ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА БОГА

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА

ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА БОГА

Това идва от свитъка на Керобал Пактермин, който пише:

„Праотците на всички народи някога бяха един народ и те бяха избраните от Бога, които имаха цялата Земя, всички хора, полските зверове , съществата от пустошта и нещата, които растат. Те живееха през дълги векове в земи на мир и изобилие.

„Имаше някои, които се бореха в трудностите, бяха по-дисциплинирани; тъй като техните предци бяха преминали голямата тъмна празнота,  затова техните желания бяха обърнати към Бога и те бяха наречени Децата на Бога“.

“Страната им беше от планини и низини и залесена. Тя беше плодородна, имаше много реки и блата. На изток и на запад имаше големи планини, а на север имаше обширна камениста равнина.”

„Тогава дойде денят, когато всички неща станаха неподвижни и обезсърчителни, защото Бог даде знак и се появи на Небесата, така че хората да знаят, че Земята ще бъде засегната, а знакът беше странна звезда“.

“Звездата нарасна и се разрасна до голяма яркост и беше страшна за гледане. Тя свиреше и пееше, като нищо, което бе виждано някога. И така, хората, като го видяха, си казаха помежду си: „Разбира се, това е Бог, който се появява на небесата над нас“. Звездата не беше Бог, макар да беше тук от Неговия замисъл, но хората нямаха мъдростта да разберат “.

“Тогава Бог се прояви на небесата. Гласът му беше като свистене на гръмотевици и беше облечен с дим и огън. Той носеше светлини в ръката си и дъхът Му, падайки върху Земята, изхвърляше жупел и жарава. Окото му беше черна кухина и устата Му бездна, съдържаща ветровете на Разрушението. Той обгърна цялото Небе, носейки на гърба си черна роба, украсена със звезди “.

“Такова беше подобието и проявлението на Бог в онези дни. Страховито беше лицето Му, ужасен  гневният Му глас, слънцето и луната се скриха от страх и над лицето на Земята имаше тежка тъмнина”.

“Бог премина през пространствата на Небесата отгоре с мощен рев и силен тромпет. След това дойде мрачната мъртва тишина и червено аленият полумрак на гибелта. Големи пожари и дим се издигнаха от земята и хората се задъхаха за въздух. Земята беше раздробена и почистена от мощен потоп от води. В средата на земята се отвори дупка, водите влязоха и потънаха под моретата “.

“Планините на Изток и Запад бяха разделени и се изправиха сред водите, които бушуваха. Северната земя се наклони и обърна настрани”.

“След това отново суматохата и шумотевицата спряха и всички замълчаха. В  тишината лудостта избухна сред хората, лудостта и виковете изпълниха въздуха. Те се нахвърлиха един върху друг в безсмислено безразлично кръвопролитие; не пощадиха жена или дете, защото не знаеха какво правят.
Те тичаха объркани, хвърляйки се към унищожение.
Те избягаха в пещери и бяха погребани и, като се укриха на дървета, бяха обесени. Имаше изнасилвания, убийства и насилие от всякакъв вид “.

“Потокът от вода се понесе назад и земята беше прочистена. Дъждът непрекъснато биеше и имаше силни ветрове. Бушуващите води завладяха земята и човека, стадата и градините му и всичките му творби престанаха да съществуват.”.

“Някои от хората бяха спасени по планинските склонове и върху наносите, но бяха разпръснати далеч един от друг по лицето на Земята. Те се бориха за оцеляване в земите на груби хора. На фона на студа оцеляха в пещери и защитени места”.

“Земята на малките хора и Земята на великаните, Земята на безгрижните и Земята на блатата и мъглата, Земята на Изтока и Запада бяха залети.  Земята Мохмтайм и Земите на Юг, където е златото и големите зверове, не бяха покрити от водите “.

“Хората бяха объркани и в отчаяние. Те отхвърлиха невидимия Бог зад всички неща за нещо, което бяха виждали и познавали по неговото проявление. Те бяха по-малко от деца в онези дни и не можеха да знаят, че Бог е засегнал Земята в разбиране, а не умишлено, в името на човека и наредбата на неговите пътища “.

„Земята не е за удоволствие на човека, а е място за наставление на неговата Душа. Човек по-лесно усеща вълненията на своя Дух пред бедствието, отколкото в скута на лукса. Дълъг и труден курс на обучение и развитие “.

“Бог е добър и от доброто идва злото. Той е съвършен и съвършенството поражда несъвършенство. Само ограниченото разбиране на човека вижда несъвършенството в това, което е идеално за целта си”.
“Това тежко страдание на човека беше още едно от големите му изпитания. Той се провали и по този начин следваше пътищата на неестествените богове, които е създал. Човекът създава богове, като ги назовава, но къде в това е ползата за него?”
“Злото влиза в средата на човечеството, породено от страховете и невежеството на хората. Злият човек се превръща в зъл дух и каквото зло има на Земята, идва или от злото на духовете, или от злото на хората”.

Превод: Ади Христова

СПОДЕЛИ
  • 19
    Shares

Leave Comment