Езра – т. I, гл. VII – “Книга за съжденията за звездите”

ГЛАВА 7
Общи решения, приложими за натални и хорарни графики

Глава осма съдържа 120 заключения, които трябва да се вземат предвид при преценката ни.

7.1. Луна

Първото от тях се отнася до Луната, тъй като тя дава силата си на всички планети, когато се съединява с тях. Но нито една от планетите на Луната не дава силата си. Луната предава светлината на някои планети и намалява светлината на други. Луната означава всякакви мисли и началото на всички дела и явления .

 • Когато Луната е в силата си, това означава, че всичко, което се случи в такъв момент, ще бъде благоприятно. Когато луната е слаба, това показва различни нещастия, които ще започнат в момента.
 • Когато се движи сама[54] означава, че събитията, за които се питаме в този момент, няма да имат успешно развитие.
 • Планетата, свързана с Луната с помощта на съвпад или аспект, обозначава онези събития, които ще се случат и какво ще се случи с този, който задава въпроса. Ако това е благоприятна планета, това показва успех, а ако е злонамерена, означава неуспех.
 • Когато Луната се отдалечи от която и да е планета, тази планета вече показва събития, които са се случили. Ако това е благотворна планета, то това показва успешни събития, а ако е лошо, означава нещастия .
 • Ако Луната дава силата си на която и да е планета и тази планета също е в силите си, тогава с всеки въпрос [55] всичко ще се окаже за добро.
 • В деня, когато Луната контактува с лошите планети, всичко ще бъде развалено и нищо добро няма да се получи от това.
 • Ако злонамерената планета е в Асцендента и Луната е в един от ъглите, тогава без значение какъв въпрос се задава в този момент, тази ситуация показва нещастие, страх и физическа болка. Ако Луната е в кадентен дом, това означава страх, но не и болка.

7.2. Планети благотворни и злосторни

 1. Има полезни и вредни планети. Когато се срещнете с благоприятни планети, знайте, че значението им е благоприятно, докато злонамерените планети означават зло.
 2. Добрите планети, директни в движение, са благоприятни независимо дали получават някаква сила или не. Ако получат, за тях е много по-добре.
 3. Лошите планети вредят, но ако получат власт от която и да е добра планета, злокачествеността им се намалява и те вече не могат да навредят много.
 4. Планетата не получава вреда, докато светлината не я докосне в орбиса на силата на тялото си.
 5. Ако все още не е влязла там, тогава се проявява малко вреда и след като злонамерената планета е на една степен от нея, това означава страх, но всичко се оказва не толкова лошо.
 6. Ако обаче планетата – означаваща въпроса, не образува аспект с Асцендента, това означава, че надеждите на човека, задал въпроса, няма да се сбъднат напълно.
 7. Добрите планети, съставяйки аспекта с лошите, намаляват способността на последните да вършат зло. Добрите планети са благоприятни във всичките си проявления; злите планети вършат зло по всяко време, освен когато злата планета е в своята голяма сила, което означава добро, но това добро може да бъде постигнато само чрез усилия и скръб.
 8. Ако добрите планети са разположени противоположно на подобието им в знака на Срама/заточението си или обратно на приятелството им, в VI дом или в XII, тогава те не носят никаква полза, както би трябвало да направят първоначално.
 9. Ако злите планети са в знак, противоположен на тяхното подобие, в техния Срам, в кадетския дом или обратно на тяхното Приятелство, те не нанасят малка вреда.
 10. Ако една добра планета, бидейки единствен владетел на родените, е в своята сила, то в този момент това е най-голямото благо.
 11. Когато Юпитер прави аспект с лоша планета, той трансформира своята лоша качества в благоприятни. Венера не е в състояние да премахне вредата на Сатурн, но се справя със злото на Марс много по-добре от Юпитер.
 12. Ако добрите и лошите планети са в лошо положение или са изгорени, те показват явления с малко значение и не носят нито добро, нито зло.
 13. Когато лоша планета е пред слънцето ,[56] е в знак с всяко господство, е в сила и не представлява аспект с друга лоша планета, оказва се, че е по-добра от добра планета, когато е изгорена или ретроградна.
 14. Когато лоша планета е означител на въпрос и владетелят на Асцендента влиза във връзка, а Луната прави квадратура или опозиция с нея, тогава, ако планът се реализира благодарение на тази планета, крайният резултат ще бъде лош.
 15. Ако лошата планета е владетел на Асцендента и е разположена в знак, където тя има някакво значително достойнство, тогава вредният й ефект се намалява, но ако е ретрограден, тогава злото само добавя зло.
 16. Когато лоша планета е във връзка с някаква добра планета или между тях има аспект – квадратура или опозиция, доброто влияние на последната намалява.
 17. Ако лошата планета е в своето господство и се намира в ъгъл или в последващ Дом, тогава тя има сила, подобна на добра планета.
 18. Ако злата планета е в степен/градус/, в която тя няма никакво господство, то в този момент това означава голямо зло.
 19. Когато едната лоша планета е в един от ъглите, а другата лоша планета прави с нея аспекта на квадратурата или противопоставянето, в такъв период тя е още по-вредна; но ако аспектът е тригон или секстил, тогава той ще отклони злото си влияние.
 20. Ако лоша планета е означител на въпрос, това означава, че планът ще бъде реализиран само след дълго време, чрез усилия, чрез скърби.
 21. Когато една зла планета дава силата си на друга зла планета, в този момент тя умножава злото.
  Когато една добра планета дава силата си на друга полезна планета, това означава добавяне на добро към добро. Когато лоша планета дава силата си на добра планета, така че тя се превръща в зла.
 22. Ако планетата, независимо дали е лоша или добра, се намира в своя дом или в знак на своята чест, тогава влиянието му е от полза.
 23. Ако планетата е в началото на знак, тя няма да придобие значителна сила, преди да се придвижи на 5 ° по-дълбоко в този знак. По същия начин планетата, намираща се на по-малко от 5 ° от върха на къща, също влияе на този дом.
 24. Ако планетата е между 1 и 15 градуса на дома, тя ще бъде много силна в този дом.
 25. Ако означаващия въпроса е в аспект с лоша планета и след това се е преместил на една степен от нея, това означава страхове, които няма да се сбъднат.
 26. Планетата в знака на Срама си означава гняв.
 27. Ретроградна планета обозначава скръбта и унищожаването на всичко, което контролира.
 28. Планетата на първия си паркинг е като озадачен човек, който не знае какво да прави и ще свърши зле. На втора стоянка планетата е като човек, който се надява на нещо добро и в крайна сметка мечтата му ще се сбъдне.
 29. Ако планетата се движи бавно, това, което означава, и добро и лошо, също ще се приближи бавно.
 30. Ако Сатурн или Юпитер са в кардинал, това означава, че събитието ще се случи скоро.
 31. В края на знака планетата губи силата си и я придобива при следващия знак, който влиза. Но ако планетата е на 29 °, тя все още има сила в този знак, тъй като всяка планета има мощност в три градуса: там, където се намира, както и в предишния и следващия градус.
 32. Ако две планети са в един и същи знак, бързата се приближава към бавната, но преди да формира връзка, последната напуска знака, а бързата се движи след нея и те образуват връзка вече в новия знак, това означава, че това, което е замислено във въпроса, ще бъде изпълнено след от това как планетата излиза от връзка.
 33. Ако една планета представлява аспект с бавна планета, излязъл от знака, преди да формира връзка с друга, по-бърза планета, това означава, че планетата, съставляваща аспекта, изобщо не лишава бързата планета, тъй като връзката има повече сила от аспекти.
 34. Когато една планета се намира в своя Дом, който е присъщ на природата, тя има повече сила, отколкото когато е на противоположното място на този дом, защото там природата му намалява.
 35. Ако добрата планета формира прием, нейните полезни качества се увеличават, ако лошата планета формира прием, злото й намалява.
 36. Ако планетата не е разположена там, където има господство, и е разположена във VI или XII къщи, тогава тя няма добри качества.
 37. Когато някоя от суверенните1 планети попадне под лъчите на слънцето, тя губи цялата си сила.
 38. Ако говорим за по-ниска планета и тя е ретроградна, това е най-лошото, което може да се случи.
 39. Ако планетата, която е означител на вашия въпрос, е ретроградна, но ще стане пряка; или е под лъчите на Слънцето, но ще излезе изпод тях, което означава, че това, което питате, е частично потвърдено.
 40. Ако една добра планета „попадне в кладенеца“, нейният благоприятен ефект се намалява; ако е лошо, злото му расте.
 41. Ако в VIII дом има добра планета, тя не е нито добра, нито лоша; но когато става дума за лоша планета, това означава пълно зло.
 42.  Когато планетата е на първия си паркинг, това означава загуби и загуби в това, което се иска.
 43. Когато планетата е на втория паркинг, нейната стойност е благоприятна и показва силата на този, който пита.
 44.  Ако една планета има дванадесетопръстник на добро място, това увеличава добрите поличби. Ако планетата е във фиксиран знак, това означава твърдост.
  Ако знакът е кардинал – мобилност.
 45. Ако говорим за подвижен знак, това означава, че планът не е пълен или ще се промени два пъти.
 46.  Ако планетата, която получава силата, е на грешно място, тогава тя има лошо значение.
 47.  Ако владетелят на Асцендента е в Къщата на своята завист, човекът, който задава въпроса, в момента няма воля да направи това, което поиска.
 48.  Когато една планета се свърже с други планети, добри и лоши, тя получава силата на най-мощната от тях.
 49.  Ако владетелят на Асцендента даде властта си на владетеля на Къщата на въпроса, това означава, че желанието е подкрепено от силна воля.
 50. Ако управителят на въпроса даде своята власт на управителя на Асцендента, тогава желаното ще бъде постигнато без усилия.
 51.  Ако планетата е пясъчна между владетеля на Асцендента и владетеля на въпроса, тогава някой човек ще се намеси и усложни въпроса.
 52. Ако владетелят на Асцендента е отделен от въпроса, тогава той ще изхвърли този въпрос от главата си.
 53. Когато Луната не представлява аспект с никоя планета, това означава мързел. Ако няколко планети представляват аспект с Луната, това означава, че много хора ще помогнат да изпълнят зададеното.
 54. Ако някоя планета вземе светлина от владетеля на Асцендента и я прехвърли на владетеля на въпроса, това означава, че планът ще се сбъдне с участието на трети страни.
 55. Ако владетелят на Асцендента е в знак на своята сила, а владетелите на планетата от тази триличност формират аспект с него, това означава, че роднините ще помогнат за осъществяването на плана.
 56. Ако управителят на въпроса е в състояние на Връщането на светлината, това означава, че планът ще бъде завършен, след като те забравят за него.
 57. Управляващата планета на въпроса се нарича означаващ; ако е в условията на отдаване на властта, това означава, че планът ще бъде изпълнен според неговата воля.
 58. Ако означаващото лице е в условията на прехвърляне на господството, това означава, че работата на друг ще бъде унищожена.
 59. Ако означаващото лице е в състояние да даде природа, това означава голяма радост по този въпрос.
 60. Ако означаващото лице е в състояние да даде две природи, това означава радост както за този, който задава въпроса, така и за този, за когото пита.
 61. Ако съуправителят е в състояние на чест/езалтация, това означава добър извод за това, което се иска.
 62. Ако означаващото лице е в състояние на Warp, това означава, че случаят ще бъде изоставен.
 63. Ако означаващото изпитва възпиране, това означава, че случаят не е такъв изгаря, въпреки че върху него се полагат големи надежди.
 64. Ако означаващото лице е в условията на Връщането на светлината вред, това означава, че питащият ще съжалява, че е задал въпроса.
 65. Ако означаващото лице е в условията на Унищожение, това означава, че планът не е реализиран.
 66. Ако означаващото лице е в състояние на инцидент, това означава, че ще има някакъв друг въпрос, който ще се провали в резултат на това, което представляваше предмета на хоризонталния въпрос.
 67. Ако означаващото лице е в състояние Изгубено, това означава, че вместо този ще възникне друг въпрос.
 68. Ако означаващото е разположено по такъв начин, че другият припокрива светлината, това означава, че другият човек ще загуби това, което му е поискано.
 69. Ако означаващото лице е в Удоволствие, това означава, че някой му е направил добро.
 70. Ако означаващото е в Наградата, това означава, че той ще предостави услуга на някого.
 71. Ако означаващите са в Приемането, тогава ще се случи някакво събитие, което ще насочи въпроса по път, който не е включен в намеренията на този, който пита.
  Когато означаващото лице е в Реципрочност, това означава, че питащият цени това, което пита, и ако въпросът е бил за друг човек, това показва отговор от него.
 72. Ако означаващото лице е в сходството, това означава всичко добро, което може да се вземе предвид само от търговеца, който е в костюма.
 73. Ако сигнификаторът е разположен между две зли планети [Обсада], това означава затвор и изтезания.
  Ако сигнификаторът е между две полезни планети, това показва всички видове благоприятни събития.
 74. Ако сигнификаторът е в господството, това означава твърдост в постигането на исканото.
 75. Трябва да се разгледа какво свидетелстват планетите във връзка със самата формулировка на въпроса.
  Ако са разположени добре, тогава го правят за добро, ако лошо – в ущърб. И така, планетата, намираща се в местоживеенето си, е подобна на човек, който седи у дома.
 76. Планетата, разположена в Дома на своята чест/екзалтация, е като човек, който е почитан.
 77. Планетата по своя терма е подобна на човек, седнал на мястото си.
 78. Планетата в своя триплицитет е като човек, заобиколен от роднини.
 79. Планетата в лицето си е като човек, който е добре поддържан и спретнато облечен.
 80. Планета във височината си е като галопиращ конник.
 81. Планетата в своето подобие прилича на човек, разположен там, където е заобиколен от заслуженото отличие.
 82. Планета, която е на място, противоположно на подобието си, прилича на човек, който незаслужено е бил намерен другаде.
 83. Планетата в своята завист/заточение е като човек, който се кара със себе си.
 84. Планета, разположена там, където няма господство, е като човек далеч от родината си.
 85. Планетата, бидейки в своето падение, е като човек, изгубил господство.
 86. Планетата, намираща се под лъчите на слънцето, е като човек в плен.
 87. Изгоряла планета е като болен човек, който иска да умре.
 88. Планетата на първата стоянка е като човек, очакващ нещастие.
 89. Ретроградна планета е като човек, който открито се бунтува.
 90. Планетата на втора стоянка е като човек, който чака някаква доброта.
 91. Планета, която е бавна в движение, е като човек, който е уморен и не може да ходи.
 92. Планета, която е бърза в движение, е като бягащ юноша.
 93. Планета, която се намери преди Слънцето,[57] е подобна на човек, който иска да изпълни волята си.
 94. Планетата, намираща се зад Слънцето, е подобна на тъгата.
 95. Планетата, бидейки със Слънцето, е като човек, седнал на един и същ стол с краля.
 96. Планетата, която е аспект с друга планета, е като човек, който иска да изпълни волята си.
 97. Планета, която се разделя с друга планета, е като човек, който съжалява за нещо.
 98. Ъгловата планета е като човек на мястото си.
 99. Планетата, разположена в следващата къща, е като чакащ човек.
 100. Кадентна планета е като човек, който се отдалечава от родината си.
 101. Две планети във връзка са като двама души, които вървят заедно.
 102. Две планети, обединени от сексапилния аспект, са като двама души, които искат да се сприятелят помежду си.
 103. Две планети, обединени от аспекта на Тригон, са като двама души от едно и също естество.
 104. Две планети, обединени от квадратурния аспект, са като двама души, всеки от които иска да стане господар.
 105. Две планети в опозиция – са като двама души, които ожесточено се карат.
 106. Планетите в Асцендента са като бебе, родено от утробата на майка.
 107. Планетата във II дом е като човек, който е в къщата на своя покровител.
 108. Планетата в Къща III е като човек, посещаващ братята си.
 109. Планетата в IV дом е подобна на човек, който е или в къщата на предците, или в наследството.
 110. Планетата във V къща е като човек със стоки или весел човек.
 111. Планетата в VI дом е като човек, който бяга.
 112. Планетата в Къща VII е като човек, който се подготвя за битка.
 113. Планетата в Къща VIII е като човек в паника.
 114. Планетата в IX дом е като човек, който скита по света, или човек, изгубил господство.
 115. Планетата в X до е като човек, заел висока позиция и постигнал господство.
 116. Планетата в Къщата на XI е като човек, който е в къщата на приятелите.
 117. Планетата в XII дом е като човек, който е бил в затвора.