Отговори си сам на въпроси, които ви интересуват

На чист лист напишете в началото своите навършени години до момента и малкото си име. Редуцирайте годините си до едноцифрово число. Например навършили сте 42 години , тогава 4+2=6. Под името си напишете цифровата стойност на всяка една буква. Като вземете това от следната таблица.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
а б в г д е ж з и
й к л м н о п р с
Т у ф х ц ч ш щ ъ
ь ю я

Съберете стойността на всяка една буква и редуцирайте сбора до едноцифрово число.

След това напишете въпроса, който ви вълнува. Но правилото е той да не е с повече от 7 думи!

Под всяка дума от въпроса напишете такова число, колкото на брой букви съдържа думата.  Ако въпросът е с по- малко от седем думи, преписваме първите няколко накрая. Заедно с възрастта и името ви, трябва всичко да е 9.

Ако някоя дума е с повече от девет букви, редуцирайте отново. След това напишете под всяка дума арабски и римски числа. Ще покажа като пример.

Да допуснем, че питащия е на 32 години 3+2=5 , казва се Дора, което отговаря на 5+6+8+1=20, а когато го редуцираме =2.

Въпросът е: Ще си купя ли кола? Но тук се получава по- малко то 9 числа, затова повтарям-  ще си, за да получа девет.

1    2         3    4   5            6   7     8    9

32 Дора Ще си купя ли кола ще си

 

2    2   4      2  4 -тук отброявам броя на буквите, като ще- съдържа 2 букви, си-2, купя-4, ли-2 , кола-4.

Окончателно се получава така:

 

5 2 2 2 4 2 4 2 2
I II III IV V VI VII VIII IX
1 68 78 7 30 27 50 38 48

Чудите се откъде се взеха числата от долния ред. Те са от магическия квадрат, който ще видите по- долу.

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I 47 58 69 80 1♥ 12 23 34 45
II 57 68♥ 79 9 11 22 33 44 46
III 67 78♥ 8 10 21 32 43 54 56
IV 77 7♦ 18 20 31 42 53 55 66
V 6 17 19 30♥ 41 52 63 65 76
VI 16 27♦ 29 40 51 62 64 75 5
VII 26 28 39 50♥ 61 72 74 4 15
VIII 36 38♥
49 60 71 73 3 14 25

 

IX 37 48♥ 59 70 81 2 13 24 35