Езра – т. I, гл. II – “Книга за съжденията за звездите”

Бележка от преводача на Български език С наклонен шрифт и с бележки под линия давам обяснениня на някои неясни думи. Ще се опитам да помогна на читателите да навлязат по- лесно в терминологията на древните. (Ади) Том I, ГЛАВА IIЗа силата на знаците, за градусите, за техните ефекти иза качествата на неподвижните звезди 2.1. Знаци. 2.1.1.