Гилгамеш Нимрод ли е?

Кой беше Нимрод?   от д-р Дейвид Ливингстън   „Куш беше баща на Нимрод, който израсна до силен войн на земята. Той беше силен ловец пред ГОСПОДА; затова се казва: „Като Нимрод, силен ловец пред ГОСПОДА. ” Центровете на неговото царство са били Вавилон, Ерех, Акад и Калне в Сенаар. (Битие 10:8-10) Мнозина смятат това за положително,

КОИ БЯХА СИНОВЕТЕ БОЖИИ

Кои бяха Божиите синове в Битие 6?   от д-р Дейвид Ливингстън В Битие 6:1-8 четем за някои хора, които може да са връзката преди Потопа между Библията и културите на древния Близък изток. Те са „синовете на боговете“. Библейската препратка към тях трябва да има някаква връзка с историческия факт. Ако е така, трябва