неговото лекуване.

* * *

Когато тялото на човека заболее, той може да се лекува с Истината — докато не обича Истината, човек не може да бъде физически здрав. Щом обикне Истината, той възстановява здравето си. Ако дълбоко в душата си човек реши да обича Истината и ако изключи абсолютно лъжата от себе си, от каквато болест и да страда, той може да се излекува.

***

За здравето на сърцето се препоръчва Любов — ако сърцето на човека заболее или чувствата му се разколебаят, той трябва да обича хората. Любовта е единствената сила, която може да уравновеси състоянието на сърцето.

***

Всяка болест служи за изпитание на човека да провери неговото търпение. Болестта не е нищо друго, освен инспектор, който идва да провери и изпита как е устроено тялото на даден човек, каква е издържливостта на някои удове от организъма му и т. н. Той проверява дали тялото е укрепнало или не. Всяко изпитание има за цел да опита човека — какво и колко неща е придобил в живота си.

***

Коя е причината за болестите? — Неразположението в човека. Всяко неразположение внася утайки, излишъци, инертна материя в организма и човек заболява. Инертните сили, утайките, наслояванията трябва да се асимилират по някакъв начин. Ето защо природата е допуснала болестите като метод за лекуване. Болестта не е наказание, а подтик, подбудителна причина, която кара човека да изхвърли всичко нечисто вън от себе си.

* * *

Кога боледува човек? — Когато кръвта му е нечиста. Когато венозната кръв в организма на човека се пречисти и стане артериална, той престава да боледува. Кръвта на човека трябва да бъде абсолютно чиста — да не съдържа никакви примеси, никакви чужди елементи, които са в състояние да изменят неговите мисли и чувства.

* * *

Човек може да се освободи от всяка болест, ако се придържа към три условия: да взема здравословна храна, да диша чист въздух и да знае кога и каква светлина да възприема.

* * *

Съществуват няколко начини за лекуване на болните. Единият начин е лекуване от природата. Оставете болния на природата — няма да измине много време и той ще оздравее. Този начин е най-добрият. Вторият начин е лекуването от лекар — ще дойде лекарят, ще препоръча някакво лекарство и след известно време положението на болния се подобрява. Има обаче и трети начин на лекуване — Божествен. Там болният оздравява моментално.

* * *

Да боледува човек, това значи всички частици на тялото му да бъдат засегнати: да го боли мозъкът, сърцето, дробовете, стомахът — да няма частица от тялото му незасегната. Да боледува човек, това значи така да бъде засегнато тялото му, че да няма мир нито във физическия, нито в духовния, нито в умствения свят.

* * *

Известни болести се дължат на излишно количество вода в човешкия организъм. За да се освободи организмът от излишната вода, лекарите поставят болния при такива условия, при такава топлина, при която излишната вода се изпарява. Ако пък количеството желязо в човешкия организъм е в излишък, зараждат се други болести. За да се освободи пък човек от излишното желязо в неговия организъм, необходимо е той да бъде поставен при такива психически условия, при които желязото се топи и изпарява. […] Човешкият организъм трябва да се подложи на голямо напрежение, на голям огън, който да премахне излишъка от ония елементи, които пречат за правилното развитие на човека.

* * *

Причината за заболяванията на човека се заключава в това, че в него липсват известен род енергии, необходими за поддържането на живота в него. Какво трябва да прави той? Той трябва да вярва, че тези енергии ще дойдат от Слънцето. Само слънчевата енергия е в състояние да възстанови силата, здравето на човека. Енергията от Венера ще внесе Любовта в човека, а енергията от Меркурий ще го направи гениален по ум. След като завърши това трояко развитие, човек ще мине в по-висока гама — ще влезе в друг ред на нещата.

* * *

Всички болести в света са резултат от неизпълнението на Божия Закон.

* * *

Болестите не са нищо друго, освен нисши същества, които влизат в човека и започват да се размножават за негова сметка. На научен език тези същества се наричат микроби. За освобождаване на човека от тези същества Христос казва, че това може да стане само с пост и молитва. Микробите са подобни на войска, която напада града и го разрушава — една силна войска може за една нощ да разруши града. За тези войници Христос казва: Този род не може да излезе, освен с пост и молитва. Какво представлява молитвата? Молитвата подразбира връзка на човешката душа с Първичната Причина на нещата. Постът подразбира отнемане храната на войската — щом лишите войската от храна, тя се принуждава да отстъпи.

* * *

Болестите са само повод за вътрешна връзка между хората, за да се помирят и опознаят помежду си.

* * *

Къде ще отидат тогава лекарите? Пак ще има нужда от лекари, но лекари за здрави хора. Лекарят трябва да каже на здравия човек още 20 години преди да се разболее, че го чака някаква болест, чийто зародиш е в него и той да вземе мярката, за да я предотврати. След това той ще си заплати, както ако беше болен. Лекарят ще му даде едно лекарство, което той да взима, за да се предпази от болестта.

* * *

Днес хората страдат от различни болести, и като не знаят причините за тяхното появяване, не могат да се лекуват. Причините на болестите са психически.

* * *

Много от съвременните хора са болни не само физиологически, а и в умствено, и в сърдечно отношение. Тези болезнени състояния в тях се дължат на някакво отклонение в правия път. Достатъчно е да се върнат в правия път, да започнат да мислят по новия начин, и те ще бъдат здрави.

* * *

Всяка болест показва, че в сърцето на човека има нещо нечисто, а когато ние бъдем напълно чисти, ще бъдем винаги радостни.

Заболеете ли от някаква болест, първата ви работа е да намерите причината на тази болест. Като намерите причината на болестта, вие веднага ще се координирате и болестта ще изчезне.

* * *

Всички заболявания на организма се дължат на нееднаквото разпределение на енергиите в него, вследствие на което кръвообращението не е правилно.

Коя е причината за болестите? — Отслабването на жизнената енергия в човека, при което тя се превръща в потенциална или пасивна. Следователно, лекуването на болния се състои в превръщането на потенциалната енергия в кинетична. Това се постига чрез различни лекарства или действия, които възбуждат пасивната енергия. Понякога българите лекуват трескавия, като го заливат със студена вода. По този начин те предизвикват силна реакция в организма и ако пасивната енергия се превърне в активна, болният оздравява. Не стане ли това, той не може да оздравее.

* * *

Всички растения можеш да употребиш като лекарства и като храна, но трябва да знаеш как и при какви условия. Първо ти трябва да познаваш Закона на мисълта си. Ако ти имаш една отрицателна мисъл, ако ти храниш каквато и да е омраза към когото и да е, не можеш да бъдеш излекуван, понеже отрицателните мисли са лоши проводници на силите на живота. Следователно, за своето благо, за благото на тялото си, за благото на душата си, за благото на ума си, за благото на сърцето си, ти трябва да отпъдиш всяка лоша мисъл, която е лош проводник на силата на живота.

* * *

Различните болести произлизат от неправилното разпределение на праната в човешкия организъм — ако тя не е правилно разпределена в главата, имаме главоболие; ако не е правилно разпределена в дробовете, имаме белодробни заболявания, ако не е правилно разпределена в мускулите, появява се ставен ревматизъм и т.н. Човек не може да бъде здрав, ако не разбира законите на праната. В този смисъл дишането не е нищо друго, освен метод за акумулирането на праната. И мисленето, и чувстването, и постъпките, са методи за акумулирането на праната. Ако умът, сърцето и волята не работят правилно, човек се лишава от необходимата за него прана. Щом се лиши от праната в мозъка, появява се главоболие и мисълта не може да функционира правилно. Ако човек не мисли, не чувства и не действа правилно, дихателната, стомашната и нервната система ще се лишат нужната им прана и няма да изпълняват правилно своите функции.

* * *

Праната идва от Слънцето, от планетите, от звездите. С мозъка, с мисълта си човек акумулира праната от Слънцето и я препраща от там по цялото си тяло. Ако те боли някой орган, ти можеш да извадиш част от събраната прана в мозъка и да я отправиш към болния орган, за да го лекуваш.

* * *

Религиозните хора събират праната чрез сърцето си, учените я складират в умовете си.

* * *

Когато забележите, че вашата енергия се разпилява, ще знаете, че причината за това се крие в ума ви. Когато се дразните и не можете да търпите този или онзи, това показва, че енергията се разпилява и вие се намирате във въздухообразно състояние; у вас настава голяма сухота.

* * *

Въздухът е най-големият склад на Божествената Енергия. Ако не дишаш правилно, и храносмилането не е правилно, и кръвообращението не е правилно. Ако кръвообращението не е правилно, и мисленето не е правилно. Ако мисленето не е правилно, и чувстването не е правилно. Пулсът на сърцето е космически ритъм. Ако ритъмът на сърцето не е правилен, може да се коригира с правата мисъл. Мислете правилно, за да регулирате неправилния ритъм на сърцето.

* * *

Щом човек има недъзи, ще знае, че е станало отбиване на енергията от правилния ѝ път, поради което, чрез Закона на внушението, трябва да я върне в правия път. Не е лесно човек да се бори с недъзите си — не е лесно да изправи един свой недъг.

СПОДЕЛИ
  • 25
    Shares

Leave Comment