Езра – т. I, гл. III – “Книга за съжденията за звездите”

ГЛАВА III. Аспекти, Квадрантни сфери и Домове

Третата глава обяснява кои аспекти между планетите и градусите са благоприятни и кои са неблагоприятни. Той също така разглежда четирите части на сферата, дванадесетте дома и техните значения.

3.1. Аспекти

Има четири типа аспекти: секстил, квадратура, тригон и противопоставяне. Те се различават по следния начин: когато има разстояние от 60 градуса между една и друга планета, или планета и определена степен, се смята, че те образуват секстил.  Ако разстоянието между тях се измерва с ъгъл от 90 градуса – това е квадратура. Ако между тях има 120 градуса – това е тригон. Ако имаме ъгъл от 180 градуса, това е опозиция.


Планетата, разположена вляво от този, чиито аспекти обмисляте, съставя левия аспект с него. Планетата отдясно е аспект на дясно.[21]

Аспектът, признат за най-силен, е опозицията. На следващо място, в низходящ ред – квадратура, тригон и секстил.

Опозиционният аспект е напълно неблагоприятен, квадратурата – наполовина неблагоприятна, тригонът – напълно благоприятен, секстилът – наполовина благоприятен.


Има знаци, които са враждебни по отношение на аспектите, но съвместими по други начини. Например два знака с едно и също изкачване или един и същи часове или два знака, които са местоживеенето на една и съща планета. Знаци на едно и също изкачване [22] –това са Овен и Риби, Везни и Дева. Четири други такива знака са Телец и Водолей, Лъв и Скорпион, още четири са Близнаци и Козирог, Рак и Стрелец. Знаци със същите часове са Рак и Близнаци, Телец и Лъв, Овен и Дева. Риби и Везни. Водолей и Скорпион, Козирог и Сатурн .[23]

Знаци, които са местоживеене на една и съща планета:
Овен и Скорпион са местоживеенето на Марс. Телец и Везни – на Венера. Близнаци и Дева – на Меркурий. Стрелец и Риби – на Юпитер. Козирог и Водолей – на Сатурн. Ракът е местоживеенето на Луната, Лъв е Слънцето. И двата знака, Рак и Лъв, са съвместими помежду си, сякаш са местоживеенето на една и съща планета.

Планета, разположена в прав знак, се счита за господар, а планетата, разположена в извит знак, се считат за слуга.

3.2. Квадрати на сферата, тяхната природа
Относно сферата на знаците: как всеки час се разделя на четири части.

Сферата на знаците се разделя на всеки час на четири части. Четириъгълникът, който следва от Асцендента към МС, е ориенталски, мъжествен и показва движение напред.[24]

Квадрант АС -МС

Съответства на въздуха и кръвта. От четирите сезона, представлява първият: от 15 март до 15 юни. От четирите части на деня и нощта също – първата: от изгрев до обяд. От четирите възрасти на човека – периодът, когато той е наречен „млад/младост“. От цветята – едно, което се смята за бяло.

Квадрант МС – Desc

Квадрантът е южен, женски, означава връщането назад. Персонализира огъня. Вторият от четирите сезона му е присъщ: от 15 юни до 15 септември. По средата на деня и нощта е четвъртата част от обяд до вечер. Ярост в хората. От възрастите на човек – такъв, който се нарича млад. Сред цветята е алено.

Квадрант Desc – IC

Квадрантът е западен, мъжки, който показва движението напред. Свързан със Земята. От четирите сезона, представлява третият: от 15 септември до 15 декември. От четирите части на деня и нощта, също третата: от залез до полунощ. Черна меланхолия, депресираща човека. От възрастите на човека – период от около 50 години. Цветът е черен.

Квадрант IC – ASC

Квадранта е северен и женски, показва връщане назад. Персонализира водата. От четирите сезона финалът е характерен за него: от 15 декември до 15 март.
От четирите части на деня и нощта – последната част: от полунощ до изгрев. В човешкото тяло – слуз, причинен от студ. От годините на човека, онова, което се нарича старост.
Цветът е зелен.


Онова Средно небе (MC), което се намира над земята, се нарича „дясната страна“, а тази, която е под земята (IC), е „лявата част“. Двата мъжки квадранта се считат за десни, а двата женски квадранта – за леви. Частта, която започва от IC и достига до МС, се нарича „възходяща среда на небето“. Противоположната част е „низходяща среда на небето“.[25]

3.3. Домове и техните общи значения
По всяко време на деня или нощта небето е разделено на 12 части, наречени Къщи/домове. Четири от тях се наричат “ъгъл”: първият, четвъртият, седмият и десетият. По-нататък – Следните домове: втори, пети, осми и единадесети. Наричат ги „последователи“, защото следват ъглите. Последните четири дома се наричат кадентни, падащи. Това име се обяснява с факта, че те “падат” от ъглите. Ъгловите домове са по-силни от следващите, а следващите от своя страна са по-силни от кадентните. Най-мощни са ъгловите домове: първият дом е степента на Асцендента, а десетият е средата на небето над земята.
След следващите пети и единадесети са най-силните. От кадентите – трети и девети. Тези дванадесет дома са модел и основа за всяка преценка

3.3.1. – Първи Дом

Първият дом е от градуса на Асцендента, показваща какъв ще бъде животът на човек, неговото тяло, начин на говорене, плодородие, начало на всеки час, начин на мислене на хората и първите години от живота.

Владетели на триплицитета
 • Първи: определя живота и характера на родения, както и неговите желания. Също така управлява какво се случва с този човек в началото на жизнения му път.
 • Втори: определя тялото на човек, неговата сила и половината от живота му;
 • Трети: определя края на жизнения път на човека.

3.3.2. – Втори Дом

Вторият дом контролира богатството, купуването и продаването, доставя, помощници; тези, които се подчиняват на заповедите; наследство, ключове и съкровища.

Владетели на триплицитета
 • Първи: определя богатството, което идва в началото на живота;
 • Втори: определя бгатството, което се придобива в средата на живота;
 • Трети: определя богатството, придобитото до края на дните.

3.3.3. – Трети Дом

Трети дом управлява братя, роднини, младоженци и булки; мъдрост, сила, съвети, истина, литература, както и клюки и пътувания.

Владетели на триплицитета
 • Първи: сочи по-големите братя;
 • Втори: сочи средните братя;
 • Трети: сочи по-младите братя.

3.3.4. – Четвърти Дом

Четвъртият дом е отговорен за това, което е свързано с бащата, както и за нивите, лозята, къщите, градовете, сградите, скривалищата и всичко скрито.

Владетели на триплицитета
 • Първи: обозначава бащата;
 • Втори: обозначава къщи, лозя и ниви;
 • Трети: обозначава краят на всички неща.

3.3.5. – Пети Дом

Петият дом управлява децата, удоволствията, подаръците, пратениците, житото и бащинското имущество.

Владетели на триплицитета
 • Първи: отговаря за децата;
 • Втори: обозначава удоволствията;
 • Трети: обозначава пратениците и вестителите.

3.3.6. – Шести Дом

Шестият дом посочва дългосрочни заболявания, слуги, дребен добитък, затвор, лоши смеси и фалшификати.

Владетели на триплицитета
 • Първи: определя заболявания и физически увреждания;
 • Втори: обозначава слугите;
 • Трети: казва дали тези слуги ще бъдат добри или лоши.

3.3.7. – Седми Дом

Седмият дом управлява съвместното съжителство между жени, мъже и жени, спорове, битки, съдебни спорове, крадци, другари и сделки.

Владетели на триплицитета
 • Първи: показва жените;
 • Втори: показва битките;
 • Трети: обозначава партньорството.

3.3.8. – Осми Дом

Осмият дом управлява смъртта, наследството, сбогуванията и заминаванията, страха, тъгата и загубата.

Владетели на триплицитета
 • Първи: обозначава смъртта;
 • Втори: обозначава антики;
 • Трети: обозначава наследяването.

3.3.9. – Девети Дом

Деветият дом управлява онези, които ще страдат от нарушение на честта, както и мъдрост, вяра, служене на Господа, пратеници, свежи новини, сънища, чудотворни знамения, присъди и съдилища.

Владетели на триплицитета
 • Първи: познава пътешествениците;
 • Втори: обозначава вярванията;
 • Трети: обозначава мъдростта.

3.3.10. – Десети Дом

Десетият дом сочи смъртта и царството на монарха, славата, занаятчиите и занаятите.

Владетели на триплицитета
 • Първи: обозначава майката;
 • Втори: обозначава висока позиция в обществото;
 • Трети: обозначава занаятите.

3.3.11. – Единадесети Дом

Единадесетият дом показва честта и добрата репутация, надеждите, приятелите и другарите, важните господа, царските чиновници, ковчежниците и пазителите на кралските одежди.

Владетели на триплицитета
 • Първи: знае надеждите;
 • Втори: обозначава другарите;
 • Трети: казва дали тези другари ще бъдат добри или лоши.

3.3.12. – Дванадесети Дом

Дванадесетият дом управлява враждебността, бедността, завистта, омразата и страха, предателството, злата воля, подземията, безчестието, раните и също – животните за езда.

Владетели на триплицитета
 • Първи: означава тъга;
 • Втори: лишаване от свобода;
 • Трети: врагове.