СЕКТАТА В АСТРОЛОГИЯТА И ПРИМЕР С КАРТАТА НА ГЬОТЕ

В тази статия, ще се съсредоточа върху значението на сектите в астрологията. Това знание за сектите тръгва от класическата астрология. Силна и много бързо запомняща се доктрина, която е била изгубена за дълго време по време на средновековието, но сега отново се възражда. Значението на думата „Секта“ в астрологията няма нищо общо с религията, както свързваме