СТО АФОРИЗМА ОТ КЛАВДИЙ ПТОЛЕМЕЙ-АЛЪН ЛЕО

С благодарност към Татяна Цветкова, която преведе този текст от руски език за нас. 


1. Тетрагоналните аспекти означават противоречия и борба, тригоналните означават мир и хармония.

2. Астрологичната символика крие в себе си историята на развитието на планетата Земя.

3. Асцендентът съответства на момента на изгряване на Слънцето и означава Дух, подчинен на материята. Зенитът (Mедиум цели) е еквивалент на обяд и съответства на баланса на духа и материята. Десцендентът съответства на залеза и свидетелства за победата на Духа над материята. Надир (Имум цели ) – точката срещу зенита, е показател за най-голямата мистерия, окултния център.

4. Кардиналните (ъглови) домове свидетелстват за материалните аспекти на живота; устойчивите ( следващ, неподвижен) домове съответстват на емоционалната сфера и неформираните преживявания; кадентните (падащи, подвижни) домове свидетелстват за скрити духовни възможности и събития от минали животи.
5. Разделението на кардинални, устойчиви и променливи домове съответства на активност, реч или език, ум или Тяло, Душа и Дух.

6. Шест дома над хоризонта (XII-XI-X-IX-VIII-VII) съответстват на активната страна на Света; шест дома под хоризонта (VI-V-IV-III-II-I) – неговата формообразуваща, тъмна страна.
7. Има точно съответствие на домовете със знаците на зодиака.
8. Домовете се отнасят до физическа и етерна материя, знаците – към астралната.

9. Влиянието на знаците е по-значително от влиянието на домовете, което е доминиращо.

10. Домовете са като прозрачни съдове, всеки от които отговаря на определен модел, а зодиакалните знаци изпълват тези съдове със съдържание, придавайки на всеки от тях своето вещество, цвят и качество.

11. Има четири триади, съответстващи на Въздух, Вода, Огън и Земя, или Дух, Пространство, Време и Материя. Има три триади, наречени кръстове: кардинални, стабилни и променливи.

12. Кардиналните знаци контролират главата; тяхната отличителна черта е активността.

13. Устойчивите знаци са подчинени на сърцето и волята; тяхната отличителна черта е стабилността.

14. Променливите знаци контролират опорно-двигателния апарат, белите дробове и някои вътрешни органи; тяхната отличителна черта е адаптивността.
15. Нечетните зодиакални знаци съответстват на положително мъжко начало (ян), четните знаци съответстват на отрицателно, тъмно женско начало (ин).

16. Положителните знаци на зодиака съответстват на сила или стимул; отрицателните знаци – материя или форма.
17. Огнените знаци обикновено означават енергия, жизненост и сила. Овен е създателят, Лъв е администраторът, Стрелец е изпълнителят.

18. Водният тригон съответства на подвижност, възприемчивост. Рак – постоянство, Скорпион – страст, Риби – емоционалност и състрадание.

19. Въздушният тригон съответства на разширяването и мисленето. Везни е съпругата, Водолеят е съпруг, Близнаци е детето.

20. Земният тригон съответства на действието и неговата пълнота. Козирогът е идеалист, който се стреми да реализира своите идеали, Телец е колекционер, Дева е архивист и цензор.

21. Действието на планетите в екзалтация, в сравнение с обичайното, е по-чисто и по-интензивно.

22. Слънцето е средата, провеждаща Слънчевият Логос, а в хороскопа означава индивидуалност.

23. Луната е свързващата връзка между Слънцето и всяко живо същество и в хороскопа означава личност.
24. Марс е планета, фокусираща силата на импулс, насочен навън.

25. Сатурн е планета, свързваща, ограничаваща, кристализираща.

26. Сатурн управлява „Егото” на човека, Марс – животинските инстинкти.

27. Венера и Юпитер са антиподите на Марс и Сатурн.

28. Венера е планета, която влияе върху действието на вътрешната, непосредствена, интуитивна сила на „Аз“.

29. Ако Марс е планета на физическото творение, то Венера е планета на сътворението.

30. Юпитер е планетата на експанзията, която управлява атаналното (безсмъртно) тяло.

31. Меркурий е планета на адаптация, свидетелстваща за нивото на знания, постигнато във всеки от животите.
32. Уран – планета, символизираща индивидуализираното „Аз“ на човека.
33. Нептун – планета, символизираща психическото развитие на човека.
34. Съвпадите символизират единство и синтез.
35. Опозицията означава раздор, съперничество и разделение.

36. Тетрагоналните аспекти (квадратури), от една страна кристализират и ограничават, от друга страна разделят и разклащат.

37. Триъгълните аспекти (тригони) означават прогрес и хармония.

38. Във всички аспекти трябва да се обърне внимание на приближаването на по-бързата планета към по-бавната.
39. Ако Управителят на хороскопа, напуска един аспект (разходящ) и се приближава към друг, трябва да се даде предпочитание на новообразувания аспект.
40. Влиянието на планетите принадлежи към областта на свръхсетивно възприятие и е трудно за описание.

41. Слънцето символизира индивидуалността (Дух) и съответства на устойчив кръст.
42. Асцендентът символизира физическото тяло и мозък и съответства на кардиналния кръст.

43. От трите принципа Асцендентът е най-подвижният и символизира гуна раджа, Слънцето е най-бавното и символизира гуна тамас. Луната е в средата и съответства на сатвата гуна.

44. Огненият тригон означава излишък от жизнена енергия. Въздушният тригон е малък запас от жизненост с превес на силата на ума. Водният тригон е слаба физиологична структура. Земният тригон е добро здравословно състояние при липса на адекватно снабдяване с жизнена енергия.

45. Постоянните знаци на зодиака върху Асцендента означават сила на волята; кардиналните – енергия; непостояненните – ​​непостоянство.

46. ​​Влиянието на Асцендента се определя до голяма степен от възходящата планета.
47. Когато разглеждате всеки възходящ знак, трябва да се вземе предвид съответстващият му дом.
48. Овен, Телец и Близнаци образуват „интелектуален“ квадрант, отличителната черта на който е познанието и напредъкът, дължащ се на интелигентността.
49. Рак, Лъв и Дева образуват квадранта на майката, отличителен белег на който са емоционалната сфера (психиката) и етичното развитие.
50. Везни, Скорпион и Стрелец образуват “възпроизвеждащ” квадрант, отличителен белег на който е напредъкът, поради способността за реформиране и обновяване.

51. Козирог, Водолей и Риби образуват квадранта на „служене”, отличителен белег на който е обществено полезна дейност.
52. Общото влияние на Нептун върху Асцендента клони към инверсията на мотивите, Уран – към инверсията на идеите.
53. Сатурн върху Асцендента означава ограничение и формалната, физическа страна на силата, Юпитер – високо положение и вътрешна сила.
54. Марс на Асцендента означава преобладаване на животински инстинкти, Венера – просветлява и облагородява еротичния принцип.
55. Слънцето върху Асцендента засилва физиологичната структура и придава достолепен външен вид.

56. Луната на Асцендента влияе на темперамента и показва черти от наследственост на външния вид.
57. Меркурий върху Асцендента е изключително активен и означава духовна дейност, но е много повлиян от аспекти.
58. Управителят на хороскопа е или Управителят на възходящия знак на Зодиака, или планетата, която има най-голям брой основни добродетели в хороскопа.
59. Добре аспектираното и добре разположено Слънце носи успех в живота.
60. При оценката на здравословното състояние трябва да се вземат предвид Асцендентът, Луната и Слънцето.

61. Ако Слънцето е наранено, тогава нормалният поток от жизнена енергия е нарушен; ако е засегната Луната, носителят на жизнеността е извратен; ако е засегнат Асцендентът, здравето се влияе от неблагоприятните фактори и знака на Асцендента.
62. Хилег е точката на хороскопа, от която зависи здравето и живота на човека.
63. Мъжките знаци на Асцендента даряват с излишък на жизненост, женските (отрицателни) – не проявяват такава щедрост.
64. Aфета е планета, която поддържа живота, Aнарета – отвлича го.
65. Знаците на зодиака и домовете са съпоставени според принципа на „съответствие“ или „аналогия“.

66. За да се идентифицират паричните проблеми и шансовете за придобиване на богатство, вторият дом трябва да бъде внимателно проучен във всички негови аспекти.
67. Кардиналните знаци носят пари благодарение на славата и публичното признание; устойчивите знаци – благодарение на социален статус или авторитет; променливите – благодарение на служене, работа и други начини.
68. Третият дом е решаващ за човешкото мислене и се управлява от Меркурий.
69. За да оцените напълно интелектуалните способности на човек, трябва да се обърне внимание не само на третия дом, но и на Меркурий и неговите аспекти.
70. Четвъртият дом е свързан с последната фаза от живота на човек, неговите роднини и един от родителите.

71. Знаците на зодиака, разположени на върховете на IV и X домове, техните управители и аспектите между тях символизират връзката между родителите и влиянието, което оказват върху човек.
72. Когато разглеждаме влиянието, упражнено от родителите, Слънцето и Сатурн се привличат, за да идентифицират ролята на бащата, а Луната и Венера са привлечени от майката.
73. Петият дом се отнася до удоволствия, социални амбиции, общителност, емоционални влияния и чувства.
74. Петият дом свидетелства за чувства и страсти, а знакът, който е на върха му (куспидата), е доказателство за минали преживявания.
75. Първият, петият и деветият дом символизират човешката личност и съответстват на нивото на неговото настояще, минало и бъдещо съзнание.

76. Шестият дом съответства на центъра на Небето (Medium Coeli) и вторият дом и отговаря за работа, подчинение, болести и общо физиологично състояние.
77. Шестият дом разкрива умствените тенденции на човека и е дом на церемониалната магия.
78. Седмият дом се допълва с първия и символизира събирането на всичко, което е било разделено и изолирано в първия дом.
79. Седмият дом означава превръщането на страстите в любов, преодоляването на ума с мъдрост и съвършеното формиране на индивидуалността (съзнателно „Аз“).
80. Планетата, разположена в седмия дом, символизира партньора (или партньорката) и естеството на потока на комуникацията.

81. В най-висш план, седми дом трябва да се разглежда като дом на индивидуалността (духа), противоположната личност (душата): събирането на двете е истински (небесен) брак.
82. Ако нито седмия дом, нито неговият владетел ни позволяват да направим конкретен извод, в хороскопа на един мъж трябва да се обърне внимание на сходящия аспект на Луната, а на жените – на Слънцето.
83. За да идентифицирате естеството на партньора в брака, трябва да обърнете внимание на планетата в седмия дом и знака, разположен на върха на седмия дом; ако седмият дом не е зает от никоя планета, човек трябва да изхожда от управителя на знака, стоящ на върха на седмия дом, и от знака, заеман от него.
84. Осмият дом е свързан със смъртта и всичко свързано с нея, както и с някои форми на медиумство и окултизъм.
85. Всички въпроси, свързани със смъртта, се решават с внимателно разглеждане на знака на върха на осмия дом, както и знаците, които са най-пълни с планети на високи градуси.

86. Деветият дом се счита за обител на философията и най-високия полет на мисълта – това е дом на личността и абстрактното мислене, противоположно на обикновения здрав разум и практичност.
87. Деветият дом означава развитието на бъдещите възможности.
88. Всички планети в деветия дом придобиват по-фини вибрации от тези, присъщи на която и да е от другите домове.
89. Деветият дом символизира неизразимото, мотивът, който стои в основата на действието, неизказаната мисъл.
90. Десетият дом е дом на престиж, слава, професия или занаят и символизира социалното положение, заето от човек в земния живот.

91. Когато оценявате професията, на първо място трябва да обърнете внимание на Сатурн, владетелят на Козирога и X дом в космограмата.
92. Единадесети дом е дом на приятели, познати, както и надежди, желания и цели.
93. Дванадесети дом е дом на грижи и „самоотричане“.
94. Светилата, приближаващи се към аспекти, влияят на полярността повече от аспектите, които оставят.
95. Слънцето, разположено над Луната, разположено на Асцендента или Десцендента, показва преобладаването на индивидуалността в човека над неговата личност.

96. Ако и двете светила са под хоризонта, тяхното взаимодействие се засилва и полярността се изостря.
97. Ако и двете светила са над хоризонта, тогава Слънцето доминира; ако са под хоризонта Луната доминира.
98. Полярността се увеличава, ако светилата се издигат; отслабва – ако залязват.
99 – 100. Ако едно от светилата (Слънцето или Луната) се приближи до благотворна планета, тогава Слънцето в този случай засилва индивидуалността, а Луната – личността.

 

СПОДЕЛИ
  • 63
    Shares

Leave Comment