МОРСКАТА МЕТАФОРА В ХОРОСКОПА/ ПЪРВА ЧАСТ

Тази статия има за цел да ви прекара през морската метафора, която е дадена от древните астролози, с цел да вникнете много по- дълбоко в древната астрология и да разберете мисията, целта и съдбата си. Древните астролози са създали тази метафора, за да разкрият по- дълбоките езотерични истини за човешкия живот и съдба. За да стане ясно на читателя това, той първо трябва да осъзнае, че планетите са изявени духовни същности, с които ние хората на земята сме свързани посредством нашия хороскоп. Връзките, които имаме с тези духове, ни разкриват посоката, пътя, препятствията и съдбата ни. За да ни разкрият тези дълбоки прозрения, древните разказват живота на човека като използват  морската метафарата. Така човекът след като се роди, се понася на кораб, отправил се на дълго пътешествие. Подобно на корабите, които се отправят на път с някаква определена цел, така и човешкият живот има някаква цел и съдба, към която плава. По време на плаването, можем да срещнем бури, ветрове, течения и рифове, но също попътен вятър и прекрасно време. Така че нашето пътуване може да бъде безпроблемно или твърде затруднено от външни обстоятелства. Астрологът трябва да знае, че множество външни сили направляват човешкия живот. Тези сили може да са благотворни и много успешни за родените или некоординирани, объркани и пагубни.

В един кораб имаме екипаж, който администрира пътуването. Този  екипаж има различни отговорности и задачи пред себе си, по същия начин всяка планета в хороскопа също се подчинява на набор от различни задължения, за да осигури успешно плаване през океана на живота.

Древната астрология ни показва как да определим естеството на тези сили и каква роля играят те в живота на човека. Връзките се формират чрез аспектите в хороскопа и по този начин насочват посоката на живота. Така се развива и способност да се води разговор с тези сили в хороскопа и да се укрепят връзките. В крайна сметка целта е да се коригира и подобри съдбата.

Древните са дали пет основни офицерски позиции, които планетите заемат. Ще започна с първата позиция, която е много важна в хороскопа и това е нашия Хилег или така нареченият корабособственик.

КОРАБОСОБСТВЕНИКЪТ

Хилегът е по-известен с гръцкото си име oikodespotes, това е корабособственикът, този който купува или наема кораба. Този oikodespotes  в древния свят бил богат търговец, който наема или купува кораб, за да пренесе даден товар от едно пристанище в друго, понякога това бил генерал, на който му трябва кораб, за да транспортира войниците си. Корабособственикът решава  кога и накъде да отплава кораба и каква е крайната му цел.

По същия начин, oikodespotes на вашия собствен натален “кораб” избира дестинацията и целта на вашия живот. Съдбата, темите, които ще бъдат важни за вас, и всички въпроси „защо съм тук и каква е моята мисия?“ ще бъдат означени от oikodespotes. По този начин oikodespotes се превръща в ко-сигнификатор със слънцето и жребият на Духа. Всички школи в древния свят, са откривали онова небесно тяло в хороскопа, което служи за ойкодеспота като индикатор за личния Ангел хранител .

Личният ангел в древната астрология действа в някои източници като главен титулован дух, а в други като „най-верният“ израз на Аза или на самия себе си. Както в Телема имаме Телемитски свещен ангел-пазител, личният ангел в хороскопа има същата функция. Телема е духовно течение, което уважава концепцията за живота след смъртта. Теологията на Телема определя цялото проявено съществуване като резултат от взаимодействието на два космически принципа: безкрайно разширяващият се и всеобхващащ континуум време-пространство(континуум означава постоянно, непространствено цяло или последователност от неща, между които няма разделение или разлика) и атомисткият принцип, индивидуално изразен като Живот и Мъдрост. Играта на тези два принципа дава израза на трети такъв, този на Съзнанието, който управлява съществуването. Смятало се, че всеки индивид има своя личен Аугоидеус или Свещен Ангел Хранител, който изразява Аза. Но този Аз е постигнал съвършенството, което никой човек никога не е познал. Ние като смъртни умираме, за да продължи животът в духовната си форма. Но Аугоидеуса е безсмъртен и по никакъв начин не е подвластен на смъртта. По същият начин можем да разбираме ролята на Хилега в хороскопа.

Сега да се върнем отново към кораба. 

За да намерите собственика на кораба, първо трябва да идентифицирате планетата, наречена превесник или епикратетор . Тоест това, което трябва да направим е да определим сектата в хороскопа, защото често Хилега отговаря на сектата в картата- слънцето в дневно раждане или луната в нощно раждане. Но ако светилата се намерят в хороскопа в (3-ти, 6-ти, 9-ти, 12-ти) те не могат да станат корабособственик или Хилег. Ако и слънцето, и луната заемат кадентните домове, тогава асцендентът става Хилег, ако асцендента не може да бъде Хилег, тогава Медиум цели става, ако и той не може, тогава Хилег може да е Локус Фортуна, а понякога дори пренаталната сизигия, астрологът внимателно трябва да определи Хилега, като следва стриктно дадените правила от древните. След като открием Хилега, обърнете внимание на знака, който Хилегът заема. Управителят на този знак, който заема Хилегът се наричат ойкодеспотите. Например, ако вашият Хилег е слънцето в Овен, Марс става oikodespotes, тоест помага на Хилега. Ако вашият Хилег се намери в Телец, Венера става и т.н..

След като идентифицирате вашите oikodespotes, определете сектата му, разгледайте знака и дома, който заема, и вземете под внимание всички аспекти, които прави с другите планети. Ако задълбочено разгледате картата, ще успеете безпогрешно да анализирате естеството на живота на индивида и целта на неговото пътуване.

КАПИТАНЪТ

Така собственикът на кораба казва къде този кораб иска да стигне, дава посоката, дава задачите и целта.  В древността повечето хора, които са били достатъчно богати, за да наемат кораб, никога не са си правили труда да се научат как да го управляват. Практически казано, корабособственика има нужда от някой, който може да управлява кораба и да го отведе от едно място на друго и той да изпълни изискванията, които нареждат oikodespotes. Тази роля се пада на куриоса , или капитана на кораба.

Куриосът контролира ежедневните операции, за да гарантира, че корабът ще завърши пътуването си. За вас това означава привличане на събития, ситуации и хора в живота ви, които подтикват вашия път и ви водят там, където искате да отидете. Понякога действието му може да бъде посочено като „благодат“ или „добър късмет”.

Куриосът се изявява в хороскопите като духовен водач, който помага и ръководи пътя на индивида.  А свободната воля е изявена от oikodespotes, планетата, която управлява Хилега, (Хилегът сте самият вие), но всеки от тях се наслаждава на помощта и подкрепата, така че свободната воля да бъде реализирана. Кurios предоставя помощ и подкрепа на родения, kurios и Луната също са ко-значители. Луната управлява всички духове на земята, Куриосът е показател за Ангелът хранител на човека, а Хилегът е вашата свободна воля.

След като сме намерили Хилегът в картата, трябва да изберем Куриоса. Тази планета трябва да е най- подходящата от всички да поеме ролята на капитан в картата. Намирането на най- подходящата планета не е толкова лесно, защото има много фактори, които трябва да се вземат предвид и добре да се претеглят. Имаме различни източници за намиране на Капитана в картата. Древните изброяват различен ред на важност на тези фактори. За моите цели следвам Порфирий от неговото Въведение  и смятам, че даденото от него задоволява напълно моите нужди.

Какво трябва да направите, за да определите Куриоса в хороскопа? На първо място, не избирайте Куриос, който е под лъчите на Слънцето. Тоест всички планети разположени на 15 градуса пред и зад Слънцето. В много редки случаи можем да имаме видима Венера дори в градуса на Слънцето, но трябва да сте сигурни, че е видима, тоест да сте я видели с очите си на небето или да имате астрологичната програма на Румен Колев. Планети, които са изгорени в лъчите на Слънцето по някаква причина не желаят да бъдат капитан, според древните източници те абдикират от тази позиция. Затова ги изключете. Седемте правила, които дава Порфирий за определяне на Куриоса са следните:

1.Планета, която заема същите терми като Асцендента или Хилега.

2. Управителят на Асцендента

3. Управителят на Луната

4. Управителят на 10-ти дом

5. Управителят на пренаталната лунация, градуса, в която луната за последно е била нова или пълна, това е така наречената Сизигия.

6. Управителят на Локус Фортуна.

7. Планета, която прави фаза- това означава, че тази планета трябва да е изгряла хелиакало.

Изключете всякакви планети, които не отговарят на нито едно от тези условия. На този етап може да ви остане само една планета – тази планета е вашите куриос. В редки случаи може да има две или повече планети кандидат капитани. Тогава изберете онази планета, която има най- голямо достойнство по знак, дом, терма. Ако и тогава има равенство, тогава изберете най- ъгловата от всички.

Понякога единствените планети, които отговарят на едно от горните 7 условия, са ретроградни или под лъчите на слънцето. В такъв случай трябва да се върнете и да преразгледате тези планети, за да откриете Куриос, но планетата може да се счита за „проблемен офицер“ – този капитан не желае да изпълнява задачата си. Това е много рядко явление. Когато човек няма капитан в картата си, вероятно той ще има усещането, че за да успява винаги се налага да дава всичко от себе си, за всичко в живота се изисква много повече усилия, за да има роденият успех.

Така тук вече сте открили вашия oikodespotes и куриос.

Вече знаете кой е собственикът и кой е капитана на кораба. Това са две много важни офицерски роли във вашата натална карта. 

След като сме ги открили, сега трябва да видим дали капитанът и корабособственика се разбират добре и дали са в състояние да работят съвместно. Ако собственикът и капитана се бият помежду си, това показва, че ще има големи трудности, роденият да достигне до крайната цел на своето пътуване през живота.  Вижте какви аспекти има между тях, обърнете внимание на знаците и техните терми. Хубаво е да са в еднакви терми, това е знак за разбирателство помежду им, както и хармоничните аспект говорят за същото.  Ако откриете, че те се са в квадрат или опозиция един на друг, това ще породи проблеми по време на пътуването. 

Трябва да обърна внимание и на това, че може да се случи Капитана и Корабособственика да се окажат едно и също небесно тяло. Това може да се разбира така. Корабособственикът, който е богат търговец е подходящ и за капитан на кораб, защото е придобил и това знание. Това се случва изключително рядко в хороскопа, но когато се случи, това е знак за нещо много хубаво в съдбата на родения. Пътят на неговия живот ще бъде успешен, тъй като няма да има никакви разногласия между собственика и капитана. Ако откриете, че тези две позиции са заети от една и съща планета, това показва слава за родения и превъзходство

 – това, което гърците наричали timē или чест.

След като ви разказах за корабособственика и капитана, сега е време да ви запозная с още един офицер, чиято планетарна роля е много, много важна в хороскопа ни. Тази роля се пада на кормчията.

КОРМЧИЯТА

 

Въпреки че кормчията не е най-високопоставеният офицер на кораба, тази планета надминава останалите по важност и има най- конкретната приложимост във вашия живот. Гръцката дума е kubernētēs.

Кормчията управлява кораба на вашия живот. Тази планета всъщност изпълнява и осъществява желанията и намеренията на другите офицери.

Корабособственикът дава на кораба на вашия живот цел и съдба .

Капитанът наблюдава тази съдба и я изявява.

Кормчията се подчинява на тези команди и сам ги изпълнява.

Това дава на кормчията уникална власт: собственикът и капитанът може да са силно изтощени в картата ви, но ако кормчията има достойнство и сила това е добре, защото ще завърши плаването, въпреки трудностите. И обратното, може да имате много добър капитан и корабособственик, но когато нямате добър кормчия, нещата в живота ви се провалят.

Можете доста лесно да откриете своя собствен кормчия: каквато и планета да управлява, знакът върху асцендента става кормчия. Ако Риби е асцендента, Юпитер става кормчия, ако Овен е асцендента тогава Марс става кормчията, ако Козирог е на асцендента, тогава Сатурн става и т.н. Управителят на първи дом е наистина специална планета, която резонира с вас самия. Това сте всъщност вие самите. Вашето его, вашата уникална личност, здравето ви, вашето тяло, всичко това сте вие самите.

След като сте открили кормчията във вашата натална карта, трябва да обърнете внимание на знака, в който кормчията се намира. Задължително е да обърнете внимание дали кормчията прави някой от класическите аспекти с асцендента ви. Класически аспекти са съвпад, секстил, квадрат, тригон и опозиция. В древната астрология други аспекти не съществуват, защото нямат присъщата хармония за горните. Какво означава това, те не могат да се делят помежду си. Имаме 360 градусов зодиак, когато разделим 360:2= 180, това е аспект опозиция, разделяме 360:3=120 това е тригон и т.н. Тук трябва да отворя една скоба и да кажа, че състоянието се определя от цели знаци и домове. Първи дом независимо от кой градус започва от 0 до 30 градус си е все първи дом, втори започва от 0 до 30 и т.н. Всеки дом се дели точно на 30 градуса. По този начин забележете дали кормчията вижда асцендента. Независимо от градусите дали са точни или не, кормчията трябва да вижда асцендента, за да работи добре. Той вижда асцендента ако се намира  в 3-ти дом тъй като прави аспект с 1-ви дом и този аспект е секстил, ако е в 4-ти- квадрат, 5-ти- тригон, 7-ми – опозиция, 9-ти -тригон, 11- ти секстил.

Четири дома не правят това: 2-ри, 6-ти, 8-ми и 12-ти. Планета в един от тези домове не може да „види“ асцендента. Тази идея идва от гръцката астрология, като една сложна метафора. Щом планетите не се виждат, те не могат да разговорят помежду си. Затова тези домове са считани за “лоши” или “трудни”.

Ако кормчията не може да “види” асцендента, той не може да стигне до руля, за да го контролира и има опасност човек да се носи по течението на живота, без никакво управление. Затова родените с подобно положение в наталните карти могат да се окажат  „корабокрушенци“. Такъв човек губи контрол над своя живот и поради това бива пометен от сили и събития, които не би могъл да преодолее.

Освен това трябва да определим дали кормчията прави един от класическите аспект с цели знаци към корабособственика  и капитана. Ако те отново не могат да се „видят“, могат да възникнат проблеми с комуникацията в резултат на това родените се чувстват объркани и не могат да открият посоката и целта на своя живот.

Ако те се аспектират взаимно, вижте какъв е аспектът. Ако аспектът е негативен, тоест квадрат или опозиция, тогава роденият ще се чувства принуден да се сблъска със ситуации, които не е желал за себе си. Ако е хармоничен, това е доста добра съдба за родения, защото неговата цел и посока е ясна.

Както споменах по- горе, случва се една и съща планета да заеме ролята на кормчия и капитан, или корабособственик и капитан. Ако това се случи, тогава роденият има по- хармонична съдба и неговата воля е по- свободна. Така той би могъл да осъществи повече от своите цели и мечти. Древните астролози смятат подобно положение за показател за известност, слава и успехи.

В следващата част на тази статия, ще ви запозная с ролята на наблюдателя в хороскопа. Неговата роля е също много отговорна и значима в хороскопите. Ще дам пример с карта, за да стане напълно ясно за всеки, който чете тази статия. Да не се чуди кое какво е и да се блъска в лабиринти от планети, точки и т.н.

>> Темата продължава във Втора част на статята.

 

 

СПОДЕЛИ

Leave Comment