КАТАРИ И БОГОМИЛИ

Град Тулуза, столица на един от най-богатите и най-либерални окръзи по онова време, чиято политическа система създава законите, най-прогресивната и толерантна в историята. Тогава този град бил достъпен за всички, дори и непознати, които отишли там и повечето, без съмнение, били евреи, като нашия автор. Имало еврейски общности в Тулуза, както и в Нарбон. Известно е, че „Сефер ха Бахин“, първата от книгите Кабала е написан в Лангедок, благодарение на влиянието на катарите, както Шолем го описва в книгата си „Основните направления на еврейския мистицизъм”. В централната част, най-близо до крепостния храм Монсепор, в пресечната точка на две реки, стройните кули на великолепния замък на прекрасния град Фокс, столицата на окръга, основен център за срещи на културите на Каталония и Лангедок.
Докато нашият автор работи върху книга, в същия град граф Фокс сключва брак, от който се ражда „непорочният“ Ескларамонд, чието име означава „чист и непорочен“, първата дама, която се е посветила не на плътските радости, а на любовта чиста и възвишена, изпята от трубадурите.

Из книгата на Езра, която превеждаме и скоро ще бъде пусната тук в два тома, които дават цялата палитра на древната астрология.

КАТАРСКАТА ПРИНЦЕСА

…Вихърът на духа почти винаги се въплъщава в красотата на някоя жена, която се превръща в негова одухотворена статуя. Героинята на Юга, символичната господарка на пиренейските върхове, където загинали последните катари, се наричала Есклармонд…

…Още в юношеството си Есклармонд дьо Фоа отдала себе си на катарската чистота. Още когато била дванайсетгодишна, тя се заклела, че ще посвети живота си на духовното. В замъка на баща си – Роже Бернар дьо Фоа тя срещнала българина Никита, който странствал из Юга, за да разпръсква познанието на Изтока.

Есклармонд нямала възможността да чуе напътствията му. Тя само го зърнала, а когато той я видял, й отправил лек жест с ръка. Нима бил разпознал в мълчаливото дете бъдещата жена, създадена да разбере и защити истината? Оттогава Есклармонд живеела с пламъка от погледа на пратеника Никита…

…Тя приела катарството по един изключително бляскав начин с цел да даде пример на хората. Есклармонд обединила всички владетели от Пиренеите срещу властта на римските понтифи и тиранията на местните абатства. Изповядвала и спазвала религията на Духа и така се превърнала в просветлената Есклармонд.

За нея се носели легенди, а тези, които не я познавали, й приписвали върховно духовно богатство, тъй като е необходимо един висок идеал да приеме физическа форма, за да оживее и да увлече хората. Когато албигойските мъченици от Авиньон, Лавор или Памие се качвали на кладата и усещали как пламъците облизвали ходилата им, били щастливи от мисълта, че някъде там, в далечната крепост в Пиренеите, на кулата на Монсегюр, сред облаците, една млада господарка, облечена в бяло, издигнала ръце към слънцето, въплъщава съвършената чистота на вярата им.

Замъкът Монсегюр бил разрушен. От овъглените му камъни само името на Есклармонд оцеляло в душата на народа и се превърнало в легенда…

…Дълго време хората твърдели, че са я виждали да се скита сред мъглата, която вечер се надигала над Ерс. Шест века по-късно тя продължава да се извисява над северната кула. С този знак тя казва, че е избрала да дойде именно тук и никоя църковна тирания или догматичен гняв няма да я прогонят. Защото там, където е повял Духът, там и остава. Есклармонд дошла сред пиренейските хълмове

за да докаже, че човек трябва да се стреми към духовното съвършенство и понякога за да покаже пътя, който води към него, да може драговолно да пожертва живота си.

Морис Магр

От книгата: „Magiciens et Illumines”

СПОДЕЛИ
  • 1
    Share

Leave Comment