КАКВО Е ВСЪЩНОСТ АСТРОЛОГИЯТА

Много пъти съм си задавала този въпрос, опитвала съм се да си отговоря. Астрологията на първо място е наука за движението на звездите и небето, и влиянието им върху еволюцията на Земята. На второ място, тя е изкуство и това изкуство е умението да разбираш езика на Бога.

На трето място, ние можем да разберем индивидуалната съдба и предразположеност от позициите на звездното небе по време на раждането. Астрологията е много старо изкуство, много преди да съществуват религиите, са били родени астролозите- учени. Тя представлява една от най- завладяващите културни постижения в човешката история още от началото на времето.

Основният инструмент, с който астрологът работи, е хороскопът. Ние наричаме хороскоп наталната карта, но древните гърци са наричали хороскоп изгряващия знак. Онзи знак, който изгрява на източния хоризонт, когато се ражда човекът. За да разчете астрологът наталната карта, се нуждае от точен час на раждане, дата, месец, година и географска ширина.

Духовно знание, наука или изкуство?

Чела съм коментари, че астрологията не е наука, но тук е мястото да оборя тези твърдения. Астрологията е наука, защото тя формира съгласувана система от правила, закони, дефиниции и математически изчисления. Чрез тези основи, астролозите могат да достигнат до определени изводи за индивида и да разкодират съдбата му и неговото бъдеще. Тези изводи се базират на логична връзка и не се базира нищо на случайни изводи. Всеки, който реши да научи правилата ѝ, би могъл да стане астролог и да изучи тази система.  Но да видим какво казва уикипедия относно научния метод.

Научният метод предполага извършването на следните стъпки при придобиване на знания:

  • Изследвай явлението, което искаш да опишеш. Събери данни и/или направи измервания.
  • Обмисли получените резултати и формулирай хипотеза, която ги обяснява.
  • Предположи на основа на хипотезата нещо, което все още не си наблюдавал.
  • Провери дали предположенията са верни с допълнителни изследвания и/или нови експерименти.
  • Прецени дали хипотезата може да бъде вярна. Ако не всички предположения са излезли верни, значи хипотезата не е вярна. В такъв случай формулирай нова хипотеза. Ако предположенията са излезли верни, направи нови предположения и ги провери отново.

Тези стъпки се повтарят непрекъснато, като по този начин формират все по-голям фундамент от добре проверени хипотези, които заедно могат да обяснят все повече явления. Научният метод позволява тези стъпки понякога да се изпълняват в друг ред, но при всички случаи те всички трябва да бъдат преминати.


Всички тези стъпки на научния метод, се прилагат в астрологията, друг е въпросът, че не всеки астролог навлиза в дълбочина. Науката не е религия, следователно няма отношения към вярата. Друг е въпросът, че част от астролозите са се объркали и са взели астрологията за религия. Само в религията трябва да вярваш, без доказателства, а в науката е обратно, трябва да докажеш, преди да приемеш нещо за истина.

 Астрологията работи със сложни аналогии и правила за тълкуване, които са разработени и предадени в продължение на хилядолетия и потвърждавани на практика от хиляди астролози по земята през вековете. Древните учени дават ясни тълкувания и резултати, за разлика от съвременната астрология, чиито резултати не винаги са ясни и не винаги подлежат на проверка. Астролозите благодарение на своя опит, който се основава на работа с техните клиенти, придобиват знания и умения, а някои от тях развиват прозрения и откровения.  Много  учени, лекари, астрономи, визионери и философи са допринесли за развитието на това завладяващо изкуство – астрологията. Тези мъдри учени са принадлежали на велики култури, като индуистката, елинската, египетската, персийската, вавилонската и западно европейската.

Това, че има видима връзка между събитията на Земята, човешките същества и звездите, е аксиома на астрологията и като такава не е пряк обект на тази наука. Една от причините, поради които установените природни науки често отхвърлят астрологията, се крие във факта, че днешна суха космология не е в състояние да обясни или дори да си представи такава връзка. Сегашната астрономия  предоставя визия за Космоса, която е недостатъчна, за да обясни астрологичното явление. От друга страна, съвременните учени разработват теории, способни да допуснат възможността за това явление, като системни теории или морфологичните полета на Рупърт Шелдрейк или някои открития на квантовата механика.

Астрологията е и изкуство. Тази наука и изкуство работи със символи, дизайн, изображения, като всеки хороскоп е уникален сам по себе си. Астрологът който интерпретира картата, може да се приеме като преводач на тези космически символи. Той трябва да е и в състояние да притежава емпатия и да е изключително интелигентен, за да разбере всяка ситуация на своя клиент, да подскаже правилният изход и да преведе влиянието на звездите на разбираем език.  

Астрологията, ах, тази вечна любов, преди всичко е наука за духа. Всеки, който се е задълбочил в това изкуство, разбира смисъла на човешката душа, разбира причинно- следствените връзки, които са свързани със съдбата и смисълът защо сме тук и сега. Астрологията изучава и показва връзката между човек- душа- Космос и Бог. И най- хубавото в нея е, че тя няма отношение към религиозна принадлежност и е абсолютно независима. От друга страна тя има отношение към духовността. Всички астролози в миналото са възприемали света, като творение на Бог и астрологията е възприемана като доказателство за това, защото щом осъзнаваш връзката между небесните светила и земния живот, няма как да не осъзнаеш единството на физическия свят, олицетворявано от идеята за Бог. Ето защо на практика всички астролози  неизбежно са и духовни в някаква степен.

Астрология, характер и съдба

Всяко човешка същество се ражда с определен план, този план е запечатан в душата му, така че възможностите, промените, радостта, любовта, препятствията и ударите на съдбата, които засягат живота ни, не са просто случайни събития, а се активират от Провидението в точно определено време тогава, когато съответният астрологичен фактор се активира.  Всичко това съставлява уникалната съдба на всеки индивид, която има за цел да ни предаде обем уроци и чрез опит да натрупаме преживявания, които ще ни помогнат по пътя на израстването на душата.  Докато интегрира и развива тези преживявания, душата се разгръща, развива и трансформира.

Това не означава, че човекът е лишен от свободна воля и всичко е предопределено, без никакъв шанс за промяна. Но свободната воля зависи до голяма степен от духовното развитие на личността. Колкото е по- повърхностен живота, толкова хороскопът пасва като ръкавица на притежателя. Духовно извисените хора имат малко по- голяма свободна воля. Човек винаги може да се променя като поведение и начин на мислене, а от тези промени ще се променят и обстоятелствата. Свободата на човека се крие в отношението и начинът по който той реагира на обстоятелствата, как използва своя потенциал и как расте- живеейки.

Астрологията може  да покаже предразположенията, кризите, потенциала, да определи времето, когато човек жъне плодовете на своя труд. Астрологията е в състояние да определи трудностите и кризите, но също така да неутрализира излишните трудности по пътя.

Астрологията дава отговорите каква е личната съдба, какви са задачите в този живот, какъв е смисълът на живата, която душата си е поставила в пътуването през земния живот- нашето Висше Аз, Атома семе, божествена искра, наречете го както искате. Астрологията ни помага да дадем по-дълбок смисъл на съществуването си, извън случайните обстоятелства.

СПОДЕЛИ
  • 41
    Shares

Leave Comment