Папирус Анана: безсмъртие и прераждане

Думи, които отекват от преди три хиляди години, но са адресирани до нас.

Папирус Анана

Ето, това е написано на този свитък.

Прочетете, това, което ще намерите в дни все още неродени, ако боговете са ви дали това умение.

Прочетете,деца на бъдещето, и научете тайните на миналото, които са ви далечни, но в действителност са толкова близки. Хората не живеят само веднъж, за да заминат оттук завинаги един ден. Те живеят много пъти на много места, макар и не само в този свят. Между всеки живот се спуска воала на тъмнината.

Вратите най- сетне ще се отворят и ще ни покажат всички стаи, през които краката ни бродят от самото начало. Нашата религия ни учи, че живеем вечно. Вечността няма край, както не може да има и начало, това е един кръг. Следователно, ако е истина, че живеем вечно, изглежда, че и другото трябва да е истина, а именно, че винаги сме живели.

За очите на хората Бог има много лица. Всеки се кълне, че този, който почита е единствения и истински Бог, но всички те грешат, защото всички са прави.

Нашите Ка(Души), които са нашите духовни същности, ни се разкриват по различни начини. Извлечени от безкрайния воал на мъдростта, скрити в битието на всеки човек, те ни учат на истината и силата да вършим чудеса. Сред египтяните бръмбарът скарабей не е бог, а символ на Създателя, защото той търкаля топката пръст между краката като слага в нея яйцата си; точно както Творецът търкаля света наоколо, което сякаш го кара да създава Живот. Всички богове изпращат своя дар от любов върху тази земя, без която тя ще престане да съществува. Моята вяра ме учи по-ясно, отколкото твоята, че животът не свършва със смъртта и затова любовта, която е душа на живота, трябва да издържи цяла вечност. Силата на невидимото време ще свърже душите заедно за дълго, след като светът умре. В крайна сметка обаче всички минали неща ще се разкрият. ” 

 

Анана, Главен писател и спътник на фараона Джентли Лети II; около 1320 г. пр.н.е.

СПОДЕЛИ

Leave Comment