Окултната картина на Минерва

Минерва е римска богиня на мъдростта, медицината, търговията, занаятите, поезията и изкуствата като цяло.

Картината на главата на Минерва, от вътрешната страна се вижда обхващащата част на епифизата и хипофизата, това явление често се нарича –отваряне на третото око, посредством гръбначния стълб към моста на продълговатия мозък се вижда енергията кундалини нарастваща нагоре. Златната светлина от излъчването и от основата на мозъка постепенно се увеличава по размер и интензитет, докато образува ореол от етер на светец или посветен.

Органа на хипофизата е обграден от елипсовидна розова аура. Епифизата –третото око на тайните е изобразяван със син цвят, заобиколен от излъчваща се синя аура. В действителност, тази аура включва в себе си всички цветове на спектъра, но синьото определено преобладава.

Мъничкият вибриращ пръстен на епифизната жлеза изпраща импулси директно към хипофизата. Този пръстен вибрира на много висока скорост-ангстрьома в секунда, действителната причина за истинската духовна светлина.
Менли П. Хол

Светлия син триъгълник над окото представлява пътя на епифизната жлеза и се намира над носа между веждите на човешката глава. Епифизата може да се достигне и стимулира всеки един момент, и ако е налице остър удар случайно на това място, третото око може частично да се активира и лицето може да стане ясновидец до известна степен. Змията, която виждате в горната част на главата на картината представлява кундалини, етерната змия навита в основата на гръбначния стълб, която бива освободена посредством върха на главата, преди да се реализира пълно просветление.

Символично вибриращият пръстен на епифизата обозначава Микрокосмоса на съвършенството в брака, на съюза между епифизната жлеза и хипофизата, подобно на духовното сливане между вас и сродната душа на едно микро космическо ниво, което е причина за екстаза, което прави мъжът и жената временно ”едно в Бога”, върховният творец- както е видно, чрез създаването плътта от духа, чрез зачеването на дете,което може да е резултат от това сливане. Сексуалното сливане между двама, които не са сродни души, разбира се, също могат да създадат живот, въпреки че бляскавият екстаз от съюза е много по –слаб.

Що се отнася до нивото на еволюция на създадения човешки живот, то зависи от намерението на сърцата на мъжа и жената по време на тяхното сексуално сливане. Ето защо, едно дете родено от физическия съюз между сродните души се нарича дете на любовта. Мнозина са хората които обичат поне с искреното намерение за любов, погрешно или не, и съгласно универсалното право, мотивът винаги следва да бъде отчетен.

Из Губърс

СПОДЕЛИ

Leave Comment