КОВИД ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА АСТРОЛОГИЯТА

Всичко, което се случва в света може да се обясни чрез астрологията. По същият начин КОВИД също може да бъде предсказан и обяснен. За да се случи нещо на земята, първо и задължително правило е, то да се случи първо на небето. Болест с такъв голям мащаб, със сигурност се е проявила първо в небесата.

ОТНОВО ЗА 2020 г.

На 2020 година посветих много статии, тази статия ще е поредната. Ние хората не осъзнаваме, че целият ни живот и съдба се ръководи от цикли, например всяка слънчева революция е един цикъл, който задава целите и възможностите през годината, циклите могат да бъдат разнообразни, а точно 2020 година ни предостави многообразие от тях. Затова и

Абу Машар из тайните на астрологията

Критичната година на освободителя(за древните освободител означава планета, която най- често е хилег в картата) от живота на бащата, майката и дядото, когато освободителят е заедно с малефик (1) Веднъж човек, който знаеше своите данни на раждане, дойде при Абу Машар, а в този момент и аз бях там. Той живееше в страх през цялата

РАДОСТ НА ПЛАНЕТИТЕ

В елинистичната астрология съществува понятие радост на планетите. Според древните, всяка планета получава радост в определен дом. Ето как са ги разпределили те:  Слънцето има своята радост в 9-ти дом. Луната има своята радост в 3-ти дом.  Юпитер има своята радост в 11-ти дом.  Венера има своята радост в 5-ти дом.  Марс има своята радост

ЗАТЪМНЕНИЯТА

Периодичността и повторението на слънчевите затъмнения се управляват от така наречения цикъл Сарос. Сарос цикълът е период от приблизително 6 585,3 дни или(18 години 11 дни и 8 часа). Сорос цикъла се случва в една и съща географска точка на всеки 3 сороса или  (54 години и 34 дни).Тези 3 сароса се наричат “цикъл на екзелимос” (на