Книга на Енох- Потопа

КОЛБРИН, РАЗКРИТИТЕ ТАЙНИ

Колбрин е книга, която е като паралелна Библия. Вече съм пускала преводи за една от нейните части отнасяща се до звездите. 

Книгата на Енох и Колбрин разправят с подробности за минали и бъдещи промени на земята. Вероятно тази книга не е включена в Библията от Църквата, за да не узнае човечеството никога бъдещето и миналото си, но да не бъда крайна, възможно е причината да е друга. Въпреки това защо не е включена? 
В Колбринската Библия се говори за преминаваща планета или небесно тяло, което предизвиква изместване на полюсите и настъпването на потоп на земята. Това небесно тяло е наречено в книгата Разрушителят, а древните шумери го наричат Нибиру. Явно предшестващата тридневна тъма, която всички древни книги описват е била свързана с промяната на оста на Земята. 

Цитат от Колбрин, страница 128 за Потопа ни казва, че когато настъпва промяна в оста на земята, ще виждаме червен прах в небето, орбитата на Луната няма да е правилна. Това се е случило някога по време на потопа, когато Ной получил предупреждение.
Цитирам Колбрин, многоточието показва липса на текст, който е повреден или нечетлив:

… Те имаха знания за … знаци и поличби, тайните на сезоните, на луната и появата на  приливите. … имаше мъдри хора, изпълнени с вътрешна мъдрост, които четяха Небесната книга с разбиране и познаваха знаците. … Тогава настъпи денят, когато Дамата на нощта (става въпрос за Луната)смени дрехата си с друг оттенък и нейната форма се плъзна по-бързо по небето. Косите й се стичаха отзад в злато и мед и тя се возеше в огнена колесница. … часът на изпитанието се приближаваше. Сянката на гибелта се приближаваше до тази земя … понеже не сте се смесили с нечестивите, вие сте отделени и няма да загинете. Изоставете обиталището и притежанията си, защото часът на гибелта е близо; нито злато, нито съкровище могат да купят отсрочка.

Ной започва да изгражда своя кораб, след като вижда промяната на орбитата на Луната и червения прах.  

Отново цитирам Колбрин:

… В съня ми беше казано, че корабът трябва да бъде построен срещу планините, а  морето ще се изкачи при мен. … Най-ниската част в кораба беше за зверовете и говедата и тяхната храна, и беше покрито с пясък от реката. Средната част беше за птици и растения от всякакъв вид, които са полезни за човека и звяра, а най-горната беше за хората. … цистерни за вода и складове изпълнени с храна … корабът беше без мачта или весла. Нямаше стълби и отвори, с изключение на един люк под стрехата отгоре, в който влизаха всички неща. В големия кораб те пренесли семето на всичко живо; зърното се слагаше в кошници и много говеда и овце бяха избивани за месо, което пекли на огъня. Те също така взеха всякакви полски и диви зверове, птици, и всички твари, които пълзят.
От всички човеци, които влязоха в кораба, двама разбираха пътищата
на слънцето и луната и пътищата на годината и сезоните. Един, който умееше да добива камъни, един разбираше как да изработва тухли, а друг – изработване на брадви и оръжия. Един разбираше изкуството на музиката,  един направата на хляб, един направата на керамика, един грижите за градините и един от дърворезбата на дърво и камък. Един- направата на покриви, друг – обработката на дървен материал, друг – производството на сирене и масло. Един отглеждането на дървета и растения, един – направата  на плугове, един – тъкането на плат и производството на багрила, и един – приготвянето на бира. Един – изсичането и засаждането на дървета, един – правенето на колесници, един – от танците, един -от  мистериите на писаря, един – построяването на къщи и обработката на кожа. Имаше един опитен в обработката на кедрово и върбово дърво, а той беше ловец; този, който познаваше хитростта на игрите и цирка, а той беше пазач. Имаше инспектор на водата и стените, магистрат и водач на хората.

След това, преминаващото небесно тяло станало видимо и предизвикало смяната на полюсите на Земята. Когато това се случило земната кора се променила, океаните излезли от бреговете си и корабът на Ной се понесъл през вълните. 


Тогава, с изгрева, хората видяха страхотна гледка. Там, яздейки върху голям черен подвижен облак, дойде Разрушителят, наскоро освободен от пределите на небесните сводове, и той бушуваше по Небесата, защото това беше неговият съден ден. Звярът отвори уста и изригна пяна, горещи камъни и гъст дим. Покриваше цялото небе отгоре и мястото на срещата на Земята и Небето вече не можеше да се види. Вечерта местата на звездите бяха сменени, те се търкаляха по небето до нови станции, след което дойдоха водите. …

Вратите на небето бяха отворени и основите на Земята бяха разбити. Околните води се изсипаха върху земята и се свлякоха в планините. … бурите и вихрите бяха невъобразими. … Настана време на голяма жега, след това дойде време на лют студ. Вълните над водите не се издигаха и падаха, а кипяха и се въртяха. … Звездите на небесата бяха изместени от местата си, така че те се разхождаха объркани. Надигна се бунт на високо, там се появи нов владетел и с великолепие заля небето. … Разрушителят издъхна в небесната устойчивост и великият потоп остана седем дни, намалявайки с всеки изминал ден, когато водите се оттичаха по местата си.

Ето какво се казва в Колбрин, страница 641, за Изхода. Първо, се появяват знамения в небето. Минава период от време, когато се споменава, че жените стават безплодни.
След това червен прах, превръщащ водата в червено.
Цитирам Кобрин:

Тъмните дни започнаха с последното посещение на Разрушителя и те бяха предсказани от странни поличби в небето. Всички хора мълчаха и обикаляха с бледи лица. Страхът обикаляше земята и жените станаха безплодни от ужаса, те не можеха да заченат, а тези, които бяха бременни абортираха. Дните на тишината бяха последвани от време, когато шумът от тръби и звуци се чуваше в Небесата и хората станаха като уплашени зверове без разум. … Мъртвите вече не се смятаха за свещени и бяха хвърлени във водите. Този, който не отглеждаше зърно, сега притежаваше пълен склад. Говедата бяха оставени без надзор да бродят по странни пасища, а мъжете игнорираха техните белези и убиха добитъкът на съседите си. Никой човек не притежаваше нищо. Публичните архиви бяха изхвърлени и унищожени и никой не знаеше кои са роби и кои господари. … Чумата беше по цялата земя, реката беше кървава и кръвта беше навсякъде. Тези, които пиеха от реката повърнаха. Прахът правеше рани по кожата на хора и зверове.

Небесното тяло наречено Разрушителя става видимо на небето и идва от посоката на Слънцето.
Описан е извиващ се червено или огнено тяло с опашка.
Настъпил мрак, може би 3-те дни тъмнина, които Библията предсказва.
Отново цитирам Колбрин:

Doomshape, наречен Разрушителя в Египет, е забелязан от всички места по земята. На цвят беше ярък и огнен, на външен вид променящ се и нестабилен. Извиваше се около себе си като намотка … Не беше голяма комета или разхлабена звезда, а по-скоро огнено тяло от пламък. Движенията му на височина бяха бавни, под него се завихряше  дим и оставаше близо до слънцето, чието лице криеше. Имаше кърваво сияние около него, което се промени, когато преминаваше по течението си. Той е причинил смърт и разрушения във възхода и залеза си. Той обхвана Земята със сив дъжд и причини много язви, глад и други злини. Той захапа кожата на хора и зверове, докато не се набраздиха от рани.

В сиянието на Разрушителя Земята се изпълни с червен отенък. Лицето на земята беше нещастно и опустошено от камъни, които валяха като градушка, която унищожи всички, които стояха на пътя на пороя. Всичко това се понесе в горещи душове и след тях по земята се стичаше странен течащ огън. Рибите в реката умряха; червеи, насекоми и влечуги излязоха от недрата на Земята. Мракът на дългата нощ разпростря тъмната си черна мантия
, която угаси всеки лъч светлина. Никой не знаеше кога е ден и кога нощ, защото слънцето не хвърляше сянка. Тъмнината не беше чистата тъмнина на нощта, а гъста непрогледна тъмнина, в която дъхът на хората беше спрял в гърлото им. Хората охкаха от горещия облак от пари, който обгърна цялата земя и заглуши всички лампи и огньове. … Корабите бяха изхвърлени от своите станции и унищожени в големи водовъртежи. Това беше време на отмяна.

Екстремното червено  запрашаване предхожда смяната на полюсите. Очевидно и в рамките на няколко дни Земята спира своето въртене. Това очевидно е причината, те да виждат, че звезди и планети не следват правилния си ход на небето. Това е предизвикало нечувани изригвания на вулкани и чутовни земетръси. 

Отново цитирам Колбрин:

Изтокът беше обезпокоен и разтърсен, хълмовете и планините се движеха и разлюляваха. …  Разрушителят прогърмя рязко в Небесата и изстреля ярки светлини. Тогава се чу глас като десет хиляди тръби … Цялата земя се раздвижи и планините се стопиха. Самото небе изрева като десет хиляди лъва в агония, а по лицето му се разнасяха ярки стрели кръв. 

По този начин е описано в старите записи, малко от които са останали до днес. Казва се, че когато Разрушителят се появи на небесата, Земята се разцепва от топлината, като ядка, изпечена преди огъня. Тогава пламъците се изстрелват през повърхността и скачат наоколо. … Разрушителят .. покрива около една пета част от небето и изпраща гърчещ се, подобен на змия пръст надолу към Земята. Пладне не е по-ярък от нощта. .. Когато Разрушителят идва, човекът е крайно неподготвен.
Земята се обърна, така както глина се завърта върху грънчарско колело. …

Занаятчията остави задачата си незавършена, грънчарят изостави колелото си, а дърводелеца инструментите си. … Хората загубиха сетивата си и полудяха. Във великата нощ на гнева на Разрушителя, когато ужасът му беше на висота, имаше градушка от скали. … Обитанията на хората се срутиха върху тях. .. храмовете и дворците на благородниците бяха съборени от основите им. Дори великият, първородния син на  фараона умря сред ужаса и падащите камъни. Настъпиха девет дни мрак и сътресения, докато бушуваше буря, каквато никога не е била позната досега.

След смяната на полюсите започват социалните проблеми на оцелелите. 
Отново цитирам Колбрин:

Когато отмина .. хората се надигнаха срещу властващите и избягаха от градовете, за да си направят палатки в извънградските райони. В Египет липсваха велики мъже, които да се справят с времето. Робите си тръгнаха. Тяхното множество се движеше в мрака на деня, под мантия от фина вихреща се  сива пепел. Нощта беше нощ на страх и ужас, защото отгоре се чу високо стенене и огън, избухнал от земята.
Странен народ се изправи срещу Египет и никой не застана да се бие, тъй като силата и смелостта бяха изчезнали. Нашествениците, … дойдоха … поради небесния гняв, който заля земята им. … Те поробиха всички останали, старите, младите мъжете и момчетата. Те потискаха хората и тяхната наслада беше да осакатяват и изтезават. Фараонът изостави надеждите си и избяга в пустинята … Живееше добре сред пясъчните скитници и пишеше книги. Отново настъпиха добри времена, дори под нашествениците, и кораби плаваха нагоре по течението. Въздухът се пречисти, и земята отново се изпълни с растящи неща.

Колбрин ни дава и знание, какво ни чака и нас при следващата ни среща с Разрушителя.
Ето какво се казва в Колбрин, страница 637, за идващите времена.

Първо, поличби в небето, отново съзвездията няма да ги намерим там, където трябва да бъдат.
До последните дни подходът на Разрушителят е като крадец, който дебне през нощта.  
Червена светлина, червен прах, превръщащ водата в червено.
Дни на тъмнината, отломки ще падат на Земята.
След това изместването на полюса, вулканичен мрак и прах след това, и накрая сивата роса на смъртта.
Цитирам Кобрин:

Хората забравят дните на разрушителя. Само мъдрите знаят къде е отишъл и че ще се върне в определения час отново. Той бушуваше по Небесата в дните на гнева и това беше подобието му: Беше като извиващ се облак дим, обвит в ален блясък. Устата му представляваше бездна, от която излизаше пламък, дим и горещи камъни. Когато отминат вековете, определени закони действат върху звездите на Небесата. Орбитите им се променят, настъпва движение и безпокойство, те вече не са постоянни и сияйни в светлина, нещо червено се появява в небето. Когато кръвта падне върху Земята, разрушителят ще се появи и планините ще се отворят и ще изригват огън и пепел. Дърветата ще бъдат унищожени и всичко живо ще бъде погълнато. Водите ще бъдат погълнати от земята и моретата ще закипят. Небесата ще горят ярко и червено, ще има меден оттенък по лицето на земята, последван от ден на тъмнина. Ще се появи нова луна, която ще се разпадне и ще падне.

Хората ще се пръснат в лудостта си. Те ще чуят тръбата и бойният вик на Разрушителя и ще потърсят убежище в бърлогите на Земята. Терорът ще изяде сърцата им и смелостта им ще изтече от тях като вода от счупена стомна. Те ще бъдат изядени в пламъците на гнева и ще бъдат погълнати от дъха на Разрушителя. Така беше в Дните на Небесния гняв, които изчезнаха вече, и по същия начин ще бъде в Дните на Гибелта, когато дойде отново. Времената на неговото идване и заминаване са известни на мъдрите. Това са знаците и времената, които ще предшестват завръщането на Разрушителя: … Тогава Небесата ще треперят и Земята ще се движи, хората ще се тресат от страх и докато ужасът върви с тях, ще се появят Вестителите на Гибелта. Те ще дойдат тихо, като крадци, които обират гробници, хората няма да ги познаят какви са, хората ще бъдат измамени, часът на Разрушителя е близо. … Безстрашните ще оцелеят, здравите няма да бъдат унищожени.

Ще има голямо огнено тяло, светеща глава с много уста и очи, които винаги ще се променят. Ужасни зъби ще се виждат в безформени уста и страшен тъмен корем ще свети червено от огньове вътре. Дори здравият човек ще трепери и червата му ще се разхлабят, защото това не е нещо, разбираемо за хората. Това ще бъде обширна форма, обхващаща небето, обвиваща Земята, изгаряща с много нюанси в широко отворени уста. Те ще се спуснат по повърхността на земята, поглъщайки всички в зиналите  си челюсти. … Зъбите ще паднат и ето, те са вдъхновяващи и  ужасни- от студена втвърдена вода. Големи камъни ще падат върху хората, ще ги смачкат в червения прах. Докато големите солени води се издигат и ревящи потоци се изливат към земята, дори героите сред смъртните хора ще бъдат победени от лудостта. … Пламъците, които вървят отпред, ще погълнат всички дела на хората, а следващите води ще пометат всичко, което е останало. Росата на смъртта ще падне тихо, като сив килим над изчистената земя. Хората ще викат в лудостта си, … спасете ни от сивата роса на смъртта.

 

СПОДЕЛИ
  • 74
    Shares

Leave Comment