Мъдрост

Мъдростта не се страхува от нищо, но все пак се прекланя смирено пред собствения си източник, с по-дълбокото си разбиране, обича всички неща, защото е видяла Красотата, Нежността и Сладостта, която подлежи на мистерията на живота.
– Manly Palmer Hall 33° 1901-1990.


′′ Никой не може да ти построи моста, по който ти, и само ти, трябва да преминеш реката на живота. Може да има безброй пътеки, мостове и полубогове, които с удоволствие биха ви пренесли отвъд; но само на цената на залагането и забравянето на себе си. Има един път в света, по който никой не може да върви освен теб. Накъде води той? Не питай, ходи.”
– Фридрих Ницше

Знанието има три степени – Мнение, Наука, Озарение. Средството или инструментът на първото е Разумът; на второто – Диалектиката; на третото – Интуицията.
~ Plotinus Πλωτῖνος c. 204-270.

Всичко, което виждаме в природата, е проявена истина; само ние не сме способни да я познаем, докато истината не се прояви в самите нас.
~ Якоб Бьохме 1575-1624

„Много е казано за самотата на мъдростта и колко много търсещият истината се превръща в поклонник, скитащ от звезда на звезда. За невежите мъдрият човек е самотен, защото пребивава в далечни висоти на ума. Но самият мъдрец не се чувства самотен. Мъдростта го приближава по-близо до живота; по-близо до сърцето на света, отколкото глупавият човек може да бъде. Книжността може да доведе до самота, а учението може да завърши с битка на вярвания, но мъдрият човек се взира в пространството не вижда празнота, а пространство, пълно с живот, истина и закон.” – Мънли П. Хол
СПОДЕЛИ

Leave Comment