Езра – т. I – “Книга за съжденията за звездите” – увод

Бележка от преводача на Български език
След като запознах читателите с живота и делото на Авраам Бен Езра тук, реших, че е време да запозная читателите с превода на първи том от неговата книга. Периодично ще пускам преводи на отделните глави.

Тази книга съдържа истинско богатство и безценно знание. Знание, което в голяма  си част е изгубено и в съвременните учебници по астрология липсва. Читателите имат шанс да се запознаят с истинското разбиране на класическата антична и средновековна астрология. Това ще даде възможност на българските читатели да усетят магията, аромата и дълбочината на древното знание. Тази книга може да породи, неочаквано разбиране, за вече познати и добре известни астрологични понятия. Книгата се препоръчва на всички, които се интересуват от астрологията в нейната дълбочина.

Този превод е направен от Астрологична група, която изучава древни астрологични трактати от няколко години насам. Всички ние имаме за цел да възстановим и преведем древните астрологични трактати на чист български език, така както са го направили другите народи преди повече от двадесет години. Но, понеже ние българите сме под силното влияние на Сатурн, при нас нещата трудно и бавно се случват.  В изходния текст на книгата на руски език има доста допуснати грешки на местоположението на неподвижните звезди, които ние коригирахме, за да не става повече объркване. Те са дадени по сидерал, а не по тропик, моля читателя да го има предвид. С курсив или под линия са дадени обяснения към неясни изрази. С огромна благодарност към испанските и руски  астролози, които са достигнали до тази перла в астрологията, превели са я и след това предоставили за свободно ползване.