Астрологични влияния през 2020 година

Глобална трансформация за цялото човечество носят планетните влияния активирани през 2020 година. Всеки и всички ще бъдат променени необратимо. Влиянията носят както серия от кризи, така и огромен шанс за духовното израстване на цялото човечество.

Месопотамия и древен Египет

Началото на астрологията започва в далечни времена, преди около пет хиляди години в Месопотамия и Египет. По това време започва наблюдението върху Луната, Слънцето, звезди и планети. Учените астрономи са анализирали и интерпретирали движенията, опитвайки да дешифрират небесния език, който те възприемали като божествени послания.

Древен Египет – 1

Древен Египет е люлка на велика култура. Тази култура има свещено отношение към звездите. Жреците на древен Египет са били изключително добре запознати с астрономия и математика. Много от основните положения в тези науки, приети от древните гърци, идват именно от Египет.