Талес и астрологията

“Казват, че когато поради бедността му, упреквали Талес, че философията е безполезна, той предвидил с помощта на астрологията, че ще има изобилна реколта на маслини и разполагайки с малко пари, заплатил още през зимата капаро за всички маслобойни в Милет и на остров Хиос, като ги наел евтино. След като дошло времето на маслините, на много хора едновременно и внезапно им потрябвали маслобойни, затова той ги давал под наем при каквито условия пожелаел, спечелил много пари и показал, че за философите е лесно да забогатеят, ако искат, но не към това се стремят.”

Аристотел“Политика”, 1259a

СПОДЕЛИ

Leave Comment